Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка10/19
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,74 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19
Історія. Історичні науки
88. РА413783 Боднар А. М. Освітні трансформації на Поділлі наприкінці XVIII - в першій половині XIX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Боднар Алла Миколаївна ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський, 2015. - 19 с.
89. РА413826 Зуляк М. І. Громадсько-політична і культурно-просвітницька діяльність Антона Крушельницького (1878-1937 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Зуляк Мар'яна Іванівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
90. РА413836 Паур І. В. Поштова листівка як джерело дослідження соціокультурного середовища та історичної топографії Кам'янця-Подільського (кінець XIX - початок XX ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.06 / Паур Ірина Василівна ; НАН України, Ін-т історії України. - Київ, 2015. - 20 с.
91. РА413764 Пилипович Т. В. Українці у складі Армії генерала Андерса в роки Другої світової війни : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Пилипович Тарас Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 18 с.
92. РА413739 Телячий Ю. В. Участь української літературно-мистецької інтелігенції в національно-культурному відродженні (1917-1921 рр.) : автореф. дис. ... д-ра іст. наук : 07.00.01 / Телячий Юрій Васильович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 36 с.
93. РА413702 Штанько О. Ф. Луцький маґістрат XVI - першої половини XVII століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Штанько Оксана Федорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
94. ВА789435 Бондар В. А. Озірщина. Історія і люди / Віра Бондар, Оксана Бондар. - Бородянка : Харитоненко В. М., 2015. - 192, [3] с. : іл.
95. ВА789442 Гостев А. П. Известные личности Гродно: Vive La Гродно : [монография] / Гостев Александр Петрович. - Херсон : ОЛДИ-ПЛЮС, 2015. - 251 с. - (Серия "Факел истины" ; [кн. 1])
96. ВС58904 Жизнь генерала Наумова : [партизан. движение на Украине : сб. док.] / [сост.: Г. М. Наумова, А. В. Бибик, В. М. Наумов]. - Киев : Альфа Реклама, 2015. - 449, [1] с. : фот.
97. ВА789499 Захаров Е. Е. Можно ли квалифицировать Голодомор 1932-1933 годов на Украине и Кубани как геноцид? / Евгений Захаров. - Харьков : Права людини, 2015. - 53, [2] с.
98. ВА789500 Захаров Є.Ю. Чи можна кваліфікувати Голодомор 1932-1933 років в Україні та на Кубані як геноцид? / Євген Захаров. - Харків : Права людини, 2015. - 51 с.
99. ВА789418 Крижановська Н. Є. Історія української культури : навч.-метод. посіб. / Крижановська Наталя Євгенівна, Нефьодов Дмитро Валерійович ; Миколаїв. нац. ун-т ім. В. О. Сухомлинського, Навч.-наук. ін-т історії, політології та права. - Херсон : Грінь Д. С., 2015. - 198 с.
100. ВА789551 Лубєнський С. Степовий пірат / Станіслав Лубєнський ; з пол. пер. Оксана Пендерецька ; [ред. Олександр Бойченко]. - Чернівці : Книги-XXI, 2014. - 175 с. : фот.
101. ВА789524 Мікульонок І. О. Невигадані історії / Мікульонок І. О. - Київ : Альфа реклама, 2014. - 446 с. : іл.
102. ВА789368 Первый день без войны. Дети войны о войне и Победе : [сб. воспоминаний] / под общ. ред. д-ра ист. наук, проф. В. И. Астаховой ; Нар. укр. акад. - Харьков : Изд-во НУА, 2014. - 159 с. : фот.
103. ВА789569 Полюшко Г.В. Герб гетьмана Івана Мазепи / Григорій Полюшко ; Нац. Києво-Печер. іст.-культур. заповідник. - Київ : АДЕФ-Україна, 2015. - 67, [8] с. : іл.
104. ВА789254 Салагуб І.І. З прожитого : спомини, нариси, особистості / Ілля Салагуб ; [упоряд.: Леонід Салагуб і Дарія Салагуб-Лозинська]. - Львів : Ліга Прес, 2015. - 61 с. : фот.
105. ВА789566 Сергій Комарницький : біобібліогр. покажч. / Центр. б-ка Хотин. район. централіз. бібл. системи ; [підгот.: Ж. І. Грудецька, Л. І. Нікольська, Т. М. Серафінчук ; ред. В. Л. Пєшехонова]. - Чернівці : Золоті литаври, 2011. - 80 с. : іл. - (Хотинщина. Сторінки історії. Визначні постаті : проект Центр. б-ки Хотин. район. ЦБС)
106. ІР8755 11 March 1990 in the evolution of the statehood of Lithuania : 6 July 1253, 16 February 1918, 11 March 1990 / [comp. by Stasys Kašauskas, Birutė Valionytė ; phot. by Džoja Gunda Barysaitė [et al.]. - Vilnius : ARTLORA, 2010. - 40 p. : phot.
107. ІР8748 Chernoivanenko V. Qumrân, les manuscrits de la mer Morte et les anciens historiographes comme instruments de la mythologisation de "I'héritage essénien" au XXe siécle / Vitalii Chernoivanenko ; L'Univ. nationale de Kyiv-Mohyla-Acad., Centre de recherches d'orientalisme Omeljan Pritsak. - Kyiv : [s. n.], 2011. - 20 p. : ill.
108. ІС14824 Galkus J. Lietuvos vytis / Juozas Galkus ; [vertėja Diana Bartkutė Barnard ; fot. Vytautas Abramauskas [et al.]. - Vilnius : Vilniaus dailės akademijos leidykla, 2009. - 422 p. : il., fot.
109. ІВ219871 Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų ir didikų portretai iš Ukrainos muziejų : tarptautinės parodos katalogas : Vilniaus paveikslų galerija, 2012 m. liepos 4 - spalio 28 d. - Vilnius : Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai, 2012. - 336 p. : il., fot. - (Lietuvos Didžiųjų Kunigaikščių rūmų parodų katalogai ; t. 7)
110. ІВ219866 Mažoji Lietuva: Lietuvininkų kovos : [straipsnių rinkinys] / [Mažosios Lietuvos reikalų taryba] ; sudarytojas Vytautas Šilas. - Vilnius : Andrena, 2010. - 152 p. : il., faks., portr.
111. ІР8694 TeamArbeit für Deutschland : gemeinsam gegen Arbeitslosigkeit : eine Initiative des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit zusammen mit engagierten Bürgerinnen und Bürgern aus Politik, Kirche, Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft / [Vorw. Wolfgang Clement]. - Berlin : Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit, [20--]. - 32 S. : Phot.
112. ІВ219872 Zinkevičius Z. Woher wir stammen. Der Ursprung des Litauischen Volkes / Zigmas Zinkevičius, Aleksiejus Luchtanas, Gintautas Česnys ; [Übers.: Klaus Berthel]. - Vilnius : Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2005. - 143 S. : Phot.
113. Р127510 Ристовски Б. Беседа за делото на Вапцаров : свечен собир по повод 80-годишнината од раѓањето на Никола Вапцаров, Скопје, 17.Х.1989 / БлажеРистовски. - Скопје : Македонска акад. на науките и уметностите, 1990. - 23 с. - (Свечени собири ; св.2)
114. ВА789367 Ґолибард Є. І. Злочинна рука Росії в Україні. Фрагмент сучасного літопису (1994 - початок 2015 рр.). Факти, особи, коментарі / Євген Ґолибард. - Київ : Фенікс, 2015. - 409 с. : іл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   19


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка