Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського


Держава і право. Юридичні наукиСкачати 499,29 Kb.
Сторінка13/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21
Держава і право. Юридичні науки
275. РА425806 Албу А. А. Цивільно-правове регулювання управління майном : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Албу Андрій Аркадійович ; Держ. ВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника", Навч.-наук. юрид. ін-т. - Івано-Франківськ, 2016. - 18 с.
276. РА425829 Бандурка І. О. Кримінально-правовий захист дитинства в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Бандурка Ірина Олександрівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 33 с.
277. РА426061 Бернацький М. В. Житло як об'єкт права власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бернацький Микита Віталійович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
278. РА425870 Блощинський І. Г. Теоретичні та методичні основи професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Блощинський Ігор Григорович ; Хмельниц. гуманітар.-пед. акад. - Хмельницький, 2016. - 43 с. : рис., табл.
279. РА426094 Борейко Г. Д. Кримінально-правова охорона трудових прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Борейко Галина Дмитрівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 19 с.
280. РА426074 Бочарникова А. С. Правове регулювання соціальних відпусток в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бочарникова Анастасія Сергіївна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2016. - 16 с.
281. РА425999 Войцеховська Х. В. Фонд гарантування вкладів фізичних осіб як учасник цивільних правовідносин : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Войцеховська Христина Віталіївна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
282. РА426125 Гарарук І. В. Комерційна таємниця як об'єкт цивільних прав в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Гарарук Ігор Володимирович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2016. - 16 с.
283. РА426075 Гнатенко К. В. Правове регулювання соціального захисту самозайнятих осіб : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Гнатенко Карина Валеріївна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2016. - 18 с.
284. РА425914 Григоренко Д. А. Законодавче регулювання торгівлі в Україні за часів неп (1921-1929 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Григоренко Дмитро Артурович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
285. РА425930 Гук О. Г. Розслідування фальсифікації лікарських засобів та обігу фальсифікованих лікарських засобів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Гук Ольга Григорівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 19 с.
286. РА426126 Гуняк О. Я. Приватний і публічний інтереси у праві: теоретико-правове дослідження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Гуняк Олександра Ярославівна ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2016. - 16 с.
287. РА425975 Денисов А. І. Господарсько-правове забезпечення технологічної безпеки держави : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Денисов Андрій Ігорович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
288. РА425823 Завидняк М. І. Конституційно-правові засади забезпечення економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Завидняк Михайло Іванович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 19 с.
289. РА426015 Записний Д. Ю. Надання адміністративних послуг в умовах реформування місцевого самоврядування в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.04 / Записний Денис Юрійович ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с.
290. РА425830 Іщук О. С. Теоретико-методологічні та практичні засади кримінологічної діяльності органів прокуратури України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Іщук Олександр Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 30 с.
291. РА425824 Калінкін А. С. Конституційна реформа у сфері децентралізації державної влади: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Калінкін Андрій Сергійович ; Держ ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2016. - 17 с.
292. РА426127 Косовський Л. М. Позовне провадження у цивільних справах з іноземним елементом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Косовський Леонід Миколайович ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с.
293. РА425819 Красніков Д. А. Формування і впровадження механізмів державного управління у сфері виявлення та відшкодування збитків державі : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Красніков Денис Анатолійович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 с.
294. РА426027 Крук О. М. Правове регулювання короткострокових виїздів за межі колоній в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Крук Олександр Миколайович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 18 с.
295. РА426030 Куценко В. Д. Адміністративно-правовий статус Державної судової адміністрації України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Куценко Володимир Дмитрович ; НДІ публ. права. - Київ, 2016. - 19 с.
296. РА426098 Любченко М. О. Конституційно-правове регулювання права на свободу пересування в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Любченко Марія Олександрівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2016. - 17 с.
297. РА425947 Ляшевська Л. І. Відшкодування шкоди, завданої особою у разі здійснення нею права на самозахист : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Ляшевська Людмила Іванівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
298. РА426035 Малахова О. В. Реалізація інституту сприяння захисту у кримінально-процесуальному доказуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малахова Ольга Валентинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
299. РА425828 Назимко Є. С. Теоретико-прикладні засади становлення та розвитку інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Назимко Єгор Сергійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 36 с.
300. РА426063 Непочатих В. О. Розгляд трудових спорів у порядку цивільного судочинства судами першої інстанції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Непочатих Василь Олександрович ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 16 с.
301. РА425827 Нечепоренко О. П. Кримінальна відповідальність за умисне знищення або пошкодження територій, взятих під охорону держави, та об'єктів природно-заповідного фонду: соціальна обумовленість, склад злочину та покарання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Нечепоренко Олександр Павлович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2016. - 16 с.
302. РА426076 Попов О. Г. Правове регулювання соціального забезпечення осіб, які працюють на умовах запозиченої праці : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Попов Олексій Григорович ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2016. - 18 с.
303. РА425915 Рашковська О. В. Громадянська комунікація як стратегічний ресурс демократизації державного управління в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.01 / Рашковська Ольга Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 20 с.
304. РА425884 Русіна Н. Г. Методика формування інформатичних компетентностей у майбутніх правознавців : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Русіна Наталія Геннадіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
305. РА426092 Семенюк-Прибатень А. В. Кримінально-правова характеристика знищення та пошкодження майна за Кримінальним кодексом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Семенюк-Прибатень Анна Вікторівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 19 с.
306. РА425821 Скок О. С. Злочини невеликої тяжкості та питання кримінальної відповідальності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Скок Олександра Сергіївна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків, 2016. - 20 с.
307. РА426083 Смілик А. С. Свобода і відповідальність як філософсько-правові засади формування законослухняності особи : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Смілик Андрій Сергійович ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 18 с.
308. РА426103 Ступак Д. Є. Формування професійної компетентності майбутніх викладачів безпеки життєдіяльності та охорони праці в процесі фахової підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Ступак Дмитро Євгенович ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
309. РА425882 Таран Д. П. Форми захисту конституції на сучасному етапі: порівняльно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Таран Дмитро Павлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
310. РА425978 Туліна Е. Є. Правове забезпечення використання рослинного світу : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.06 / Туліна Ельбіс Євгенівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
311. РА425998 Устінський А. В. Цивільно-правове регулювання відносин у сфері надання готельних послуг : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Устінський Андрій Вікторович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 19 с.
312. РА425931 Феленко Ю. А. Договірна матеріальна відповідальність у трудовому праві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Феленко Юрій Анатолійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 19 с.
313. РА425946 Фокіна М. О. Права і свободи людини як об'єкт конституційно-правового регулювання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Фокіна Марія Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
314. РА426070 Шапка А. В. Адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки в діяльності органів Державної фіскальної служби України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Шапка Альона Володимирівна ; Держ. фіск. служба України, Ун-т держ. фіск. служби України. - Ірпінь, 2016. - 20 с.
315. РА425815 Шевчук О. М. Адміністративно-правове регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в Україні : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Шевчук Олександр Михайлович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 41 с.
316. РА426026 Штучний В. В. Адміністративно-правові засади підготовки кадрів Управління державної охорони України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Штучний Вячеслав Васильович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 18 с.
317. РА426093 Яремко З. В. Застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, позбавлених волі на певний строк : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Яремко Зореслава Василівна ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів, 2016. - 19 с.
318. ВА806313 Актуальні проблеми господарського права : зб. наук. пр. : за матеріалами "кругл. столу", м. Київ, 16 груд. 2004 р. / Акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка ; [редкол.: О. Д. Крупчан (голова) та ін.]. - Київ : НДІ приват. права і підприємництва АПрН України, 2005. - 136 с.
319. ВА806320 Андрушко А. В. Цивільний процес : навч. посіб. / [Андрушко А. В., Білоусов Ю. В., Бондаренко Н. Л.] ; за ред. Ю. В. Білоусова. - Київ : Наукова думка : Прецедент, 2004. - 262 с. - (Юридична бібліотека)
320. ВА806174 Бантишев О. Ф. Кваліфікація злочинів, пов'язаних із спричиненням смерті іншій людині, та їх відмежування від суміжних злочинів : монографія / О. Ф. Бантишев ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2016. - 216 с.
321. ВА806316 Белікова С. О. Участь прокурора у виконавчому провадженні у справах щодо захисту прав та інтересів дітей : монографія / Белікова Світлана Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : АртЕк, 2016. - 195 с.
322. ВА806183 Білоус-Осінь Т. І. Уповноважений економічний оператор: теорія та практика впровадження в національне законодавство : монографія / Т. І. Білоус-Осінь, В. В. Прокопенко. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 162, [1] с.
323. ВА806028 Блощинський І. Г. Теорія та практика професійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистанційного навчання : монографія / І. Г. Блощинський, канд. пед. наук, доц. ; Нац. акад. Держ. прикордон. служби України ім. Б. Хмельницького. - Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2016. - 495, [1] с. : табл., рис.
324. ВА806304 Бурбика М. М. Координаційна діяльність органів прокуратури у сфері протидії злочинності: організаційно-правові засади : монографія / М. М. Бурбика ; Ін-т законодавства Верховної Ради України, Сум. держ. ун-т. - Суми : Сум. держ. ун-т, 2011. - 350 с.
325. ВА806305 Васильев С. В. Энциклопедия гражданского процесса / Васильев С. В. - Харьков : Харьков юридический, 2009. - 809, [1] с.
326. ВС61569 Вдосконалення національного законодавства України стосовно захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб : [дослідження] / Проект Ради Європи "Посилення захисту прав людини внутрішньо переміщених осіб в Україні" ; [підгот.: Л. Гретасдоттір, А. Вихрест, Г. Христова ; ред. Ерін Муні]. - Київ : К.І.С., 2016. - 231 с.
327. В356372/7 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 7: Четверта сесія, 17 березня - 15 квітня 2014 року, № 12-28 / [редкол.: Боднар П. О. та ін.]. - 2016. - 727 с.
328. ВА806309 Державна кадрова політика: теоретико-методологічне забезпечення : монографія / [В. М. Олуйко та ін.] ; за заг. ред. д-ра наук з держ. упр., проф. В. М. Олуйка ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ : НАДУ, 2008. - 419 с. : табл.
329. СО34711 Захист від ґендерної дискримінації в судових рішеннях українських судів : звіт за результатами моніторингу / USAID від америк. народу, Проект "Справедливе правосуддя", Харків. обл. фундація "Громадська альтернатива" ; [підгот.: О. Уварова, М. Ясеновська]. - Харків : Бровін О. В. , 2016. - 181 с. : іл., табл.
330. ВС61558 Захист права власності українського народу: вітчизняні реалії та зарубіжний досвід для України : матеріали I Щоріч. міжнар. наук.-практ. конф., 22 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 224 с.
332. ВА806389 Збірник тестових завдань для підготовки до тестування на знання законодавчої бази (професійного тесту). Добір для зайняття вакантних посад у місцевих прокуратурах : навч. вид. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 636 с.
333. ВА806388 Збірник тестових завдань для підготовки до тестування на знання законодавчої бази (професійного тесту). Добір кандидатів на адміністративні посади, посади прокурорів і слідчих Генеральної інспекції Генеральної прокуратури України : навч. вид. / Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 496 с.
334. ВА806262 Кашинцева О. Ю. Інтелектуальна власність і біоетика: аспекти гармонізації : монографія / О. Ю. Кашинцева ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ інтелект. власності. - Київ : Інтерсервіс, 2015. - 148, [1] с.
335. ВА806318 Ковальська В. С. Підстави зміни та припинення сімейних правовідносин : монографія / В. С. Ковальська ; Хмельниц. ун-т упр. та права. - Хмельницький : Мельник А. А., 2014. - 259 с.
336. ВС61563 Комунікації в публічному управлінні: аспекти організаційної культури та ділового спілкування : навч. посіб. / [уклад.: Гошовська В. А., Пашко Л. А., Ларіна Н. Б.]. - Київ : К. І. С., 2016. - 129 с. : рис., табл. - (Серія "Бібліотечка лідера місцевого самоврядування")
337. ВС61549 Лапкін А. В. Організація судових та правоохоронних органів України : навч. посіб. у схемах / А. В. Лапкін. - Харків : Право, 2016. - 167 с. : схеми
338. ВА806321 Литвин В. М. Творити Україну Велику / Володимир Литвин. - Київ : Лі-Терра, 2003. - 383 с. : фот.
339. ВА806173 Марчак В. Я. Кримінальне провадження на підставі угод: правові та психологічні особливості : навч. посіб. / В. Я. Марчак, О. В. Стратій ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 211 с. : табл.
340. ВА806271 Марчак В. Я. Юридико-психологічні особливості відповідальності за шкоду, заподіяну органами публічної влади суб'єктам господарювання, через призму євроінтеграції. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 79, 79 с.
341. ВС61583 Матвійчук В. К. Цивільне право України. Загальна частина. Практикум : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. К. Матвійчук, І. О. Хар ; Нац. акад. упр. - Київ : КНТ, 2006. - 733 с.
342. ВА806180 Мельник Р. В. Особливості судово-балістичної експертизи об'єктів, перероблених у вогнепальну зброю : наук.-практ. посіб. / Р. В. Мельник ; Держ. н.-д. експерт.-криміналіст. центр. - Київ : Центр учбової літератури, 2016. - 132 с. : рис.
343. ВС61568 Наука міжнародного права на рубежі століть. Тенденції розвитку та трансформації : [зб. наук. ст.] / [за наук. ред. В. М. Репецького] ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. відносин. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2016. - 186 с. - (Серія "Міжнародне право у Львівському університеті")
345. В356417/1 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України. Т. 1. - 2010. - 445 с. : фот.
346. В356417/2 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України. Т. 2. - 2010. - 783 с. : фот.
347. В356417/3 Науково-практичний коментар до Податкового кодексу України. Т. 3. - 2010. - 515 с. : фот.
348. ВА806317 Нікіфорова Т. І. Обставини, які пом'якшують покарання, за кримінальним правом України : [монографія] / Т. І. Нікіфорова. - Харків : Харків юридичний, 2009. - 207 с.
349. ВА806269 Парахонський Б. О. Системна криза міжнародної безпеки: Близькосхідно-Чорноморський простір : аналіт. доп. / Б. О. Парахонський, Г. М. Яворська ; [за заг. ред. К. А. Кононенка] ; Нац. ін-т стратег. дослідж. - Київ : НІСД, 2016. - 51 с. - (Серія "Національна безпека" ; вип. 11)
350. ВА806181 Пірен М. І. Нова парадигма державного управління та корпоративної культури в Україні : [монографія] / Пірен М. І. ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці : Технодрук, 2016. - 243 с.
351. ВА806308 Право социального обеспечения в Украине : учеб. для студентов юрид. специальностей вузов / [Л. И. Лазор и др. ; под общ. ред. Л. И. Лазор, С. Н. Прилипко, О. Н. Ярошенко]. - Луганск : Виртуальная реальность, 2010. - 455 с. : табл.
352. ВА806306 Прилипко С. М. Трудове право України : підруч. для студентів юрид. спец. ВНЗ / С. М. Прилипко, О. М. Ярошенко. - Харків : ФІНН, 2010. - 751 с.
353. ВА806404 Україна. Закони Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань : закон України : станом на 7 жовт. 2016 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2016. - 64 с. - (Серія "Закони України" ; вип. 19-20)
354. ВА806403 Україна. Закони Про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації : закони України : станом на 9 верес. 2016 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2016. - 52 с. - (Серія "Закони України" ; вип. 17-18)
355. ВА806405 Україна. Закони Про фінансову реструктуризацію : закони України : станом на 18 серп. 2016 р. / Верховна Рада України. - Київ : Парламентське видавництво, 2016. - 51 с. - (Серія "Закони України" ; вип. 15-16)
356. ВА806312 Проблеми і перспективи розвитку та реалізації законодавства України : тези доп. і наук. повідомл. наук.- практ. конф. (Київ, 19 квіт. 2001 р.) / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАНУ, 2001. - 181, [3] с.
357. ВС61557 Протидія терористичній діяльності: міжнародний досвід і його актуальність для України : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30 верес. 2016 р. / Ген. прокуратура України [та ін.]. - Київ : Нац. акад. прокуратури України, 2016. - 431 с. : іл.
358. СО34706 Реформування публічного управління та адміністрування: теорія, практика, міжнародний досвід : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю, 28 жовт. 2016 р. / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Одес. регіон. ін-т держ. упр. ; [редкол.: Іжа М. М. та ін.]. - Одеса : Вид-во ОРІДУ НАДУ, 2016. - 427 с. : табл.
359. ВС61582 Ситник Г. П. Національна безпека України: теорія і практика : монографія / Ситник Г. П., Олуйко В. М., Вавринчук М. П. - Київ : Кондор, 2007. - 614 с.
360. СО34697 Технології професійної діяльності: теорія і практика : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Чернігів, 2 серп. 2016 р.) / Акад. Держ. пенітенціар. служби ; [редкол.: Тогочинський О. М. та ін.]. - Чернігів : Десна Поліграф, 2016. - 259 с. : рис.
361. ВА806307 Цивільне право України : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. - Київ : Прецедент, 2007. - 448 с. - (Юридична бібліотека)
362. ВА806319 Цивільне право України : навч. посіб. / [Білоусов Ю. В. та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука. - Київ : Прецедент, 2005. - 448 с. - (Юридична бібліотека)
363. В351144/Кн. 1 Цивільне право України. Кн. 1/ [Є. О. Харитонов та ін. ; за ред. Є. О. Харитонова, А. І. Дрішлюка]. - 2005. - 525 с.
364. ВС61566 Чистяков А. Н. Испытание длиною в жизнь : док. повесть / А. Н. Чистяков. - Ужгород : Карпати, 2015. - 456 с. : фот.
365. ВА806390 Шеляженко Ю. В. Автономна адвокатура: організаційно-правові засади / Юрій Шеляженко ; Громад. орг. "Автоном. Адвокатура". - Київ : Юрій Шеляженко [вид.], 2016. - 59 с. : ил., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка