Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського


Енергетика. РадіоелектронікаСкачати 499,29 Kb.
Сторінка7/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21
Енергетика. Радіоелектроніка
63. РА425847 Базюк Т. М. Підвищення енергоефективності локальних систем енергопостачання з активними споживачами та розосередженою генерацією : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.01 / Базюк Тарас Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
64. РА426044 Балан Л. О. Формування у майбутніх інженерів-програмістів готовності до використання освітніх дистанційних технологій у професійній діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Балан Лілія Олександрівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
65. РА425920 Бєліков К. О. Теплогідравлічний слідкуючий привод позиціонування приймача геліостанції : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.02 / Бєліков Костянтин Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 21 с. : рис.
66. РА425852 Дерев'янко Д. Г. Оцінювання ефективності регулювання енергетичних процесів в локальних електротехнічних системах з джерелами розосередженої генерації : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Дерев'янко Денис Григорович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
67. РА426107 Зур'ян О. В. Екологічно безпечні відновлювані джерела отримання теплової енергії : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 21.06.01 / Зур'ян Олексій Володимирович ; Н.-д. установа "Укр. НДІ екол. проблем", Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
68. РА426114 Кошлак Г. В. Розвиток наукових основ утилізації відходів теплових електричних станцій для зменшення техногенного навантаження на довкілля : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 21.06.01, 05.14.06 / Кошлак Ганна Володимирівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ, 2016. - 48 с. : рис., табл.
69. РА426149 Лисяк В. Г. Усталені режими електротехнічного комплексу "електропостачальна система - помпова станція" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Лисяк Владислав Георгійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
70. РА425989 Мельничук С. В. Вирішення задач частотної ідентифікації та гарантованого оцінювання в умовах невизначеності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Мельничук Сергій Вікторович ; НАН України, Ін-т кібернетики ім. В. М. Глушкова. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
71. РА425963 Місюра С. Ю. Аналіз напружено-деформованого стану, коливання кришок гідротурбін та їх оптимальне проектування : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.02.09 / Місюра Сергій Юрійович ; НАН України, Ін-т проблем машинобуд. ім. А. М. Підгорного. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
72. РА425877 Морозова І. В. Удосконалення процесів в камері згоряння теплових двигунів шляхом електрофізичного впливу на вуглеводневе паливо : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.03 / Морозова Ірина Володимирівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
73. РА425846 Мосолаб О. О. Методи та засоби підвищення точності вимірювання просторово-часових характеристик ультразвукових лінійних фазованих антенних решіток : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Мосолаб Олексій Олександрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
74. РА426078 Нестерюк О. Г. Інформаційна технологія моделювання і аналізу дискретно-неперервних автоматизованих систем управління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Нестерюк Олександр Геннадійович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2016. - 22 с. : рис.
75. РА426145 Пасічник Р. М. Математичні моделі систем з лімітуючими факторами та методи їх ідентифікації : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Пасічник Роман Мирославович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 40 с. : рис., табл.
76. СТ8440 Аудіовізуальні технології. Терміни та визначення понять. - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 62 с. - (Національний стандарт України)
77. В356415/1 Бойко, Людмила Георгиевна Методы расчёта и проектирования лопаточных машин. Ч. 1: Численное исследование до-, транс- и сверхзвуковых течений в компрессорных решетках профилей. - 2016. - 59 с. : рис., табл.
78. СТ8490/1 Вимоги безпеки до управління сертифікатами електронних підписів. Ч. 1: ДСТУ CWA 14167-1:2015. Системні вимоги безпеки (CWA 14167-1:2003, IDT). - 2016. - VIII, 30 с. : рис.
79. В356413/1 Діагностування як складова системи забезпечення якості об'єктів електроенергетики. Кн. 1. - 2016. - 283 с. : рис., табл.
80. В356413/2 Діагностування як складова системи забезпечення якості об'єктів електроенергетики. Кн. 2. - 2016. - 498 с. : рис., табл.
81. СТ8485/2 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 2: ДСТУ ETSI TS 102 778-2:2015. Базовий PAdES - профілі, що базуються на ISO 32000-1 (ETSI TS 102 778-2:2009, IDT). - 2016. - V, 6 с.
82. СТ8485/3 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 3: ДСТУ ETSI TS 102 778-3:2015. Посилений PAdES - профілі PAdES -BES та PAdES-EPES (ETSI TS 102 778-3:2010, IDT). - 2016. - VI, 8 с. : табл.
83. СТ8485/4 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 4: ДСТУ ETSI TS 102 778-4:2015. Довгостроковий PAdES - профіль PAdES LTV (ETSI TS 102 778-4:2009, IDT). - 2016. - V, 13 с. : табл.
84. СТ8485/5 Електронні підписи та інфраструктура (ESI). Профілі розширених електронних підписів PDF. Ч. 5: ДСТУ ETSI TS 102 778-5:2015. PAdES для XML контенту - профілі для підписів XAdES (ETSI TS 102 778-5:2009, IDT). - 2016. - VI, 16 с. : табл., рис.
85. ВА806268 Журибеда О. А. Табличні процесори / Оксана Журибеда, Наталія Зеленська. - Київ : Перше вересня, 2016. - 149 с. : рис., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Інформатика. Бібліотека)
86. ВА806267 Зимовин А. Я. Электроника и основы схемотехники : учеб. пособие по выполнению лаб. работ / А. Я. Зимовин, В. А. Кочура, А. Е. Басова ; Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ун-т". - Харьков : Нац. аэрокосм. ун-т им. Н. Е. Жуковского "Харьк. авиац. ин-т", 2016. - 63 с. : рис., табл.
87. ВА806031 Киричок Т. Ю. Мережеві електронні видання : довідник / Т. Ю. Киричок, О. І. Лотоцька. - Київ : НТУУ "КПІ", 2016. - 298 с. : рис., табл.
88. ВА806258 Краще про ХНУРЕ : ХІРЕ 50 років / [упоряд. І. І. Ключник ; редкол.: Ключник І. І. та ін.]. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 131 с. : кольор. іл., фото
89. ВА806398 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Комп'ютерні мережі та захист інформації" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. Є. Климнюк]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 63 с. : рис., табл.
90. ВА806393 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Опрацювання відео- та аудіоінформації" для студентів спеціальності 7.05150102 "Технології електронних мультимедійних видань" усіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. В. П. Молчанов, О. К. Пандорін]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 58 с. : рис., табл.
91. СТ8487/5 Мікрофони вимірювальні. Ч. 5: ДСТУ IEC 61094-5:2009. Калібрування за тиском робочих еталонних мікрофонів методом порівняння (IEC 61094-5:2001, IDT). - 2016. - IV, 12 с. : табл., рис.
92. СТ8487/6 Мікрофони вимірювальні. Ч. 6: ДСТУ IEC 61094-6:2009. Електростатичні збуджувачі для визначення частотної характеристики чутливості (IEC 61094-6:2004, IDT). - 2016. - V, 19 с. : рис.
93. ВА806244 Мыценко И. М. Загоризонтное распространение УКВ над Мировым океаном : [монография] / И. М. Мыценко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т радиофизики и электроники им. А. Я. Усикова. - Харьков : Панов А. Н. [изд.], 2016. - 161 с. : рис., табл.
94. ВС61577 Олійник М. Й. Електротехнологічні об'єкти та їх електропостачання : навч. посіб. / М. Й. Олійник ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 343 с. : рис., табл.
95. СТ8421 Природний газ. Показники якості (ISO 13686:2013, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - IV, 38 с. : табл., рис. - (Національний стандарт України)
96. СТ8439 Промислові вентилятори. Методи випробовування характеристик за місцем встановлення (ISO 5802:2001, IDT). - Київ : УкрНДНЦ, 2016. - V, 67 с. : рис., табл. - (Національний стандарт України)
97. ВА806116 Робоча програма навчальної дисципліни "Інформатика" для студентів галузей знань 0305 "Економіка та підприємництво", 0306 "Менеджмент і адміністрування", 1401 "Сфера обслуговування" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: В. П. Степанов, О. В. Тесленко, В. А. Затхей]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 70 с. : табл.
98. ІВ223295 Willenbacher M. Mein unmoralisches Angebot an die Kanzlerin : Denn die Energiewende darf nicht scheitern! / Matthias Willenbacher. - Freiburg im Breisgau : Herder, 2013. - 154 S. : Abb.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка