Наказ №240 Про вивчення стану навчання учнів з української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному роціСкачати 54,42 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації26.03.2020
Розмір54,42 Kb.
ТипНаказ
1   2

П Р О Т О К О Л


вивчення стану навчання учнів з української мови та літератури
загальноосвітній навчальний заклад ________________________________________________________________

П.І.Б. керівника _______________________________________________________________________________

термін перевірки _________________________________
Критерії оцінювання

Відповідає

Частково відповідає

Не відповідає

Примітка

1.

Робота адміністрації щодо вовчення за стану навчання учнів з української мови та літератури

1.1

Наявність нормативно-правових документів щодо викладання української мови та літератури

(навчальні програми, методичні рекомендації)1.2.

Аналіз робочих навчальних планів (курси за вибором, факультативи)

1.3.

Аналіз річного плану

1.4

Наявність перспективного плану щодо вивчення стану навчання учнів

1.5

Планування форм роботи адміністрації з молодими вчителями.

1.6

Наявність аналітичних та розпорядчих документів з вивчення стану навчання учнів з української мови та літератури .

1.7

Наявність кабінету української мови та літератури (його оформлення, оснащеність)

1.8

Вивчення результативності роботи вчителів з даного предмету.

1.9

Відвідування уроків адміністрацією (кваліметричнаа модель уроків, кількість, наявність аналізованих уроків, рекомендації).

1.9

Виконання навчальних програм

1.10

Забезпеченість підручниками та іншою навчальною і методичною літературою.

2.

Вивчення системи роботи ШМО вчителів української мови та літератури

2.1.

Кадровий склад вчителів української мови та літератури (заповнити по формі) (додається).

2.2.

Реалізація методичної теми ;

2.3.

Наявність в плані відповідних розділів:
- план роботи ШМО

- аналіз діяльності ШМО за минулий навчальний рік;


- заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів (проведення семінарів, участь у професійних конкурсах, проходження курсової підготовки, наявність авторських програм, публікацій);
- заходи з вивчення, узагальнення ефективного педагогічного досвіду;
- моніторингове дослідження навчальних досягнень учнів відповідно до державних стандартів.
- заходи щодо роботи з обдарованими дітьми (участь у турнірах, конкурсах, олімпіадах)

3.

Вивчення системи роботи вчителя.

3.1

Наявність календарного та поурочного планів, їх зміст і відповідність навчальним програмам.

3.2

Ведення класних журналів

  • об’єктивність виставлення оцінок

  • тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів

3.3

Система контролю за веденням зошитів учнів.

3.4

Наявність зошитів для контрольних робіт

3.5

Участь вчителя в роботі шкільних та районних творчих груп і МО.

3.6

Методична тема, над якою працює вчитель та її реалізація.

3.7

Робота вчителя щодо обладнання кабінету.

3.8

Використання вчителем дидактичних матеріалів, наочності, ТЗН та ін.

3.9

Організація виховної роботи з предмету на уроці та у позакласних заходах.

3.10

Впровадження вчителем сучасних педагогічних технологій.

3.11

Проходження вчителем української мови та літератури відповідної курсової перепідготовки.

3.12

Результативність роботи вчителя ( результати участі учнів у районних та обласних олімпіадах ).

3.13

Дотримання вчителем мовного режиму.

4.

Вивчення рівня навчальних досягнень учнів
- за результатами тематичного оцінювання з української мови та літератури (остання тема)
-за результатами ДПА у 2015 році ( 9 кл)

-за результатами ДПА у формі ЗНО у 2015 році

( 11 кл.)


Висновки __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Член контрольно-аналітичної групи ___________________________________________________________________

Додаток 2

до наказу управління освіти

адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради

від 23.10.2015 № 240

Склад

аналітичної групи з вивчення стану навчання учнів зукраїнської мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах району


Ляліна Т.Є. - завідувач методичного центру управління освіти

адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради


Лінниченко Т.А. - методист методичного центру управління освіти

адміністрації Ленінського району Харківської

міської ради.

Додаток 3

до наказу управління освіти

адміністрації Ленінського району

Харківської міської ради

від 23.10.2015 № 240


План

самоаналізу стану навчання учнів з української мови та літератури в загальноосвітніх навчальних закладах

ЗНЗ № _________
1. Аналіз роботи адміністрації щодо вивчення стану навчання учнів з української мови та літератури у загальноосвітньому навчальному закладі:

- нормативно--правові документи щодо викладання української мови та літератури (навчальні програми, методичні рекомендації)

- аналіз робочого навчального плану (спецкурси, курси за вибором та факультативи філологічного напряму);

- методичне забезпечення навчально - виховного процессу

(навчальні програми з української мови):


№ з/п

Навчальний предмет, курси за вибором

Назва програми,

автор програмиВидавництво, рік

Клас

1.
2.

- аналіз річного плану;

- наявність перспективного плану щодо вивчення стану навчання учнів з

української мови та літератури в загальноосвітньому навчальному закладі;

- наявність графіка проведення обов‘язкових робіт на I семестр

2015/2016 навчального року;

- аналізу стану навчання учнів з української мови та літератури в

загальноосвітньому навчальному закладі (накази, довідки):

- аналіз виконання навчальних програм (накази, довідки);

- відвідування уроків адміністрацією ( кількість, вказати рівень проведення уроків,

недоліки, рекомендації, кваліметрична модель уроку);

- розгляд питань на нарадах, педрадах тощо (зазначити терміни розгляду питань,

№№ та дати протоколів);

- планування роботи з молодими вчителями;

- наявність кабінету української мови та літератури (його оформлення,

оснащення);

- проведення аналізу стану забезпеченості підручниками, методичною

літературою


№ з.п.

Назва

Автор

Клас

Видавництво

Рік видання

Основні підручники та навчальні посібникиДодаткові підручники та навчальні посібникиЗабезпеченість підручниками (%)-
2.Вивчення системи роботи ШМО вчителів української мови та літератури :

- аналіз якісного складу педагогічних працівників

Загальні відомості:

з.п.
ПІБ

вчителя (повністю)
Освіта, який ВНЗ і коли закінчив

Спеціаль-ність за дипломом

Педаго-гічний стаж

Категорія, звання; рік останньої атестації

Рік підвищення кваліфікації

Тижневе наванта-ження

1.

  • аналіз роботи шкільного методичного об’єднання щодо організації навчально-виховного процессу;

  • реалізація методичної темиПоказники
Ступінь реалізації показників

Рекомен-дації

Відсут-ній (0)

Недо-статній (1)

Достат-ній

(2)


Оптима-льний (3)
Наявність плану роботи та його розділи;
Аналіз діяльності ШМО за минулий навчальний рік;
Заходи з удосконалення професійної майстерності вчителів (проведення семінарів, участь у професійних конкурсах, проходження курсової перепідготовки, наявність авторських програм , публікацій);
Заходи з вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду;
Участь вчителів у роботі « Школи молодого вчителя»
Аналіз з вивчення навчальних досягнень учнів відповідно до державних стандартів;
Заходи щодо роботи з обдарованими учнями (участь в турнірах, конкурсах, олімпіадах)3. Вивчення системи роботи вчителя:

- календарний план, його зміст і відповідність навчальній програмі;

- поурочний план, його зміст;

- виконання нормативних вимог вчителями української мови та літератури щодо ведення шкільної документації;

ПредметСтупінь реалізації показників

Зауваження

Недостатній (1)

Достатній

(2)


Оптималь-ний (3)
-Календарні плани

-Обов‘язкові контрольні роботиПоурочні плани

Класні журнали:

- об‘єктивність та своєчасність виставлення оцінок

- тематичне оцінювання навчальних досягнень учнів


Зошити учнів:

- система контролю за веденням зошитів

- наявність зошитів для контрольних робіт

- організація роботи над методичною темою;
№ з/п

П.І.Б.

вчителів


Мето-дична тема

Участь у районних заходах (рік, захід)

Участь у міських, обласних заходах (рік, тема роботи, результатив-ність)

Видавнича діяльність (рік, назва публікації, видавництво)

Використання

передо-вого педа-гогічного досвіду

нових педаго-гічних техно-логій
- робота по обладнанню кабінету (наявність паспорту кабінету, перспективного плану розвитку кабінету, оснащення кабінету, відповідність вимогам Положення

про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів (Наказ Міністерства освіти і науки України 20.07.2004 № 601 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09.09.2004 № 1121/9720);

- організація виховної роботи з предмету на уроці та у позакласних заходах;

- впровадження вчителем інноваційних технологій;

- участь вчителів у виставках- презентаціях педагогічних ідей та технологій;

- видавнича діяльність вчителів української мови та літератури (вказати автора, назву публікації, видавництво, рік);

- робота з обдарованими учнями (турніри, олімпіади, МАН) (результативність за 3 роки);

- банк даних індивідуальних наробок;

- оформлення та ведення Індивідуальних карток вчителя;

4. Аналіз якості навчально – виховного процесу

- Оцінювання навчальних досягнень учнів з української мови та літератури за результатами тематичного оцінювання (остання тема, 2015/ 2016 навчальний рік)
Клас (А,Б,В)

Кількість учнів

Навчальний предмет

Рівні оцінювання

ПІБ вчителя

категорія

початковий

середній

достатній

високий


-за результатами ДПА у 2015 році ( 9 кл)
Клас (А,Б,В)

Кількість учнів

Навчальний предмет

Рівні оцінювання

ПІБ вчителя

категорія

початковий

середній

достатній

високий

-за результатами ДПА у формі ЗНО у 2015 році ( 11 кл.)

Клас (А,Б,В)

Кількість учнів

Навчальний предмет

Рівні оцінювання

ПІБ вчителя

категорія

початковий

середній

достатній

високий


6.Висновки._____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Лінниченко Т.А.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка