Наказ № Про єдині вимоги до ведення класних журналів, журналів групи продовженого дня, журналів індивідуального навчанняДата конвертації15.10.2019
Розмір97 Kb.
ТипНаказ


УКРАЇНА

ДЕСНЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ


ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 282 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА

02232, м. Київ, Закревського 65-а, т./ф.: 530-01-54, e-mail: sh282@ukr.net,

код ЕРДПОУ 01488067НАКАЗ
01 вересня 2016 № _______
Про єдині вимоги до ведення класних журналів,

журналів групи продовженого дня,

журналів індивідуального навчання
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів  5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», Інструкції щодо ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, наказу Міністерства освіти і науки України від 08.04.2015 № 412 «Про затвердження Інструкції щодо заповнення Класного журналу для 1-4-х класів загальноосвітніх навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2015 № 472/26917, наказу Міністерства освіти і науки України від 05.05.2008 р. № 371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти», річного плану роботи школи І-ІІІ ступенів № 282 Деснянського району міста Києва, Статуту школи № 282 і внутрішкільного розпорядку

НАКАЗУЮ :
 1. Педагогічним працівникам школи :

  1. Нести особисту відповідальність за обов’язковість і своєчасність записів до класних журналів, журналів ГПД та журналів індивідуального навчання, перебування журналів на уроці.

  2. Усі записи в журналі вести чітко, охайно, відповідно до встановленого порядку.

  3. На виконання рішення педради від 30.08.2016 протокол № 17 записи вести кульковою ручкою з чорним чорнилом.

  4. Заборонити вести записи в класних журналах, журналах ГПД та журналах індивідуального навчання кольоровим чорнилом, фломастером, олівцем.

  5. Класні журнали 9-х, 11-х класів зберігати 10 років, інших класів – 5 років.

 2. Класним керівникам :

  1. До 15.09.2016 р. оформити титульну сторінку журналів (клас, заклад, місто, навчальний рік) і сторінку 3 (клас, прізвище, ім’я та по батькові класного керівника). Записати в алфавітному порядку прізвища та імена учнів на кожній сторінці.

  2. До 15.09.2016 р. заповнити розділ «Загальні відомості про учнів», «Відомості про заняття в гуртках», «Зведений облік досягнень у навчанні учнів» тощо.

  3. Вести щоденний облік відвідування (пропусків занять), відмічати пропуски учнем уроків дробом (наприклад, без поважних причин - н/4, через хворобу - хв./6, з поважної причини - п/3) у графі «Облік відвідування», підбивати підсумки пропущених уроків за семестр і за рік протягом 2 днів після завершення семестру (року).

  4. Інформацію про участь учнів у предметних гуртках фіксувати на сторінці «Відомості про заняття в гуртках» (журнали ГПД).

  5. Сторінку «Зведений обліку досягнень у навчанні учнів» заповнювати наприкінці семестру, року із загальної відомості успішності учнів клас на основі балів, виставлених учителями, які викладають предмети в цьому класі, протягом 2 днів після завершення семестру (року).

  6. Розділ «Зведена таблиця руху учнів класу та їхніх досягнень у навчанні» заповнювати наприкінці кожного семестру згідно з кількістю учнів у класі та подавати інформацію для звіту не пізніше ніж на наступний день після завершення семестру (року).

  7. У графі «Рішення педагогічної ради» записувати дату і номер протоколу засідання педагогічної ради. Рішення про проведення учня до наступного класу, випуск зі школи і нагородження похвальним листом, грамотою, золотою медаллю, срібною медаллю відразу після проведення відповідного засідання педради.

  8. Сторінку «Облік проведення бесід, інструктажів, заходів із безпеки життєдіяльності» заповнити в перші 3 дні після отримання журналу та внести дату фактичного проведеного інструктажу з підписом учнів 9-11-х класів.

  9. Вступний інструктаж записати 01.09.2016. Провести інструктаж з відсутніми учнями у день їх виходу до школи, вказавши відповідно фактичну дату проведення інструктажу і записавши їх у кінці списку.

  10. До 15.09.2016 заповнити графу «Відомості про учнів та батьків», звірити дані після проведення батьківських зборів та індивідуальних бесід із батьками.
 1. Учителям-предметникам :

  1. У розділі «Облік досягнень у навчанні учнів» на сторінці «Назва предмета» вести облік успішності та відвідування учнів, праворуч – записувати номер і дату проведеного уроку, його зміст і завдання додому. У графі «Місяць і число» проставляти тільки ті дати, коли проводився урок. Дата уроку записується в день його проведення. Відмітка про відвідування уроку учнем і оцінка його успішності проставляється в одних і тих самих клітинках. За письмові роботи (контрольні, практичні, лабораторні) бали виставляти в графі того дня, коли вони відбулися.

  2. Оцінки за ведення зошита (5-11 класи) вчителям української і російської мов, іноземної мови, математики, української та зарубіжної літератур, яким оплачується перевірка зошитів (згідно з тарифікацією), виставляти в класному журналі раз на місяць.

  3. Категорично заборонити проставляти наперед дати непроведених уроків (у зв’язку з можливими змінами тривалості навчального семестру, відміною занять у зв’язку з епідемічною ситуацією, стихійними явищами, хворобою вчителя тощо).

  4. Оцінки за контрольні роботи, диктанти, твори, лабораторні та практичні роботи виставляти учням, які їх виконували. У графі «Зміст уроку» слід записувати проведення контрольної, практичної чи лабораторної роботи та вказувати її тему. Усі роботи мають бути виконані в класі.

  5. Якщо в класі є учні з індивідуальною формою навчання, порядок оформлення записів щодо таких учнів у журналі регламентується окремим наказом. Для індивідуального навчання ведуться журнали окремого зразка.

  6. У кінці кожного семестру подавати звіти про виконання навчальних програм (клас, предмет, всього заплановано уроків, проведено уроків, види контролю, ПІБ учителя, підпис).

  7. Облік проведення навчальних екскурсій та навчальної практики вести відповідно до вимог протягом навчального року.

  8. Учителям, які проводять уроки за заміною, вписувати в графу «Зміст уроку» тему, що вивчалася на уроці, засвідчуючи факт заміни: «Заміна прізвище, ініціали вчителя, підпис».

3.9. Усі записи щодо оцінювання різних видів діяльності та контролю роботи у формі називного відмінка: «Зошит», «І семестр», «Тематична» тощо.

3.10. Виправлення оцінки навчальних досягнень учнів чи інших записів у журналі категорично заборонено. Якщо вчитель допустив грубе виправлення, то факт виправлення засвідчується підписом директора, скріплюється печаткою школи, а вчителю оголошується догана.

3.11. Виривати сторінки з класного журналу категорично заборонено.


  1. Обов’язково на уроках трудового навчання, фізичної культури та під час проведення практичних і лабораторних робіт з фізики, хімії, біології, географії проводити й записувати інструктаж із правил техніки безпеки в графу «Зміст уроку».

  2. Усувати недоліки, виявлені під час перевірки журналу, протягом указаних термінів, робити запис «Виконано», зазначити дату, підпис.

 1. Заступникам директора з НР Степанченко Н.В. та Шолудько Л.С.:

  1. Перевірку журналів проводити не менше одного разу на місяць вибірково, усіх журналів по закінченні семестрів, року.

  2. Сторінку «Зауваження до ведення класного журналу» заповнювати відразу після перевірки.
 1. Під час навчально-виховного процесу класні журнали зберігати в кабінеті 219 заступника з НР Степанченко Н.В. Кожний учитель зобов’язаний вчасно після закінчення уроків принести журнал і взяти його перед початком уроків. Протягом дня під час перерви передавати класний журнал наступному вчителю особисто. Виносити журнал із кабінету 219 в окремих випадках, які не стосуються навчального процесу, можна тільки з дозволу заступника директора з НР.

 2. Заборонити винесення класних журналів за межі школи. Виносити журнали за межі школи дозволяється лише у виняткових випадках із дозволу директора.

 3. Категорично заборонити учням брати класні журнали, окрім чергового класу та чергового вчителя.

 4. На початку робочого дня черговому вчителю відчиняти кабінет 219 для зберігання журналів і після закінчення уроків зачиняти його.

 5. Ознайомити працівників школи з наказом на нараді при директорові до 20.09.2016 р.

 6. Відповідальність за класні журнали покласти на класних керівників 1-11 класів та вчителів-предметників.

 7. Відповідальність за журнали ГПД покласти на вихователів ГПД.

 8. Відповідальність за журнали індивідуального навчання покласти на заступника директора з НР Степанченко Н.В.

 9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на заступників директора з НР Степанченко Н.В. та Шолудько Л.С.

Директор школи № 282 О.Ніколаєва


З наказом ознайомлені:
Александров Олександр Володимирович
Анік’єва Тетяна Миколаївна

Богач Ольга Миколаївна
Варення Юлія Володимирівна
Голик Людмила Володимирівна
Головньова Наталія Олександрівна
Демченко Тетяна Миколаївна
Дубчак Юлія Юріївна
Єрмакова Валентина Євгенівна
Керекеш Ігор Семенович
Кетриш Людмила Станіславівна
Ковалишина Світлана Сергіївна
Ковтонюк Оксана Олександрівна
Командир Юлія Володимирівна
Кроніковська Олена Петрівна
Кузнецова Любов Петрівна
Кучай Наталія Василівна
Левицька Людмила Валеріївна
Лигомина Ірина Олександрівна
Лісецька Юлія Василівна
Люльченко Ірина Вікторівна
Маліченко Вадим Олександрович
Маркова Наталія Андріївна
Мельник Олена Сергіївна
Михалкова Алла Леонідівна
Михалкова Наталія Сергіївна
Муравинець Людмила Вікторівна
Ніколаєва Олена Вікторівна
Омаров Шангерей Насрутдінович
Очеретяна Марія Михайлівна
Павловська Анна Миколаївна
Пелих Вікторія Вікторівна
Петренко Юлія Вікторівна
Петрук Вікторія Володимирівна
Пількевич Лілія Григорівна
Піцик Олеся Василівна
Притиченко Наталія Степанівна
Редя Ніна Миколаївна
Сборщикова Людмила Олександрівна
Сировченко Світлана Василівна
Слива Олена Олександрівна
Стариченко Анна Олександрівна
Степанченко Наталія Володимирівна
Степенко Марина Олександрівна
Тарасенко Ірина Вікторівна
Троненко Юлія Андріївна
Ушкова Катерина Миколаївна
Фесуненко Антоніна Анатоліївна
Фроловська Олена Сергіївна
Цасюк Тетяна Іванівна
Черненко Діна Григорівна
Шевченко-Сінькевич Наталія Валентинівна
Шевчук Ірина Петрівна
Шевчук Надія Володимирівна
Шелепова Тетяна Іванівна
Шолудько Леся Станіславівна
Шунько Світлана Арнольдівна
Юхименко Юлія Володимирівна
Яременко Людмила Євгенівна
Каталог: ld
ld -> Секція права та психології
ld -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
ld -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
ld -> Освіта. Виховання. Навчання pehota, Elena
ld -> Освіта. Виховання. Навчання анісімова, Галина Олексіївна
ld -> Вісник львівського університету філософсько-політологічні студії
ld -> Методичні рекомендації щодо організації освітнього середовища для успішної адаптації п’ятикласників під час переходу до навчання у середній шкільній ланці
ld -> Управління освіти Первомайської міської ради
ld -> Робоча програма навчальної дисципліни пп 04 політична антропологія галузь знань 03. 01 соціально-політичні науки
ld -> Філософський факультет


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка