Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського


Філологічні науки. Художня літератураСкачати 499,29 Kb.
Сторінка15/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21
Філологічні науки. Художня література
414. РА426081 Барсук С. Л. Педагогічні умови формування іншомовного професійного мовлення майбутніх судноводіїв на засадах комунікативно-когнітивного підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Барсук Світлана Леонідівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с. : рис.
415. РА425941 Вишницька Ю. В. Міфологічні сценарії в сучасному художньому та публіцистичному дискурсах : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.01 / Вишницька Юлія Василівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 39 с.
416. РА425876 Волковецька Н. В. Проблема української самоідентифікації в англомовній та українській прозі початку XXI століття : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Волковецька Наталія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
417. РА425938 Головань В. О. Модерація категоричності в парламентському дискурсі (на матеріалі засідань Європарламенту) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головань Вікторія Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
418. РА425939 Гончаренко А. В. Лексичний склад Києво-Печерського патерика : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Гончаренко Аліна Володимирівна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ, 2016. - 20 с.
419. РА425923 Добоні М. І. Домінантні риси художньої творчості Павла Білецького-Носенка (на основі рукописних матеріалів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Добоні Мар'яна Іванівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
420. РА425809 Дуркалевич В. В. Моделювання наративної ідентичності та індивідуального міфу у творах Івана Франка, Анджея Хцюка і Бруно Шульца : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.06, 10.01.05 / Дуркалевич Вікторія Володимирівна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 40 с.
421. РА425981 Дячук О. В. Дискурс соціальної реклами США: лінгвоаксіологічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Дячук Олена Валентинівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
422. РА425973 Єфименко Т. М. Рефлексія образності англомовного готичного роману: лінгвокогнітивний, семіотичний та комунікативно-прагматичний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Єфименко Тетяна Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 22 с.
423. РА425855 Забужанська І. Д. Ритмічна організація американських постмодерністських поетичних текстів (експериментально-фонетичне дослідження) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Забужанська Інна Дем'янівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
424. РА426071 Кирилова В. А. Відтворення лінгвопоетики Михайла Коцюбинського у французькому художньому перекладі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Кирилова Віра Андріянівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
425. РА425861 Кириченко Т. С. Перебивання в мовленнєвій взаємодії (на матеріалі сучасного англомовного діалогічного дискурсу) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Кириченко Тетяна Сергіївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
426. РА425993 Колесник А. В. Єврейська тематика в художній прозі Івана Франка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Колесник Алла Валеріївна ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
427. РА425911 Костіков М. П. Інформаційна технологія підтримки процесу навчання граматики іноземної мови у ВНЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Костіков Микола Павлович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 24 с. : рис., табл.
428. РА425956 Лихограй Р. В. Політична складова українського фольклору : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.07 / Лихограй Роман Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
429. РА425992 Лоскутова Н. М. Кінематографічна термінологія: структура та семантика (на матеріалі французької та української мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Лоскутова Наталія Миколаївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2016. - 20 с.
430. РА425867 Марчак Т. А. Концептосфера творчого світу "перших хоробрих" (Василь Чумак, Василь Еллан-Блакитний, Гнат Михайличенко, Андрій Заливчий) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Марчак Тетяна Андріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
431. РА425976 Олексин О. З. Особливості відтворення Шекспірової гри слів в українських перекладах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Олексин Ольга Зеновіївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 20 с.
432. РА426121 Попойлик Ю. Д. Структурно-семантичне та образно-смислове найменування СВЯТОГО в сакральному й художньому дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Попойлик Юлія Дмитрівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 19 с.
433. РА425940 Проскуріна Л. М. Термінологічна підсистема російської мови "ремонт літальних апаратів": лінгвокогнітивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.02 / Проскуріна Любов Миколаївна ; НАН України, Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні. - Київ, 2016. - 19 с.
434. РА425980 Просяннікова Я. М. Семіотика порівнянь в англомовних віршованих текстах канадської поезії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Просяннікова Яна Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 22 с. : рис.
435. РА425888 Скоморовська Н. Б. Розвиток критичного мислення старшокласників на уроках української літератури : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Скоморовська Наталія Богданівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 16 с. : табл.
436. РА425864 Сташко Г. І. Жіночі образи в американському пісенному фольклорі: лінгвостилістичний та лінгвокультурологічний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сташко Галина Іванівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
437. РА426043 Сушко-Безденежних М. Г. Лінгвопрагматика конституційного дискурсу Німеччини: діахронічний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сушко-Безденежних Марія Григорівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
438. РА425860 Ущина В. А. Позиціювання суб'єкта в сучасному англомовному дискурсі ризику : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.04 / Ущина Валентина Антонівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 34 с. : рис., табл.
439. РА426087 Чернякова В. О. Лінгвальні та паралінгвальні особливості жіночого мовлення в іспаномовному та україномовному політичному дискурсах (зіставний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Чернякова Валерія Олексіївна ; Міжнар. гуманітар. ун-т. - Одеса, 2016. - 20 с.
440. РА425844 Шийка Ю. І. Розвиток білінгвальної освіти у Канаді : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шийка Юлія Іванівна ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2016. - 20 с.
441. РА426034 Шпить О. Б. Граматика і семантика займенника в українській мові XVI-XVII століть : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Шпить Оксана Богданівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
442. СО34696 Englishland 3 : практ. курс англ. мови / [О. М. Коваль та ін.] ; Курси англійської мови "Гаудеамус". - Дніпро ; Запоріжжя : АРТ- ПРЕС, 2016. - 220, [1] с. : іл. - (Englishland)
443. ВС61605 Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Авраменко. - Київ : Грамота, 2016. - 287 с. : іл.
444. СО34700 "В стенах "Серебряного века", международный фестиваль поэзии(3 ; 2016 ; Васильевка).Альманах международного фестиваля поэзии "В стенах "Серебряного века - 2016". - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 159 с. : фот.
445. ВА806236 Антологія молодої поезії США / упоряд., [пер. з англ.] Тарас Малкович. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 278, [1] с. : фото
446. ВА806103 Астафьев В. П. Прокляты и убиты : роман / Виктор Астафьев. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 717, [1] с.
447. ВА806238 Барвінкове поетичне : [зб. поезій] / упоряд. Микола Зелений. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 186 с.
448. ВА806153 Беляев А. Р. Властелин мира. - Киев : Київський Будинок Книги : Конформ Стайл, 2016. - 277, [1] с.
449. ВА806165 Булгаков М. А. Дни Турбиных. - Киев : Київський Будинок Книги : Конформ Стайл, 2016. - 246, [1] с.
450. ВА806099 Вайлд О. Портрет Доріана Ґрея : [роман] / Оскар Вайлд ; оновл. пер. з англ. Ростислава Доценка. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 315, [1] с. : іл. - (Доросла серія)
451. ВА806273 Валта И. В. Рассвет для двоих : [сб. стихотворений] / Инесса Валта. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 108 с.
452. ВА806154 Василь Густі : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад. О. В. Шмайда]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 160, [1] с. : кольор. іл., фот. - (Серія "Культура краю в особах")
453. ВС61561 Винниченко В. К. Історія Якимового будинку та інші твори : повісті, романи, новели, оповідання, п'єса / Володимир Винниченко ; [упоряд., передм., прим. В. Панченка]. - Львів : Світ, 2016. - 597, [2] с. - (Ad fontes - До джерел)
454. ВА806230 Вступ до мовознавства : підручник / [І. О. Голубовська та ін.] ; за ред. д-ра філол. наук, проф. І. О. Голубовської. - Київ : Академія, 2016. - 318, [1] с. - (Alma Mater+)
455. ВА806178 Герасим'юк В. Д. Ґрегіт : вибране / Василь Герасим'юк ; [упоряд. О. Герасим'юк]. - Київ : Просвіта, 2016. - 510, [1] с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
456. ВА806280 Грабовський Т. С. Росія як "опікунка" слов'ян: І. Русь-Україна. ІІ. Білорусь : [збірник] / Тадеуш Станіслав Грабовський ; [упоряд., заг. ред., передм. Р. Радишевського ; пер. Р. Радишевського та К. Строганової] ; Міжнар. шк. україністики НАН України, Ін-т філології КНУ ім. Тараса Шевченка, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Київ : Талком, 2016. - 237, [2] с. - (Студії з україністики ; вип. 17)
457. ВА806272 Данилевская Т. Д. С любовью живу и мечтаю : [сб. стихотворений] / Татьяна Данилевская. - Мелитополь : Изд. дом Мелитоп. гор. тип., 2016. - 114 с.
458. В356418/5 Деревенские песни. Частушки. Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской губ. Вып. 5. - 1912. - [16] с.
459. ВА806167 Десятникова Л. А. Я - свет Космоса : стихи, поэмы, проза / Людмила Десятникова ; [сост. А. Десятникова, Л. Десятникова-Маринич]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 494 с. : ил., фот.
460. ВА806234 ДНК : роман / Жадан та ін. ; авт. ідеї Сергій Жадан, Фоззі. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 237, [1] с. : іл.
461. ВА806233 Драч І. Ф. Крила : поезії 1980 - 1990 років / Іван Драч ; [упоряд. І. С. Рябчий ; передм. А. О. Ткаченка]. - Харків : Фоліо, 2016. - 414, [9] с. : фот.
462. ВА806232 Драч І. Ф. Соняшник : поезії 1960 - 1970 років / Іван Драч ; [упоряд. І. С. Рябчий ; передм. І. Дзюби]. - Харків : Фоліо, 2016. - 413, [9] с. : фот.
463. ВА806104 Дяченко М. Ритуал : чарівний роман / Марина та Сергій Дяченки ; [авториз. пер. з рос. О. Негребецького ; худож. В. Єрко]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 303, [1] с. : іл. - (Доросла серія. Фентезі)
464. ВА806228 Жадан С. Ворошиловград : роман / Cергій Жадан. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 315 с.
465. ВА806109 Забужко О. С. І знов я влізаю в танк... : вибр. тексти 2012-2016: ст., есе, інтерв'ю, спогади / Оксана Забужко. - Київ : Комора, 2016. - 413 с. : іл.
466. ВА806237 Зелений М. В. Життєві дороги : поет. зб. / Микола Зелений. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 126, [1] с.
467. ВА806225 Клименко Н. Українська легко! / Наталія Клименко, Петро Мельник-Крисаченко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 283, [4] с. : іл. - (Мова ДНК нації)
468. В352432/10 Кобець, Василь Дмитрович Вибрані твори. Т. 10/ [відп. ред. Мовчанюк Г. П.]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 459 с. : фот.
469. ВА806035 Козлик І. В. Професія крізь призму людяності : [статті, спогади, роздуми] / Ігор Козлик. - Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2016. - 227, [8] с. : фот.
470. СО34701 Корнарос В. Еротокрит і Аретуса : поема / Віцендзос Корнарос ; пер. з грец. Василя Степаненка ; худож. Микола Пшінка. - Київ : Веселка, 2016. - 183 с. : кольор. іл.
471. ВА806256 Короткова Н. Я. Все это было... : житейские истории / Надежда Короткова. - Харьков : Панов А. Н. [изд.], 2016. - 147 с. : ил.
472. ВА806240 Костенко Л. В. Записки українського самашедшого : [роман] / Ліна Костенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 413, [1] с. - (Перлини сучасної літератури)
473. АО273688 Костенко Л. В. Триста поезій : вибране / Ліна Костенко ; [упоряд.: О. Пахльовська, І. Малкович]. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016. - 415 с. - (Українська поетична антологія)
474. ВА806164 Крым А. Лёвушка : на укр., рус., англ. и пол. яз. : [рассказы] / Анатолий Крым ; [вступ. ст. Ю. Рыбчинского ; пол. пер. В. Миколайчук-Трчинска ; англ. пер. А. Биленко]. - Киев : Київський Будинок Книги : Конформ Стайл, 2016. - 276, [28] с. : ил.
475. АО273690 Кудрявская Л. Ага сидела под агавой : иронизмы и язвительные стихи / Людмила Кудрявская . - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 89 с.
476. ВС61609 Кун М. А. Міфи Давньої Греції. Боги й герої : [для дітей шк. віку] / М. А. Кун ; [пер. з рос. В. Верховня ; іл. Г. Власової]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 61, [2] с. : кольор. іл. - (Популярна енциклопедія сучасних знань)
477. ВА806106 Курков А. Ю. Шенгенская история : литов. роман / Андрей Курков. - Харьков : Фолио, 2016. - 715, [1] с. : ил.
478. ВА806102 Лаюк М. Баборня : роман / Мирослав Лаюк. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 300, [1] с.
479. ВА806110 Львів. Смаколики. Різдво : збірка / Дара Корній [та ін.] ; [уклад., передм. Н. Нікалео]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 252, [1] с.
480. СО34688 Магія фарб : посіб. для розвитку усного та писем. мовлення з англ. мови на тему "Мистецтво" для учнів ст. кл. навч. закл. / Чернів. облдержадмін., Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Ін-т післядиплом. пед. освіти Чернів. обл. ; [підгот. О. Д. Боброва]. - Чернівці ; Вижниця : Черемош, 2016. - 105 с. : іл.
481. ВС61542 Мегела І. П. Ейдоси літературознавчого дискурсу : [вибр. пр.] / Іван Мегела ; [ред. М. Карацуба] ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології, Каф. зарубіж. літ. - Київ : Видавничий дім Дмитра Бураго, 2016. - 443 с.
482. Д3379 Мізелінські О. Під землею. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 61, 45, [2] с. : іл.
483. ВС61564 Наєнко М. К. Вечірні світанки: Берибіське Гуляйполе, "Від Києва до Лубен" і літературні візії : [спогади] / Михайло Наєнко. - Київ : Просвіта, 2015. - 566, [1] с. : фот.
484. СО34703 Наукова термінологія нового століття: теоретичні і прикладні виміри : зб. наук. пр. / Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування, НАН України, Ком. наук. термінології, Укр. мов.-інформ. фонд ; [відп. ред. Малевич Л. Д.]. - Рівне : НУВГП, 2016. - 310 с. : рис.
486. ВС61608 Несвіт А. М. Англійська мова : (8-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Алла Несвіт. - Київ : Генеза, 2016. - 248 с. : іл.
487. ВА806101 Пальваль А. Н. Саур-Могила. Военные дневники / Андрей Пальваль, Максим Музыка. - Харьков : Фолио, 2016. - 218, [2] с. : фот.
488. ВА806159 Паустовский К. Г. Драгоценная пыль. - Киев : Київський Будинок Книги : Конформ Стайл, 2016. - 174, [12] с. : цв. ил.
489. ВА806255 Писарська Н. В. Українська мова за професійним спрямуванням. Письмове ділове мовлення : навч. посіб. / Н. В. Писарська ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 112 с.
490. ВА806036 Пишнюк Т. В. Божа вивірка : роман-молитва / Тетяна Пишнюк. - Чернівці : Букрек, 2016. - 230 с.
491. ВА806161 Портер Е. Поліанна : [роман для серед. та ст. шк. віку] : укр. та англ. мовами / Елеонор Портер ; [пер. з англ. Н. Позняк ; іл. Л. Голембовської]. - Київ : Київський Будинок Книги : Конформ Стайл, 2016. - 430, [1] с. : іл.
492. ВС61543 Прикосновение : дебют. поэт. сб. лит. студии "Возрождение" / "Возрождение", литературная студия (Белозёрское) ; [редкол.: Раленко А. Ю. (гл. ред.) и др.]. - Харьков : Точка, 2016. - 187 с.
493. ВС61544 Реквием филологический : [памяти Евгения Степановича Отина : сб. науч. трудов] / Фонд. гуманитар. исслед. и инициатив "Азбука", Каф. общ. языкознания и истории языка ДонНУ ; [редкол.: В. М. Калинкин (отв. ред.) и др.]. - Киев : Издательский дом Дмитрия Бураго, 2015. - 638, [44] с. : фот.
494. СО34707 Рєпіна І. Ю. Українська мова і література. Підготовка до ЗНО і вступу до КНУБА : навч. посіб. для слухачів від-ня довуз. підгот. / І. Ю. Рєпіна, Л. Ф. Плотникова ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ : КНУБА, 2016. - 283 с.
495. ВА806223 Робертс Г. Д. Тінь гори : [роман] / Грегорі Девід Робертс ; [пер. з англ. Н. Гайдай]. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 862, [1] с.
496. ВА806222 Робертс Г. Д. Шантарам : [роман : пер. з англ.] / Грегорі Девід Робертс. - Київ : КМ-БУКС, 2016. - 798, [1] с.
497. А123345/2 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 4 клас. Ч. 2. - 2016. - 112 с.
498. А123344/1 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 1. - 2016. - 112 с.
499. А123343/1 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 1. - 2016. - 112 с.
500. А123344/2 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 2. - 2016. - 112 с.
501. А123343/2 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 3 клас. Ч. 2. - 2016. - 112 с.
502. А123345/1 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 4 клас. Ч. 1. - 2016. - 112 с.
503. А123346/1 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 4 клас. Ч. 1. - 2016. - 112 с.
504. А123346/2 Сапун, Г. Українська мова. Відривні картки на кожен урок. 4 клас. Ч. 2. - 2016. - 112 с.
505. ВС61607 Сидоренко М. М. Німецька мова : (4-й рік навчання) : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М. М. Сидоренко, О. А. Палій. - Київ : Грамота, 2016. - 263 с. : іл.
506. В356418/6 Симаков В. И. Деревенские песни. Частушки. Архангельской, Вологодской, Вятской, Новгородской, Псковской, Тверской и Ярославской губ. Вып. 6. - 1913. - [16] с.
507. ВА806029 Слободян О. Інтенсив Тараса Шевченка. Герменевтичний об'єм / Олександр Слободян, Оксана Яковина. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 287 с.
508. ВА806038 Смоленчук М. К. Смутна доба : іст. роман / Микола Смоленчук. - Кіровоград : Імекс, 2016. - 447 с.
509. ВА806275 Станкевич М. Д. Переклад авіаційно-космічної технічної літератури : навч. посіб. / М. Д. Станкевич ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 195 с. : іл.
510. ВА806108 Сучасний німецько-український українсько-німецький словник : понад 100 000 слів і словосполучень / [уклад.]: Л. І. Шевченко, Д. В. Дергач. - Київ : Арій, 2016. - 543 с.
511. ВА806100 Трофимович В. М. Любов на лінії вогню / Васіліса Трофимович. - Харків : Фоліо, 2016. - 152, [1] с. : фот.
512. ВА806227 Уайльд О. Портрет Дориана Грея : сборник / Оскар Уайльд ; [пер. с англ.: Н. Филимоновой и др. ; сост. С. Реутов]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 635, [2] с.
513. ВА806241 Фаулз Д. Маг : роман / Джон Фаулз ; [пер. з англ. О. Короля]. - Харьков : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 526 с.
514. ВА806385 Шаповалова Е. О. Герої не вмирають! Хай згинуть вороги! : [зб. віршів] / Емма Шаповалова. - Дніпро : Вид-во "Н. Тубальцевої", 2016. - 132 с. : фото
515. ВС61560 Шевченківська енциклопедія. Літературні твори / [Барабаш Ю. та ін.] ; під заг. ред. акад. НАН України М. Г. Жулинського ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Імекс, 2016. - 895, XVI с. : іл.
516. ІВ223299 Aski J. M. Iconicity and analogy in language change : the development of double object clitic clusters from medieval Florentine to modern Italian / Janice M. Aski, Cinzia Russi. - Berlin ; Boston : De Gruyter, 2015. - 192 p. : tab. - (Studies in language change, ISSN 2163-0992 ; vol.13)
517. В277548/2 Medveduk J. Bogoglasnik. Pěsni blagogovějnyja (1790/1791). Bd. 2: Der Bohohlasnyk von Počajiv : das erste gedruckte ukr. Liederbuch mit geistlichen Liedern aus dem 17. und 18. Jh. / Jurij Medveduk. - 2016. - VIII, 431 S. - (Bausteine zur slawischen Philologie und Kulturgeschichte. Neue Folge : Reihe B: Editionen ; Bd. 30, 2)
518. ІВ223291 Chappaz M. In Wahrheit erleben wir das Ende der Welt : ein Lesebuch / Maurice Chappaz ; in der Übertr. von Hilde und Rolf Fieguth ; zsgest. und mit einem biographischen Nachw. versehen von Charles Linsmayer. - Frauenfeld ; Stuttgart ; Wien : Huber, 2012. - 350 S. : Fot. - (Reprinted by Huber ; № 29)
519. ВА806217 Бідюк Н. М. Enjoy your home reading : навч. посіб. / Бідюк Н. М., Рогульська О. О. - Хмельницький : ХНУ, 2016. - 182 p.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка