Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 423,36 Kb.
Сторінка13/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір423,36 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19
Культура. Наука. Освіта
238. РА424699 Бідзіля Ю. М. Преса як засіб етноідентифікації у мультикультурному інформаційно-комунікаційному середовищі Закарпаття : автореф. дис. ... д-ра наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Бідзіля Юрій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ, 2016. - 36 с.
239. РА424836 Гусєв А. В. Історія та функціонально-типологічні особливості спортивної медіакомунікації : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.04 / Гусєв Андрій Вікторович ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2016. - 19 с.
240. РА424715 Дейниченко В. Г. Підготовка майбутніх учителів гуманітарного профілю до навчання старшокласників проектної навчально-пізнавальної діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Дейниченко Володимир Геннадійович ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 20 с. : рис., табл.
241. РА424736 Дрюков О. В. Діяльність дитячо-юнацьких спортивних шкіл на сучасному етапі розвитку спорту : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Дрюков Олександр Володимирович ; Держ. НДІ фіз. культури і спорту. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
242. РА424838 Ковальчук І. А. Виховання у студентів педагогічних університетів світоглядної культури засобами художньо-трудової діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Ковальчук Ірина Анатоліївна ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2016. - 20 с. : рис.
243. РА424859 Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти дітей п'яти років : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.08 / Ковшар Олена Вікторівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
244. РА424741 Леонтьєва І. М. Формування інтересу до економічних знань в учнів загальноосвітніх навчальних закладів України (кінець XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Леонтьєва Ірина Максимівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2016. - 21 с.
245. РА424696 Фізеші О. Й. Початкова школа Закарпаття в системних освітніх трансформаціях другої половини XIX - початку XXI ст. : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01 / Фізеші Октавія Йосипівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40 с. : рис.
246. РА424739 Харченко Г. Д. Фізична реабілітація спортсменів високої кваліфікації зі стрільби з лука при міофасціальному больовому синдромі плечового поясу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.03 / Харченко Галина Дмитрівна ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
247. РА424738 Чжоу Нань Формування еколого-валеологічної культури студентів китайських університетів засобами рекреаційного туризму : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Чжоу Нань ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с.
248. ВА804882 "Актуальные проблемы современной науки", международная научно-практическая конференция(10 ; 2016 ; Москва).X Международная научно-практическая конференция: "Актуальные проблемы современной науки", 28 июля 2016 : сб. тез. науч. работ / Междунар. науч. центр, Междунар. науч. журн. ; [редкол.: Тарасенко И. А. и др.]. - Киев : [б. и.], 2016. - 64 с. : рис.
249. Р131027 Автомобільна Федерація України презентує до 25-річчя Автомобільної Федерації України та 18-річчя автослалому в Україні Історію розвитку автослалому в Україні. Національні змагання з автослалому "Епсілон - кубок чемпіонів - сузір'я Велика Ведмедиця". Чемпіонів та призерів змагань з автослалому з 1998 по 2015 р. - Рівне : РАМК, 2016. - [33] с. : табл., фото. кольор.
250. ВА805037 Актуальні питання документознавства та інформаційної діяльності: теорії та інновації : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих науковців, Одеса, 24-25 берез. 2016 р. / Одес. облрада, Одес. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Грушевського, Одес. нац. політехн. ун-т, [Каф. документознавства та інформ. діяльності] ; [редкол.: Спрінсян В. Г. та ін.]. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К., 2016. - 526 с.
251. ВС61368 "Учитель року - 2016", всеукраїнський Інтернет-конкурс за версією науково-популярного журналу "КОЛОСОК"(2016).Всеукраїнський Інтернет-конкурс "УЧИТЕЛЬ РОКУ - 2016" за версією науково-популярного журналу "КОЛОСОК" / за ред. Дарії Біди. - Львів : Міські інформаційні системи, 2016. - 143 с. : кольор. іл. - (Серія "Бібліотечка "КОЛОСКА") (На допомогу вчителям природничих предметів)
252. ВА805031 Грабовський Є. М. Мультимедійні технології : навч. посіб. / Грабовський Є. М. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. - 90 с. : рис.
253. ВА805069 Дусь Н. А. Основи педагогічного спілкування вчителя початкових класів : монографія / Н. А. Дусь. - Вінниця : Нілан, 2015. - 223 с. : рис., табл.
254. ВА805157 Ефименко Н. Н. Театрализация физического воспитания дошкольников : драматизация как расширение игрового метода физического развития детей : учеб.-метод. пособие / Н. Н. Ефименко. - Винница : Нилан, 2016. - 167 с. : рис.
255. ВА805107 З історії бібліотек краю : наук.-допом. бібліогр. покажч. / Рівнен. обл. універс. наук. б-ка ; [уклад. Л. А. Костильова ; ред. З. М. Тирак]. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 247 с.
256. В356380/1 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті. Ч. 1. - 2016. - 411 с. : рис.
257. В356380/2 Інформаційно-комунікаційні технології у професійно-технічній освіті. Ч. 2. - 2016. - 375 с. : рис., табл.
258. ВА805197 Кендзьор П. І. Інтеграція через діалог. Система організації полікультурного виховання у школі : монографія / Петро Кендзьор ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Львів : Панорама, 2016. - 376, [1] с. : рис., табл.
259. ВА805159 Костюкевич В. М. Метрологічний контроль у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / В. М. Костюкевич, Л. М. Шевчик, О. Г. Сокольвак. - Вінниця : Нілан, 2015. - 255 с. : рис., табл.
260. ВС61381 Котелянець Н. В. Трудове навчання : підруч. для 4 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. В. Котелянець, О. В. Агєєва. - Харків : Сиция, 2016. - 143 с. : іл.
261. ВА805055 Крук О. Албанія. Нова любов на Середземному морі / Олег Крук ; [фот. І. Захаренка та О. Крука]. - Київ : АртЕк, 2015. - 74 с. : фот. кольор.
262. Р131028 Латушко Ю. С. Весела математика : навч. розвив. посіб. для дошк. : [із наліпками] / Ю. С. Латушко. - Київ : Знання, 2016. - 32 с. : кольор. іл.
263. Р131030 Латушко Ю. С. Казкова математика : навч. розвив. посіб. для дошк. : [наліпки 48] / Ю. С. Латушко. - Київ : Знання, 2016. - 32 с. : кольор. іл. - (Математика. 4-5 років. Середня група)
264. Р131057 Маринкович С. Математика в картинках. 3 - 4 роки : [розвив. посіб. : пер. із серб.] / Симеон Маринкович, Славіца Маркович. - Київ : Знання, 2017. - [32] с. : кольор. іл.
265. Р131055 Маринкович С. Математика в картинках. 4 - 5 років : [розвив. посіб. : пер. із серб.] / Симеон Маринкович, Славіца Маркович. - Київ : Знання, 2017. - [32] с. : кольор. іл.
266. ВА804959 Меренцова О. В. Довідник молодшого школяра / [О. В. Меренцова, С. В. Моісеєнко]. - Харків : Торсінг, 2016. - 223, [17] с. : іл. - (Я відмінник)
267. ВА805129 Музика О. Л. Розвиток здібностей молодших школярів засобами усної народної творчості : [навч. посіб.] / Олександр Музика, Наталія Никончук. - Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2016. - 199 с. : рис., табл.
268. ВА805098 Організація сільського туризму в агросадибах : навч. посіб. / Шершун М. Х. [та ін.] ; Рівнен. держ. гуманітар. ун-т, Рівнен. центр маркетинг. дослідж. - Рівне : Волинські обереги, 2016. - 234 с. : табл.
269. ВА805033 Пушкар О. І. Мультимедійне видавництво : навч. посіб. / О. І. Пушкар, О. С. Завгородня ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 203 с. : рис., табл.
270. ВА805094 "Науковий пошук молоді XXI століття", регіональна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів(2016 ; Вінниця).Регіональна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів та студентів "Науковий пошук молоді XXI століття", 20 квітня 2016 року / Упр. міжнар. співробітництва та євроінтеграції Вінниц. облдержадмін., Департамент регіон. екон. розвитку Вінниц. облдержадмін., Вінниц. фінанс.-екон. ун-т. - Вінниця : Нілан, 2016. - 119, [1] с. : табл.
271. ВА805131 Современные достижения в науке и образовании : сб. тр. XI Междунар. науч. конф., 29 сент. - 6 окт. 2016 г., г. Иерусалим, Израиль / Nat. Council of Ukraine for Mechanism and Machine Science (Member Organization of the Intern. Federation for Promotion of Mechanism and Machine Science) [и др.] ; [редкол.: Костюк Г. И. и др.]. - Хмельницкий : ХНУ, 2016. - 163 с. : рис., табл.
272. ВС61355 Трудове навчання (технічні види праці) : підруч. для 8 кл. загльноосвіт. навч. закл. / [В. М. Гащак та ін.]. - Київ : Генеза, 2016. - 255 с. : іл.
273. ВА804975 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 3 клас : пояснення до розв'язань / [Т. І. Оковіт та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 495 с.
274. ВА804967 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 5 клас : пояснення до розв'язань, довідник, міні-проекти, твори / [Т. М. Сипченко та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 1247 с.
275. ВА804966 Усі ГДР. Готові домашні роботи. 7 клас : пояснення до розв'язань, твори / [Т. М. Сипченко та ін.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 955 с.
276. ВА805084 Яковлів В. Л. Основи управління підготовкою юних спортсменів : навч. посіб. / В. Л. Яковлів. - Вінниця : Нілан, 2016. - 271 с. : рис., табл.
277. ІВ223087 Knopp G. Hitlers Kinder / Guido Knopp ; in Zsarb. mit Stefan Brauburger [et.al.] ; Dokumentation: Alexander Berkel, Bärbel Schmidt-Šakić. - München : C. Bertelsmann, 2000. - 383 S. : Fot.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка