Національна бібліотека україни імені В. І. ВернадськогоСторінка12/15
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,7 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
Культура. Наука. Освіта
143. РА426196 Білавич Г. В. Теорія і практика виховання господарської культури учнів та дорослих у Західній Україні (друга половина XIX - середина 40-х років XX століття) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Білавич Галина Василівна ; Дорогоб. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка. - Дрогобич, 2016. - 39 с. : рис.
144. РА426214 Гуртова Т. В. Удосконалення занять фізичним вихованням студенток з ожирінням засобами комплексного використання аквааеробіки і ритмічної гімнастики : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Гуртова Тетяна Валентинівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 20 с. : рис.
145. РА426182 Корж Н. Л. Формування ціннісного ставлення у студентів до фізичної культури в процесі самостійних занять : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Корж Наталія Леонідівна ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпро, 2016. - 21 с. : рис., табл.
146. РА426212 Кушнір В. В. Підвищення психофізичного стану дітей молодшого шкільного віку засобами настільного тенісу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Кушнір Василь Васильович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2016. - 19 с.
147. РА426216 Місько Н. В. Розвиток наукового тезауруса вітчизняної теорії управління освітою (остання чверть XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.06 / Місько Наталія Валентинівна ; Держ. закл. "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Старобільськ, 2016. - 20 с.
148. РА426192 Павленко М. А. Формування громадянської позиції майбутніх вчителів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Павленко Марина Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
149. РА426213 Сердюк Д. Г. Удосконалення техніко-тактичних дій кваліфікованих гандболістів на основі контролю показників змагальної діяльності : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.01 / Сердюк Дмитро Георгійович ; Дніпропетр. держ. ін-т фіз. культури і спорту. - Дніпро, 2016. - 24 с. : рис., табл.
150. ВА806338 Голгофа Івана Сподаренка : спогади, док., літ. твори / Нац. спілка журналістів України ; [авт.-упоряд. В. В. Біленко]. - Київ : Експрес-об'ява, 2016. - 391, [32] с. : фот. - (Золоті імена української журналістики ; вип. 7)
151. ВС61619 Доценко І. В. Англійська мова для початківців : перші слова; сталі вирази; ігри, вірші : [посіб. для дітей] / Доценко І. В., Євчук О. В. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 67, [1] с. : іл.
152. ВА806331 Золоті імена Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (1865-2015) : наук. довід. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: М. О. Подрезова, В. В. Самодурова ; наук. ред. І. М. Коваль ; бібліогр. ред. А. П. Бахчиванжи]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 107 с. : фот.
153. ВА806463 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 10-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 95, [1] с.
154. ВА806462 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 11-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
155. ВА806466 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 5-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
156. ВА806468 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 6-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
157. ВА806467 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 7-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
158. ВА806465 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 8-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
159. ВА806464 Ігнатова І. С. План виховної роботи класного керівника 9-го класу на 2016-2017 навчальний рік / Ірина Ігнатова. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 111, [1] с.
160. ВА806470 Ігнатова І. С. План виховної роботи. 3 клас : [2016-2017 навч. р.] / [І. Ігнатова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 95 с.
161. ВА806469 Ігнатова І. С. План виховної роботи. 4 клас : [2016-2017 навч. рік] / [І. Ігнатова]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 95 с.
162. ВА806407 Кругляк О. Я. Фізична культура. Поурочне (календарно-тематичне) планування уроків. 1-4 класи : поуроч. планування уроків фіз. культури; орієнтов. показники динаміки змін розвитку фіз. якостей учнів; орієнтов. показники рух. компетентності учнів; умови виконання вправ для визначення резерв. можливостей учнів / Олег Кругляк, Наталія Кругляк, Тетяна Кругляк. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 95, [1] с. - (За оновленою програмою)
163. ВА806358 Інститут загальної та неорганічної хімії імені В. І. Вернадського. Наукова конференція молодих учених(2016 ; Київ).Наукова конференція молодих учених ІЗНХ ім. В. І. Вернадського НАН України (Київ, 17-18 листопада 2016 року) : зб. тез доп. / НАН України, Ін-т заг. та неорган. хімії ім. В. І. Вернадського, Рада молодих дослідників ІЗНХ НАНУ. - Київ : ІЗНХ ім. В. І. Вернадського НАНУ, 2016. - 56 с. : рис., табл.
164. ВС61612 Полтавська міська книга (1668 - 1740) / НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, Ін-т рукопису Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського ; [упоряд. В. Ринсевич ; редкол.: Г. Папакін (голова) та ін.]. - Київ : Олег Філюк [вид.], 2016. - 661, [1] с. - (Матеріали до українського дипломатарію. Серія II) (Пам'ятки історії України. Актові книги міст Гетьманщини)
165. ВА806325 Проф. Д-р Лъчезар Георгиев : биобиблиография / съст. Стела Георгиева, Магдалина Миланова ; библиографски ред. Даниела Върбанова. - София : Star way, 2015. - 320 с. : ил.
166. ВА806471 Репіленко Л. Л. Календарно-тематичне планування з обслуговуючої праці та технологій. 5-11 класи / [Л. Репіленко]. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2016. - 95 с.
167. ВА806342 Тимофєєв В. Я. Адамівська школа козацько-лицарського виховання. З досвіду роботи директора школи / В. Я. Тимофєєв. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2015. - 260 с. : іл.
168. ВА806411 Шкільна бібліотека. Виховні заходи / [Н. Литвин та ін. ; упоряд. Н. Харченко]. - Київ : Шкільний світ, 2016. - 156, [2] с. : іл. - (Серія "Бібліотека "Шкільного світу") (Шкільний світ. Бібліотека) (Класний керівник. Бібліотека)
169. ІВ223300 Brajović S. Njegoševo veliko putovanje : meditacije o vizuelnoj kulturi Italije / Saša Brajović ; ured. Dragan K. Vukčević. - Podgorica : Crnogorska akad. nauka i umjetnosti, 2015. - 328 s. : il. - (Monografije i studije / Institut za jezik i književnost "Petar II Petrović Njegoš" ; kn. 9)
170. ІВ223309 Burda F. On violence in culture. Girardian reflections / František Burda ; transl. Eva Vlčková. - Lublin : EL Press, 2014. - 136 p.
171. ІВ223334 Shenderovsky V. May the light of science never die / Vasyl Shenderovsky ; [transl. by Myroslava Panas] ; [Nat. acad. of science of Ukraine, Inst. of physics]. - Kyiv : Akademperiodyka, 2016. - 388 p. : phot. - (Project "Ukrainian scientific book in a foreign language")
172. ВА806185 Лопушина М. Црна књига : цензура у Србији 1945-2015 / Марко Лопушина. - Нови Сад : Прометеј, 2015. - 345 с. : ил.
173. ВС61611 Ґатто Д. Т. Прихована історія американської освіти. Глибоке дослідження в'язниці сучасного шкільного навчання / Джон Тейлор Ґатто ; [пер. з англ. М. Плесак ; голов. ред. О. Єлагіна]. - Львів : ДІОР-К, 2016. - XXXVI, 412, [1] с. : фот.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка