Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному роціДата конвертації31.12.2018
Розмір100 Kb.
ТипНаказ
Гришівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Сахновщинської районної ради Харківської області

вул. Шкільна, 15, с. Гришівка, Сахновщинського району, Харківської області, 64522, тел. 0(5762)2-39-33, е-mail: grishevkazosh@i.ua

Код ЄДРПОУ 2333588

НАКАЗ
03.03.2014 № 33
Про підсумки вивчення стану викладання

та рівня навчальних досягнень учнів з

біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі

Гришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів

у 2013/2014 навчальному році

Відповідно до розділу 3 п. 3.1.3 «Річного плану роботи Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік», перспективного плану вивчення предметів у Гришівській ЗОШ І-ІІІ ступенів протягом вересня 2013 року – лютого 2014 року адміністрацією школи вивчався стан викладання та рівень навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі.

Мета: проаналізувати і узагальнити матеріали вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі.

Завдання: підготувати узагальнені пропозиції щодо відповідності стану викладання біології у 7-11 класах та екології у 11 класі нормативним вимогам та державним стандартам освіти.У процесі вивчення було відвідано уроки біології у 7-11 класах та екології у 11 класі, проведено індивідуальні бесіди з учителем щодо питань вдосконалення навчально-виховної та самоосвітньої роботи, вивчено рівень навчальних досягнень учнів, проаналізовано стан матеріально-технічного і навчально-методичного забезпечення викладання предмету, рівень використання наявної бази, перевірено шкільну документацію, організацію позакласної роботи з предмета.

Викладання біології у 7-11 класах та екології у 11 класі здійснюється відповідно «Робочого навчального плану Гришівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Сахновщинської районної ради Харківської області на 2013/2014 навчальний рік», який передбачає реалізацію освітніх галузей Базового навчального плану:

– для 7-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 23.02.2004 № 132, із змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і науки України від 05.02.2009 № 66, (додаток 2)для 1-2-х класів – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.06.2011 №572 (додаток 1);

– для 10-11-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 27.08.2010 №834 (додаток 2).

Профіль навчання у старшій школі (10, 11 класи) – універсальний, рівень академічний.

Біологію у 7-1 класах та екологію у 11 класі викладає Кобець Валентина Володимирівна, яка за фахом учитель початкових класів (середня спеціальна освіта) та учитель біології (повна вища освіта), закінчила Харківський державний педагогічний університет у 1998 році. Стаж роботи 24 роки, кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорії». Курси підвищення кваліфікації за напрямком «Біологія» пройшла 12.10.2012 року при КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти». Є членом шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу, керівник районного методичного об'єднання вчителів біології.

Аналіз кадрового забезпечення дає підстави стверджувати, що існують всі умови для підвищення якості навчання і виховання учнів у процесі викладання предмету.

Вчитель працює у 7-9 класах за програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 7-11 класи.» (авт. О.В.Данилова, П.Г.Балан, А.С.Вихренко, С.А.Данилов, О.В.Костильов та ін., затвердженою Міністерством освіти і науки України, лист від 23.12.2004 № 1/11-6611), у 10-11 класах за програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Біологія. 10-11 класи. Академічний рівень» (авт. Т.Коршевнюк, затвердженою Міністерством освіти і науки України, лист від 28.10.2010 № 1021), у 11 класі за програмою «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Екологія. 11 клас. Рівень стандарту, академічний рівень» (авт. Царик Л. П., Царик П. Л., Вітенко І. М., затвердженою Міністерством освіти і науки України, лист від 28.10.2010 № 1021)

Всі учні забезпечені відповідними підручниками: Біологія. 7 клас. Підручник, авт. Ільченко В. Р., Київ, Довкілля-К, 2007; Біологія. 8 клас. Підручник, авт. Запорожець Н. В., Влащенко С. В., Х.: АН ГРО ПЛЮС, 2008; авт. Степанюк А., Міщук Н., Гладюк Т., Жирська Г., Барна Л. Біологія: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009; авт. Тагліна О. В. Біологія. 10 клас (рівень стандарту, академічний рівень). Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. – Х.: Вид-во «Ранок», 2010; авт. Межжерін С. В., Межжеріна Я. О. Біологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень. – К.: Освіта, 2011; авт.. Царик Л. П., Царик П. Л., Вітенко І. М. Екологія: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту, академ. рівень. – К.: Генеза, 2011.

Програмне забезпечення відповідає типу навчального закладу, робочому навчальному плану, переліку навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, рекомендованих Міністерством освіти і науки для використання у 2013/2014 навчальному році.

У школі обладнано кабінет біології. В ньому зібрано велику кількість матеріалів для виконання програми: є методична література, картки з різнорівневими завданнями для індивідуальної роботи учнів; ілюстраційний, демонстраційний та роздатковий матеріал; колекції, моделі, гербарії, таблиці з біології тощо. Багато роздаткового матеріалу, наочності виготовлено власноруч. Проте, слід зазначити, що навчально-матеріальна база кабінету потребує поповнення з метою повного його забезпечення обладнанням відповідно Типового переліку навчального обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів.

Аналіз стану ведення класних журналів виявив, що вчителька дотримуються інструктивно-методичних рекомендацій щодо вивчення біології у 2013/2014 навчальному році, веде класні журнали згідно наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.2011 № 526 «Про затвердження науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладах Харківської області» з біології, екології та природознавства у 5-11 класах (укладач Колісник О.В., методист Центру формування здорового способу життя).

Відвідування уроків учителя біології адміністрацією школи протягом вересня 2013 року – лютого 2014 року відбувалося таким чином: директор Майборода Н. В. відвідала 5 уроків, заступник директора з навчально-виховної роботи Поставна Т. О. – 9 уроків.

Під час вивчення системи роботи вчителя виявлено, що вчителем доцільно визначаються та належно реалізуються навчальна, виховна та розвивальна мета. Вона добре обізнана із сучасними вимогами до проведення уроків і позакласної роботи з предмета, знає вимоги програм та пояснювальних записок до них, ознайомлена з методичними посібниками й позитивним досвідом роботи колег. Календарне планування педагогом складено відповідно до діючих програм. Доцільно проведено розбивку тем, передбачено форми проведення тематичних оцінювань. Систематично ведеться поурочне планування.

Відповідно до методичних рекомендацій на початку вивчення теми учителька ознайомлює учнів із тривалістю її вивчення (кількістю занять), кількістю й тематикою обов’язкових робіт і термінами їх проведення, орієнтовними питаннями, завданнями (прикладами задач), умовами оцінювання. Вчасно проводить обов’язкові для уроків з біології та екології такі види навчальної діяльності: лабораторні та практичні роботи, навчальні екскурсії, одну письмову контрольну роботу на семестр.

Особливу увагу звертає на формування в учнів практичних умінь і навичок під час проведення лабораторних і практичних робіт. Перед початком вивчення нової теми і перед початком лабораторних та практичних робіт, які передбачають використання мікроскопів, скляного посуду, хімічних реактивів тощо обов’язково проводить інструктаж з безпеки життєдіяльності (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 18.04.2006 № 304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України», який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 7 липня 2006 року за № 806/12680), про що в класному журналі робить відповідні записи.

Вчителька вдало використовує інтерактивні методи роботи на уроці; практикує складання порівняльних таблиць і схем; вчить розпізнавати, визначати, аналізувати і порівнювати досліджувані об’єкти; практикує використання на уроках результатів дослідів, експериментів та спостережень, проведених як в класі, так і вдома, чи під час екскурсій в природу. При викладанні часто застосовує інформаційно-комп’ютерні технології при вивченні нового та перевірці вивченого матеріалу. На уроках проводить природоохоронну роботу, використовує виховні можливості предмету, зв'язок із життям, міжпредметні зв’язки. Значну увагу приділяє екологічному вихованню учнівВисока науково-методична підготовка вчителя дає змогу проводити уроки з достатньо високим темпом, оптимально застосовувати словесні (розповідь, пояснення, бесіди, лекції), наочні, практичні методи (демонстрація, рольова гра, показ і аналіз комп'ютерних презентацій, практичні та лабораторні роботи, екскурсії), фронтальні, індивідуальні, групові форми навчальної роботи з учнями, раціонально використовувати кожну хвилину уроку, проводити диференціацію та індивідуалізацію навчальної діяльності учнів упродовж навчального процесу. На кожному уроці вона добирає методи навчання, які забезпечують реалізацію цілей біологічної освіти, віддаючи перевагу методам самостійного здобування знань, методам, що спрямовані на реалізацію принципу активності навчання, оволодіння технологією прийняття рішень, вільного вибору і дій у різних сферах життя.

Вчитель працює над забезпеченням загальноосвітньої підготовки школярів з біології, формуванням наукової картини живої природи, екологічної культури, зміцненням духовного і фізичного здоров’я, ознайомленням школярів із сучасними досягненнями біології та екологічними проблемами людства, відповідно до Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти основну увагу звертає на формування ключових компетентностей, яких потребує сучасне життя.

Особливу увагу звертає на застосування теоретичних знань у практичній діяльності людини, мотивацію здорового способу життя. Практичні роботи, зазначені в програмах, виконуються учнями в практично-дійовій формі, демонстраційно, фронтально, у групах або індивідуально під час опрацювання відповідної теми для досягнення мети і цілей уроку. Вчитель забезпечена методичною літературою, постійно працює над поповненням матеріальної бази: закуповує демонстраційні таблиці, виготовляє саморобні таблиці, картки, дидактичний матеріал тощо. Розробляє матеріали та реалізовує тестовий контроль майже на кожному уроці. Дотримується правил техніки безпеки під час проведення навчальних занять, практичних робіт, відповідно до діючого Положення проводять цю роботу з учнями. Вчасно проводяться тематичні оцінювання. Проте слід звернути увагу на охайність ведення зошитів деякими учнями (Голубєв К. – 8 клас; Северин М. – 9 клас; Северин С. – 10 клас).

Вона розробила класифікацію найефективніших інтерактивних методів на уроках різних типів, створила педагогічну систему їх використання на різних етапах уроку, склала план поступового впровадження інтерактивних технологій під час вивчення курсу біології в основній та старшій школі. Найбільш дієвими та універсальними при роботі всього класу, на її погляд, є такі методи колективної роботи: «Мікрофон», «Мозковий штурм», «Прес», «Експрес-тест», «Дискусія», ігрові методи . При роботі в малих групах найефективнішими вважає такі методи: «Обличчям до обличчя», «Один-два-всі разом», «Змінні трійки»,«Робота в парах»; для навчання у грі: рольові ігри, імітація, громадські слухання; для навчання у дискусії: «Прес», «Обери позицію», «ток-шоу», «дебати» та інші. Саме вони допомагають зацікавити предметом, попередити відставання учнів, боротися з прогалинами у знаннях кожної дитини. Їх перевага в тому, що всi учнi засвоюють усi рiвнi пiзнання (знання, розумiння, застосування, оцiнка). У класах збiльшилась кiлькiсть учнiв, які свiдомо засвоюють навчальний матерiал. Учнi займають активну позицію в засвоєннi знань, зростає їхнiй iнтерес до отримання знань.

Її досвід роботи «Використання інтерактивних методів навчання на уроках біології» схвалено педагогічною радою школи.Якісний показник знань учнів з біології середній бал, за І семестр 2013/2014 навчального року становить:

– учнів 7 класу – 8;

– учнів 8 класу – 5,8;

– учнів 9 класу – 7,7;

– учнів 10 класу – 7,4;

– учнів 11 класу – 7.

Середній бал по школі з біології – 7,2; з екології – 7,8.

Спостерігається тенденція стабільності рівня навчальних досягнень учнів по школі протягом останніх трьох навчальних років з біології в межах від 6,9 до 7,6 та з екології в межах від 8,4 до 7,8 балів. Рівень навчальних досягнень учнів – достатній.

Основними формами роботи з обдарованими учнями залишаються різні види додаткових завдань (історичні довідки, повідомлення, презентації із залученням джерел з бібліотеки та Інтернету тощо) та залучення учнів до позакласної роботи.

З метою виявлення та підтримки творчо обдарованих дітей та учнівської молоді, сприяння розкриттю їхнього таланту, розумових здібностей, розвитку комунікативних умінь учитель біології та екології залучала учнів до участі у Всеукраїнських учнівських олімпіадах з біології та екології і має певні результати. Так у 2009 році учениця 9 класу Овсянік Тетяна зайняла І місце з біології, у 2011 році учениця 10 класу Колодіна Аліна зайняла ІІІ місце з біології, у 2012 році учениця 8 класу Рясна Ірина зайняла ІІ місце з біології, учень 10 класу Мізюрін Валерій зайняв ІІІ місце з біології, у 2013 році учень 11 класу Мельник Андрій зайняв ІІІ місце з екології.

У 2012 році команда школи зайняла ІІ місце, а у 2013 році – ІІІ місце у І етапі міжшкільного турніру юних біологів.

Вчителька активно залучає учнів до роботи секцій біології та екології Малої Академії Наук України: у 2010 році Литвиненко Наталію, ученицю 10 класу, за напрямом «Біологія» з роботою «Вивчення лікарської флори рідного краю»,, у 2012 році – ученицю 11 класу Колодіну Аліну за напрямом «Екологія» з роботою «Еколого-біологічна характеристика рослинності та представників Червоної книги України на території Сахновщинського району».

Учні щороку беруть участь у Міжнародному природничому інтерактивному конкурсі «Колосок» (2012 рік – 5 учнів; 2013 рік – 6 учнів).

Кобець В. В. веде активну позакласну роботу: у школі щорічно проводяться заходи, що сприяють вихованню бережного ставлення до довкілля: акції «Школа – наш дім, ми – господарі в нім», «Посади дерево», «Зелений паросток майбутнього», виступи екологічної агітбригади «Чисті краплинки», акція «Зелений клас», операція «Годівничка», двомісячник «Зелена весна», Щороку, починаючи з 2008, її учні займаються проектною діяльністю не тільки на уроках, але й у позаурочний час у рамках конкурсу «Добро починається з тебе», проектів «Чому плаче планета Земля», «Палити або жити», «Шкідливі звички», «Рідкісні рослини», «Лікарські рослини», «Дія антропогенного фактору на довкілля». Реалізуючи ці проекти, діти випускають буклети, публікації, брошури, виступають в агітбригадах. Вони займають призові місця у конкурсах тематичних композицій до дня визволення с. Сахновщина та с. Гришівки від німецько-фашистських загарбників, конкурсах-виставках зимових композицій «Замість ялинки – новорічний букет».

Кобець В. В., як учитель біології, за багаторічну сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності, творчий підхід до реалізації завдань сучасної державної політики в галузі освіти нагороджена Грамотою відділу освіти Сахновщинської районної державної адміністрації та районної ради профспілки працівників освіти і науки у 2010 та у 2013 роках. Президія Харківської обласної ради Українського товариства охорони природи нагородила її за значний особистий внесок та високий рівень організації практичної природоохоронної і дослідницької роботи з учнівською молоддю у рамках обласної виставки кращих робіт юннатів «Щедрість рідної землі» у 2010 році.

Нажаль, власних друкованих робіт з біології вчителька не має, у виставці-презентації педагогічних ідей та технологій з розробками з цього предмета участі не брала.

З метою поліпшення стану викладання предмета, підвищення якості знань, умінь і навичок учнів, підвищення ефективності уроків, розкриття творчого потенціалу учнів та вчителя,


НАКАЗУЮ:

1. Визнати стан викладання предметів біологія у 7-11 класах та екологія у 11 класі на достатньому рівні.

2. Рекомендувати вчителю біології Кобець В. В.:

2.1. Вивчити довідку та вжити невідкладних заходів щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології.

До 01.03.2014

2.2. Розробити заходи щодо поповнення навчально-матеріальної бази з предмету з метою повного їх забезпечення обладнанням відповідно Типового переліку навчального обладнання для загальноосвітніх навчальних закладів.

Протягом року

2.3. Продовжувати з метою забезпечення якісної освіти частіше використовувати в навчальному процесі інтерактивні методи навчання, навчальні екскурсії, тренінги, дидактичні ігри, презентації, відеофільми тощо, запроваджувати в практику роботи інформаційні технології.

Протягом року

2.4. Постійно проводити диференційовану роботу з учнями, які потребують індивідуальної допомоги, вести зошити для додаткової роботи.

Протягом року

2.5. Продовжити роботу щодо виявлення та підтримки обдарованих дітей, працювати над розвитком творчих здібностей учнів із залученням їх до роботи над проектами, участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН.

Протягом року

2.6. Домогтися при оформленні класних журналів неухильного виконання вимог наказу Головного управління освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації від 05.10.11 № 526 «Про затвердження Науково-методичних рекомендацій щодо оцінювання навчальних досягнень учнів та оформлення сторінок класних журналів у загальноосвітніх навчальних закладів Харківської області». Протягом року

3. Заступнику директора з виховної роботи Кобець В. В. спланувати на 2014/2015 навчальний рік заходи, спрямовані на формування екологічного виховання учнів.

До 30.05.2014

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступника директора

школи з навчально-виховної роботи Поставну Т. О.


Директор школи Н. Майборода

Поставна, 2-39-33


З наказом Гришівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів від 03.03.2014

№ 33 ознайомлені:Поставна Т. О.
Кобець В. В.

Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
downloadcenter -> Назва кафедри
downloadcenter -> Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
downloadcenter -> Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
downloadcenter -> Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
downloadcenter -> Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Програм а гуртка виготовлення сувенірів
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> Методичні рекомендації щодо викладання біології та екології у 2018/2019 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка