Національна бібліотека україни імені В. І. ВернадськогоСкачати 499,29 Kb.
Сторінка10/21
Дата конвертації27.12.2018
Розмір499,29 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21
Історія. Історичні науки
128. РА426029 Антипова О. М. Суспільно-політична криза 1956 р. у Польщі: міжнародний та український контексти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Антипова Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2016. - 20 с.
129. РА426066 Даниленко Р. М. Червоний терор в Україні в 1918 - 1921 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Даниленко Роман Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с.
130. РА426055 Іванець А. В. Кримське питання в політиці Української Народної Республіки періоду Директорії (кін. 1918 - 1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Іванець Андрій Валерійович ; НДІ українознавства. - Київ, 2016. - 17 с.
131. РА425936 Кошовий С. А. Реформи Шан Яна : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Кошовий Сергій Анатолійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
132. РА426148 Медведовська А. Ф. Голокост в Україні в суспільній думці кінця XX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Медведовська Анна Федорівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 20 с.
133. РА426072 Рачков Є. С. Емблеми класичних університетів України кінця XX - початку XXI ст.: генезис, класифікація, функції : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Рачков Євген Сергійович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 20 с.
134. РА426109 Скирда І. М. XII археологічний з'їзд: передумови, перебіг подій, історичне значення : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Скирда Ірина Миколаївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпро, 2016. - 19 с.
135. РА426067 Хоменко О. А. Студії над художньою словесністю у формуванні спільнотної ідентичності українців першої третини XIX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 09.00.12 / Хоменко Олександр Анатолійович ; НДІ українознавства. - Київ, 2016. - 18 с.
136. ВА806168 Березина С. И. Евреи Буковины. 120 славных имен / Софья Березина. - Черновцы : Технодрук, 2016. - 302 с. : фот.
137. В356410/1 Буковинці в світі. Вип. 1/ [авт.-уклад. О. Гаврилюк ; ред. І. Рудько]. - 2015. - 196 с.
138. СО34705 Віват Г. І. Традиції українського харчування / Ганна Віват. - Одеса : ВМВ, 2016. - 287 с. : іл.
139. ВА806254 Відлуння вічного болю / [уклад.: Татарчук Т. І., Козубовська О. Ю., Москалюк Г. П.]. - Вижниця : Черемош, 2016. - 46, [48] с.
140. ВА806252 Зелений М. В. Похід князя Ігоря на половців 23 квітня - 12 травня 1185 року : [іст. дослідж.] / Микола Зелений. - Харків : Панов А. М. [вид.], 2016. - 88, [3] с.
141. ВА806231 Ігнатенко І. Чоловіче тіло у традиційній культурі українців / Ірина Ігнатенко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 224 с. : іл.
142. В356411/1 Історія середніх віків. Практикум. Ч. 1/ уклад.: Гордієнко В. В. та ін. - 2016. - 717 с. : іл.
143. ВА806175 Карпов В. Є. Центр України: читач як свідок : [дайджест] / Валентин Карпов. - Кропивницький : Лисенко В. Ф. [вид.], 2016. - 803 с. : іл.
144. СО34699 Князі Вишневецькі / [І. Чаманська та ін. ; під наук. ред. І. Тесленка ; фот.: О. Іванов та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2016. - 319 с. : іл., фот.
145. СО34708 Козярчук В. Г. Михайлівка : [історія села] / В. Г. Козярчук. - Одеса : Фенікс, 2015. - 143 с. : фот.
146. ВА806105 Крикун М. Кордони воєводств Правобережної України у XVI-XVIII століттях / Микола Крикун ; [пер. з рос. А. Ясіновський] ; "Соборна Україна та її землі", спіл. ініціатива акад. та освіт. середовищ Львова, Укр. катол. ун-т, Гуманітар. ф-т. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2016. - 303 с., [5] арк. іл.
147. ВА806235 Криштопа О. Про мертвих, живих і ненароджених. Герої (не)війни / Олег Криштопа, Ольга Каліновська. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 303 с.
148. СО34691 Кульбаба Л. М. Всесвітня історія. Уроки. 8 клас : [розроб. уроків та календар.-темат. планування] / Лариса Кульбаба. - Київ : Перше вересня, 2016. - 175 с. : іл. - (Бібіліотека "Шкільного світу") (Історія України. Бібліотека)
149. ВА806247 По обе стороны проходной : посвящ. памяти Анатолия Михайловича Злобина - директора Чугуев. з-да топлив. аппаратуры, Почёт. гражданина г. Чугуева (22.01.1927 - 03.12.1993) / [О. А. Береговская и др.]. - Чугуев : Панов А. Н. [изд.], 2016. - 161 с. - (Твои люди, Чугуевщина!)
150. СО34714 Почесні громадяни Харківської області (2006 – 2015) / [А. П. Стожук та ін.] ; Харків. облрада, Харків. облдержадмін., Асоц. органів місц. самоврядування Харків. обл. - Харків : Майдан, 2015. - 508 с. : фот. кольор.
151. ВА806361 Середницька Г. В. Історія України. Всесвітня історія. 8 клас : практ. заняття / Ганна Середницька, Ірина Скирда. - Харків : Весна, 2016. - 63 с. : іл.
152. ВС61610 Струкевич О. К. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. К. Струкевич. - Київ : Грамота, 2016. - 271 с. : іл.
153. СО34690 Струтинський І. До глибокого коріння від якого високе гілля / Ігор Струтинський. - Київ : Фенікс, 2016. - 74, [22] с. : фот.
154. СО34689 Твої імена, Україно : [зб. біогр. нарисів] / [упоряд.: Г. І. Захарченко, Р. В. Захарченко ; голов. ред. А. Погребняк]. - Київ : Галактика, 2016. - 270, [2] с. : фот. кольор.
155. ВС61559 Толочко П. П. Откуда пошла Русская земля / П. П. Толочко. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2016. - 291 с. : ил.
156. ВА806176 Томашівський С. Т. Листування Степана Томашівського з Іваном Крип'якевичем (лютий 1906 - червень 1930 рр.) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Львів. від-ня ; [упоряд. Н. Халак]. - Львів : [б. в.], 2015. - 142, [13] с. : фот. - (Львівські історичні праці. Джерела ; вип. 5) (Епістолярій Степана Томашівського)
157. ВС61554 Туранли Ф. Козацька доба історії України в османсько-турецьких писемних джерелах (друга половина XVI - перша чверть XVIII століття) : [монографія] / Фергад Туранли ; НАН України, Ін-т сходознавства ім. А. Ю. Кримського, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Києво-Могилян. акад., 2016. - 605 с. : іл.
158. ВА806166 Юрковська Н. Р. Польща від давніх часів до сучасності: історико-географічний нарис / Н. Р. Юрковська. - Київ : Інтерсервіс, 2016. - 383 с. : кольор. іл., табл., рис.
159. ВА806229 Якубова Л. В обіймах страху і смерті. Більшовицький терор в Україні / Лариса Якубова, Яна Примаченко. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 543, [1] с.
160. ІВ223297 "Deutschland muss leben, deshalb muss Hitler fallen!" Die weltweite Bewegung "Freies Deutschland" 1943 – 1945 : Eine Ausstellung / Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Kooperation mit der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten ; Konzeption, Texte, Red.: Petra Behrens, Andreas Herbst. - Berlin : Gedenkstätte Deutscher Widerstand, 2016. - 121 S. : Fot.
161. В277549/8 Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden durch das nationalsozialistische Deutschland 1933–1945. Bd. 8: Sowjetunion mit annektierten Gebieten II / Bearb. von Bert Hoppe ; Mitarb.: Imke Hansen, Martin Holler. - 2016. - 762 S.
162. ІВ223294 Ditfurth J. Der Baron, die Juden und die Nazis : Reise in eine Familiengeschichte / Jutta Ditfurth. - Hamburg : Hoffmann und Campe, 2013. - 395 S. : Abb.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   21


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка