Національна бібліотека україни імені В. І. ВернадськогоСкачати 499,29 Kb.
Сторінка14/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21
Культура. Наука. Освіта
366. РА426147 Бегас Л. Д. Корекція заїкання дітей старшого дошкільного віку засобами театралізованої діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Бегас Людмила Дмитрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 16, [1] с. : рис., табл.
367. РА426025 Бобрівник К. Є. Інформаційна технологія підтримки вивчення інженерно-технічних і технологічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Бобрівник Катерина Євгенівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
368. РА425890 Буднік С. В. Виховання підлітків як суб'єктів дослідницької діяльності у гуртковій роботі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Буднік Світлана Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с. : рис., табл.
369. РА426059 Волківська Д. А. Розвиток лідерського потенціалу студентського активу в університетському середовищі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Волківська Діана Анатоліївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с. : табл.
370. РА426040 Воронкова І. С. Архітектурно-типологічні принципи реновації бібліотек вищих навчальних закладів України : автореф. дис. ... канд. архітектури : 18.00.02 / Воронкова Іванна Святославівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 21 с.
371. РА425845 Галиця В. І. Контрольно-діагностичні засоби збору та перетворення інформації для тестування рівня підготовленості спортсменів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Галиця Віталій Іванович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
372. РА425840 Гонтаренко І. С. Формування проектної компетентності майбутніх учителів гуманітарних дисциплін засобами інтернет-ресурсів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Гонтаренко Ірина Сергіївна ; Глухів. нац. пед. ун-т ім. Олександра Довженка. - Глухів, 2016. - 21 с. : рис., табл.
373. РА425907 Гордієнко Ю. В. Програмування спортивно-орієнтованих занять із фізичного виховання зі студентками засобами пауерліфтингу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гордієнко Юлія Валеріївна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпро, 2016. - 21 с. : рис., табл.
374. РА425958 Деренько В. М. Педагогічні ідеї та освітня діяльність Іллі Киріяка (1888-1955 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Деренько Віта Миколаївна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
375. РА425887 Заставна О. М. Фізична реабілітація слабочуючих дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Заставна Ольга Михайлівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
376. РА425986 Касьяненко К. М. Українська ігрова дитяча книжка: витоки, стан, тенденції : автореф. дис. ... канд. мистецтвознавства : 26.00.01 / Касьяненко Кароліна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - Київ, 2016. - 16 с.
377. РА425950 Ковальчук В. А. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах варіативності освітньо-виховних систем : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Ковальчук Валентина Антонівна ; Житомир. держ. ун-т ім. Івана Франка. - Житомир, 2016. - 44 с. : рис., табл.
378. РА425842 Корженко І. О. Підготовка майбутніх учителів основ здоров'я до застосування здоров'язбережувальних технологій в основній школі : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Корженко Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
379. РА425812 Кузьменко Ю. В. Теорія і практика формування освітньої складової фахівців з трудової підготовки (50-ті роки XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Кузьменко Юлія Василівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2016. - 39 с. : рис.
380. РА425843 Курільченко В. В. Формування інтелектуальної культури учнів підліткового віку в центрі довузівської освіти класичного університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Курільченко Валерія Валеріївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
381. РА426152 Линдіна Є. Ю. Внесок науково-педагогічної спадщини Є. Ф. Соботович у розвиток вітчизняної логопедії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Линдіна Євгенія Юріївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 18 с.
382. РА425880 Логінов О. В. Проектно-орієнтоване управління освітньою діяльністю ВНЗ : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Логінов Олег Володимирович ; Одес. нац. мор. ун-т. - Одеса, 2016. - 23 с. : рис., табл.
383. РА426009 Масенко Л. В. Формування рухових умінь учнів початкової школи в процесі ігрової діяльності з елементами єдиноборств : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Масенко Лариса Володимирівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 16 с. : рис., табл.
384. РА425922 Особов І. П. Формування креативності у студентів гуманітарних спеціальностей засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Особов Іван Павлович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
385. РА426117 Петрощук Н. Р. Розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів народних шкіл в Україні другої половини XIX - початку XX століття : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Петрощук Наталія Романівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.
386. РА426113 Рафальська О. О. Інформаційна технологія багатосценарної організації освітнього процесу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Рафальська Олена Олександрівна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
387. РА425897 Савченко Н. В. Формування професійного іміджу майбутнього вчителя початкової школи в процесі викладання психолого-педагогічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Савченко Наталія Володимирівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с. : рис., табл.
388. РА426136 Синєокий О. В. Фонодокумент у світовому комунікаційному просторі: еволюція, сучасний стан, напрями трансформацій : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Синєокий Олег Володимирович ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2016. - 36 с.
389. РА425889 Смалько О. В. Формування відповідального ставлення до батьківства у студентів класичного університету в процесі позааудиторної виховної роботи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Смалько Оксана Василівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2016. - 20 с. : рис., табл.
390. РА425873 Сорокін І. І. Формування соціальної компетентності підлітків із девіантною поведінкою у позаурочній діяльності загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Сорокін Ігор Ігорович ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 18 с. : табл.
391. РА425901 Степура Ю. Г. Підготовка майбутніх педагогів до соціального виховання учнів початкової школи засобами естетотерапії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Степура Юлія Григорівна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - 20 с. : рис., табл.
392. РА425905 Трояновська М. М. Розвиток координаційних якостей дівчат різних вікових груп у процесі занять біатлоном у позашкільних навчальних закладах : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Трояновська Марія Миколаївна ; Чернігів. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
393. РА426124 Шахрай В. М. Теоретико-методичні засади формування соціальної компетентності учнів основної і старшої школи засобами театрального мистецтва : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.05, 13.00.07 / Шахрай Валентина Михайлівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2016. - 43 с. : рис., табл.
394. РА425955 Шевчук О. Р. Педагогічна та культурно-просвітницька діяльність Іларія Карбулицького (1880-1961 рр.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Шевчук Оксана Романівна ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 20 с.
395. РА426001 Школяр Л. В. Соціально-педагогічна робота з дитячими громадськими об'єднаннями у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.05 / Школяр Лілія Володимирівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2016. - 20 с.
396. РА425900 Яремака Н. С. Формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Яремака Наталія Сергіївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2016. - 20 с. : рис., табл.
397. ВА806027 Ганді М. Педагогіка ненасильства / Махатма Ганді ; вступ. нарис, пер., упоряд. та прим. Володимира Василенка. - Кіровоград : Імекс, 2016. - 399 с. : іл.
398. ВА806265 Григорій Стецюк - лицар революції духа / [під заг. ред. В. Семеніва]. - Львів : Друкарські куншти, 2016. - 235, [8] с. : фот.
399. ВА806315 Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Довідник для вступників, 2005 : правила набору; ф-ти, ін-ти, каф.; програми вступ. іспитів; зразки білетів / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О. В. Третяк (голова) та ін.]. - Київ : Київський університет, 2005. - 256 с.
400. ВС61545 Компас у світі ціннісних орієнтацій дошкільника : навч. посіб. для дитини ст. дошк. віку / Т. О. Піроженко [та ін.]. - Київ : Слово, 2016. - 55 с. : кольор. іл.
401. ВА806216 Кутик К. Воспитание в спокойствии / Кристиане Кутик ; пер. с нем. Людмилы Деменковой. - Киев : Наири, 2016. - 118 с. - (Серия "Пособие для родителей")
402. СО34715 Львівський державний університет фізичної культури (1946 - 2016) : [попул. енциклопедія] / [упоряд. О. Борис ; за заг. ред. Є. Приступи]. - Львів : ЛДУФК, 2016. - 483, [3] с. : фот.
403. ВА806402 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Мультимедійні технології" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Є. М. Грабовський]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 58 с. : рис., табл.
404. ВС61578 Основні праці науковців Ужгородського національного університету (1991 - 2015) : бібліогр. покажч. / Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Наук. б-ка ; [уклад.: О. В. Бряник та ін. ; заг. упоряд. і ред. Л. О. Мельник]. - Ужгород : Вид-во Олександри Гаркуші, 2016. - 694 с.
405. ВА806246 Пазий И. Д. Школа №7. 50 лет большого пути. От начальной школы, филиала СШ №5, до общеобразовательной школы №7 І-ІІІ ступеней / Иван Пазий. - Харьков : Панов А. Н. [изд.], 2016. - 204 с.
406. СО34684 Практичний інструментарій професійної діяльності педагогічних кадрів у дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (з досвіду роботи ДП "Український дитячий центр "Молода гвардія") : [навч.-метод. посіб.] / [А. Г. Вольчева та ін. ; упоряд. Г. А. Вольчева] ; Держ. підприємство "Укр. дит. центр "Молода гвардія". - Одеса : ВМВ, 2016. - 199 с. : іл. - (Школа педагога-організатора)
407. ВА806149 Ровний А. С. Психосенсорні механізми управління рухами спортсменів : монографія / Ровний А. С., Лизогуб В. С. ; Харків. держ. акад. фіз. культури, Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 359 с. : рис., табл.
408. СО34702 Слово вчителя : освітян. альм. / [упоряд.: Л. О. Гапон та ін.]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 367, [8] с. : фот., іл. - (Освіта Тернополя)
409. ВА806152 Троцко А. В. Актуальні питання виховання підлітків у школах США : монографія / А. В. Троцко, В. В. Глушич ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 167 с. : іл.
410. ВА806151 Троцко А. В. Заохочення керівних кадрів середньої освіти до професійної діяльності (історико-педагогічний аспект) : монографія / А. В. Троцко, О. І. Бабельчук ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 187 с. : іл.
411. ВА806250 Ульянова В. С. Організація та управління педагогічною роботою в умовах літнього оздоровчого табору : [рекомендації] / В. С. Ульянова ; Департамент науки і освіти Харків. облдержадмін., Комун. закл. "Харків. гуманітар.-пед. акад." Харків. облради. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 152 с. : іл., табл.
412. ВА806155 Штефан Л. А. Організація соціально-педагогічної служби в загальноосвітніх школах України: ретроспективний аналіз : монографія / Л. А. Штефан, С. А. Бикасова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : ХНАДУ, 2016. - 187 с.
413. ВА806386 Ярушак М. Виховання дівчинки в українській родині засобами етнопедагогіки (друга половина XIX – поч. XX ст.). Історико-педагогічний аспект : монографія / Марія Ярушак ; Дрогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич : РВВ Дрогоб. держ. пед. ун-ту ім. Івана Франка, 2016. - 255, [6] с. : кольор. іл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка