Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 334,27 Kb.
Сторінка10/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір334,27 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18
Історія. Історичні науки
74. РА412579 Засипко М. В. Політична і соціально-економічна діяльність Данила Апостола : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Засипко Мар'яна Віталіївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 16 с.
75. ВА787794 Археологічні зошити з Пересопниці. II : зб. ст. учасників II наук. археол. симп. "Літописні міста давньоруської держави", 3-5 жовт. 2014 р. / Упр. культури і туризму Рівнен. облдержадмін., Іст.-соціол. ф-т Рівнен. держ. гуманітар. ун-ту, Комун. закл. "Культур.-археол. центр "Пересопниця" Рівнен. облради, Археол. музей ; [уклад. Микола Федоришин ; ред. Володимир Баланович]. - Рівне ; Пересопниця : О. Зень [вид.], 2014. - 99 с. : рис.
76. С11466/1 Босько, Володимир М. Визначні постаті Степової Еллади. Ч. 1. - 2004. - 376 с. : іл.
77. В355540/1 Ванат, Іван Нариси новітньої історії українців Східної Словаччини. Т. 1: (1918 - 1938). - 339, [2] с. : табл. ; [44] с. : фотогр.
78. ВА787920 Винар Л. Р. "Український історик": 40 років служіння науці, 1963 - 2003 : статті і матеріяли / Любомир Р. Винар ; [ ред. Алла Атаманенко] ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т досліджень укр. діаспори. - Нью-Йорк ; Острог : [б. в.], 2003. - 422 с. : табл.
79. ВА787933 Винар Л. Р. Біографічні нотатки / Любомир Р. Винар ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т досліджень укр. діяспори. - Кент ; Острог : [б. в.], 2013. - 70 с. : фотогр.
80. ВА787927 Винар Л. Р. Українське історичне товариство: сорок років діяльності (1965-2005) : вид. з нагоди Третього Міжнар. конґресу укр. істориків (Луцьк, 17 - 19 травня 2006 р.) / Любомир Р. Винар, Алла Атаманенко ; [ред. кол.: Юрій Макар (голов. ред.) та ін.] ; Укр. іст. т-во, Нац. ун-т "Острозька академія", Ін-т дослідження укр. діяспори. - Нью-Йорк ; Острог : Вид-во Нац. ун-ту "Острозька академія", 2006. - 118 с. : фотогр.
81. ВА787787 Голуб О. Д. Історія села Пастирського Смілянського району Черкаської області : наук.-попул. іст. нарис / Голуб Оксентій Дмитрович, історик, учитель історії. - Київ : Профі, 2012. - 83 с. : іл.
82. ВА787753 Гребенников В. Б. Пам'ятки археології Вознесенського району : каталог-довідник / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко ; Упр. культури, національностей та релігій Миколаїв. облдержадмін., Держ. інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаїв. обл. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 90, [1] с. : рис.
83. ВА787751 Гребенников В. Б. Пам'ятки археології Первомайського району : каталог-довідник / В. Б. Гребенников, С. М. Яценко ; Упр. культури, національностей та релігій Миколаїв. облдержадмін., Держ. інспекція по охороні пам'яток культури в Миколаїв. обл. - Миколаїв : Іліон, 2014. - 94, [1] с. : рис.
84. ВА788043 Громов А. Жуков. Мастер побед или кровавый палач? / Алекс Громов. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 639 с. : фот.
85. С11465/1 Данилова, Татьяна Михайловна "Небесная сотня". Герои не умирают!. Т. 1. - 2014. - 383 с. : фот.
86. СО33451 Димид К. Каміння майдану / Климентія Димид, Михайло Димид ; [світлини Климентії Димид] ; Укр. катол. ун-т, Каф. богослов'я. - Львів : Свічадо, 2014. - 277, [2] с. : кольор. іл., фото
87. ВА787926 Жовтень і українська культура : зб. матеріалів з міжнар. симп. / [ред. кол.: Михайло Ричалка (голов. ред.) та ін. ; худож. оформ.: Андрій Чума]. - Пряшів : [б. в.], 1968. - 640 с. : іл., фотогр.
88. СО33441 Журавлев Д. В. Краснолаковая керамика Юго-Западного Крыма I-IІI вв. н.э. (по материалам позднескифских некрополей Бельбекской долины) : [монография] / Д. В. Журавлев. - Симферополь : [б. и.], 2010. - 318 с. : ил. - (Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии = Materials in archaeology, history and ethnography of Tauria ; вып. 9)
89. В344333/2 Іванис, Василь Стежками життя. Кн. 2: Крижаний похід ген. Л. Г. Корнілова на Кубань і втеча генерала А. Денікіна під захист німців . - Новий Ульм : Ukrainski Wisti, 1959. - 366 с. : фотогр.
90. ВА787875 Історія України : навч.-метод. комплекс для студентів ВНЗ неіст. спец. / А. О. Михайлик [та ін.] ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т, Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Чернівці : Технодрук, 2014. - 402 с.
91. ВА787746 Карпенко О. Нариси з історії Лубенського краю в період війни і окупації 1941-1943 років / Олександр Карпенко. - Лубни : Лубни, 2014. - 162 с. : іл.
92. ВА788019 Килин О. В. Країнознавство : навч. посіб. / Килин О. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 471 с.
93. ВА787925 Косіковський О. Село Маркіяна - мої Нестаничі : записки-спогади з одного життя / Олекса Косіковський. - Вінніпеґ : [б. в.], 1972. - 127 с. : фотогр. - (Бібліотека Шашкевичіяни ; ч. 5)
94. ВА787909 Костина-Кассанелли Н. Н. 100 историй великой любви : [самые яркие романтич. истории] / Н. Н. Костина-Кассанелли. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 399 с. : цв. ил.
95. ВА788023 Лизогуб В. А. Країнознавство : навч. посіб. / В. А. Лизогуб ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2014. - 622 с.
96. ВС58714 Маслійчук В. Л. Іван Мазепа і Слобідська Україна : [монографія] / Володимир Маслійчук. - Харків : Харків. приват. музей міськ. садиби, 2014. - 143, [8] с. : кольор. іл.
97. ВА787802 Мустафін О. Р. Справжня історія Раннього Нового часу / Олексій Мустафін. - Харків : Фоліо, 2014. - 415, [1] с. : кольор. іл.
98. /ВС58730 Островський В. В. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас : дод. матеріали для вчителя / В. В. Островський. - Київ : Генеза, 2014. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
99. ВС58730/CDR1762 Островський В. В. Всесвітня історія. Історія України. 6 клас : кн. для вчителя / В. В. Островський. - Київ : Генеза, 2014. - 183 с. - (Створюємо конспект уроку разом)
100. В355527/1 Памяти Г. С. Кнабе. Кн. 1. - 2014. - 418, [18] с. : фот.
101. ВС587726 Перемишль - західний бастіон України : зб. матеріялів до історії Перемишля і Перемиської землі / зладжений ред. кол. під проводом проф. Б. Загайкевича. - Ню Йорк ; Филаделфія : Перемиський вид. ком., 1961. - 414 с. : фотогр., фотокоп. ; [1] арк. : к.
102. ВА787883, з дод. CDR1760 Подобєд О. Іван Багряний: громадсько-політична та культуротворча діяльність : [монографія] / Олена Подобєд. - Київ : Ніка-Центр, 2014. - 247, [13] с. : фот.
103. ВА788039 Шкварець В. П. Східна (Кримська) війна 1853-1856 рр.: український вимір : [монографія] / В. П. Шкварець, Ю. І. Гузенко. - Миколаїв : Іліон, 2010. - 198 с. : іл.
104. В354789/2 Энциклопедия Бердянска. Т. 2: М - Р / [Михайличенко В. И. и др. ; под общ. ред. В. И. Михайличенко]. - 2014. - 807, [106] с. : фот.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка