Наказ № Про підсумки вивчення стану викладання та рівня навчальних досягнень учнів ліцею з біології та екології (8-11 класи)Сторінка1/2
Дата конвертації10.08.2020
Розмір82 Kb.
ТипНаказ
  1   2

Україна


САРНЕНСЬКий РАЙОННИЙ ЛІЦЕЙ “ЛІДЕР”

Сарненської районної ради рівненської області

31620211 вул. Технічна, 4а, м. Сарни, Рівненської області, 34500,

тел. (03655) 3-36-75, liceys@ukr.net, http://sarny-lyceum.edukit.rv.ua/
Н А К А З

31.03.2014 року м. Сарни №___
Про підсумки вивчення стану викладання

та рівня навчальних досягнень учнів ліцею

з біології та екології (8-11 класи)

Згідно з річним планом роботи школи з 13 січня по 31 березня 2014 року була проведена перевірка стану викладання біології та екології у 8 - 11 класах. Відповідно до наказу від 02 січня 2014 року № 07 призначена комісія з перевірки та встановлено термін перевірки.

Завдання перевірки полягало у підготовні рекомендацій і наданні практичної допомоги за результатами отриманої інформації про стан викладання біології та екології, проведенні моніторингу якості, знань; вивченні та аналізі стану щодо фахової підготовки учителів, участі у методичній роботі в рамках роботи кафедри та районного методичного об'єднання, рівня матеріально-технічного забезпечення кабінетів; рівня досягнень учнів з предметів, сформованості загально-навчальних умінь, і навичок, їх творчого розвитку; стану ведення шкільної документації. Контроль передбачав вивчення роботи вчителя з даного предмету та рівень навчальних досягнень учнів за такими напрямками:


  1. Навчально-методичне і технічне забезпечення;

  2. Підготовка вчителя до уроку (наявність та якість поурочних і календарно-тематичних планів, методика та науково-теоретичний рівень викладання предмету);

  3. Навчально-виховна діяльність вчителя (відповідність змісту уроків вимогам навчальних програм, використання форм і методів обліку навчальних досягнень учнів, упровадження активних форм і методів навчання, використання наочності, ТЗН та сучасних технологій у навчальному процесі, ефективність використання міжпредметних зв’язків);

Перевірка пройшла організовано. В цілому стан викладання предмету знаходиться на достатньому рівні, відповідає вимогам Держстандарту.

В ході перевірки були відвідані уроки, вивчалася та аналізувалася шкільна документація, проводилась співбесіда з учителями, які викладають зазначені предмети.

Проведені контрольні зрізи знань з біології та екології, вивчався стан роботи вчителів щодо формування в учнів загальноосвітніх умінь і навичок, життєвих компетентностей.

За наслідками перевірки виявлено, що календарно-тематичне планування ведеться учителями Бортник Г.І., Хращевською Л.С., Климчуком В.П. згідно діючих програм, своєчасно затверджено адміністрацією школи, кількість годин тематичних контрольних робіт відповідає рекомендаціям Міністерства освіти і науки України.

Поурочне планування вчителів складено у відповідності до календарного планування, вказуються дати, теми уроку, триєдина мета, завдання добираються диференційовано, але вчителям слід більше уваги приділяють підсумковому етапу уроку та етапу оцінювання роботи учнів на уроці. В поурочних планах вчителів заключний етап підведення підсумків не відображає питань, які вчитель планує запропонувати учням.

Записи в класних журналах ведуться у відповідності до календарно-тематичного та поурочного планування. Вчителі Бортник Г.І., Климчук В.П., Хращевська Л.С. ознайомлені під підпис з Інструкцією ведення класних журналів 5-11 класів затвердженої листом Міністерства освіти і науки від 06.02.2008р. № 1/9-64. але слід відмітити що допускаються порушень під час ведення шкільної документації. В процесі перевірки виявлені певні недоліки а саме: виправлення коректором, несвоєчасно записуються уроки, мала накопиченість оцінок .

Аналіз науково-методичного забезпечення показав, що в кабінеті біології (№ 302) зібрана достатня база, забезпеченість підручниками становить 82% відсутні підручники для профільних 10-11класів. Аналіз відвіданих уроків показує, що вчителі біології Бортник Г.І. та Хращевська Л.С., реалізують дидактичні принципи навчання: доступність, системність, добирають форми та методи навчальної діяльності, які дають змогу сформувати в учнів пізнавальну потребу, використовують ігрові технології навчання. Аналіз відвіданих уроків з предмета «Екологія» вчителя Климчука В.П. засвідчив, що вчитель проводить уроки на високому методичному та науковому рівні. Вчитель добре обізнаний із сучасними вимогами щодо проведення уроків і позакласної роботи з предмета, знає програму, пояснювальні записки до неї, ознайомлений з методичними посібниками й позитивним досвідом роботи колег. Учні показують часткову сформованість понятійного апарату, неповне володіння дослідницькими методами навчання.

Вчитель біології Бортник Г.І. на високому науковому та методичному рівні проводить викладання предмету, створює атмосферу зацікавленості кожного учня в роботі всього класу, на достатньому рівні учні володіють теоретичним та практичним матеріалом. На уроці вчитель організовує дослідницьку, пошукову діяльність учнів. Слід відмітити різноманітність форм і методів з застосуванням ТЗН вчителем на уроках, що забезпечує високий рівень знань учнів. Велику увагу вчитель приділяє формуванню в учнів навичок розгляду біологічних питань з точки зору екології, взаємозв’язку організмів із середовищем існування, побудови і функціонування біологічних систем,усвідомленням ролі і місця людини в біосфері. Аналіз відвіданих уроків показав, що в учнів сформовані теоретичні поняття та практичні навички, розвинене вміння застосовувати їх на практиці.

Вчитель Хращевська Л.С. проводить викладання предмета на рівні стандарту в математичному та історичному профілях. Вчитель приділяє увагу на розвиток розумових здібностей та якостей особистості,розвиток прагнення до самоосвіти, самопізнання, самовдосконалення, самооцінки, самореалізації. Проте вчителі не завжди передбачають контрольно-оцінювальну діяльність учнів. Аналіз відвіданих уроків показав,що учні володіють знаннями з предмета на рівні стандарту

Достатнім є рівень забезпечення кабінету біології навчально-наочними посібниками, дидактичним матеріалом, комп’ютерною технікою. Матеріали в кабінеті узагальнені, розподілені за темами. Під час вивчення стану викладання було проведено контрольні зрізи та зроблено порівняльний аналіз. Слід відмітити,що учні класів виконали завдання та підтвердили рівень навчальних досягнень, якого досягли протягом І семестру 2013-2014 навчального року. Нижче за семестровий показник результат якості навчальних досягнень показали учні:

8-А класу: Овсійчук Д., Шепель Р., Мичка Я., 9-А Бартош В., 10-В Буткевич Т., Голяка Г., Кіркова І. 11-В Гутюк С., Грицкевич І.. Перевіркою встановлено, що контрольно-оцінювальна діяльність учителів школи в цілому є об’єктивною.

Проблеми з самоосвітньої діяльності обрані вчителями, актуальні, відповідають професійному рівню педагогів та науково-методичній проблемі навчального закладу. Вивчається передовий досвід, що відповідає обраній проблемі.

Проте слід відмітити що недостатньо ведеться робота і оновлення науково-методичної бази з предмету екологія відповідно до вимог чинних програм.

Виходячи з викладеного,

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка