Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського


Філологічні науки. Художня літератураСторінка13/15
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,7 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Філологічні науки. Художня література
174. РА426215 Воскрес А. А. Адвербіалії способу дії в текстах писемних пам'яток давньоанглійської мови: структурний, семантичний та функціональний аспекти : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Воскрес Анна Анатоліївна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2016. - 22 с. : рис., табл.
175. РА426222 Гирич З. І. Теорія і методика формування комунікативної компетенції іноземних тюркомовних студентів інженерного профілю в процесі навчання російської мови : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Гирич Зоя Іванівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 44 с. : рис., табл.
176. РА426169 Курах Н. П. Німецька та українська фахові мови юриспруденції у зіставленні (на матеріалі сучасних текстів кримінального та сімейного права) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Курах Наталія Павлівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 19 с. : табл.
177. РА426179 Літвіняк О. В. Внесок професора Юрія Олексійовича Жлуктенка в розвиток перекладознавства і контрастивної лінгвістики в Україні : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Літвіняк Олександра Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
178. РА426190 Мариківська Г. А. Формування мовленнєвої культури старшокласників у профорієнтаційних центрах вищих навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Мариківська Галина Анатоліївна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 20 с. : табл.
179. РА426223 Нагрибельна І. А. Самостійна робота в системі підготовки майбутніх учителів до навчання української мови в початкових класах : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Нагрибельна Інна Анатоліївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2016. - 44 с. : рис., табл.
180. ВА806406 Авраменко О. М. Зошит для контрольних робіт з української мови учня / учениці 7 класу / О. М. Авраменко. - Київ : Грамота, 2016. - 63 с.
181. ВА806515 Ахмадшах Сокровищница мудрости : мысли и афоризмы одессита, аварского поэта Дагестана о современном мире человека / Ахмадшах. - Одесса : Астропринт, 2015. - 134, [1] с.
182. ВА806503 Ахмадшах Философия жизни и любви : 100 путей к самосовершенствованию и просвещенности / Ахмадшах. - Одесса : Астропринт, 2015. - 126, [1] с.
183. ВА806332 Баркарь Е. Г. Жизнь изменившие : триллер / Егор Баркарь. - Одесса : Астропринт, 2015. - 222 с.
184. Р131294 Бебех А. А. Книга песен : избранное / Александр Бебех. - Одесса : Астропринт, 2016. - 35, [1] с. : ноты
185. ВА806374 Бистрай Н. В. Хрещенські морози : поезія / Надія Бистрай. - Полтава : АСМІ, 2016. - 79, [24] с. : фот.
186. ВА806289 Бондарев Ю. В. Батальоны просят огня. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 412, [1] с. - (В огне Великой войны)
187. ВА806379 Броун Х. Сбежавшая невеста : роман / Хэстер Броун ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 398 с.
188. Р131286 Будна Н. О. Українська мова. Тестові завдання. 2 клас : посіб.-практикум : [до підруч. М. Д. Захарійчук] / Н. О. Будна. - Тернопіль : Навчальна книга-Богдан, 2017. - 26, [1] с. - (За новою програмою. Українська мова. 2 [клас] )
189. ВА806292 Быков В. В. Дожить до рассвета. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 413, [1] с. - (В огне Великой войны)
190. ВА806285 Вишня О. Вишневі усмішки. Заборонені твори : [збірка] / Остап Вишня ; упоряд., передм. та прим. С. А. Гальченка. - Харків : Клуб Сімейного Дозвіля, 2016. - 414 с.
191. ВА806475 Волошин А. Б. Фантастичні оповідання. НЛО і Чорнобильська АЕС / Амір Волошин. - Суми : Ярославна, 2016. - 87 с.
192. ВА806442 Воннеґут К. Колиска для кішки : роман / Курт Воннеґут ; [пер. з англ. А. Немирової]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 237, [1] с.
193. ВА806294 Воячек Р. Незакінчений хрестовий похід : [поезії] / Рафал Воячек ; [пер. з пол. Мірека Боднара]. - Івано-Франківськ : П'яний корабель, 2016. - 235, [4] с. : іл.
194. ВА806324 Ганудель З. Струни серця Ірини Невицької : із забуття - у безсмертя / Зузана Ганудель, Ганна Чаварга, Єва Олеар. - Пряшів : Союз русинів-українців СР, 2010. - 106 с. : іл.
195. В356412/3 Ганудель, Зузана Лінгвістичний атлас українських говорів Східної Словаччини. Т. 3: Назви будівництва і транспорту. - 2001. - 209 c. : карт.
196. ВС61626 Гоголь Н. В. Сочинения Н. В. Гоголя : полн. собр. в 1 т. : с биогр. очерком, сост. В. И. Яковенко, портр. авт. ... и ил. худож. Н. А. Зубчанинова и Н. В. Пирогова. - СПб. : Книгопечатня Шмидт, 1908. - LXXII, 1700 стб. : ил.
197. ВА806433 Гончарова Ю. С. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей / Ю. С. Гончарова, О. Є. Коломойченко ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара, Ф-т укр. й інозем. філології та мистецтвознавства, Каф. інозем. мов для соц.-екон. спец. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 66 с.
198. ВС61623 Грицюк І. Поговорімо німецькою! 200 усних розмовних тем : [посібник] / Ігор Грицюк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 287 с.
199. В356025/3 Гурба, Ольга Василівна Не встигла сказати.. Кн. 3: На чужині. - 2016. - 322 с.
200. ВА806368 Дашвар Л. Молоко з кров'ю : роман / Люко Дашвар. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2016. - 268, [1] с.
201. ВА806284 Дашвар Л. На запах м'яса : роман / Люко Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 364 с. : іл. - (Золотий письменник України)
202. ВА806287 Дашвар Л. РАЙ.центр / Люко Дашвар. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 269 с. - (Коронація слова)
203. ВА806369 Дашвар Л. Село не люди : роман / Люко Дашвар. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2016. - 270 с.
204. Р131295 Домарецька Г. А. Моя країна - Україна : зб. диктантів з укр. мови про історію міст України : 5-11 класи / Г. А. Домарецька. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2016. - 23 с.
205. АО273713 Еко У. Номер нуль : роман / Умберто Еко ; [пер. з італ. Ю. В. Григоренко]. - Харків : Фоліо, 2016. - 190, [1] с. - (Карта світу)
206. ВА806296 Елліс Б. І. Американський психопат : [роман] / Брет Істон Елліс ; [пер. з англ. Олени Оксенич]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 510 с.
207. ВА806486 Жарко Н. Ф. Мелодії жіночої душі : поезії / Наталя Жарко. - Корсунь-Шевченківський : В. М. Гавришенко [вид.], 2016. - 73 с.
208. ВС61628 Жуковский В. А. Полное собрание сочинений В. А. Жуковского / под ред. П. Н. Краснова ; с жизнеописанием писателя, портр., рис. ... и картинами худож. И. П. Гурьева [и др.]. - СПб. ; М. : Изд. Товарищества М. О. Вольф, [1883?]. - XXV, 1068, VI с. : ил.
209. ВС61624 Зарубіжна література : підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / О. М. Ніколенко [та ін.]. - Київ : Грамота, 2016. - 271 с. : іл.
210. АО273712 Зигельбаум Ф. Р. И белое, и чёрное : избр. стихотворения / Феликс Зигельбаум. - Одесса : Астропринт, 2015. - 799 с.
211. ВА806487 Ільницька Л. В. Час мавпи у мистецьких кольорах : [поезії] / Любов Ільницька. - Канів : Склянка часу *Zeitglas, 2016. - 111 с.
212. Р131282 Казкові герої : розмальовка. - Харків : Віват, 2017. - [28] с. : іл. - (Coloring book)
213. В356421/1 Трунова В. А. Каліграфія з елементами зв'язного мовлення. Ч. 1: (2 клас) для шкіл з українською мовою навчання / В. Трунова, Т. Осипенко, Ж. Шевченко ; за заг. ред. В. А. Трунової. - 2015. - 91, [1] с. : іл.
214. ВА806490 Камиш М. Прогулянка в Зону (Оформляндія) / Маркіян Камиш. - Київ : Нора-Друк, 2016. - 122, [2] с. : фот.
215. ВА806459 Камінська Н. Ю. Календарно-тематичне планування з англійської мови. 5-11 клас / [Н. Камінська]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 94 с.
216. ВА806474 Киор В. И. Мартиролог любви и скорби : [поэмы, эссе, стихи] / Валерий Киор. - Мариуполь : Газ. "Приазов. рабочий", 2016. - 115 с. : ил.
217. АО273709 Китик В. А. Мечты и очевидность : стихи / Владислав Китик. - Одесса : Астропринт, 2015. - 101 с.
218. ВА806301 Кінг С. Кінець зміни : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. Ганни Яновської]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 444, [1] с.
219. ВА806303 Кінг С. Куджо : роман / Стівен Кінг ; [пер. з англ. С. Берлінець]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 349 с.
220. АО273714 Кіяновська М. Листи з Литви. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 139 с. : кольор. іл.
221. ВА806488 Клименко О. Прихована фортеця : роман / Олександр Клименко. - Київ : Ярославів Вал, 2014. - 413, [1] с.
222. ВА806329 Коваленко А. И. 11 дней без Путина : анализ событий / Александр Коваленко. - Одесса : Астропринт, 2015. - 118, [1] с. : фот.
223. ВА806460 Коваленко О. Календарно-тематичне планування уроків із зарубіжної літератури. 5-11 класи. : 2016-2017 навч. р. / [О. Коваленко]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 63 с.
224. ВА806420 Корбозерова Н. М. Історія іспанської мови : навч. посіб. для студентів 3 курсу / Н. М. Корбозерова ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 162 с.
225. ВА806286 Корній Д. Зворотний бік світла : роман / Дара Корній. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 317, [1] с.
226. АО273711 Корпусов И. А. Кадетские заметки / Игорь Корпусов. - Одесса : Астропринт, 2015. - 158, [32] с. : цв. ил.
227. ВА806423 Кромська С. Феромони : [зб. поет. творів] / Стефанія Кромська. - Дніпропетровськ : Арбуз, 2015. - 216 с. : іл.
228. ВС61622 Куриліна О. В. Українська література. Контрольні тестові завдання. 8 [клас] : самост. роботи та контрол. роботи у 2 варіантах; тест. завдання у форматі ЗНО / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 63, [1] с. - (Українська література)
229. ВС61621 Куриліна О. В. Українська мова. Контрольні тестові завдання. 8 [клас] : самост. роботи та контрол. роботи у 2 варіантах; тест. завдання у форматі ЗНО / О. В. Куриліна, Г. І. Земляна. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 51 с. - (Українська мова)
230. ВА806418 Кэрролл Л. Алиса в Зазеркалье : на укр., рус. и англ. яз. / Льюис Кэрролл ; [пер. на рус. А. А. Щербакова, пер. на укр. Г. Бушиной]. - Киев : Київський будинок книги : Конформ Стайл, 2016. - 424, [6] с. : ил.
231. ВА806417 Кэрролл Л. Алиса в Стране Чудес : на укр., рус. и англ. яз. / Льюис Кэрролл ; [пер. на рус. А. А. Щербакова, пер. на укр. Г. Бушиной]. - Киев : Київський будинок книги : Конформ Стайл, 2016. - 303 с. : ил.
232. ВА806489 Лазарук М. Я. Покуття : вірші і поеми / Мирослав Лазарук. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 199 с.
233. ВА806302 Лаґеркранц Д. Дівчина у павутинні : роман / Давід Лаґеркранц ; [пер. з англ. Анатолія Хлівного]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 427, [3] с.
234. ВА806295 Лис В. C. Діва Млинища : роман / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 363, [2] с.
235. ВА806322 Лис В. С. Країна гіркої ніжності : роман / Володимир Лис. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 363, [1] с.
236. Р131279 Лицарі та дракони : розмальовка / [іл. І. В. Потапенко]. - Харків : Віват, 2017. - [28] с. : іл. - (Coloring book)
237. ВА806282 Логвиненко Б. Перехожі. Південно-Східна Азія / Богдан Логвиненко. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 227, [4] с. : фот.
238. ВА806415 МакДоналд М. Джуді Муді стає знаменитою : [повість : для мол. шк. віку] / Меґан МакДоналд ; іл. Пітера Рейнолдса ; з англ. пер. Наталія Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 117, [4] с. : іл.
239. ВА806416 МакДоналд М. Джуді Муді : [повість : для мол. шк. віку] / Меґан МакДоналд ; іл. Пітера Рейнолдса ; з англ. пер. Наталія Ясіновська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 135, [1] с. : іл.
240. ВА806299 Мелвилл Г. Тайпи. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 413, [1] с. - (Морские приключения)
241. Р131291 Мелешко М. Г. Лунный мальчик, или Тайна Бермудского треугольника : фантаст. повесть / Майя Мелешко. - Одесса : Астропринт, 2015. - 35 с.
242. Р131278 Мишлен С. День рождения белочки : [пер. с англ.] / Сильви Мишлен, Амандин Пиу. - Харьков : Виват, 2016. - [18] с. : цв. ил. - (Для найменших)
243. Р131311 "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу", міжнародна науково-технічна конференція(2016 ; Київ).Міжнародна науково-технічна конференція "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу", 25-26 жовтня 2016 року : тези доп. / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т Комп'ютер. інформ. технологій ; [редкол.: Литвиненко О. Є., Ланде Д. В., Додонов О. Г.]. - Київ : НАУ, 2016. - 47 с. : рис.
244. Р131277 Мішлен С. День народження білочки : [пер. з англ.] / Сільві Мішлен, Амандін Піу. - Харків : Віват, 2016. - [18] с. : кольор. іл. - (Для найменших)
245. АО273694 Можаровский А. И. "Русская весна " и гопники / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 78, [1] с.
246. ВС61597 Можаровский А. И. Будильник совести : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2012. - 210 с.
247. АО273696 Можаровский А. И. Великое покраснение : [повесть] / Анатолий Можаровский. - Киев : Український письменник, 2012. - 117, [1] с.
248. ВС61591 Можаровский А. И. Весна кровящая : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 251, [3] с.
249. ВС61592 Можаровский А. И. Город случайных прохожих : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2015. - 366 с.
250. ВС61594 Можаровский А. И. Звездный ветер : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2013. - 255 с.
251. ВС61596 Можаровский А. И. Красный снег : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2016. - 270 с.
252. ВС61590 Можаровский А. И. Ноль и стая : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2013. - 318 с.
253. ВС61588 Можаровский А. И. Оттенки и тени : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Киев : Киевский университет, 2013. - 335 с.
254. ВС61593 Можаровский А. И. Последний вагон : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2013. - 414 с.
255. АО273693 Можаровский А. И. Роковой дебаркадер : [повесть] / Анатолий Можаровский. - Киев : Український письменник, 2012. - 76, [1] с.
256. ВС61589 Можаровский А. И. Сплошные многоточия страниц : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 463 с.
257. ВС61587 Можаровский А. И. Углы : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2013. - 366 с.
258. АО273695 Можаровский А. И. Цепь шокирующих потрясений : [повесть] / Анатолий Можаровский. - Киев : Український письменник, 2012. - 146, [1] с.
259. ВС61584 Можаровский А. И. Цепь : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 366 с.
260. ВС61595 Можаровский А. И. Шаги : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2013. - 254 с.
261. ВС61585 Можаровский А. И. Штрих и прочерк : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 383 с.
262. ВС61586 Можаровский А. И. Эпоха в застенке : [поэзии] / Анатолий Можаровский. - Київ : Київський університет, 2012. - 431 с.
263. АО273699 Можаровський А. І. "Бандустан" : [повість] / Анатолій Можаровський ; пер. з рос. [Наталії Деркач]. - Київ : Український письменник, 2012. - 146, [1] с.
264. АО273692 Можаровський А. І. Ліксандр : [повість] / Анатолій Можаровський. - Київ : Неопалима купина, 2014. - 62 с. : фот.
265. АО273697 Можаровський А. І. Між берегами : [повість] / Анатолій Можаровський. - Київ : Київський університет, 2015. - 127 с.
266. АО273698 Можаровський А. І. Революція в країні мобітів : [казка-феєрія для дорослих] / Анатолій Можаровський. - Київ : Київський університет, 2015. - 62, [1] с.
267. ВС61598 Моллов Т. Етнология и медиевистика (Топоси. Имена. Светци) : студии и статии / Тодор Моллов. - Велико Търново : Веста, 2012. - 383 с.
268. В356419/1 Моллов, Тодор Болен Дойчин. T. 1: Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Изследване. - 2012. - 159 с.
269. В356419/2 Моллов, Тодор Болен Дойчин. Т. 2: Песента за Болен Дойчин в българския фолклор. Текстове . - 2012. - 470 с.
270. ВА806371 Моран М. Последняя принцесса Индии : роман / Мишель Моран ; [пер. с англ. О. Буйвола]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 349, [1] с.
272. Р131309 Ніколенко О. М. Зарубіжна література. [5 клас] : зошит для контрол. оцінювання / О. М. Ніколенко, Р. А. Бекерська. - Київ : Грамота, 2016. - 39 с.
273. ВА806372 О'Коннор Э. Армстронги. Загадка династии : роман / Э. О'Коннор ; [пер. с англ. И. Толока]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 508, [1] с. : ил.
274. ВА806434 Ожеховская Б. Пентаграмма в проводах : [стихотворения] / Багира Ожеховская. - Днепропетровск : Середняк Т. К., 2015. - 51 с. : ил.
275. ВА806509 Орлик Т. Данило Галицький : роман / Тарас Орлик ; [пер. з рос. Марії Волощак]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 237 с.
276. ВА806281 Печорна О. Грішниця : [роман] / Олена Печорна. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 285, [1] с.
277. Р131280 Пірати : розмальовка / [іл. І. В. Потапенко]. - Харків : Віват, 2017. - [28] с. : іл. - (Coloring book)
278. ВА806328 Польсько-український лексико-тематичний словник : навч. посіб. з дисципліни "Польська мова" для студентів I курсу спец. 8.02030301 "Українська мова і література зі спеціалізацією "Польська мова", 8.02030302 "Мова і література: російська зі спеціалізацією "Польська мова" / [О. А. Войцева та ін.] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Каф. заг. та слов'ян. мовознавства. - Одеса : Астропринт, 2016. - 82 с.
279. ВА806419 Поэзия земной души "Сердце поэта" : [сборник] / [авт. и ред. проекта А. Сущенко]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2014. - 175 с. : іл.
280. ВА806499 Практичний курс німецької мови для студентів факультетів романо-германської філології та педагогічних ВНЗ : підруч. для студентів першого та другого курсів / Т. Вербицька [та ін.]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 328 с. : табл.
281. ВА806377 Проскурня А. М. І відгукнулась сива давнина : [Павленківські історії] / Алла Проскурня. - Полтава : АСМІ, 2016. - 187, [1] с. : фот.
282. ВС61627 Пушкин А. С. Полное собрание сочинений А. С. Пушкина / под ред. П. Н. Краснова ; с жизнеописанием поэта, портр. и рис., относящимися к его жизни и с картинами худож. И. В. Симакова. - СПб. ; М. : Изд. Товарищества М. О. Вольф, [1883?]. - XXXII, 804, VIII с. : ил.
283. ВА806297 Ремарк Е. М. На Західному фронті без змін : романи / Ерих Марія Ремарк ; [пер. з нім. Катерини Гловацької та ін.]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 909, [1] с.
284. ВА806298 Ремарк Е. М. Час жити і час помирати. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 957, [1] с.
285. ВС61640 з дод. Ричко О. П. Тест-контроль. Українська мова та література. 6 [клас] : зошит для самост. та контрол. робіт / Оксана Ричко, Людмила Чаговець. - Харків : Весна, 2016. - 96 с. - (Тест-контроль®)
286. Р131293 Романюк М. І. Дністрова хвиля : вірші / Михайло Романюк. - Одеса : Астропринт, 2016. - 13 с.
287. Р131292 Романюк М. І. Південна ліра : вірші / Михайло Романюк. - Одеса : Астропринт, 2015. - 19 с.
288. ВА806408 Сидоренко М. М. Німецька мова. 6 клас : (2-й рік навчання) : робоч. зошит / М. М. Сидоренко, О. А. Палій. - Київ : Грамота, 2016. - 63 с. : іл.
289. ВА806500 Смолл Б. Гарем : роман / Бертріс Смолл ; [пер. з англ. Оксани Постранської]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 509, [1] с.
290. Р131281 Снігова королева : розмальовка. - Харків : Віват, 2017. - [28] с. : іл. - (Coloring book)
291. ВС61613 Соловей Е. С. Невпізнаний гість. Доля і спадщина Володимира Свідзінського : [монографія] / Елеонора Соловей ; [НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка]. - Київ : Наукова думка, 2016. - 237, [26] с. : фот.
292. Р131285 Солонар С. В. Гостинна поляна : [вірші для дітей ст. дошк. та мол. шк. віку] / Станіслава Солонар ; [худож. Г. Андрійчук]. - Чернівці : Друк Арт, 2016. - 16, [1] с. : кольор. іл.
293. ВА806425 Сурнина В. И. Моя профессия - репортер : очерки, эссе, репортажи / Валентина Сурнина. - Одесса : Астропринт, 2015. - 379 с. : фот.
294. ВА806350 Сушинський Б. І. Забуті сторінки забутої історії : полеміч. нотатки на полях давнописів, наук. розвідки та есе, роздуми над іст. екскурсами попередників і сучасників : [зб. вибр. ст.] / Богдан Сушинський. - Одеса : Астропринт, 2016. - 386 с.
295. ВА806323 Талан С. Коли ти поруч : [роман] / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 315, [2] с. - (Коронація слова)
296. ВА806291 Талан С. Розколоте небо : роман / Світлана Талан. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 345, [2] с. - (Коронація слова)
297. ВА806378 Теленько Б. П. Коли засурмить сьомий ангел : роман-есе / Богдан Теленько. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2016. - 399 с. : іл.
298. Р131308 Ткачук Т. П. Педагогічна практика. 35 порад студентові-філологові : [посіб. для студентів філол. ф-тів ВНЗ] / Тарас Ткачук. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2016. - 31 с.
299. СО34721 Українська мова. 8 клас. Уроки. І семестр : [зб. розроб. уроків] / [Роєнко О. П. та ін. ; упоряд.: Бондаренко О. А., Чмигова О. О.]. - Київ : Перше вересня, 2016. - 111, [4] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Українська мова та література. Бібліотека)
300. ВА806485 Фоменко Е. Г. Синергия Джеймса Джойса : монография / Е. Г. Фоменко ; Клас. приват. ун-т. - Запорожье : Клас. приват. ун-т, 2016. - 203 с. : ил.
301. ВА806435 Фразеологічний словник української літературної казки XIX століття / [уклад. Т. В. Крашеніннікова]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 78 с.
302. ВА806428 Хоган Р. Хранитель забутих речей : роман / Рут Хоган ; [пер. з англ. В. Зенгви]. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 350 с.
303. ВА806370 Хоган Р. Хранитель забытых вещей : роман / Рут Хоган ; [пер. с англ. М. Черевко]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2016. - 349 с.
304. ВА806339 Ходоренко Г. В. Англо-українсько-російський словник екологічних термінів у хімічній та харчовій промисловості / Ходоренко Г. В., Півоваров О. А. ; Держ. ВНЗ "Укр. держ. хім.-технол. ун-т". - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 110 с.
305. АО273710 Хропот С. Г. Паростки життя : вірші / Сергій Хропот. - Одеса : Астропринт, 2016. - 83, [1] с.
306. ВА806293 Черри Б. Ш. Воздух, которым он дышит : роман / Бриттани Ш. Черри ; [пер. с англ. Анастасии Майстренко]. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 302 с.
307. ВА806410 Шевченко Т. Г. Кобзар / Т. Г. Шевченко ; [уклад. Сиплива О. Д.]. - Київ : Кристал Бук, 2017. - 415 с.
308. ВС61639 з дод. Шелехова Г. Т. Тест-контроль. Українська мова і література. 8 [клас] : зошит для самост. і контрол. робіт / Галина Шелехова, Світлана Молочко. - Харків : Весна, 2016. - 114, [3] с. - (Тест-контроль®)
309. ВА806288 Шкляр В. М. Тінь сови : роман / Василь Шкляр. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 300, [1] с. - (Український бестселер)
310. Р131290 Шост Н. Б. Русский язык. Оперативный контроль знаний. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения : [пособие] / Н. Б. Шост. - Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 46, [1] с. - (По новой программе. Русский язык. 4 [класс])
311. Р131288 Шост Н. Б. Русский язык. Оперативный контроль знаний. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Н. Б. Шост. - Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 30, [1] с. - (По новой программе. Русский язык. 4 [класс])
312. Р131289 Шост Н. Б. Русский язык. Тестовые задания. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с рус. яз. обучения / Н. Б. Шост. - Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 47, [1] с. - (По новой программе. Русский язык. 4 [класс])
313. Р131287 Шост Н. Б. Русский язык. Тестовые задания. 4 класс : для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на укр. яз. / Н. Б. Шост. - Тернополь : Навчальна книга-Богдан, 2016. - 39 с. - (По новой программе. Русский язык. 4 [класс])
314. ВА806510 Щипківський Г. П. Директорія : роман / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2015. - 235 с.
315. ВА806348 Щипківський Г. П. Коралі : новели / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2012. - 220, [1] с.
316. ВА806507 Щипківський Г. П. Круговерть : роман / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2015. - 315 с.
317. ВА806508 Щипківський Г. П. Млин : роман / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2015. - 262 с.
318. ВА806349 Щипківський Г. П. Поміж берегами : повісті / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2013. - 293, [1] с.
319. ВА806353 Щипківський Г. П. Товтри : роман у 3 кн. / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2013. - 731, [2] с.
320. ВА806346 Щипківський Г. П. Щем : повісті / Геннадій Щипківський. - Одеса : Астропринт, 2013. - 159, [1] с.
321. В356420/4 Щипківський, Геннадій Павлович Товтри. Кн. 4: Рихва часу. - 2013. - 219 с.
322. ВА806501 Эдхилл И. Наследница царицы Савской : роман / Индия Эдхилл ; [пер. с англ. Ирины Серебряковой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Семейного Досуга, 2016. - 507, [2] с.
323. В355116/3 Яровенко, Леонид Александрович Так все и было, или Рассказы бывалого одессита. Ч. 3: Избранное. - Одесса : Астропринт, 2015. - 242, [1] с. : ил.
324. ВС61599 Яцкова Е. С. Full ahead. Английский язык для моряков. Начальный уровень : [учеб. пособие] / Е. С. Яцкова. - Одесса : Бахва, 2016. - 91 с. : ил.
325. ВС61601 Яцкова Е. С. Full ahead. Английский язык для моряков. Средний уровень : [учеб. пособие] / Е. С. Яцкова. - Одесса : Бахва, 2015. - 112 с.
326. ІА24585 Doyle A. C. The adventures of Sherlock Holmes. The red-head league and other stories / Arthur Conan Doyle. - Kyiv : Znannia, 2016. - 192 p. : ill. - (English library series)
327. ІВ223314 Došen A. Godine odlazaka i povrataka / Ana Došen. - Zagreb : HUM nakl. d.o.o., 2012. - 327 s.
328. ІВ223315 Kordić I. Otvorena kuća. Izabrane pjesme / Ivan Kordić ; izbor i predg. Ervin Jahić. - Zagreb ; Sarajevo : Synopsis, 2014. - 418 s.
329. ІВ223307 Kraljić N. Oaza : nove pjesme / Nikola Kraljić. - Zagreb : LUKOM, 2015. - 109 s. - (Biblioteka poezije ; kn. 16)
330. ІВ223316 Little A. Crne ruže : anatomija ženske bande / Ashley Little ; prijevod Saša Drach. - Zagreb : Jutarnjiust, 2015. - 252 s.
331. ІА24586 London J. Love of life / Jack London. - Kyiv : Znannia, 2016. - 174 p. - (English library series)
332. ІВ223312 Medvešček-Klančar P. Iz nevidne strani neba : Razkrite skrivnosti staroverstva / Pavel Medvešček-Klančar ; fot. Marko Zaplatil. - Ljubljana : Založba ZRC, 2015. - 576 s. : il. - (Studia mythologica Slavica. Supplementa, ISSN 1581-9744 ; suppl. 12)
333. ІВ223302 Orešnik J. Naravna skladnja / Janez Orešnik. - Ljubljana : Slovenska akad. znanosti in umetnosti, 2015. - 147 s. - (Dela / Slovenska akad. znanosti in umetnosti, Razred za filološke in literarne vede. Classis II: Philologia et litterae ; 65)
334. ІВ223306 Prtenjača J. Međe / Josip Prtenjača. - Zadar : Organak matice hrvatska, 2015. - 69 s.
335. ІВ223310 Stjepanović Z. Sjedinjavanje / Zvonimir Stjepanović. - Županja : Zavičajni muzej Stjepana Grubera Županja : Proventus natura, 2015. - 71 s.
336. ІВ223304 Đurkin S. Lepo je na svetu živeti / Stjepan Đurkin ; fot.: Zlatko Vrzan. - Čakovec : Stjepan Đurkin, vlastita nakl., 2015. - 204 s. : il.
337. ІВ223305 Župić J. Zdravo Sinju dilber cvijete / Fra Jozo Župić. - Sinj : Fra Jozo Župić [izdavač], 2015. - 203 s.
338. ВА806187 Јовановић Б. Светови антрополошке имагинације / Бојан Јовановић. - Београд : Hesperia edu, 2014. - 230 с.
339. ВА806184 Вавић-Грос З. Топоними су чувари нашег језика / Загорка Вавић-Грос . - Нови Сад : Прометеј ; Обреновац : Библиотека "Влада Аксентијевић", 2014. - 398 с. - (Лингвистичке едиције. Едиција Популарна лингвистика ; књ. 9)
340. ВА806326 Матична ћелија поезије : зб. радова о песничком делу Илије Лакушића / [уред. Јован Делић]. - Нови Сад : Orpheus ; Плужине : Центар за културу, 2013. - 96 с. - (Едиција Зборници)
341. ВА806191 Николић Н. Проблеми савремене књижевне историје : критичка пролегомена за обнову националних књижевности и њихових историја / Ненад Николић. - Нови Сад : Академска књига, 2015. - 258 с. - (Библиотека Хоризонти)
342. ВА806192 Нушић Б. Аутобиографија / Бранислав Нушић ; књигу препоручује Данило Николић ; [ ил. Младен Анђелковић ]. - Беoград : Завод за уџбеники и наставна средства, 2013. - 263 с. : ил. - (Књига и по)
343. ВА806189 Пешикан М. Правопис српскога језика / Митар Пешикан, Јован Јерковић, Мато Пижурица ; ред.: Мато Пижурица (гл. ред.) [et al.]. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - 488 с.
344. ВА806186 Поезија Драгана Јовановића Данилова : зб. радова / уред.: Иван Негришорац, Др. Ђорђе Деспић. - Нови Сад : Матица српска, 2014. - 324 с. : ил. - (Библиотека Змајева награда)
345. ВА806430 Ґілберт Е. Природа всіх речей : [роман] / Елізабет Ґілберт ; з англ. пер. Ганна Лелів. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 699, [3] с.
346. ВА806300 Ґрін С. Напівдикий : [роман] / Саллі Ґрін ; з англ. пер. Віктор Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 397, [1] с.
347. ВА806429 Ґрін С. Напівзагублений : [роман] / Саллі Ґрін ; з англ. пер. Віктор Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 334, [1] с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка