Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334,27 Kb.
Сторінка14/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір334,27 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Культура. Наука. Освіта
195. РА412592 Задорожна О. Р. Удосконалення теоретичної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки у фехтуванні : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Задорожна Ольга Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
196. РА412587 Іонова І. М. Педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників у процесі навчальної проектної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Іонова Ірина Миколаївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
197. РА412575 Климович Я. В. Підготовка вчителя технологій до виховання учнів сільської школи на національно-культурних традиціях : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Климович Яна Валеріївна ; Полтав. нац. пед. ун-т ім. В. Г. Короленка. - Полтава, 2015. - 20 с.
198. РА412597 Семеряк З. С. Удосконалення техніко-тактичної підготовленості фехтувальниць-шпажисток на етапі спеціалізованої базової підготовки : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Семеряк Зоряна Степанівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
199. В353968/4 Адрес детства - Игра. Вып. 4/ [сост.: Г. Мазнева, И. Николаенко]. - 2014. - 71 с. : рис., ноты
200. ВА787838 Александра Николаевна Тюнеева : сб. материалов / Одес. нац. науч. б-ка им. М. Горького ; сост.: Л. В. Арюпина, Л. Н. Бурьян, Т. В. Щурова ; [ред. И. С. Шелестович]. - Одесса : ВМВ, 2012. - 315 с. : ил.
201. ВА787899 Анкетування в школі / [упоряд. Т. М. Гулєвич, Н. М. Омельчук]. - Київ : Ред. газ. з упр. освітою, 2014. - 116, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
202. ВА787850 Бала Т. М. Чирлідинг у фізичному вихованні школярів : метод. посіб. для вчителів фіз. культури загальноосвіт. навч. закл. / Т. М. Бала, І. П. Масляк ; Харків. держ. акад. фіз. культури. - Харків : Бровін О. В., 2014. - 142 с. : іл.
203. ВА787859 Бур'ян Л. М. Династія де-Рібасів в Одеській публічній (державній науковій) бібліотеці : [нарис] / Л. М. Бур'ян ; [наук. ред. Л. В. Арюпіна, О. В. Де-Рібас ; ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович] ; Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 119 с. : іл.
204. СО33438 з дод. Вигадлива абетка : вивчаємо літери, вчимось писати, розвиваємо мовлення : [для дітей ст. дошк. віку] / [худож. Дар'я Кавеліна]. - Київ : Буквиця, 2015. - 80 с. : кольор. іл. + дод. 2 стікера. - (Навчатись цікаво!) (Клуб "Академія Розумійка")
205. ВА787775 Вихрущ В. О. Психодидактика початкової школи: учіння молодших школярів : [монографія] / В. О. Вихрущ, А. А. Пушинська. - Тернопіль : Крок, 2014. - 291 с. : рис., табл.
206. ВА787915 Внесок учених Київського університету в розвиток освіти, підготовку педагогічних та наукових кадрів : матеріали студент. наук. конф., 25-26 квіт. 2014 р. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ф-т психології, Каф. педагогіки ; [за заг. ред. А. А. Марушкевич]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М., 2014. - 351 с.
207. ВА787742 Возрастные особенности двигательной активности : учеб. пособие для студентов вузов IV уровня аккредитации / Назар П. С. [и др.]. - Киев : Сталь, 2014. - 231 с. : рис., табл.
208. ВА787898 Денисюк Л. М. Внутрішній контроль виховної роботи / Людмила Денисюк ; [упоряд. Ж. М. Сташко]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 115, [2] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Завуч. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
209. ВА787856 Дошкільна лінґводидактика : словник-довідник : понад 600 термінів, понять та назв / [упоряд.: Богуш А. М., Крутій К. Л.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 198 с.
210. СО33436 Журавльова А. Є. Домашня логопедія : рек. для роботи з дітьми від 3 років : кн. для батьків, які хочуть самі навчити дитину правильно вимовляти звуки / Алла Журавльова, Василь Федієнко. - Харків : Школа, 2015. - 111, [1] с. : кольор. іл. - (Гарна книга - найкращий подарунок)
211. ВА788018 Іонова О. М. Розвиток антропологічних ідей у вітчизняній педагогіці (1856-1919 рр.) : монографія / О. М. Іонова, О. П. Кот ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків : Щедра садиба плюс, 2014. - 219 с. : табл.
212. СО33449 з дод. Киевский музей русского искусства : [альбом] / [текст, сост.: Тамара Солдатова и Екатерина Ладиженская ; фото: Михаил Андреев]. - Киев : Духовное наследие Украины, 2004. - 525, [2] с. : цв. ил. - (Державні зібрання України ; т. 1)
213. ВА787851 Конспекты индивидуальных логопедических занятий с детьми старшего дошкольного возраста с ОНР III уровня : [пособие] / Макеев. гор. совет, Упр. образования, Учеб.-метод. центр ; [авт.-сост.: Рудяк Л. В., Тимошенко Л. Н., Каменева Т. В.]. - Запорожье : ЛІПС, 2014. - 354 с.
214. ВА787911 Копач С. О. Національно-патріотичне виховання : накази / Сергій Копач, Ігор Стеценко ; [упоряд. М. Голубенко]. - Київ : Редакція газет з управління освітою, 2014. - 125, [1] с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Директор школи. Бібліотека) (Сучасна школа України. Бібліотека) (Управління освітою. Бібліотека)
215. ВА787853 Куліченко А. К. Педагогічна концепція В. Г. Кілпатрика та її світове значення : монографія / А. К. Куліченко ; Класич. приват. ун-т. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 287 с. : фот.
216. ВА787997 Лук'янова Л. Б. Освіта дорослих : корот. термінол. слов. / Л. Б. Лук'янова, О. В. Аніщенко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т пед. освіти і освіти дорослих. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 105 с.
217. ВА787847 Макушенко В. О. Розвиток мовлення та мислення. Ігрові завдання : [посібник] / Валентина Макушенко ; [упоряд. І. Стратілат]. - Київ : Ред. газ. з дошк. та поч. освіти, 2014. - 92, [2] с. : мал. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Початкова освіта. Бібліотека) (Дитячий садок. Бібліотека)
218. ВА788044 Малафіїк І. В. Дидактика новітньої школи : навч. посіб. для студентів ВНЗ / І. В. Малафіїк. - Київ : Слово, 2015. - 630, [1] с.
219. ВА788041 Марченко І. С. Спеціальна методика розвитку мовлення (логопедична робота з корекції порушень мовлення у дошкільників) : навч. посіб. для студентів вищ. пед. навч. закл. : спец. "Корекційна освіта (логопедія)" / І. С. Марченко. - Київ : Слово, 2015. - 307, [1] с.
220. ВА787891 Масляк І. П. Педагогічна практика в загальноосвітніх навчальних закладах : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ фіз. культури / І. П. Масляк, М. А. Мамешина ; Харків. держ. акад. фіз. культури, Каф. теорії та методики фіз. виховання. - Харків : Бровін О. В. [вид.], 2014. - 217 с. : мал., табл.
221. ВА787806 "Актуальные проблемы современной науки и пути их решения", международная научно-практическая интернет-конференция(2014 ; Дубай).Международная научно-практическая интернет-конференция "Актуальные проблемы современной науки и пути их решения" (22-24 сентября, 2014) : материалы конф. - Киев : Знания Украины, 2014. - 95 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция ; issue №1)
222. ВА787807 "Наука и образование - наше будущее", международная научно-практическая конференция(2014 ; Абу-Даби).Международная научно-практическая конференция "Наука и образование - наше будущее" (24-26 ноября 2014) : материалы конф. - Киев : Знання України, 2014. - 147 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция)
223. ВА787805 "Современные научные достижения и их практическое применение", международная научно-практическая конференция(2014 ; Дубай).Международная научно-практическая конференция "Современные научные достижения и их практическое применение" (20-22 октября, 2014) : материалы конф. - Київ : Знання України, 2014. - 131 с. : рис., табл. - (WORLD Science : международная научно-практическая конференция ; issue №2)
224. ВА787998 Методика формування просоціальної поведінки учнів загальноосвітніх навчальних закладів : [посібник] / Кириченко В. [та ін.] ; Ін-т проблем виховання НАПН України, Лаб. превент. виховання, ДУ "Ін-т охорони здоров'я дітей та підлітків АМНУ України", Від. гігієни дітей дошк. віку і підлітків. - Київ ; Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 131 с. : рис., табл. - (Бібліотечка превентивного виховання)
225. ВА787857 Методичні рекомендації щодо вирішення актуальних питань розвитку міської освітньої системи : зб. за матеріалами роботи наук.-метод. ради при інформ.-аналіт. метод. центрі департаменту в 2013-2014 навч. році / Запоріз. міськрада, Департамент освіти і науки, молоді та спорту, Інформ.-аналіт. метод. центр ; [ред. та уклад. Гусак О. В.]. - Запоріжжя : ЛІПС, 2014. - 139 с. : табл.
226. СО33448 з дод. Музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків : [альбом] / [вступ. ст. Наталія Корнієнко ; кат., упоряд.: Галина Біленко та ін. ; фото: М. Андреєв, О. Данілов]. - Київ : Духовна спадщина України, 2010. - 524 с. : кольор. іл. - (Державні зібрання України ; т. 3)
227. ВА787896 Національне виховання в ДНЗ за педагогічними ідеями С. Русової : [посібник] / [Красовська Н. П. та ін. ; упоряд. Семізорова В. В.]. - Київ : Ред. газ. з дошк. та поч. освіти, 2014. - 125, [1] с. : іл., табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Дитячий садок. Бібліотека)
228. СО33450 з дод. Національний музей у Львові імені Андрея Шептицького : [альбом] / [авт. та упоряд. вступ. ст. Ангеліна Забитівська ; кат., упоряд.: Оксана Біла та ін. ; фото: Михайло Андреєв, Олексій Данілов]. - Київ : Духовна спадщина України, 2013. - 524, [3] с. : кольор. іл. - (Державні зібрання України ; т. 4)
229. ВА787842 Наші особливі діти. Навчання та виховання дітей з вадами здоров'я: педагогічний і психологічний аспекти : рек. покажч. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. О. Г. Нуньєс. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 138 с. - (Серія бібліографічних покажчиків "Проблеми. Гіпотези. Відкриття" ; вип. 53)
230. ВС58725 Огляд діяльности Українсько-американського спортового товариства "Леви" в Шікаґо за роки 1949 - 1954 / зібрав і видав ювіл. ком. УАСТ "Леви", в складі: Іван Красник [та ін.]. - Шікаґо : [б. в.], 1955. - 64, [22] с. : фотогр.
231. В355538/1 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 1. - 2014. - 255 с.
232. В355538/2 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 2. - 2014. - 170 с.
233. В355538/3 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 3. - 2014. - 252 с.
234. В355538/4 Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка. Ч. 4. - 2014. - 199 с.
235. ВА788035 Педагогічні основи формування змісту підготовки кваліфікованих робітників за інтегрованими професіями : посібник / [С. Г. Кравець та ін.] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ : Поліграфсервіс, 2014. - 151 с. : рис., табл.
236. ВА788033 Розвиток інформаційно-аналітичної компетентності педагогічних працівників ПТНЗ: теорія і практика : монографія / [В. В. Ягупов та ін. ; за наук. ред. В. В. Ягупова] ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проф.-техн. освіти. - Київ : Поліграфсервіс, 2014. - 175 с. : рис., табл.
237. ВА787747 Солодка А. К. Фасилітація кроскультурної взаємодії : навч.-метод. посіб. для студентів ВНЗ / А. К. Солодка ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 226, [1] с. : табл.
238. ВС58709 Становлення та розвиток фізичного виховання і спорту в Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого : монографія / [О. В. Попрошаєв та ін.] ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 163 с. : фот.
239. ВА787841 Творячи літопис "Горьківки": Праці, публікації працівників Одеської національної наукової бібліотеки імені М. Горького; література про них : біобібліогр. довід. / Одес. нац. наук. б-ка ім. М. Горького ; упоряд. Л. М. Бур'ян ; [ред.: Н. Г. Майданюк, І. С. Шелестович]. - Одеса : ОННБ ім. М. Горького, 2014. - 292 с.
240. ВА787897 Трудове навчання. Програми варіативних модулів. 7-9 класи (за новим Державним стандартом) : [навч. посіб.] / [за заг. ред. Боринець Н. І. ; упоряд. Рак Л. М.]. - Київ : Шкільний світ, 2014. - 116 с. : табл. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Трудове навчання. Бібліотека)
241. АО272670 Футбольні терміни. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2012. - [80] с. : кольор. іл.
242. ВА787846 Чарняўскі С. Як стварыць сучасную школьную газету? : метад. дапам. / Сяргей Чарняўскі ; пер. на беларус., адапт. і літ. рэд. Юрася Каласоўскага ; Акад. ўкр. прэсы, Т-ва беларус. шк. - Кіеў : [б. и.], 2014. - 73 с. : табл. - (Бібліятэка масавай камунікацыі і медыяадукацыі / Акад. ўкр. прэсы)
243. ІР8747 "See you in Minsk 2014", ice hockey world championship(2014 ; Minsk).Ice hockey world championship "See you in Minsk 2014", May 9-25 / [текст А. Клещевник, А. Климович, Н. Суслова ; пер. на англ. яз. Б. Жуков, Ю. Чернякова ; фото С. Плыткевич, А. Климович]. - Minsk : ООО "РИФТУР ПРИНТ", 2012. - 45 с. : фот.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка