Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка11/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,74 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19
Економіка. Економічні науки
115. РА413765 Аракелова І. О. Удосконалення механізму регулювання розвитку сфери послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Аракелова Інна Олександрівна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20 с. : табл.
116. РА413748 Баранова Д. А. Інституційні засади розвитку фінансового контролю в системі державного управління України : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Баранова Діна Анатоліївна ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 20 с.
117. РА413756 Буряченко А. Є. Фінансовий потенціал соціально-економічного розвитку: регіональний вимір : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Буряченко Андрій Євгенович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 32 с. : рис., табл.
118. РА413827 Ваврін М. Р. Фіскальне регулювання економічної безпеки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Ваврін Максим Ростиславович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
119. РА413779 Василишен Ю. В. Банки у формуванні інвестиційного потенціалу регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Василишен Юрій Володимирович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
120. РА413743 Денисова К. Ю. Транснаціоналізація міжнародного бізнесу в умовах глобалізації : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Денисова Катерина Юріївна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 20 с. : рис.
121. РА413810 Дика О. С. Бухгалтерський облік і аудит діяльності ломбардів: організація і методика : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Дика Олена Сергіївна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 21 с. : рис., табл.
122. РА413746 Кварцхава О. В. Бухгалтерський облік і звітність у фермерських господарствах : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Кварцхава Олена Володимирівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с.
123. РА413834 Кирилюк Д. О. Маркетинговий менеджмент на ринку продукції птахівництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кирилюк Дмитро Олександрович ; Кабінет Міністрів України, Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 21 с. : рис., табл.
124. РА413807 Корман І. І. Удосконалення цінової політики підприємств по переробці риби та морепродуктів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Корман Ірина Іванівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
125. РА413806 Кубарева І. В. Механізм забезпечення інвестиційної привабливості підприємства (за матеріалами фармацевтичних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кубарева Ірина Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
126. РА413747 Кучеренко В. В. Розвиток світового фінансового ринку в умовах глобальних трансформаційних зрушень : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Кучеренко Вікторія Володимирівна ; Донец. нац. ун-т (м. Вінниця). - Вінниця, 2015. - 22 с. : рис.
127. РА413737 Мельник А. Г. Управлінські інновації у сфері ремонтно-технічного обслуговування аграрних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мельник Анжела Геннадіївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 20 с. : рис.
128. РА413701 Мороз Е. Г. Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційного розвитку підприємств водопровідно-каналізаційного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мороз Еліна Григорівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне , 2015. - 20 с.
129. РА413699 Морозова Є. П. Аутсорсинг в інноваційній діяльності підприємств будівельної галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Морозова Євгенія Петрівна ; Держ. ВНЗ "Придніпр. держ. акад. буд-ва та архітектури". - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : табл.
130. РА413707 Ніжніков М. Л. Удосконалення механізмів державного регулювання аграрного сектора України в умовах системної модернізації : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ніжніков Михайло Леонідович ; Акад. муніцип. упр. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
131. РА413795 Остапенко Я. О. Бухгалтерський облік і контроль доходів і витрат підприємств готельного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Остапенко Яна Олександрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2015. - 21 с.
132. РА413799 Пітик О. Я. Формування та стратегія досягнення фінансово-економічної стійкості держави за впливу зовнішньої нестабільності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Пітик Олена Ярославівна ; Львів. держ. фінанс. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
133. РА413828 Прилуцький А. М. Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Прилуцький Анатолій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
134. РА413815 Ронська О. Г. Облік та аналіз витрат на охорону праці і техніку безпеки персоналу підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Ронська Ольга Григорівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
135. РА413805 Сіра Е. О. Державне регулювання ринку виробничих ресурсів в аграрному секторі економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Сіра Евеліна Олександрівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис., табл.
136. РА413774 Скоп Х. І. Бухгалтерський облік нематеріальних активів: відображення та переоцінка : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Скоп Христина Ігорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
137. РА413755 Табакова Т. В. Видатки державного бюджету як інструмент розвитку пріоритетних галузей економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Табакова Тетяна Володимирівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
138. РА413804 Тинний В. І. Формування готовності майбутніх фахівців економічних спеціальностей до самоосвітньої діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Тинний Вадим Іванович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
139. РА413713 Хаєцька О. П. Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності цукробурякового виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Хаєцька Ольга Петрівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
140. РА413785 Хижняк В. М. Формування галузевої структури і ефективності органічного землеробства аграрних господарств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Хижняк Віктор Миколайович ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 20 с.
141. РА413811 Шавурська О. В. Бухгалтерський облік і контроль операцій з лісокористування на засадах стійкого розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Шавурська Олена В'ячеславівна ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с.
142. ВА789400 Аверчев О. В. Організаційно-економічні аспекти інтенсифікації виробництва круп'яних культур : навч. посіб. / Аверчев О. В. ; ДВНЗ "Херсон. держ. аграр. ун-т", Ін-т післядиплом. освіти та дорадництва. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 195 с. : рис., табл.
143. ВА789383 Адміністративний менеджмент : метод. вказівки та завдання до семінар. і практ. занять, самост. роботи студентів, тести для контролю рівня знань студентів спец. 8.030051002 "Товарознавство та експертиза в митній справі", 8.03051003 "Експертиза товарів та послуг" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Скрипко Т. О., Ланда О. О.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2013. - 87 с. : рис., табл.
144. ВА789258 Андросова Т. В. Моніторинг фінансових результатів підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Т. В. Андросова, О. А. Круглова, В. О. Козуб ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : Лідер, 2014. - 199 с. : рис., табл.
145. ВА789511 Артюхіна М. В. Формування соціально-економічного потенціалу вищої школи: теоретичні аспекти та практична реалізація : монографія / М. В. Артюхіна ; Держ. ВНЗ "Донбас. держ. пед. ун-т". - Слов'янськ : Вид-во Б. І. Маторіна, 2015. - 240 с. : рис., табл.
146. ВА789407 Бєлік В. Д. Формування механізмів управління персоналом підприємств харчової промисловості : монографія / В. Д. Бєлік ; Міжнар. ун-т бізнесу і права. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 511 с. : рис., табл.
147. ВА789474 Гарбар Ж. В. Фінансовий ринок : монографія / Ж. В. Гарбар ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 455 с. : рис., табл.
148. ВА789408 Гончаренко Я. Є. Моделювання розвитку туристсько-рекреаційного комплексу на прикладі Одеського регіону : монографія / Гончаренко Яніслава Євгенівна ; [під заг. ред. Гродзинської І. О.]. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 286 с. : рис., табл.
149. ВА789356 Державна підтримка розвитку морегосподарського комплексу України (організаційні та правові аспекти) : [монографія] / О. М. Кібік [та ін.] ; [за ред. О. М. Кібік, О. П. Подцерковного] ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 440 с. : рис., табл.
150. ВА789266 Економіка та управління підприємствами, регіонами і країнами в умовах ризиків : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 листоп. 2014 р., м. Чернігів / Черніг. нац. технол. ун-т (Україна), Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т" (Україна), Ун-т Кобленц-Ландау (ФРН) ; [редкол.: В. П. Ільчук та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 182 с. : рис., табл.
151. ВА789528 Економічний аналіз підприємств торгівлі та харчування : навч. посіб. / [Над. М. Гаркуша та ін.] ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 361 с. : табл.
152. ВА789271 Зарубіжні наукові та освітні програми для молодих учених економічних спеціальностей / О. Б. Мрихіна [та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 227 с. : іл. - (Серія "Бібліотека молодого вченого" ; вип. 1)
153. ВА789256 Зосимова Ж. С. Розробка та реалізація антикризової стратегії підприємства в умовах нестабільного середовища : монографія / Ж. С. Зосимова. - Харків : Лідер, 2014. - 206 с. : рис., табл.
154. ВА789479 Іванова О. Ю. Формування потенціалу саморозвитку регіонів України в контексті трансформаційних процесів : монографія / О. Ю. Іванова. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 299 с. : рис., табл.
155. В355614/2 Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб'єктів національного господарства. Ч. 2. - 2014 . - 219 с. : рис., табл.
156. В355614/3 Інноваційна стратегія і тактика фінансово-економічного розвитку суб'єктів національного господарства. Ч. 3. - 2014. - 219 с. : рис., табл.
157. ВА789427 Інноваційний розвиток регіонів України : монографія / [Коюда О. П. та ін. ; під наук. ред. В. С. Пономаренка]. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 363 с. : рис., табл.
158. ВА789432 Килин О. В. Світова економіка : навч. посіб. / Килин О. В. ; Укоопспілка, Львів. комерц. акад. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2014. - 335 с. : табл.
159. ВА789358 Коваленко О. М. Стратегія і механізми регулювання діяльності вертикально-інтегрованих структур у харчовій галузі: проблеми теорії і практики : монографія / Коваленко Олександр Михайлович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 355 с. : рис., табл.
160. ВА789273 Котлубай О. М. Сучасні економічні відносини морегосподарського комплексу світу : монографія / Котлубай Олексій Михайлович ; Нац. акад. наук України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса : ІПРЕЕД НАН України, 2013. - 205 с.
161. ВА789257 Кушнір Т. Б. Формування системи хлібозабезпечення регіонального споживчого ринку : монографія / Т. Б. Кушнір, В. Ю. Халіна. - Харків : Лідер, 2014. - 241 с. : рис., табл.
162. ВС58894 Литвинова О. Н. Основи економічної теорії : [підручник] / О. Н. Литвинова, В. С. Коломийчук. - Тернопіль : ТДМУ : Укрмедкнига, 2015. - 427 с. : рис., табл.
163. ВА789605 з дод. CDR1809 Мазур І. М. Організаційно-економічний механізм забезпечення енергетичної безпеки національної економіки : монографія / І. М. Мазур ; Івано-Франків. ун-т права ім. короля Данила Галицького. - Івано-Франківськ : НАІР, 2014. - 647 с. : рис., табл. + 1 CD-ROM
164. ВА789571 Мальська М. П. Готельний бізнес: теорія та практика : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Київ : Центр учб. літ., 2009. - 470 с. : рис., табл.
165. ВА789361 Мальчикова Д. С. Теоретико-методологічні і методичні засади геопланування сільської місцевості на регіональному рівні : монографія / Д. С. Мальчикова ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 361 с. : рис., табл.
166. ВА789385 Маркетинг промислового підприємства : завдання для практ. занять і самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Бойчук І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 71 с. : табл.
167. Р127676 Маркетинг промислового підприємства : завдання та метод. вказівки до виконання контрол. роботи з дисципліни для студентів напряму підгот. 6.030507 "Маркетинг" заоч. форми навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Бойчук І. В.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 23 с. : табл.
168. ВА789531 "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства", міжнародна науково-практична інтернет-конференція(2 ; 2014 ; Полтава).Матеріали II Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Управління соціально-економічним розвитком держави, регіону, підприємства", м. Полтава, 01 листопада - 01 грудня 2014 року : [зб. наук. пр.] / Полтав. нац. техн. ун-т ім. Юрія Кондратюка [та ін.]. - Полтава : Мирон І. А. [вид.], 2014. - 584 с. : рис., табл.
169. ВА789433 "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем", міжнародна науково-практична конференція(4 ; 2012 ; Харків).Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні проблеми моделювання соціально-економічних систем", 9-10 квітня 2012 р., м. Харків, Україна / Харків. нац. екон. ун-т МОН України [та ін.]. - Харків : Александрова К. М. : Інжек, 2012. - 67 с. : рис., табл.
170. В355615/1 "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Ужгород) Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", 5-6 грудня 2014 року. Ч. 1. - 2014. - 215 с. : рис., табл.
171. В355615/2 "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", міжнародна науково-практична конференція (2014 ; Ужгород) Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми сталого розвитку економіки України в умовах інтеграційних процесів", 5-6 грудня 2014 року. Ч. 2. - 2014. - 215 с. : рис., табл.
172. ВА789455 Мачуга Н. З. Економічні важелі впливу на формування проякісної моделі системи охорони здоров'я України: концептуалізація та методологія : монографія / Мачуга Н. З. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : Крок, 2015. - 184 с. : рис., табл.
173. Р127677 Методичні вказівки до виконання контрольних робіт з курсу "Маркетингова цінова політика" для студентів економічного факультету напряму підготовки 6.030507 "Маркетинг" заочної форми навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. Кітченко О. М.]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2014. - 27 с. : табл.
174. Р127675 Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни "Маркетингова товарна політика" для студентів економічного факультету денної та заочної форм навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: Кучіна С. Е., Кітченко О. М.]. - Харків : Друкарня Мадрид, 2013. - 31 с. : рис., табл.
175. ВА789475 Міжнародний фондовий ринок : навч. посіб.-практикум / [О. Є. Кузьмін та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 334 с. : рис., табл.
176. ВА789270 Морушко О. О. Кадровий менеджмент : навч. посіб. / О. О. Морушко ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 173 с. - (Серія "Інформація. Комунікація. Документація" ; вип. 4)
177. ВА789490 Науково-методичні засади статистичного аналізу стійкості державних фінансів : [монографія] / [С. С. Гасанов та ін.] ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ : ДННУ "Акад. фінанс. упр.", 2013. - 523 с. : рис., табл.
178. ВА789426 Неравномерность и цикличность динамики социально-экономического развития регионов: оценка, анализ, прогнозирование : монография / [Клебанова Т. С. и др. ; под ред. Т. С. Клебановой, Н. А. Кизима]. - Харьков : ИНЖЭК, 2012. - 509 с. : рис., табл.
179. ВА789419 Нехайчук Д. В. Організаційно-економічні засади формування інвестиційної інфраструктури комплексного розвитку регіонів : монографія / Нехайчук Дмитро Валерійович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 395 с. : рис., табл.
180. ВА789428 Омаров Ш. А. Стратегія сталого розвитку регіонів України: оцінка та прогнозування : монографія / Омаров Ш. А. ; Нац. акад. наук України, Н.-д. центр індустр. проблем розвитку. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 286 с. : рис., табл.
181. ВА789406 Орел В. М. Стратегічне управління економічним потенціалом підприємств галузі свинарства: проблеми теорії і практики : монографія / Орел В. М. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 327 с. : рис., табл.
182. ВС58898 Парсяк В. Н. Маркетинг: сучасна концепція та технології : підручник / В. Н. Парсяк. - Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2015. - 324 с. : рис., табл.
183. ВА789526 Податкове регулювання соціального розвитку: світовий досвід та тенденції в Україні : монографія / [Ю. Б. Іванов та ін. ; за заг. ред. Ю. Б. Іванова]. - Харків : Інжек, 2012. - 489 с. : рис., табл.
184. ВА789599 Пономарьов О. С. Технологія управління : навч.-метод. посіб. для магістрів ден. та заоч. форм навчання спец. 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / О. С. Пономарьов ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : Підручник НТУ "ХПІ", 2014. - 145 с. : рис., табл.
185. ВА789527 Працересурсний потенціал Харківського регіону (суспільно-географічний аспект) : [монографія] / Л. М. Нємець [та ін.] ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. - 187 с. : рис., табл. - (Серія "Суспільно-географічні дослідження регіонів України")
186. Р127672 Проектний аналіз : метод. вказівки до індивід. роботи студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 27 с. : табл.
187. ВА789483 Прокопенко Н. С. Податкові механізми детінізації економіки України : монографія / Прокопенко Н. С., Дворянінов А. В., Фененко П. О. - Київ : Атопол, 2014. - 208, [14] с. : рис., табл.
188. ВА789601 Птащенко Л. Корпоративные финансы : учеб. пособие / Л. Птащенко, Н. Исаев ; Полтав. нац. техн. ун-т им. Юрия Кондратюка, Грузин. техн. ун-т. - Киев : Центр учеб. лит., 2015. - 271 с. : рис., табл.
189. ВА789267 Реформування економіки України: ефективне виробництво, конкурентні регіони, макроекономічна рівновага : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 30-31 жовт. 2014 р., м. Київ / Акад. муніцип. упр. МОН України, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", Ун-т Кобленц-Ландау (ФРН) ; [редкол.: А. Б. Кондрашихін та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 139 с. : рис., табл.
190. ВА789359 Родіонов О. В. Теорія і практика управління розвитком кадрового та освітнього потенціалу агропродовольчої сфери: регіональний аспект : монографія / Родіонов Олексій Володимирович. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 543 с. : рис., табл.
191. ВА789509 Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту : монографія / [А. О. Єпіфанов та ін. ; під заг. ред. д-ра екон. наук, проф. А. А. Пилипенка та канд. екон. наук, проф. Г. Ф. Азаренкова]. - Харків : ІНЖЕК : Александрова К. М., 2012. - 637 с. : рис., табл.
192. ВА789456 Садченко О. В. Бережливе виробництво і менеджмент : навч.-метод. посіб. для студентів екон. ф-ту за напрямом 6.030601 Менеджмент" / О. В. Садченко, Н. С. Нічітайлова ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса : ОНУ, 2014. - 115 с.
193. ВА789382 Самоменеджмент : метод. вказівки до семінар. і практ. занять та завдання до СРС, тести з дисципліни для студентів галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування" напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Коцупей В. М., Стецько М. І.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 139 с. : табл.
194. ВА789360 Селянський син: дух і справа академіка Володимира Юрчишина / [за ред. О. М. Бородіної ; упоряд.С. І. Оліферук] ; Нац. акад. наук України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Ін-т економіки та прогнозування НАН України, 2015. - 351 с.
195. ВА789532 Скопень М. М. Комп'ютерні інформаційні технології в туризмі : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. М. Скопень ; Київ. ун-т туризму, економіки і права. - Київ : Кондор, 2010. - 301 с. : рис., табл.
196. ВА789269 Сталий соціально-економічний та екологічний розвиток: від теорії до практики : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 13-14 листоп. 2014 р., м. Дніпропетровськ / Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Польща) ; [редкол.: В. Я. Швець та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 154 с. : рис., табл.
197. ВА789268 Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 29-30 жовт. 2014 р., м. Вінниця / Вінниц. нац. аграр. ун-т, Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т", Uniw. Mikołaja Kopernika w Toruniu (Польща) ; [редкол.: С. В. Коляденко та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2014. - 134 с. : рис., табл.
198. ВА789363 Турпак С. М. Методи та моделі управління вагонопотоками на металургійних підприємствах : монографія / С. М. Турпак ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2014. - 144 с. : рис., табл.
199. ВА789384 Фінанси підприємств : метод. вказівки і завдання для практ. занять, самост. роботи, тести для студентів ден. форм навчання спец. 8.03051001 "Товарознавство і комерційна діяльність" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Сороківська М. В., Андрейків Т. Я.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 99 с. : табл.
200. ВА789559 Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент : практикум / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 191 с. : рис., табл.
201. ВА789544 Шандрівська О. Є. Логістичний менеджмент. Теоретичні основи : навч.-метод. посіб. / О. Є. Шандрівська, В. В. Кузяк, Н. І. Хтей ; за наук. ред. Є. В. Крикавського ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2014. - 195 с. : рис., табл.
202. ВА789482 Шлебат А. Фінансовий механізм формування і функціонування капіталу у сільському господарстві України : монографія / Шлебат Ал-Хакіма. - Львів ; Київ : Ліга-Прес, 2014. - 158, [11] с. : рис., табл.
203. ВА789386 Янчев А. В. Розрахунки електронними грошима: документування, облік та контроль : монографія / А. В. Янчев, О. О. Нестеренко, П. О. Сахаров ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2014. - 229 с. : рис., табл.
204. ВА789600 Ястремська О. М. Ефективність маркетингової діяльності підприємств : монографія / Ястремська О. М., Струпинська Н. В. - Харків : ІНЖЕК, 2014. - 257 с. : рис., табл.
205. ВА789481 Ястремська О. М. Якість трудового життя: оцінювання та підвищення : монографія / Ястремська О. М., Стаматін О. В., Ястремська О. О. - Харків : Інжек, 2015. - 221 с. : рис., табл.
206. ІВ219848 Agricultural policy in Ukraine: analysis and research 2002-2003 / [Volodymyr Artiushyn et al.] ; Agricultural policy for human development project. - Kyiv : [s. n.], 2003. - 486 p. : fig., tab.
207. ІС14825 Budget monitoring: analysis of budget execution in 2012 : budget monitoring / Inst. for budgetary and socio-economic research (IBSER), Municipal finance strengthening initiative project roll-out (MFSI-II), The United States agency for intern. development (USAID) ; [prep. and arranged by: V. V. Zubenko et al.]. - Kyiv : Nora-Druk, 2012. - 72 p. : chart, tab. - (Budget monitorung: analysis of budget execution book series)
208. ІР8695 Das Bundesministerium der Finanzen / [Vorw. Hans Eichel ; Fotos: Uwe Sülflohn]. - Berlin : Bundesministerium der Finanzen, Referat Presse und Information, 2001. - 46 S. : Abb., Phot.
209. ІВ219873 Pinigai fotografijoje II : kataloge / [sudarytojas Vidmantas Laurinavičius ; Į anglų k. vertė Gabriella Anelauskaite]. - Vilnius : Lietuvos bankas : Pinigų muziejus, 2013. - 100 p. : il.
210. ІР8751 Steuerinformationen. Die Abgeltungsteuer : Fakten und Antworten : Rechtsstand November 2010 / Bayerisches Staatsministerium der Finanzen. - München : Bayerisches Staatsministerium der Finanzen, Presse und Öffentlichkeitsarbeit, 2010. - 36 S.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка