Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка7/23
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23
Енергетика. Радіоелектроніка
69. РА417255 Бойко Ю. П. Методи та моделі стиску інформаційних потоків в системах підтримки прийняття рішень : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Бойко Юлія Петрівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
70. РА417297 Бутрим О. Ю. Застосування модових розкладань у широкосмугових задачах електродинаміки : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.03 / Бутрим Олександр Юрійович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 36 с. : рис.
71. РА417207 Васілевський О. М. Розвиток теоретико-методологічних засад метрологічного забезпечення методів і засобів вимірювання обертових параметрів електромоторів : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / Васілевський Олександр Миколайович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 38 с. : рис.
72. РА417409 Гусельніков О. В. Методи підвищення точності вимірювальних автогенераторних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.02 / Гусельніков Олексій Вікторович ; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
73. РА417342 Добушовська І. А. Резонансні режими в електричних колах з електромеханічними перетворювачами : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.05 / Добушовська Ірина Андріївна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
74. РА417290 Іванюк Н. О. Реставрація образів методом умовної деконволюції в базисі перетворення Адамара : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Іванюк Наталія Олександрівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
75. РА417364 Іконніков С. М. Розвиток методів забезпечення електромагнітної сумісності між радіоелектронними засобами служб радіозв'язку : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.17 / Іконніков Сергій Миколайович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
76. РА417244 Килимчук А. В. Компенсація взаємовпливу неоднорідних електричних мереж з використанням лінійних регуляторів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Килимчук Антон Володимирович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 22 с. : рис.
77. РА417253 Куля Ю. Е. Методи збільшення часу життя автономної безпроводової сенсорної мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Куля Юлія Едуардівна ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 24 с. : рис.
78. РА417554 Липовий В. М. Підвищення енергетичних показників ортогональних вітродвигунів для використання вітрових потоків малої потужності : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Липовий Віталій Миколайович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 20 с. : рис.
79. РА417327 Літава Г. В. Моделі та засоби підвищення живучості інформаційно-управляючих систем на основі еліптичних кривих : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Літава Гжегож Владислав ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2015. - 20, [1] с. : рис.
80. РА417259 Нго Мінь Хієу Біогазові енергоустановки для умов В'єтнаму : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.06 / Нго Мінь Хієу ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
81. РА417561 Петришин С. І. Інформаційна технологія кластеризації станів комп'ютерної техніки : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Петришин Сергій Іванович ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця, 2015. - 24 с.
82. РА417556 Ратушний О. В. Підвищення напірності ступеня відцентрового насоса шляхом удосконалення лопатевої ґратки робочого колеса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Ратушний Олександр Валерійович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 19, [1] с. : рис., табл.
83. РА417330 Роковий О. П. Метод і засоби забезпечення якості обслуговування передачі мультимедійних даних в гетерогенних комп'ютерних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Роковий Олександр Петрович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
84. РА417348 Сабат М. Б. Модель трифазних трансформаторів для дослідження дії внутрішніх перенапруг мережі : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.14.02 / Сабат Мирослав Богданович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20 с. : рис.
85. РА417465 Сиренко Т. О. Удосконалення зварювальної технології ремонту пошкоджених елементів паропроводів теплових електростанцій : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.03.06 / Сиренко Тетяна Олександрівна ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2015. - 24 с. : рис.
86. РА417331 Федоречко О. І. Методи та засоби підвищення ефективності корекції багатократних помилок передачі даних в комп'ютерних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Федоречко Ольга Іванівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с.
87. РА417553 Чуйко В. П. Поліпшення експлуатаційних характеристик об'ємних гідродвигунів поступального руху в складі гідроагрегатів шляхом компенсації впливу нерівномірної подачі насоса : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.05.17 / Чуйко Всеволод Петрович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 20 с. : рис.
88. ВА793931 Євсєєв О.С. Комп'ютерна анімація : навч. посіб. [для студентів напряму підгот. 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа"] / Євсєєв О. С. ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 151 с. : рис., табл.
89. ВА793730 Журибеда О.А. Lazarus. Лабораторні роботи : [посібник] / О. Журибеда, Н. Зеленська. - Київ : Перше вересня, 2015. - 143 с. - (Бібліотека "Шкільного світу") (Інформатика. Бібліотека)
90. ВА793484 Захарченко А. П. Інтернет-медіа : навч. посіб. до курсу "Підтримка сайту" / Артем Захарченко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т журналістики. - Київ : Марченко [вид.], 2015. - 141 с. : іл.
91. ВА793784 Литвинова С. Г. Хмарні сервіси Office 365 : навч. посіб. / Литвинова Світлана, Спірін Олег, Анікіна Лариса ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т інформ. технологій і засобів навчання. - Київ : Компринт, 2015. - 168 с. : рис., табл.
92. ВА793867 Основи алгоритмізації та програмування мовами С++, Visual Basic, Turbo Pascal : навч. посіб. / [А. Азарян та ін.]. - Кривий Ріг : Вид. центр ДВНЗ "КНУ", 2015. - 345 с. : рис., табл.
93. В355783/1 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут телекомунікацій, радіоелектроніки та електронної техніки. Кн. 1: Спеціальності: "Радіотехніка", "Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси", "Апаратура радіозв'язку, радіомовлення і телебачення", "Мікро- та наноелектронні прилади і пристрої", "Електронні прилади та пристрої", "Фізична та біомедична електроніка" / [уклад.: Р. Л. Голяка та ін.]. - 2015. - 195 с. : рис.
94. ВА793571 Шкрабец Ф. П. Эксплуатационная динамика потерь электроэнергии в системах электроснабжения : монография / Ф. П. Шкрабец, П. Ю. Красовский ; Гос. высш. учеб. заведение "Нац. горный ун-т". - Днепропетровск : НГУ, 2015. - 151 с. : рис., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка