Наказ №103 Про підсумки виховної роботи у 2014/2015 навчальному році та пріоритетні напрямки розвитку виховної системи школиСторінка1/3
Дата конвертації05.04.2020
Розмір304 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3
КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

«ХАРКІВСЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ

ШКОЛА-ІНТЕРНАТ І-ІІІ СТУПЕНІВ №12»

ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
Н А К А З

02.06.2015 № 103

Про підсумки виховної роботи

у 2014/2015 навчальному році

та пріоритетні напрямки розвитку

виховної системи школи
На виконання нормативно-правових документів у галузі освіти, досягнення основної мети виховної діяльності відповідно до Національної стратегії розвитку освіти, визначеної як створення ефективної системи національного виховання школи на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, Концепції національно-патріотичного виховання молоді з метою посилення національно-патріотичного характеру навчання та виховання, підготовки вихованців до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей

НАКАЗУЮ:


1. Заступникам директора з виховної та навчально-виховної роботи:

1.1. Удосконалювати виховну діяльність школи-інтернату з метою побудови ефективної системи національно-патріотичного виховання, формування безпечного освітнього середовища; забезпечити відповідність змісту і якості виховання актуальним проблемам та перспективам розвитку особистості, суспільства, держави, особистісного розвитку дитини згідно з її індивідуальними здібностями та потребами.

Протягом навчального року

1.2. Активізувати роботу за Концепцією національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої спільним наказом Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства оборони, Міністерства культури і туризму, Міністерства освіти і науки від 27.10.2009 № 3754/981/538/493 - основним документом у сфері освітньої політики щодо патріотичного виховання підростаючого покоління

Протягом навчального року

1.3. Здійснювати взаємодію школи та навчальних закладів, установ освіти, органів управління освітою, дитячих і молодіжних громадських та благодійних організацій, позашкільних закладів, представників державної влади, бізнесу, правоохоронних органів та установ системи охорони здоров’я у вихованні і соціалізації дітей.

Протягом навчального року

1.4. Активізувати взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики із застосуванням відновних практик для запобігання конфліктам та іншим негативним проявам серед учнів.

Протягом навчального року

1.5. Систематично здійснювати роботу з профілактики правопорушень, бездоглядності, вживання алкоголю, наркотичних речовин, тютюнопаління серед учнів

Протягом навчального року

1.6. Організувати роботу щодо розвитку учнівського самоврядування школи-інтернату.

Вересень, жовтень

1.7. Контролювати процес удосконалення взаємодії школи та сім'ї, педагогізації батьків, залучення до навчально-виховного процесу батьківської громади,.

Протягом навчального року

1.8. Здійснювати постійний моніторинг результатів виховної діяльності школи.

Протягом навчального року

2. Вихователям та класним керівникам:

2.1. Виховний процес проводити за напрямами Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Протягом навчального року

2.2. Пріоритетом виховної роботи школи відповідно до державної гуманітарної політики щодо національного виховання визначити національно-патріотичне, громадянське, моральне, трудове виховання, формування здорового способу життя, соціальної активності, відповідальності та толерантності.

Протягом навчального року

2.3. Започаткувати проект «Джура», спрямувати зусилля на реалізацію виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави.

2.4. Посилити національно-патріотичний характер навчання та виховання, передбачивши використання у виховній роботі кращих традицій та звичаїв українського народу, проявів патріотизму.

Протягом навчального року

2.5. Дотримуватись приписів наказу Міністерства від 07.09.2000 № 439 «Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України» під час організації навчально-виховного процесу.

Протягом навчального року

2.6. Створити безпечне освітнє середовище, належні умови для особистісного зростання кожного учня, задовольнити потреби особистості вихованця.

Протягом навчального року

2.7. Використовувати навчальні дебати, як важливий засіб розвитку в учнів критичного мислення та навичок аргументованого висловлювання під час проведення виховних заходів.

Протягом навчального року

2.8. Вчити дітей толерантному ставленню одне до одного, проводити роботу з розвитку комунікативних навичок спілкування.

2.9. Активізувати роботу щодо превентивного виховання з метою запобігання формуванню в учнів негативних звичок, рис характеру, проявів асоціальної поведінки.

Протягом навчального року

Вересень, жовтень

2.10. Здійснювати виховний процес на засадах проектної педагогіки; оптимально поєднувати форми організації виховної роботи: індивідуальні, групові, масові

Протягом навчального року

2.11. Скласти та погодити календарно-тематичне планування виховної роботи з урахуванням рівнів фізичного, соціального, психічного та духовного розвитку дітей, змістовно наповнити відповідно до вікових особливостей учнів.

До 28.08.2015

2.12. Спланувати та провести екскурсії з метою вивчення рідного краю, звичаїв та обрядів народу України.

Протягом навчального року

3. Вчителям мови та літератури, бібліотекарю Стрімовській Н.О:

3.1. Розробити систему виховних заходів з метою посилення впливу літератури та мистецтва на виховання і розвиток учнів.

Вересень, жовтень

3.2. Удосконалити співпрацю бібліотекар – вихователь, у системі проводити бібліотечні зустрічі

4. Керівникам гуртків та клубів за інтересами:

4.1.Забезпечити участь вихованців у обласних, Всеукраїнських, Міжнародних фестивальних заходах.

Протягом навчального року

5. Вчителям фізичної культури Проскуріну О.М., Сіньку І.П.:

5.1. Активізувати позакласну роботу щодо формування здорового способу життя як складової виховання, збереження і зміцнення здоров'я учнів.

Протягом навчального року

5.2. Адаптувати проект «Джура» до умов спеціальної школи.

Вересень, жовтень

6. Психологу школи:

6.1. Здійснювати психологічний супровід вихованців.

Протягом навчального року.

6.2. Зробити моніторинг рівня вихованості учнів у виховних групах та класах

Грудень, травень

7. Питання виховної роботи заслуховувати на педагогічних радах, нарадах при директорові , засіданнях Ради школи, засіданнях Батьківської ради.

Протягом навчального року

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з виховної роботи Коломієць Т.Т.

Директор школи-інтернату № 12 Л.В.Водяха


Істоміна О.О., 392-14-16
З наказом ознайомлені:

Андрієвська О.В.Большунова Ю.В.Гекова В.О.Горяінова Л.О.Данильчук А.Ю.Дубовченко Є.Ю.Коновалова С.Є.Коновалова Т.І.Костенко Т.Г.Ликова І.О.Лялюк Н.О.Медведєва Л.О.Павленко Л.О.Переверзєва О.О.Полякова О.В.П’ятикоп Л.Є.Рябченко Ю.В.Світлична Л.І.Сотникова Л.В.Таранущенко М.В.Тимченко Л.М.Штефан А.П.Щербакова А.Г.Войтенко К.К.Пікулік Т.І.Мартинюк А.М.Прудникова В.П.Проскурін О.М.Сінько І.ПДодаток № 1

До наказу №103 від 02. 06.2015

Виховна робота в 2014/2015 навчальному році проводилась згідно нормативно-правових документів у галузі освіти. Основною метою виховної діяльності відповідно до Національної стратегії розвитку освіти визначено створення ефективної системи національного виховання школи на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка вихованців до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім’ї за освіту і виховання дітей.

Виховний процес здійснювався за «Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243.

Для досягнення означеної мети реалізовувались такі завдання:

- залучення вихованців до різних форм творчої та суспільно-корисної діяльності, зокрема пізнавальної, оздоровчої, трудової, художньо-естетичної;

- задоволення потреби особистості вихованця (фізіологічні, потреби у безпеці, любові та прихильності, визнанні та опіці, у самореалізації) в умовах навчального закладу;

- створення належних умов для особистісного зростання кожного вихованця (створення ситуації успіху та підтримки);

- удосконалення робота органів учнівського самоврядування;

- залучення до навчально-виховного процесу батьківської громади, позашкільних закладів, громадських, благодійних організацій, правоохоронних органів;

- здійснення екскурсійної діяльності, спрямованої на вивчення рідного краю, звичаїв та обрядів народу України;

Педагогічний колектив здійснював виховання для ідентифікації учня із загальновизнаними цінностями і якостями та самореалізації його сутнісних сил. У школі формувалась система цінностей і якостей особистості, що розвивалась і виявлялась через її власне ставлення до суспільства і держави, до людей, до мистецтва, до природи, до себе, до праці.

Виховний вплив відбувався через тематичні виховні заходи за основним напрямками виховання, під час годин спілкування із класними керівниками та у повсякденній педагогічній діяльності навчально-виховного процесу.

Виховні заходи з формування ціннісного ставлення до суспільства і держави передбачали виховання патріотизму, національної самосвідомості й ідентифікації, правосвідомості, політичної культури та культури міжетнічних відносин. Результативними стали вечір пам’яті «Хто не знає свого минулого, той не має свого майбутнього», свято «Козацькому роду нема переводу!», «круглий стіл» за темою: «Козацька Україна. Гетьманство Петра Конашевича-Сагайдачного», заходи, приурочені 70-річчю перемоги над нацизмом у Європі: науково-практичні конференція «Партизанський рух Слобожанщини», «Український рахунок у ІІ світовій війні», літературний вечір «Пам’ять, опалена війною»,

акція «Пам’яті незгасна свіча» до Дня пам’яті жертв голодомору.

У рамках Всеукраїнського тижня права проведено Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної Декларація прав людини, подорож у Країну Права «Нас держава захищає, про дітей маленьких дбає», поетична презентація «Конвенція ООН про права дитини», просвітницький тренінг «Демократичні принципи та цінності», зустріч із спеціалістами служби у справах дітей «Особиста відповідальність – пріоритетна риса громадянина», правовий брейн - ринг «На терезах правосуддя»,.

Традиційним став Шевченківський тиждень. Хвилини з мистецтвом «Ми – нащадки Кобзаря», літературно-музична композиція «Ми чуємо тебе, Кобзарю, крізь століття», музично–поетична вітальня «Цілий світ задивлений на Канів» формували українську душу дитини.

Ціннісне ставлення до людей, єдність моральної свідомості та поведінки, слова і діла, активної за формою та моральної за змістом життєвої позиції активно формувалися під час заходів з нагоди Міжнародного Дня толерантності - усний журнал «У дружбі наша сила», Всесвітнього Дня дитини - колективне творче панно «Бережіть мене від зла, бо я дитина мала», Міжнародного Дня людей з обмеженими можливостями - гра – мандрівка «Ми всі – єдина сім’я», Дня Святого Миколая - фольклорне свято «Знов зима до нас прийшла, Миколая привела», Дня Матері і сім’ї - святковий концерт «Мамо, вічна і кохана».

Ціннісне ставлення до природи, почуття особистої відповідальності, причетності до збереження природних багатств, здатність гармонійно співіснувати з природою виховувались у системі заходів: конкурсу осінніх композицій «А вже осінь прийшла у мій сад», конкурсно-розважальної програми «Пташина пісня на добро лунає радісно і дзвінко» до Міжнародного Дня птахів, гри – мандрівки «Легенди про квіти», презентації «Будь природі добрим другом!», екологічної вистави «Шануй що маєш», науково-практичної конференції «Причини та наслідки Чорнобильської катастрофи», екологічний проект «Квіти біля школи» у рамках тижня довкілля.

Гуртки естетичного циклу, тематичні виховні заходи сприяють формуванню ціннісного ставлення до мистецтва: ерудиції, широкого спектра естетичних почуттів, соціалізації вихованців. Яскравими та змістовними стали години спілкування «Наш великий співвітчизник», конкурс презентацій «Твори І.Ю. Рєпіна в художніх музеях світу» у рамках тижня образотворчого мистецтва до 170-ї річниці від дня народження І.Ю. Рєпіна, концерт «На зустріч мрії» з нагоди Міжнародного дня Музики, святковий концерт до міжнародного жіночого Дня 8 Березня «Жінка – одвічна загадка природи», музична програма до Міжнародного Дня танцю «Дозвольте Вас на танець запросити».

Стала результативною традиційна участь вихованців гуртків у фестивалях міського, обласного всеукраїнського та міжнародного рівнів. Шкільні колективи, обдаровані та талановиті діти брали участь у Міжнародному благодійному фестивалі вокальної та хореографічної творчості, фестивалі «Слобожанське коло», заходах обласного свята художньої творчості «Весняні посмішки», міському фестивалі «Натхнення», районному фестивалі «З вірою у життя», обласному фестивалі «На крилах натхнення» з нагоди Міжнародного Дня людей з особливими потребами та нагороджені дипломами І і ІІ ступенів. Високі нагороди здобуті на Другому Міжнародному пісенному фестивалі дітей та молоді з особливими потребами «Я вірю» у м. Львові – диплом лауреата І ступеня та Всеукраїнському пісенному фестивалі-конкурсі "Золотий птах" для дітей та молоді з обмеженими можливостями у м. Вінниці - диплом гран-прі.

Систематичне відвідування театрів, концертів відомих українських та зарубіжних виконавців, художніх виставок, літературних презентацій сприяють естетичному розвитку учнів.

Особлива увага приділялося формуванню ціннісного ставлення до праці, розуміння особистої значущості праці як джерела саморозвитку і самовдосконалення, позитивної взаємодії з учителями, працьовитості у всіх формах трудової діяльності, ретельності та сумлінності виконання доручень, охайності, вмінню раціонально розподіляти робочий час, прояву об'єктивного самоконтролю, готовності до свідомого професійного самовизначення. Вікторина «Чим пахнуть ремесла», колективне творче панно «Світ професій навколо нас», КВК «Школа вмілих господарів», жива газета «Презентація професій» об’єднали учнів у гурти за інтересами, сприяли розвитку життєвого покликання. Екскурсії на підприємства у цехи цікавого виробництва мали дієвий вплив на вихованців.

Дитиноцентричний принцип є головним у виховній діяльності. Формування ціннісного ставлення до себе, активної життєвої позиції, вміння цінувати себе як носія фізичних, духовно-душевних та соціальних сил, надбати та зберегти власне здоров’я, корекція поведінки та навчання жити в суспільстві відбувалося під час постійних психолого-педагогічних впливів на дитину. Сприяли цьому заходи з нагоди Всесвітнього Дня зору: хвилинка - цікавинка «Очі – дзеркало душі», конференція з використанням ІКТ «Бережіть зіницю ока», гра - мандрівка «Чисті рученята – здорові малята». Невід’ємними стали тижні безпеки життєдіяльності перед осінніми, зимовими, весняними та літніми канікулами, проведені за окремим планом.

Враховуючи проживання у мегаполісі, особливу увагу приділено безпеці дорожнього руху. Сприяли цьому гра - мандрівка «Діти всі повинні знати як по місту крокувати», театралізована вистава «Подорож безпечним містом», тренінг «Як правильно діяти під час ДТП», конкурсно-розважальна програма «Лабіринтами дорожнього руху», зустріч з працівниками ДАІ «Відповідальність на дорогах». Цілеспрямовано формувалися навики надбання та збереження здоров’я під час тижня здорового способу життя. Результативними стали година здоров’я «Сміх продовжує життя», ситуаційно-рольова гра «Учимося бути здоровими», вікторина «A, B,C, D, E і ваше здоров’я», художня галерея «Твоє здоров’я – багатство нації», засідання «круглого столу» «Вплив шкідливих звичок на репродуктивне здоров’я людини». З нагоди Всесвітнього Дня здоров’я відбулися гра - драматизація «Будьте здорові!», тематичний діалог «Очі – вікна у світ», ток-шоу «Обирає кожен сам: чи бути здоровим?»

Пріоритетом виховної діяльності школи-інтернату є національно-патріотичний характер навчання та виховання в контексті сьогодення, спрямування зусиль на реалізацію проектів щодо виховання учнів у дусі патріотичного обов'язку, готовності до військової служби та захисту України, повазі до чинного законодавства та засад демократичної, правової держави. Створено безпечне освітнє середовище з метою формування просоціальної поведінки, налагоджено взаємодію з органами внутрішніх справ щодо ефективної профілактики запобігання конфліктам та іншим негативним проявам.

Виховний процес здійснювався через проектно-технологічний підхід у вихованні: особистісне долучення вихованців до спільної з вихователем діяльності у процесі застосування сучасних виховних технологій.

Питання виховної роботи заслуховувались на педагогічних радах, нарадах при директорові , засіданнях Ради школи, засіданнях Батьківської ради.

Додаток № 2.

До наказу №103 від 02. 06.2015


Каталог: wp-content -> uploads -> 2015


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка