Наказ №2 Про результати перевірки стану ведення класних журналів 1- 11-х класів за і семестр 2018/2019 н рСкачати 37,04 Kb.
Дата конвертації23.03.2020
Розмір37,04 Kb.
ТипНаказ


 

 Управління освіти виконавчого комітету Ковельської міської ради 

Комунальний заклад "Навчально-виховний комплекс  

"загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11-ліцей" міста Ковеля" 

вул. Заводська, 31, м.Ковель, 45000 тел. (03352) 5-43-09, тел./факс 5-48-80 

E-mail 

NVK_11@ukr.net

 КОД ЄДРПОУ  20141694 

НАКАЗ 


06.01.2019                                                        м. Ковель                                                          №2 

 

Про результати перевірки  стану ведення класних 

журналів 1- 11-х класів 

за  І семестр 2018/2019 н.р. 

 

Відповідно до плану роботи  школи в січні  місяці 2019 року було здійснено перевірку стану ведення класних журналів 1-11 класів за І семестр щодо виконання єдиних вимог в оформленні 

класних  журналів,  об’єктивності  оцінювання  учнів    та  виконання    наказу  МОН  України  від 

03.06.2008  р.  №  496  «Про  затвердження  Інструкції  з  ведення  класного  журналу  учнів  5-11(12) 

класів загальноосвітніх навчальних закладів». 

На основі перевірки журналів 1-4 класів отримано такі результати: 

Класні  журнали початкових класів ведуться згідно  Інструкції щодо заповнення класного 

журналу  для  1-4-х  класів  загальноосвітніх  навчальних  закладів,  затвердженої  наказом 

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 загальноосвітніх навчальних закладів, 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 р. за № 472/26917 

Усі  записи  в  журналах  1-4-х  класів  ведуться  державною  мовою,  чітко  й  охайно,  пастою 

синього кольору. Назви предметів у змісті відповідають назвам у робочому навчальному плані. 

Графи  розділу  “Загальні  відомості  про  учнів”  заповнені  повністю  в  кожному  класі, 

відповідно до алфавітної книги  вказані номери особових справ учнів. На підставі документальних 

даних вчасно зроблені класними керівниками записи в зв’язку з прибуттям  або вибуттям учнів 

протягом І семестру. 

У розділі “Облік відвідування” педагоги відмічають кількість уроків, пропущених кожним 

учнем.  У  журналах  педагоги  фіксують  такі  види  контролю:  поточний,  тематичний.  Кількість 

контрольних видів перевірки   відповідає вимогам навчальних програм. Обсяг домашніх завдань 

не  перевищує  вікових  норм,  проте  не  завжди  вчителі  фіксують  завдання  творчого  та 

індивідуального  характеру.  У  розділі  “Облік  досягнень  у  навчанні  учнів”  на  лівій  сторінці 

розгорнутої сторінки журналу вчителі ведуть щоденний облік  досягнень в навчанні.  Оцінювання 

навчальних досягнень учнів 3 - 4 класів проводиться в балах, а в 1-2-их – вербально. Відповідно 

календарних  планів  проводиться  тематичний  контроль.  Зроблені  правильно  записи  про 

зарахування або звільнення учнів від уроків фізичної культури.  

У класних журналах ведуться інструктажі з техніки безпеки на уроках і в позаурочний час

а  також  облікуються  бесіди  з  попередження  дитячого  травматизму.  Бездоганно  ведуть  класні 

журнали  вчителі  Федорук  Л.  О.(1-Гкл.),  Шворобей  О.  Р.(1-А  кл.),  Заньчук  Ю.  М.  (3-А  кл.), 

Мартинюк Л. А.(2-В кл.), Ковальчук Т. А.(1-Д кл.), Примачук Л. Б.(3-Б кл.). 

 Разом з тим перевіркою виявлено ряд недоліків у вчителів початкових класів. 

Учитель іноземної мови Радчук І. Б. не зробила записи про виконання програми на кінець І 

семестру. Учителі Потішук Г. П., Корчмарчук Т. О., Літвінчук О. В. не вказали в зведеній таблиці 

кількість  пропущених  днів  і  уроків,  учитель  фізкультури  Супрунович  І.  В.  робить  записи  дат 

проведення уроків, які не відповідають датам змісту проведених уроків, Хомік Н. В. не записала 

відомостей про Назарука Дмитра, невчасно роблять записи про проведені інструктажі з безпеки 

життєдіяльності Гладищук Т. В., Хомік Н. В. 

За наслідками перевірки журналів 5-11 класів було встановлено наступне. 
Класні журнали, в основному, ведуться згідно Інструкції, записи  здійснюються класними 

керівниками та вчителями–предметниками  мовою навчання  в основному  чітко й охайно.  

Розподіл сторінок журналу за навчальними предметами відповідає робочому навчальному 

планові,  розробленого  відповідно  до  Типових  навчальних  планів,  затверджених  Міністерством 

освіти і науки України.  

Записи ведуться пастою одного кольору, розбірливим почерком. Більшість вчителів вчасно 

записують  дату  проведення,  тему  уроку  і  домашнє  завдання,  виставляють  поточні,  тематичні, 

семестрові оцінки; оцінки за письмові, практичні, лабораторні роботи, контрольні роботи; ведуть 

тематичний облік навчальних досягнень учнів, відповідно до наказу МОН України від 03.06.2008 

р. № 496. Тематична оцінка виставляється на підставі результатів засвоєння учнем матеріалу теми 

протягом  її  вивчення,  враховуючи  всі  види  навчальної  діяльності,  що  підлягали  оцінюванню 

протягом  теми.  Бали  за  ведення  зошитів  з  української  мови  та  літератури,  російської  мови  та 

літератури, математики, іноземної мови виставляються щомісяця.  

Оцінювання  в  основному  відповідає  «Загальним  критеріям  оцінювання  навчальних 

досягнень учнів у системі загальної середньої освіти» 

У всіх журналах у наявності листи здоров’я встановленого зразка. Записи стосовно учнів, 

які  за  станом  здоров’я  звільнені  від  уроків  фізичного  виховання,  «Основи  захисту    Вітчизни», 

трудового навчання або зараховані до підготовчої групи  здійснюються відповідно до вимог на 

підставі довідок ЛКК.  

Класні  керівники  виконують  свої  обов’язки  з  ведення  журналів:  щодня  ведеться  облік 

відвідування  учнів;  записуються  вчасно  теми  проведених  бесід  і  класних  годин,  передбачених 

планами виховної роботи. 

Прибуття та вибуття учнів знаходить відображення через вказівку номера наказу та дати. 

Заповнено сторінки загальних відомостей про учнів та їхніх батьків, номери особових справ учнів. 

На відповідних сторінках відображено інструктаж з правил безпеки. 

Але  поряд  із  позитивними  моментами  встановлено  ряд  недоліків  при  веденні  класних 

журналів. 

На момент перевірки були виявлені наступні типові недоліки: 

- дуже пошкоджений журнал 7-А класу (кл. кер. Демчина О.С.); 

-  наявні    виправлення, використання  коректора  (Герасимчук  Л.О.,  Хавіна  Т.С.,  Каленчук 

Н.В., Олексюк К.С., Неделюк А.М., Романова С.Ф., Копелюк Т.В., Козуля М.С., Гаврилюк М.Я., 

Чайнікова Н.А., Жук Р.Г.); 

- класні керівники не завжди дотримуються періодичності ведення бесід із попередження 

дитячого травматизму (Задорожня Н.І., Корнелюк Р.А., Демчина О.С.); 

- записи олівцем (Корнелюк Р.Л., 6-А), виставлення колонок оцінок олівцем (Демчина О.С., 

7-А); 


- відсутність записів про зміст домашнього завдання (Задорожня Н.І. 7-А, Демчина О.С. 5-

Б,7-А); 


- відсутність обліку відвідування учнів за І семестр (Демчина 0.С. 7-А); 

- невідповідність тематичних оцінок поточним і семестрових тематичним (Демчина О.С.); 

-  застосування  непередбачених  інструкцією  про  ведення  класних  журналів  позначок  у 

вигляді скісної риски на сторінках обліку успішності (Панасюк Г.С); 

-  на  сторінках  обліку  відвідування  відсутня  інформація  про  причини  відсутності  учня  на 

уроках, вказана лише кількість пропущених уроків ( Козел Ю.П., 9-В) 

-  допущені  помилки  при  перенесенні  оцінок  з  предметних  сторінок  у  розділ  «Зведений 

облік успішності» (Рубчук Т.М., 9-Б, Вакуліч Л.Я.,11-Б) 

-  виставлення  оцінок  учневі  в  той  день,  коли  його  не  було  на  уроках  (Кучук  Н.П., 

Герасимчук Л.О., Бешта Н.Я., Романова С.Ф., Євсюк О.В., Ковч Б.Ю.); 

- записи дат проведення уроків на лівій сторінці журналу не співпадають із датами на правій 

сторінці (Демчина О.С., 5-В); 

- не всі класні керівники записують на сторінках відповідних розділів журналу прізвища й 

імена учнів повністю, часто скорочуючи імена 
Виходячи з вище зазначеного,  

 

НАКАЗУЮ:  

1. Класним керівникам та вчителям – предметникам: 

1.1.  Врахувати  зауваження  та  ліквідувати  вищевказані  недоліки  і  зробити  про  це 

відмітку в розділі «Зауваження та пропозиції до ведення класного журналу»;  

1.2.  Вести  записи  в  журналах  строго  дотримуючись  Інструкції  щодо  ведення              

класних журналів   та методичних рекомендацій

1.3.  Дотримуватися  відповідності    записів  у  класному  журналі  з  календарними 

планами; 

1.4.  Охайно  вести  записи  в  журналах,  не  допускати  записів  олівцем  та  виправлень 

коректором; 

1.5. У разі допущення помилки виправлення запису повинне бути  скріплене печаткою 

та підписом директора. 

2. Класним керівникам :  

2.1.  Звернути  увагу  на  заповнення  розділу  «Загальні  відомості  про  учнів»,  а  саме 

«Місце роботи батьків», «Коли і куди вибув»; 

2.2.  Своєчасно  здійснювати  записи  проведених  бесід  по  профілактиці  дитячого 

травматизму та їх відпрацювання з дітьми, які були відсутні

2.3.    Записувати  на  сторінках  відповідних  розділів  журналу  прізвища  й  імена  учнів 

повністю, не скорочуючи імена; 

3.  Заступникам  директора  школи  з навчально-виховної  роботи  Вознюк  А.А.,  Гусак  Р.А., 

Дудчику Л.С. постійно тримати на контролі стан ведення класних журналів. За результатами ІІ 

семестру видати повторний наказ. 

4.  Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 

 Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                                             

Г.О.Сидорук                                                                                                                        
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка