Наказ №133 -од про стан ведення учнівських зошитів з української мови в 5-9 класахДата конвертації13.10.2019
Розмір87 Kb.
ТипНаказ

КРОЛЕВЕЦЬКА РАЙОННА РАДА
СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Ч
ЕРВОНОРАНКІВСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ – ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»НАКАЗ
30.11.2016 р. с.Червоний Ранок № 133 -ОД
Про стан ведення учнівських зошитів

з української мови в 5-9 класах


Відповідно до річного плану роботи НВК з метою перевірки виконання вимог інструкції щодо ведення зошитів, перевірки вчителями робочих і контрольних зошитів, охайності ведення записів учнями, дотримання учнями єдиних орфографічних вимог

НАКАЗУЮ:


1. Провести взаємоперевірку учнівських зошитів на чергових засіданнях методичного об’єднання учителів суспільно-гуманітарного циклу, проаналізувавши результати перевірки ведення уч­нівських зошитів; співпланувати заходи щодо усунення виявлених недоліків до 01.03.2017.

2. Вчителям – предметникам навчально-виховного комплексу посилити різнорівневий особистісио орієнтований підхід у формуванні культури писемного мовлення учнів; здійснювати регулярний контроль за ве­денням зошитів, звернути увагу на урізноманітнення необхідних видів робіт на уроках мови і літератури з метою застосування нових освітніх технологій для виконання вимог навчальних програм протягом ІІ семестру 2016-2017 навчального року.

3. Всім учасникам навчально-виховного процесу дотримуватися єдиного орфографічного режиму під час ведення шкільної документації. Постійно.

3. Ознайомити з наказом під підпис вчителів української мови Дуброву Н.Г. та Кубрак Ю.В.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора з навчально-виховної роботи Ященко О.А.
Директор НВК О.М. Борщ
З наказом ознайомлені: Н.Г.Дуброва

Ю.В.Кубрак

Додаток

до наказу № 133-ОД

від 30.11.2016

Довідка


про стан ведення учнівських зошитів

з української мови в 5-9 класах


Згідно плану роботи НВК у листопаді 2016 – 2017 навчального року дирекцією школи здійснювався оглядовий контроль за веденням учнівських зошитів з української мови у 5 - 9-х класах.

Під час перевірки ставилося за мету: перевірити виконання вимог програм щодо ведення зошитів, перевірки вчителями робочих і контрольних зошитів; охайність ведення записів учнями; оформлення робіт; наявність різних видів завдань, дотримання єдиного орфографічного режиму. Була розроблена пам’ятка з вивчення стану ведення учнівських зошитів.

Зміст роботи

1

Наявність зошитів у всіх учнів класу.

2

Якість підпису зошитів. Дотримання єдиних вимог.

3

Система та види письмових робіт.

4

Зміст письмових робіт, відповідність до програми.

5

Рівень диференціації навчальної діяльності учнів.

6

Якість навчальних досягнень учнів. Їхня грамотність.

7

Систематичність та якість виконання домашніх завдань.

8

Перевірка зошитів педагогами (періодичність перевірки відповідно до вимог МОН України, якість перевірки, характер оцінки письмових робіт, дотримання критеріїв оцінювання).

9

Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

10

Культура ведення, каліграфія.

11

Відповідність оцінок за письмові роботи в журналі оцінкам у зошитах.

Перевіркою встановлено, що вимога згідно з наявністю робочих і контроль­них зошитів з української мови: кожен учень 5 - 9-х класів має 2 робочі зошити з мови, у яких записуються навчальні перекази, твори, вправи, класні і до­машні роботи; 1 зошит - для контрольних робіт з української мови.

Записи в зошитах учні виконують кульковою ручкою з синім чорнилом, для підкреслення членів речення, позначення значущих частин слова, оформлення таблиць, схем використовують простий олівець.

Дату класної, домашньої роботи з української мови у 5-9 класах записують так: на першому рядку дату записують словами, а на другому – вид роботи (класна, домашня чи контрольна).

Зошити для навчальних класних і домашніх робіт з української мови вчителя Дуброва Н.Г. та Кубрак Ю.В. перевіряють: у 5-6 класах- двічі на тиждень, 7-9 класах – 2-3 рази на місяць. За кожний місяць учителі-словесники виставляють оцінки за ве­дення зошитів з мови, проте не у всіх зошитах зафіксовані оцінки «за ведення зошитів».

Проведений контроль за обґрунтованістю виставлення вчителями оцінки по­казав, що вчителі української мови і літератури правильно враховують при перевірці учнівських робіт кількість до­пущених помилок і згідно з Критеріями правильно оцінюють мовне оформлен­ня робіт; критерії і нормативи оцінювання змісту творів і переказів відповіда­ють вимогам комунікативної змістової лінії чинних програм. Учителі-філологи виконують вимоги щодо здійснення всіх видів контрольних робіт, запропоно­ваних програмами; проводять різні види письмових практичних навчальних завдань.

Учителі української мови Дуброва Н.Г. Кубрак Ю.В., пропону­ють учням словникові, пояснювальні, розподільні диктанти, вправи з культури мовлення; у зошитах виконуються необхідні види робіт з розвитку зв'язного мовлення (скласти відгук, написати рецензію, анотацію, твір-опис предмета), розбори за членами речення, написання схем.

Проведення різних видів диктантів (самодиктант, словниковий диктант, роз­подільний), синтаксичний розбір, складання схем до речень - такі види роботи пропонує учням учитель Дуброва Н.Г.

Учитель української мови Кубрак Ю.В. проводить на уроках мови попе­реджувальні, вільні, навчальні, словникові диктанти, вправи з культури мо­влення (наголоси у словах, редагування текстів), практикуються різні види розборів (морфологічний, синтаксичний, фонетичний, за будовою). Але в зошитах учнів допускаються певні порушення вимог до ведення зошитів з української мови:


з/п


Вимоги щодо ведення

учнівських зошитів5 клас

6клас

7клас

8 клас

9 клас1

Кількість учнів за списком

23

3

2

Кількість перевірених

зошитів


21

3

3

Підпис зошитів

за зразкомЗа зразком

За зразком

За зразком

За зразком

За зразком

4

Оформлення дати,

назви роботи+

+

+

+

+

5

Ефективність роботи над помилками (методи виправлення, наявність системи роботи над помилками).

Відсутня

система роботи над помилками
Відсутня

система роботи над помилкамиВідсутня

система роботи над помилкамиВідсутня

система роботи над помилкамиВідсутня система роботи над помилками

6

Виконання та дозування домашніх завдань


Дотримання каліграфічних вимог


низька

дотримуються

дотримуються

Низька каліграфія

Низька каліграфія

8

Охайність виконання робіт учнями:

чистота ведення зошитаЗошити брудні


Зошити брудні

9

Якість перевірки

Двічі на тиждень

Двічі на тиждень

2-3 рази на місяць

2-3 рази на місяць

2-3рази на місяць

10

Коректор
Типовими недоліками, виявленими під час перевірки зошитів з української мови, є: недостатня ви­могливість учителів щодо культури письма учнів, порушення правил переносу слів, вихід записів за поля, ви­користання учнями різнокольорової пасти, відсутність системи роботи над помилками, здійснення індивідуального підходу.

Учителі-словесники недостатню увагу приділяють перевірці письмових за­вдань учнями початкового і високого рівнів, домашні завдання учнів початко­вого рівня перевіряються не всі.

Деякі учні не виконують домашні завдання: Білоножко Максим, Білоножко Вадим (5клас),

При перевірці робочих зошитів учителі виставляють у зошитах оцінку «За ведення зошита», що відповідає оцінці, виставленій у класному журналі.


РЕКОМЕНДАЦІЇ:

1. Провести взаємоперевірку учнівських зошитів на чергових засіданнях МО учителів-словесників, проаналізувавши результати перевірки ведення уч­нівських зошитів; співпланувати заходи щодо усунення виявлених недоліків.2. Посилити різнорівневий особистісио орієнтований підхід у формуванні культури писемного мовлення учнів; здійснювати регулярний контроль за ве­денням зошитів, звернути увагу на урізноманітнення необхідних видів робіт на уроках мови і літератури з метою застосування нових освітніх технологій для виконання вимог навчальних програм.

Заступник директора з НВР О.А.Ященко
Каталог: Files -> downloadcenter
downloadcenter -> Прояви девіантної поведінки у підлітків та молоді
downloadcenter -> Назва кафедри
downloadcenter -> Наказ №329 від 13 квітня 2011 року Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 11 травня 2011 р за №566/19304 Про затвердження Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців)
downloadcenter -> Наказ №1222 Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти
downloadcenter -> Тема. Культурні цінності родини і їх значення для життя дитини. (1 слайд)
downloadcenter -> Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільному навчальному закладі
downloadcenter -> Програм а гуртка виготовлення сувенірів
downloadcenter -> Розвиток пізнавальної активності і самостійності учнів на уроках початкових класів
downloadcenter -> Наказ №33 Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів з біології у 7-11 класах та з екології у 11 класі Гришівської зош і-ііі ступенів у 2013/2014 навчальному році


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка