Наказ № с. Івангород Про стан викладання хімії і біологіїДата конвертації10.08.2020
Розмір40 Kb.
ТипНаказ
НАКАЗ

ІВАНГОРОДСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ

ОЛЕКСАНДРІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ

від ********** №

с. Івангород

Про стан викладання

хімії і біології

Згідно перспективного плану роботи школи в грудні 2009 та січні 2010р. вивчався стан викладання біології та хімії в школі. Ці предмети в школі викладає досвідчений вчитель І категорії ******* Стаж роботи ********* 38 років.

Сьогодні, коли система шкільної освіти докорінно перебудовується, провідною метою навчання повинна стати орієнтація на засвоєння учнями досвіду творчої навчальної діяльності. При такому підході до навчання особливого значення набувають методи і прийоми, які вимагають активної розумової діяльності учнів. Для підтримання і зміцнення інтересу учнів до уроків особливе значення має ефективна організація навчальної діяльності школярів. *********** для вирішення цих та інших завдань на своїх уроках проводить систематизацію і конкретизацію навчально-виховних завдань у системі уроків навчальної теми; на кожному уроці формує загальні та специфічні для предмета уміння і навички; активізує навчально-пізнавальну діяльність учнів використанням різних засобів і прийомів; раціонально використовує час уроків; приділяє увагу головному навчальному матеріалу, який повинен знати кожен учень. Перевірка показала, що учні вміють: порівнювати організми з різних таксономічних груп і розпізнавати їх; розкривати значення основних біологічних понять; встановлювати зв’язки між особливостями будови органів та їх функціями; застосовувати конкретні знання для пояснення фізіологічних процесів, еволюційних особливостей, екологічних ситуацій; узагальнювати матеріал, прогнозувати наслідки впливу людей на екосистему.

Проте поряд з повними і глибокими відповідями учні допускали помилки і неточності. Школярі слабо засвоїли аналітичні і систематичні поняття. Значна частина школярів не може назвати суттєві органи основних груп рослинного і тваринного світу. Характеризуючи пристосованість тварини до середовища існування, більшість учнів обмежується переліком ознак зовнішньої будови; рідко встановлюється взаємозв’язок організмів і довкілля. Частина школярів не володіють матеріалом про обмін речовин, нервову і гуморальну регуляцію діяльності органів організму людини. Затруднення викликають запитання про взаємозв’язок будови та функції органів і систем органів, фізіологічне пояснення правил гігієни. Слабкі знання учні школи показали на олімпіадах з біології. Це свідчить про те, що зовсім не проводиться робота із здібними та обдарованими дітьми. Формально проводиться І етап олімпіади з біології. Зведена практично до нуля позакласна робота з предмета, відсутня дослідницька робота. Вже котрий рік заклики адміністрації до озеленення кабінету залишаються без уваги. У зв’язку з відсутністю обладнання більшість лабораторних робіт проводяться формально.

На уроках хімії ********* приділяє увагу мотивації навчальної діяльності, розкриттю практичного спрямування понять, що сприяє розумінню учнями необхідності, важливості вивчення предмета та окремих його розділів. Використовує різноманітні засоби навчання, які допомагають забезпечувати дидактичну спрямованість навчального процесу, сприяють організації самостійної пізнавальної діяльності учнів, прискорюють темп вивчення матеріалу, оптимізують навчальний процес. Велика увага приділяється рольовим та діловим іграм, під час яких учні виступають «спеціалістами», «дослідниками», розробляють шляхи розв’язання проблеми. Все це спрямовується на формування в учнів умінь встановлювати причинно-наслідкові зв’язки між складом, будовою, властивостями та застосуванням речовин на практиці, тим самим забезпечуючи головний принцип особистісно-орієнтованого навчання – принцип співробітництва.

Проте вивчення стану викладання свідчить, що в знаннях учнів мають місце суттєві недоліки. Так, учні вагаються при визначенні валентності атомів елементів у бінарних сполуках, недостатньо володіють умінням застосовувати на практиці закон збереження маси речовини, допускають помилки при встановленні зв’язків між класами неорганічних речовин. Школярі помиляються при складанні повних і скорочених іонних рівнянь, не знають якісних реакцій на іони, не вміють визначати ступінь окислення та валентність. Не знають хімічних властивостей насичених і ненасичених вуглеводів, не можуть пояснити явища 8p3 – , Jp2, Sp гібридизації. Недостатній рівень знань, умінь і навичок можна пояснити тим, що далеко не всі уроки відповідають сучасним вимогам, проводяться неефективно, практично не досягають мети. Фактично відсутня матеріально-технічна база кабінету не забезпечує виконання практичного експерименту, звідси відсутня гурткова і позакласна робота з предмету. Комп’ютерні програми з хімії не використовуються.

Проведені контрольні роботи дали такі результати:

8 кл. Контрольна робота на тему «Основні класи неорганічних сполук». Писало 10 учнів.

Високий рівень – 1 ;

Достатній рівень – 0 ;

Середній рівень – 4 ;

Початковий рівень – 5 .

9 кл. Контрольна робота на тему: «Хімічні реакції»

Писало роботу 16 учнів.

Високий рівень – 5 ;

Достатній рівень – 3 ;

Середній рівень – 7 ;

Початковий рівень – 1.Виходячи з вищесказаного наказую:

 1. Вчителю хімії та біології ***********:

  1. 1.1. Удосконалювати урок, методи навчання, приводячи їх у

  2. відповідність із змістом і метою уроку, формувати в учнів стійкий

  3. інтерес до предмету. З цією метою активізувати навчальну діяльність

  4. школярів, підвищувати роль самостійних робіт у навчанні. Значне

  5. місце у навчальному процесі повинні зайняти семінарські заняття,

  6. різноманітні за формою їх проведення рольові ігри, групові та

  7. індивідуальні самостійні роботи з підручником, довідковою

  8. літературою, заліки.

  9. 1.2. Широко використовувати методи порівняння, виділяючи спільне та

  10. відмінне в будові і властивостях речовин, методи аналізу,

  11. узагальнення, залучати учнів до розумового осмислення навчального

  12. матеріалу, розвивати у них уміння спостерігати явища, порівнювати,

  13. узагальнювати, аналізувати, синтезувати, робити висновки.

  14. 1.3. Удосконалити роботу з обдарованими та сильними учнями.

  15. 1.4. Підвищити ефективність демонстраційного експерименту шляхом

  16. використання інформаційних технологій.

  17. 1.5. Формувати навички самоосвіти учнів, забезпечувати самостійні

  18. роботи школярів, які створюють можливості для розвитку ініціативи

  19. та самостійності, здійснення диференціації та індивідуалізації

  20. навчання.

 2. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

Директор школи:
З наказом ознайомлена:


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка