Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 423,36 Kb.
Сторінка9/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір423,36 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19
Соціологія. Демографія
102. СО34635 Квартальні розрахунки валового внутрішнього продукту України за 2010 - 2015 роки : стат. зб. / [за ред. І. М. Нікітіної] ; Держ. служба статистики України. - Київ : Держ. служба статистики України, 2016. - 108 с. : іл.
103. Р131014 Соціальні аспекти в управлінні якістю : навч. посіб. / [Г. Г. Бондаренко та ін.] ; Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харків. авіац. ін-т". - Харків : ХАІ, 2016. - 43 с. : рис.


Історія. Історичні науки
104. РА424571 Козюба В. К. Садиба X - XIII ст. (за матеріалами південноруських земель) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Козюба Віталій Костянтинович ; НАН України, Ін-т археології. - Київ, 2016. - 16 с.
105. РА424755 Полтавець В. І. Історія населення басейну р. Тясмин в ранньому залізному віці (XI - IV ст. до н.е.). Природно-господарський аспект : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.04 / Полтавець Василь Іванович ; НАН України, Ін-т археології. - Київ, 2016. - 16 с.
106. РА424580 Черняєв В. С. Військово-морська політика США 1909-1922 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Черняєв Валерій Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 16 с.
107. ВА805167 Антонів С. Ф. Усвідомлення Лемківщини вісника прадавньої України : [історія, витоки походження назви лемків, їх мови, топонімів, прізвищ, віночок пісень рідного краю] / Степан Антонів. - Вінниця : Нілан, 2016. - 183 с. - (Бібліотека Лемківщини / Фундація досліджень Лемківщини ; ч. 67)
108. ВА805061 Білецький Л. Т. Мої спомини (1917-1926 рр.) / Л. Т. Білецький ; [підгот. тексту, вступ. ст. В. Р. Адамський] ; Хмельниц. міськ. орг. Нац. спілки краєзнавців України. - Кам'янець-Подільський : Медобори-2006, 2013. - 239 с.
109. ВС61382 Власов В. С. Історія України. 8 [клас] : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. С. Власов. - Київ : Генеза, 2016. - 256 с. : іл.
110. Р131044 Гук О. І. Історія України (Вступ до історії). 5 клас : [робочий зошит] / О. І. Гук. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 39 с. : рис., табл.
111. В354713/2 Дослідники історії Південної України. Т. 2/ [упоряд. Ігор Лиман]. - 2016. - 495, [11] с. : фот.
112. СО34638 "Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка", всеукраїнська науково-практична краєзнавча конференція(2016 ; Каховка).Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної краєзнавчої конференції "Минуле і сучасність: Херсонщина. Таврія. Каховка", 16-17 вересня 2016 р. / Виконком Кахов. міськради [та ін.] ; [упоряд. Гончар М. В.]. - Каховка ; Херсон : Гілея, 2016. - 199 с. : іл.
113. ВС61406 Історія європейської цивілізації. Близький Схід / за ред. Умберто Еко ; [пер. з італ.: О. В. Сминтина та ін.]. - Харків : Фоліо, 2016. - 1309, [1] с. : іл.
114. ВА805085 Кичик А. Г. Нетленные имена и подвиги : об участниках боевых действий в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., проживавших в пгт Мироновский Донец. обл. во второй половине XX в. и в начале XXI-го / Анастас Кичик. - Ривне : Волинські обереги, 2016. - 237 с. : фот.
115. ВА805078 Ковальчук Т. Гордість землі Подільської / Тетяна Ковальчук. - Вінниця : Нілан, 2016. - 287 с. : фото
116. СО34644 Коломия. Княгиня міст галицьких : [фотоальбом] / [упоряд. У. Мандрусяк ; авт. текстів М. Савчук ; ред. А.-М. Волосацька ; пер. англ.: Г. Пастушук, Г. Максимів ; фот.: Я. Проців та ін.]. - Київ : Логос, 2016. - 197, [2] с. : фот. кольор.
117. ВА805080 Левитас Ф. Л. Бабий Яр. Судьбы и память / Феликс Левитас. - Київ : Наш час, 2016. - 142, [9] с. : фото
118. ВС61361 Лихтей И. М. Всемирная история : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений / И. М. Лихтей. - Киев : Грамота, 2016. - 263 с. : ил.
119. ВА805202 Людмила Павличенко - воїн, історик, громадянин : біобібліогр. покажч. до 100-річчя від дня народж. / Нац. іст. б-ка України ; [упоряд. Т. Приліпко ; наук. ред., авт. вступ. слова О. Лисенко]. - Київ : Нац. іст. б-ка України, 2016. - 67 с. - (Національна історична бібліотека України в особах ; вип. 7)
120. Р131049 Медвідь С. П. Точка неповернення / Сергій Медвідь. - Вінниця : Консоль, 2015. - 36 с.
121. Р131036 Михайло Грушевський у Полтаві (до увічнення пам'яті з нагоди 150-річчя від дня народження) : [буклет] / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Упр. культури виконкому Полтав. міськради, Центр охорони та досліджень пам'яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін. ; [авт. тексту: В. О. Мокляк, Т. П. Пустовіт, О. Б. Супруненко]. - Полтава : Дивосвіт, 2016. - [6] с. : іл.
122. ВА804898 Могильницкая Г. А. Мифотворчество как обоснование исторического мародерства / Галина Могильницкая. - Никополь : Принтхаус "Римм", 2015. - 266 с. : ил. - (Серія "Бібліотека "Видання журналу "Бористен")
123. ВА805077 Нікітін Ю. О. Пореформені міста Полтавської, Харківської та Чернігівської губерній у другій половині XIX ст.: історичний аспект самоврядування : монографія / Нікітін Юрій Олександрович. - Вінниця : Нілан, 2016. - 327, [16] с. : іл., табл.
124. ВА805198 Орлова Т. В. Росія: вчора, сьогодні, завтра? : монографія / Тетяна Орлова. - Київ : Логос, 2016. - 230, [2] с.
125. ВА804986 Плохій С. Брама Європи. історія України від скіфських воєн до незалежності / Сергій Плохій ; [пер. з англ. Романа Клочка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2016. - 493, [2] с. : карти
126. ВС61391 Подаляк Н. Г. Всесвітня історія. 8 кл. : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. Г. Подаляк, І. Б. Лукач, Т. В. Ладиченко. - Київ : Генеза, 2016. - 240 с. : іл.
127. ВА805081 Подільський губернський староста Сергій Кисельов (1877-1937) у документах епохи : [зб. док. і матеріалів] / [авт.-упоряд.] О. М. Кравчук, І. І. Ратушняк, К. В. Завальнюк. - Вінниця : Нілан, 2016. - 281 с.
128. ВА804893 Савоста Р. Ю. Монеты Хаджи-Тархана 813-831 годов хиджры. Серебряные и медные монеты Золотой Орды : каталог / Роман Савоста. - Николаев : Шамрай П. М., 2016. - 110 с. : ил.
129. В356385/1 Сегеда, Сергій Петрович Пантеон України. Кн. 1: Місця поховань визначних діячів української історії та культури X - початку XIX ст. - 2016. - 480, [16] с. : іл.
130. ВА804884 Сушко К. І. Заворожений острів. Що заважає Хортиці стати повноцінним Національним заповідником? / Костянтин Сушко. - Нікополь : Принтхаус "Римм", 2016. - 100 с. : іл.
131. ВА804881 Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянщини : матеріали наук.-практ. конф., що відбулася під час VIII Всеукр. іст.-культурол. фестивалю "Мамай-fest" 5 черв. 2015 р. / Ін-т мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України [та ін.] ; [редкол.: Н. М. Буланова (відп. ред.) та ін.]. - Нікополь : Принтхаус Римм, 2015. - 222 с. : фот. - (Каміон)
132. ВА805038 Швидько Г. К. Історія України : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Г. К. Швидько, П. О. Чорнобай. - Київ : Генеза, 2016. - 352, [1] с. : іл., карти
133. ВА805201 Шульга А. В. Окончательное решение еврейского вопроса / Шульга А. В. - Черкаси : Пономаренко, 2016. - 206 с.
134. ВС61370 Ярова В. М. Трихати - село над Бугом : історія, факти, спогади, дослідж., нариси / Валентина Ярова, Олександр Задвірний. - Миколаїв : Шамрай В. П. [вид.], 2016. - 149, [1] с. : фот.
135. ІВ223085 "... denn deutschen Volksgenossen gehört der Strand!". Wie der Nationalsozialismus die Insel Sylt eroberte. / eine Dokumentation von Frank Deppe. - [S. l.] : [s. n.], 2015. - 154 S. : Fot.
136. ІВ223084 Betz F.-U. Verfolgte. Widerständige. Ausgebeutete : über die Nazizeit in der Region Schetzingen - Hockenheim / Frank-Uwe Betz. - Heidelberg[etc.] : Verlag Regionalkultur, 2015. - 175 S. : Fot.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка