Національна бібліотека україни імені В. І. ВернадськогоСкачати 499,29 Kb.
Сторінка3/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21
Фізико-математичні науки
7. РА425974 Гоменюк Г. В. Методичні засади реалізації компетентністного підходу в навчанні алгебри учнів основної школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Гоменюк Ганна Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
8. РА426110 Горун О. П. Термопружний стан термочутливих трискладових плоскошаруватих тіл : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.02.04 / Горун Олег Павлович ; НАН України, Ін-т приклад. проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача. - Львів, 2016. - 20 с. : рис.
9. РА426068 Кичань Н. В. Нікелисте залізо звичайних хондритів як індикатор умов утворення та еволюції материнських тіл метеоритів : автореф. дис. ... канд. геол. наук : 04.00.20 / Кичань Наталія Володимирівна ; НАН України, Ін-т геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
10. РА425957 Ліба О. М. Формування готовності майбутніх учителів початкових класів до застосування інноваційних технологій навчання математики в школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ліба Оксана Миколаївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с. : рис., табл.
11. РА425929 Склярчук В. М. Електронні процеси в контактах металу з карбідом кремнія та телуровмісними сполуками : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.10 / Склярчук Валерій Михайлович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2016. - 36 с. : рис.
12. РА426058 Сологуб С. В. Механізми поверхневого розсіювання носіїв струму в металах і напівметалах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Сологуб Сергій Васильович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
13. РА426052 Сухарев А. Л. Особливості змінності потоків позагалактичних радіоджерел за даними довготривалого моніторингу на сантиметрових хвилях : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.03.02 / Сухарев Артем Леонідович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 23 с. : рис.
14. СО34694 Бурдейна Н. Б. Фізика. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від-ня довуз. підгот. / Н. Б. Бурдейна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 275 с. : іл.
15. ВА806120 "Математичне моделювання та математична фізика", всеукраїнська наукова конференція, присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського(2016 ; Кременчук).Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 215-й річниці з дня народження Михайла Васильовича Остроградського : матеріали конф. / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського, Нац. авіац. ун-т, Терноп. нац. екон. ун-т. - Кременчук : Щербатих О. В., 2016. - 92 с. : рис., табл.
16. АО273691 Гончаренко С. У. Цікаво про фізику. Книжка для читання з фізики. Теплові явища / С. У. Гончаренко ; [упоряд. В. М. Горкавенко]. - Київ : Україна, 2016. - 238, XVI, [1] с. : іл.
17. ВА806169 Городецький В. В. Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в зліченно нормованих просторах : монографія / В. В. Городецький, О. В. Мартинюк. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 339, [1] с.
18. ВА806360 Кирик Л. А. Фізика. Збірник задач. 7 клас / Леонід Кирик. - Харків : Весна, 2016. - 143 с. : іл.
19. ВА806239 Курпа Л. В. Применение теории R-функций к решению нелинейных задач динамики многослойных пластин : монография / Л. В. Курпа, О. С. Мазур, Т. В. Шматко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПІ", 2016. - 491 с. : рис., табл.
20. ВА806399 Методичні рекомендації і завдання для самостійної роботи з розділу "Векторна алгебра" навчальної дисципліни "Математичний аналіз та лінійна алгебра" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. А. П. Рибалко, К. В. Стєпанова]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 51 с. : табл.
21. СО34692 Темник В. Г. Теория теплопроводности в цифрах : (справ. пособие) / Темник В. Г., Темник А. В. , Флейтман Д. В. - Киев : Медицина Украины, 2016. - 215 с. : табл.
22. ВА806043 Трапезон А. Г. Методы симметрий в задачах теории колебаний : монография / А. Г. Трапезон, К. А. Трапезон. - Киев : Компринт, 2016. - 266 с. : табл., рис.
23. ВА806220 Фізика : навч. посіб. / [Чаплигін Є. О. та ін.] ; за заг. ред. д-ра техн. наук, проф. Батигіна Ю. В. ; Харків. нац. автомоб.-дорож. ун-т. - Харків : ХНАДУ, 2015. - 267 с. : рис.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка