Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 423,36 Kb.
Сторінка12/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір423,36 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19
Держава і право. Юридичні науки
209. РА424841 Васильєва А. Г. Правова природа обов'язків платника податків : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Васильєва Альона Геннадіївна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2016. - 20 с.
210. РА424690 Комашко В. В. Правові та організаційні основи контролю за вчиненням злочину : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Комашко Володимир Володимирович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
211. РА424745 Кошова О. В. Судова влада як соціокультурний феномен : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.12 / Кошова Ольга Валентинівна ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 19 с.
212. РА424735 Молчанова М. Є. Господарсько-правове регулювання аукціонної купівлі-продажу товарів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Молчанова Марина Євгенівна ; Нац. акад. прав. наук України, НДІ приват. права і підприємництва ім. Ф. Г. Бурчака. - Київ, 2016. - 20 с.
213. РА424689 Притуляк В. М. Повноваження суду при примусовому виконанні судових рішень у цивільних справах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Притуляк Валерій Миколайович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 20 с.
214. РА424691 Средницька І. Ю. Народна законодавча ініціатива: зарубіжний досвід та перспективи запровадження в Україні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Средницька Ірина Юріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2016. - 24 с.
215. РА424835 Ясиновський І. Г. Імплементація процедури медіації в українське законодавство: теоретико-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Ясиновський Іван Григорович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2016. - 20 с.
216. ВС61405 Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України "Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році" / Нац. ін-т стратег. дослідж. ; [редкол.: Горбулін В. П., Власюк О. С., Ляшенко О. М.]. - Київ : НІСД, 2016. - 686 с. : табл.
217. В355928/3 Україна. Верховна Рада. Скликання (8 ; 2014) Верховна Рада України восьмого скликання. Т. 3: Друга сесія : 3 берез. - 10 квіт. 2015 р., № 12-27 / [Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 734, [1] с. - (Збірник стенографічних бюлетенів)
218. В356372/1 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 1: Перша сесія. - 2016. - 750, [1] с.
219. В356372/2 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 2: Друга сесія : 18 квіт. - 24 трав. 2013 р., № 14-28 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 783 с.
220. В356372/3 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 3: Друга сесія : 4 черв. - 5 лип. 2013 р., № 29-46 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 870, [1] с.
221. В356372/4 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 4: Третя сесія : 3 верес. - 10 жовт. 2013 р., № 1-16 / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 846, [1] с.
222. В356372/5 Україна. Верховна Рада. Скликання (7) Верховна Рада України сьомого скликання. Т. 5: Третя сесія. - 2016. - 783 с.
223. В350989/39 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 39: Десята сесія : 22 трав. - 8 черв. 2012 р., № 37-47 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 679 с.
224. В350989/40 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 40: Десята сесія. - 2016. - 718, [1] с.
225. В350989/41 Україна. Верховна Рада. Скликання (6) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 41: Одинадцята сесія : 4 верес. - 6 груд. 2012 р., № 1-15 : зб. стеногр. бюл. / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2016. - 934, [1] с.
226. ВА805020 Гордієнко Л. Ю. Публічне врядування : навч. посіб. / Гордієнко Л. Ю., Лукашев С. В. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 387 с. : рис., табл.
227. ВА805086 Єрко Г. Г. Правове регулювання надання державної фінансової підтримки в Україні : [монографія] / Єрко Г. Г., Рядінська В. О. - Київ ; Вінниця : Нілан, 2016. - 163 с.
229. ВА805092 Коментар до Кодексу суддівської етики / Рада суддів України ; [керівник робоч. групи Чумаченко Т. А.]. - [Київ] : [б. в.], 2016. - 140 с.
230. ВА805016 Кримінальне право України (у питаннях та відповідях) : навч. посіб. / [Литвинов О. М. та ін.] ; за заг. ред. д-ра юрид. наук, проф. О. М. Литвинова ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2016. - 327 с.
231. ВА805251 Куліш А. М. Інформаційне право України : навч. посіб. / А. М. Куліш, Т. А. Кобзєва, В. С. Шапіро ; Сум. держ. ун-т. - Суми : Сумський державний університет, 2016. - 107 с.
232. ВА805074 Михалчич В. М. Проблеми правового регулювання уникнення зовнішнього подвійного оподаткування та ухилення від сплати податків : монографія / Михалчич В. М. ; М-во внутр. справ України, Держ. НДІ. - Вінниця : Нілан, 2016. - 181 с.
234. ВА805071 Права людини в контексті сучасного суспільствотворення : [монографія] / [М. Г. Вербенський та ін.] ; Держ. НДІ МВС України. - Київ ; Вінниця : Нілан, 2016. - 260 с.
235. В354501/9 Розвиток інформаційного суспільства. Т. 9: Правові та соціально-психологічні виміри новітнього інформаційного суспільства / [Гордієнко С. Г. та ін. ; наук. ред.: Гіжевський В. К., Марков С. Л.]. - 2015. - 423 с.
236. ВА805250 Технічне регулювання: правове забезпечення в Україні : наук.-довідк. посіб. / М-во внутр. справ України, Держ. НДІ ; [упоряд.: М. Г. Вербенський та ін.]. - Київ : ДНДІ МВС України ; Харків : Мачулін, 2016. - 410 с. - (Спеціальна техніка в діяльності органів внутрішніх справ: правове та науково-технічне забезпечення)
237. ВА805087 Тітко Е. В. Правомірне обмеження свободи вираження поглядів: досвід Європейського суду з прав людини : монографія / Тітко Ельвіра Валентинівна. - Вінниця : Нілан, 2016. - 167 с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка