Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка15/23
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,85 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23
Філологічні науки. Художня література
428. РА417283 Білоус Н. В. Лінгвокогнітивна модель перекладу теологічних текстів (німецько-український напрямок) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Білоус Наталія Вячеславівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
429. РА417469 Бобошко Т. М. Оцінні респонсивні висловлення в сучасній англійській мові: комунікативно-прагматичні та функціональні характеристики (на матеріалі американських і британських художніх творів початку XXI століття) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Бобошко Тетяна Михайлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
430. РА417339 Гоменюк О. О. Концептосфери флори і фауни в українській дитячій прозі Є. Гуцала і М. Вінграновського : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Гоменюк Олена Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2015. - 18 с.
431. РА417413 Дзюман Н. П. Семантико-синтаксична сфера займенника в сучасній українській літературній мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дзюман Наталія Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
432. РА417432 Дзябко Ю. М. Семантична структура термінологічного поля "мовна політика" в українській та японській мовах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.17 / Дзябко Юлія Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с.
433. РА417250 Дмитрієв С. В. Когнітивно-ономасіологічний аналіз номінацій особи в сучасних українських соціолектах : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Дмитрієв Сергій Вікторович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 20 с.
434. РА417436 Коваль Л. М. Головний компонент односкладного речення в між'ярусних співвідношеннях : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Коваль Людмила Михайлівна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2015. - 36 с.
435. РА417369 Колесников А. О. Морфологія українських говірок межиріччя Дністра та Дунаю : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.01 / Колесников Андрій Олександрович ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2015. - 40 с.
436. РА417285 Лунгу Л. В. Формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лунгу Лариса Валентинівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
437. РА417547 Орлова О. П. Формування культури українського діалогічного мовлення студентів нефілологічних спеціальностей : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Орлова Оксана Петрівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
438. РА417243 Талавіра Н. М. Безартиклеві прийменникові звороти сучасної англійської мови: когнітивно-дискурсивний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Талавіра Наталія Михайлівна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 19 с.
439. РА417470 Теличко В. О. Комунікативні стратегії учасників англомовних професійних інтернет-форумів : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Теличко Вероніка Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
440. РА417435 Хараман Н. О. Мовний образ автора у "Щоденнику" О. Довженка : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Хараман Наталія Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 21 с.
441. РА417272 Щербаков Я. І. Буддійські мотиви в драмі доби Юань (1271-1368) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Щербаков Ярослав Ігорович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
442. АО273018 Агнон Ш. Й. Нічний постоялець : роман / Шмуель Йосеф Агнон ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - Харків : Фоліо, 2015. - 734, [1] с. - (Бібліотека нобелівських лауреатів)
443. ВА793690 Американські та британські студії: мовознавство, літературознавство, міжкультурна комунікація : зб. наук. пр. [III міжнар. симп. з питань мовознавства та літературознавства] / Нац. авіац. ун-т, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Від. преси, освіти та культури Посольства США в Україні ; [за заг. ред. А. Г. Гудманяна, О. Г. Шостак]. - Київ : Талком, 2015. - 340 с.
444. ВС59396 Велика книга казок / [уклад. Є. Бєлкіна ; пер. з рос. В. Верховеня, Г. Васильєвої ; худож.: В. Косова, Є. Архипов]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 415, [16] с. : кольор. іл.
445. ВА793801 Великий полтавець Іван Петрович Котляревський : біобібліогр. покажч. / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. обл. універс. наук. б-ка ім. І. П. Котляревського ; [уклад.: Войцехівська О. М. та ін. ; авт. вступ. ст. Стороха Є.]. - Полтава : АСМІ, 2015. - 126 с.
446. ВА793736 Верн Ж. Путешествия и приключения капитана Гаттераса : роман : [пер. с фр.] / Жюль Верн ; [худож. А. Печенежский]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413, [1] с. : ил. - (Морские приключения)
447. ВС59403 з дод. Верховень В. М. Моя абетка. Алфавіт у малюнках та віршах : [для спільної роботи батьків і дітей] / В. М. Верховень, О. В. Ісаєнко ; [худож. Світлана Підгірна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 63 с. : іл.
448. ВА793953 Викторук А. И поплакать, и посмеяться... / Анна Викторук. - Киев : Европа Принт, 2015. - 70 с.
449. ВА793943 Виталий Чеховский - конструктор песен и ракет : сб. воспоминаний и стихотворений / Гос. предприятие "Конструкт. бюро "Южное" им. М. К. Янгеля" ; [сост.: Ю. Мошненко, И. Ханин ; под общ. ред. Ю. Мошненко]. - Киев : Спейс-Информ, 2015. - 144 с. : фот.
450. Р128644 Вишня О. Зенітка / Остап Вишня. - Харків : Фоліо, 2015. - 29, [2] с. - (Патріотична бібліотека)
451. АО273015 Вітчер М. Ніна і загадка Восьмої Ноти : [роман : для серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; [пер. А. Камінчук] ; іл. Іларіа Маттеїні. - Київ : Рідна мова, 2015. - 386, [28] с. : іл. - (Серія "Ніна" ; кн. 2)
452. АО273014 Вітчер М. Ніна - дівчинка планети Шостого Місяця : [роман : для дітей серед. шк. віку] / Муні Вітчер ; [пер. А. Камінчук] ; худож. Іларіа Маттеїні. - Київ : Рідна мова, 2015. - 392, [22] с. : іл. - (Серія "Ніна" ; кн. 1)
453. Р128645 Гаврилів О. Гра зі смертю... / Орест Гаврилів. - Львів : Сорока Т. Б., 2015. - 35, [1] с.
454. ВА793796 Гомон В. Оптимізм осені : [поезія] / Володимир Гомон. - Полтава : АСМІ, 2015. - 199 с.
455. ВА793728 Гридін С. Кігтик Ковбаско : [для серед. шк. віку] / Сергій Гридін ; [іл. Андрій та Діна Нечаєвські]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 151 с. : іл.
456. ВС59406 Гузеева Н. Как Петя Пяточкин слоников считал / Наталья Гузеева ; худож. Оксана Батурина. - Харьков : Виват, 2015. - 63 с. : цв. ил. - (Мечтатели)
457. ВС59402 Гузєєва Н. Як Петрик П'яточкин слоників рахував / Наталя Гузєєва ; худож. Оксана Батуріна ; [пер. з рос. Іван Андрусяк]. - Харків : Віват, 2015. - 63 с. : кольор. іл. - (Мрійники)
458. АО273009 Гутман С. В поисках истины : [стихи] / Семён Гутман. - Киев : АЛКО, 2015. - 129 с.
459. ВА793696 Дашвар Л. На запах м'яса : роман / Люко Дашвар. - Харків : Книжковй Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 364 с. : іл. - (Золотий письменник України)
460. ВА793740 Дворецкая Е. Чары колдуньи : роман / Елизавета Дворецкая. - Харьков ; Белгород : Книжнъй Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. : ил.
461. ВА793765 Доускова І. Гордий Будьщо : [роман] / Ірена Доускова ; з чес. пер. Ірина Забіяка. - Київ : Комора, 2015. - 135 с.
462. ВА793930 Женченко В. В. Кришталевий шепіт : поезія / Віктор Женченко ; [передм. В. Корнійчука, Ю. Коваліва]. - Київ : Жнець, 2014. - 94, [14] с. : фот.
463. ВА793954 Життєдайні струмочки : [поетич.] альм. / Літ. об-ня "Горизонт" ; [уклад. Людмила Дзвонок]. - Мелітополь : Вид. буд. Мелітоп. міськ. друк., 2015. - 99 с.
464. Р128618 Заболотний О. В. Українська мова. 7 клас : зошит для контрол. робіт / О. В. Заболотний, В. В. Заболотний. - Київ : Генеза, 2015. - 48 с.
465. ВА793568 Залізнюк І. Полотно, що вишите думками : зб. поезії / Інна Залізнюк. - Бровари : АНФ ГРУП, 2015. - 86 с. : іл.
466. ВА793754 Зенченко Т. Ф. Система вправ для засвоєння виражальної функції прикметників учнями початкових класів : навч.-метод. посіб. / Зенченко Т. Ф. - Глухів : РВВ Глухів. НПУ ім. О. Довженка, 2015. - 156 с.
467. ВА793924 Ільницька Л.В. Смарагди Боярки - віршований життєпис : [поетич. зб.] / Любов Ільницька. - Київ : Кафедра, 2015. - 79 с.
468. ВА793756 Казки Слобожанщини, зібрані під час експедицій народного художнього фольклорно-етнографічного колективу "Вербиченька" Нововодолазького будинку дитячої та юнацької творчості смт. Нова Водолага Харківської області / [упоряд., авт. ст. О. В. Коваль, Т. П. Коваль ; передм. та комент. В. А. Сушко]. - Харків : Бровін В. А., 2015. - 91 с.
469. ВА793782 Калашник В. В. Выжженное сердце : [сб. стихотворений] / Василий Калашник. - Одесса : Апрель, 2015. - 150, [1] с.
470. ВА793780 Калитюк Л.П. Англійські питальні речення: Структура. Семантика. Прагматика : навч. посіб. [для студентів ВНЗ] / Л. П. Калитюк ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 115 с.
471. ВА793682 Карпа І. І. Baby travel. Подорожі з дітьми, або Як не стати куркою : роман / Ірена Карпа. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 203, [1] с.
472. ВА793956 Кільченський В. Вітри сподівань : роман / Володимир Кільченський. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 476, [1] с.
473. ВА793694 Кінг С. 11/22/63 : роман / Стівен Кінг ; [пер. с англ. та комент. О. Красюка]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 894 с.
474. ВС59391 Клейборн А. Історія винаходів : [для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків] / Анна Клейборн ; іл. Адама Ларкума. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 95 с. : іл.
475. ВС59395 Клейборн А. Історія географічних відкриттів і досліджень : [для дітей серед. і ст. шк. віку] / Анна Клейборн ; іл. Ієна Мак-Ні. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 103 с. : іл.
476. ВС59392 Клейборн А. Історія науки : [для дітей серед. і ст. шк. віку та їхніх батьків] / Анна Клейборн ; іл. Адама Ларкума. - Київ : Країна Мрій, 2015. - 96 с. : іл.
477. ВА793685 Ковток життя : літ.-худож. альм. / Літ. студія "Молодої Просвіти" в рамках конкурсу програм і проектів від. у справах сім'ї та молоді Білоцерків. міськради ; [авт. ідеї, упоряд., ред. Т. Виговська ; ред.: Г. Невінчана, О. Будугай]. - Біла Церква : Бліц, 2015. - 99 с. : іл.
478. АО273011 Коельйо П. Одинадцять хвилин : роман / Пауло Коельйо ; [пер. з португ. Віктора Шовкуна]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 300 с.
479. ВА793817 Колкутіна В. Історія української літератури в літературно-критичних студіях Дмитра Донцова : монографія / Вікторія Колкутіна ; наук. ред. д-р філол. наук, проф. Ю. І. Ковалів. - Одеса : Букаєв Вадим Вікторович, 2015. - 329 с.
480. ВА793795 Коркішко-Воронцова Н. С. Полинова квітка : [поезія] / Коркішко-Воронцова Надія. - Полтава : АСМІ, 2015. - 83 с. : фот.
481. ВА793620 Костенко Л. В. Записки українського самашедшого : [роман] / Ліна Костенко. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 413, [1] с. - (Перлини сучасної літератури)
482. В355807/2 Костра, Болтазар Подёнки. Кн. 2. - 2015. - 276 с.
483. ВА793619 Котляревський І. П. Енеїда. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 365, [1] с. : іл. - (Шедеври на всі часи)
484. ВА793762 Крапивин В. П. Дагги-Тиц : повесть / Владислав Крапивин ; [худож. Е. Стерлигова]. - Киев : СТ-друк, 2013. - 236, [1] с. : ил. - (Серия "Тополята")
485. ВА793833 Крапивин В. П. Переулок Капитана Лухманова : роман / Владислав Крапивин ; [худож. Евгения Стерлигова]. - Киев : СТ-Друк, 2013. - 302, [1] с. : ил. - (Серия "Тополята")
486. ВА793767 Крапивин В. П. Пироскаф "Дед Мазай" : роман / Владислав Крапивин ; [ил. В. П. Крапивина]. - Киев : СТ-Друк, 2013. - 314, [1] с. : ил. - (Серия "Тополята")
487. ВА793827 Крапивин В. П. Прыгалка : повесть / Владислав Крапивин ; [худож. Евгения Стерлигова]. - Киев : СТ-Друк, 2013. - 202, [1] с. : ил. - (Серия "Тополята")
488. ВА793832 Крапивин В. П. Стража Лопухастых островов : роман-сказка / Владислав Крапивин ; [худож. Стерлигова Е. И.]. - Киев : СТ-Друк, 2013. - 282 с. : ил. - (Серия "Тополята")
489. ВА793766 Крапивин В. П. Трое с площади Карронад : повесть / Владислав Крапивин ; [худож. Е. Медведев]. - Киев : СТ-Друк, 2013. - 256, [1] с. : ил. - (Серия "Тополята")
490. ВА793803 Кривошей Ю. Мужчины не плачут : [поэзия] / Юрий Кривошей. - Полтава : АСМИ, 2015. - 143 с.
491. ВА793621 Курносова Н. О. English for economists : навч. посіб. для студентів III-IV курсів ф-ту економіки та менеджменту (спец. "Економіка підприємства") / Н. О. Курносова, Л. І. Фурсова, Л. Л. Отдєльнова ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 159 с.
492. СО33764 Куцый А. А. Ода пчелке - Божьей угоднице : [для детей дошк. возраста] / Александр Куцый ; [худож. Попова Н. А.]. - Киев : Феникс, 2015. - 24, [32] с. : цв.ил.
493. ВА793861 Кущ Е. О. Переклад галузевих науково-технічних текстів : [посіб.] для студентів 3, 4 курсу спец. "Переклад" / Е. О. Кущ, І. В. Кузнєцова ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Запоріжжя : Кругозір, 2015. - 359 с. : іл.
494. ВА793776 Лаврентьев О. Н. Морские миниатюры : [рассказы] / Олег Лаврентьев. - Одесса : Апрель, 2015. - 89 с.
495. АО273016 Лаюк М. Метрофобія : [поезія] / Мирослав Лаюк ; худож. оформ. Жанни Кадирової. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 175 с. : кольор. іл.
496. ВА793616 Лененко В. В. Україна : вірші / Володимир Лененко. - Дніпропетровськ : Олексій Ленський [вид.], 2015. - 63, [1] с.
497. Р128629 Липа Ю. Суворість : патріот. поезії / Ю. Липа. - Харків : Фоліо, 2015. - 30, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
498. ВА793739 Лишега О. Поцілунок Елли Фіцджеральд : [есеї, переклади, вірш] / Олег Лишега. - Київ : А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2015. - 238, [1] с. - (Доросла серія)
499. ВА793957 Лінгвістика XXI століття: нові дослідження і перспективи : [зб. наук. пр.] / НАН України, Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов ; [редкол.: Бєлова А. Д. (голов. ред.) та ін.]. - Київ : Центр наук. дослідж. і викладання інозем. мов, 2013. - 225 с. : рис., табл.
500. АО273025 Лучезарнова Е. Д. Времена календарей / Евдокия Лучезарнова. - Харьков ; СПб. : РИТМОВЗЛЁТ, 2015. - 159 с.
501. АО273026 Лучезарнова Е. Д. Личные координаты / Евдокия Лучезарнова. - Харьков : Ритмовзлёт, 2015. - 239 с.
502. В355503/31 Лучезарнова, Евдокия Дмитриевна Многомерность уникальности. Т. 31: Ликование. - 2015. - 273, [4] с. : фот.
503. Р128615 Лущевська О. Пан Коцький, Міра і море : [книга-білінгва] / Оксана Лущевська ; [худож.] Віолетта Борігард. - Київ : Братське, 2015. - 20, [3] с. : кольор. іл.
504. В355814/1 Мати. Ч. 1/ [упоряд. Л. С. Стасюк]. - 2015. - 199 с.
505. В355814/2 Мати. Ч. 2/ [упоряд. Л. С. Стасюк]. - 2015. - 199 с.
506. В355814/3 Мати. Ч. 3/ [упоряд. Л. С. Стасюк]. - 2015. - 219 с.
507. ВА793697 Мелвилл Г. Тайпи. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 413, [1] с. - (Морские приключения)
508. ВА794202 Михайло Тростогон у документах епохи : [зб. док. та матеріалів] / [авт.-упоряд.] О. М. Кравчук, К. В. Завальнюк, А. М. Тростогон. - Вінниця : Нілан, 2015. - 151 с. : фот.
509. ВА793873 Міфи та легенди українців / уклад. Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2015. - 218, [1] с. : іл. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
510. ВА793874 Міфи та легенди українців / уклад. Юрій Винничук. - Харків : Фоліо, 2015. - 218, [1] с. : іл. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
511. ВА793781 Міщенко А.Л. Термінологічні засади технологічно-орієнтованого галузевого перекладу (на матеріалі німецької, української і англійської мов) : навч.-метод. посіб. для студентів спец. "Переклад" і "Прикладна лінгвістика" / А. Л. Міщенко ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка, НАН України, Укр. мовно-інформ. фонд. - Кіровоград : Лисенко В. Ф. [вид.], 2014. - 155 с. : рис., табл.
512. АО273019 Мо Янь Країна вина : роман ; [пер. з кит. М. В. Савченко] / Мо Янь. - Харків : Фоліо, 2015. - 524, [2] с. - (Карта світу)
513. ВА793743 Моїх доріг летіло павутиння. Володимир Підпалий: людина, поет, громадянин : [життєпис поета] / [уклад. Т. О. Скороход]. - Полтава : Асмі, 2015. - 159, [8] с. : іл. - (Серія "Гордість краю". Гуманітарна аура Оржицького району)
514. ВА793875 Мухарський А. Розрив. Як я став "націонал-фашистом", покинув дружину та сімох дітей : автобіогр. роман-концерт / Антін Мухарський / Орест Лютий. - Харків : Фоліо, 2015. - 209, [2] с.
515. ВА793764 Мэллон Н. Живые сказки. Искусство воображения / Нэнси Мэллон ; пер. с англ. Марии Шаскольской. - Киев : НАИРИ, 2015. - 270 с.
516. ВА793959 Мюссо Ґ. Поклик янгола : роман / Ґійом Мюссо ; [пер. з фр. Ксенії Єрмолаєвої]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 350 с.
517. ВА793737 Нат Пинкертон. Король сыщиков : [сборник] / [сост.: М. Брыных, А. Красюк ; пер. с англ. Виталия Михалюка]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 414 с. - (Коллекция классического детектива)
518. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
519. Р128642 Ой, там, за Дунаєм : зб. патріот. пісень. - Харків : Фоліо, 2015. - 30, [1] с. - (Патріотична бібліотека)
520. ВА793794 Олейник Г. М. Среди привычной суеты : лирика / Галина Олейник ; [уклад. і ред. Скора-Люлько О. П.] ; Павлоград. письмен. Дом "Дивосвіт". - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2015. - 95 с.
521. АО273017 Орлова-Копелева Р. Д. Двери открываются медленно / Раиса Орлова-Копелева ; [предисл. М. Н. Орловой]. - Харьков : Права людини, 2015. - 181 с.
522. ВА793757 Павлів І. В. Уроки з української літератури для 6 класу : посібник / Ірина Павлів. - Київ : Дивослово, 2015. - 340, [1] с. : іл. - (Бібліотечка "Дивослова")
523. ВС59407 Паркер С. Ілюстрована енциклопедія Чомучки : [для дітей 7-14 рр.] / [Стівен Паркер, Браян Вільямс ; пер. з англ. А. Горобець]. - Київ : Компанія ОСМА, 2015. - 256 с. : кольор. іл.
524. ВА793946 Пельц Н. С. Сорбонны военных лет : [роман-воспоминание] / Наум Пельц. - Одесса : ТЕС, 2015. - 635 с.
525. ВА793492 Пеннак Д. Усе для людожерів / Даніель Пеннак ; пер. з фр. Марина Марченко. - Київ : К. І. С., 2015. - 225, [1] с. - (Європейська проза)
526. ВА793741 Петровський Л. Гніздо для лелеки : повість, оповідання / Леонід Петровський. - Київ : Талком, 2015. - 309 с.
527. ВА793864 Плясовица Ю. Отступающий горизонт, или путешествия по миру в поисках своего Я : роман-странствие / Юрий Плясовица. - Винница : Прада АРТ, 2015. - 273, [2] с. : ил.
528. Р128643 Походжай Н. Я. Українська мова. 4 клас : практ. завдання для контролю й оцінювання навч. досягнень учнів : посіб. для вчителя / Н. Я. Походжай, Н. Б. Шост. - Тернопіль : Навчальна книга- Богдан, 2015. - 45, [1] с. - (За новою програмою. Українська мова. 4 [клас])
529. ВА793693 Рідне слово в етнокультурному вимірі : зб. наук. пр. / Дрогобиц. держ. пед. ун-т ім. Івана Франка ; [Гірняк С. П. та ін. ; редкол.: М. Федурко (голова) та ін.]. - Дрогобич : Посвіт, 2014. - 171, [1] с.
530. ВА793681 Роздобудько І. В. ЛСД. Ліцей слухняних дружин : роман / Ірен Роздобудько. - Харків : Книжковй Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2015. - 315, [2] с.
531. ВА793758 Рудницька О. Б. Уроки з української мови для 6 класу : посібник / Ольга Рудницька. - Київ : Дивослово, 2015. - 316 с. : іл. - (Бібліотечка "Дивослова")
532. ВА793869 Рутківський В. Сині води : іст. роман : [для серед. та ст. шк. віку] / Володимир Рутківський. - Тернопіль : Навчальна книга - Богдан, 2015. - 436, [1] с. - (Бібліотека світової літератури для дітей у 100 томах "Світовид". Серія третя. Література ХХ століття)
533. Р128614 Савка М. Босоніжки для стоніжки : [для дошк. і мол. шк. віку] / Мар'яна Савка ; намалювала Юлія Пилипчатіна. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - [37] с. : кольор. іл.
534. В355810/1 Савчук, Наталя Літопис Семисвіття. Кн. 1: Діти переступу. - 2015. - 214, [1] с.
535. ВА793727 Сайко О. Новенька та інші історії : [для серед. шк. віку] / Оксана Сайко ; іл. Наталки Гайди. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 184, [1] с. : іл.
536. ВС59404 Сент-Екзюпері А. д. Маленький принц / Антуан де Сент-Екзюпері ; з фр. пер. Анатоль Перепадя ; [іл. Ганна Сілівончик]. - Київ : Час майстрів, 2015. - 107, [4] с. : кольор. іл. - (Серія "Найкраще - дітям")
537. ВА793729 Сент-Екзюпері А. д. Маленький принц : повість / Антуан де Сент-Екзюпері ; з фр. пер. Леонід Кононович ; з акварелями авт. - Київ : Рідна мова, 2015. - 91, [2] с. : іл.
538. ВС59405 Сент-Экзюпери А. Маленький принц / Антуан де Сент-Экзюпери ; пер. с фр. Норы Галь ; [ил. Анна Силивончик]. - Киев : Время мастеров, 2015. - 107, [4] с. : цв. ил. - (Серия "Лучшее - детям")
539. Р128613 Скоттон Р. Баранчик Рассел : [для дошк. віку] / Роб Скоттон ; [пер. з англ. Катерина Міхаліцина]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - [32] с. : кольор. іл.
540. ВА793752 Соломчак Л. М. Душа поета : поезії / Любов Соломчак. - Київ : Білий Тигр, 2015. - 92, [3] с. : іл.
541. ВА793738 Срдич С. Саторі : роман / Срджан Срдич ; пер. із серб. Алла Татаренко. - Київ : Комора, 2015. - 140, [2] с.
542. ВА793726 Стронґ Д. Нові пригоди Ракети на чотирьох лапах : [роман : для серед. шк. віку] / Джеремі Стронґ ; іл. Максима Паленка ; з англ. пер. Віктор Морозов. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 219 с. : іл. - (Читання для реготання)
543. В355809/1 Сучасний арабсько-український словник. Т. 1/ [упоряд.: Алі Субх та ін.] ; за заг. ред. М. А. Субха, О. Г. Хоміцької. - 2015. - 785 с.
544. ВА793823 Тайны Шахерезады : сб. сказок современ. женщин. - Киев : Талком, 2015. - 146 с. : ил. - (Доктор сказка. Золотая коллекция сказкотерапии)
545. ВА793816 Тимонов Д. С. Только любовь : поэзия / Дмитрий Тимонов. - Павлоград : Арт Синтез-Т, 2015. - 281 с.
546. ВА793725 Українська поезія дітям : збірка / [упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького ; метод. рек. Т. М. Панасенко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 222, [1] с. : портр. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
547. ВА793724 Українська поезія дітям : збірка / [упоряд. та вступ. ст. О. В. Красовицького ; метод. рек. Т. М. Панасенко]. - Харків : Фоліо, 2015. - 222, [1] с. : портр. - (Шкільна бібліотека української та світової літератури)
548. ВА793862 Фіалко Н. Коли брати стають ворогами... : [повість-есей] / Ніна Фіалко. - Тернопіль : Богдан, 2015. - 367 с.
549. ВА793615 Філенко Н. І. Життя - Великий океан : поезії / Надія Філенко. - Дніпропетровськ : Олексій Ленський [вид.], 2015. - 98, [1] с. : фот.
550. СО33765 Франко І. Я. Коли ще звірі говорили : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Іван Франко ; [упоряд. А. Зеленська ; іл. Я. Кернер-Вернер]. - Київ : АВІАЗ, 2015. - 58, [4] с. : кольор. іл.
551. ВА793863 Фуентес К. Трон орла : [роман] / Карлос Фуентес ; [пер. з ісп. Г. Г. Верби]. - Харків : Фоліо, 2015. - 348, [1] с. - (Карта світу)
552. ВА793753 Цілик І. Червоні на чорному сліди : оповідання / Ірина Цілик. - Київ : Комора, 2015. - 146, [2] с.
553. ВА793573 Чибнелл К. Убийство на пляже : роман / Крис Чибнелл, Эрин Келли ; [пер. с англ. Игоря Толока]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 349, [1] с.
554. ВА793844 Чуковенков А. Ю. Деловая переписка : [практ. пособие] / А. Ю. Чуковенков, В. Ф. Янковая ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Российской Федерации. - М. : Дело, 2004. - 431 с. : рис., табл.
555. ВА793689 Шляхи подолання мовних та комунікативних бар'єрів: методика викладання гуманітарних дисциплін студентам немовних спеціальностей : зб. наук. пр. [III міжнар. конф. з актуал. проблем філології у ВНЗ галуз. спрямування] / Нац. авіац. ун-т, Від. преси, освіти та культури Посольства США в Україні, Gesellschaft für Deutche Sprache E. V. (GFDS) (Wiesbaden, Deutschland) ; [за заг. ред. А. Ґ. Ґудманяна, О. Г. Шостак, О. В. Ковтун]. - Київ : Талком, 2015. - 372 с.
556. ВА793871 Ґавальда А. Розрада : роман / Анна Ґавальда ; [пер. з фр. Петра Таращука]. - Харків : Фоліо, 2015. - 414, [1] с. - (Карта світу)
557. АО273020 Ґлінн А. Кривава земля : роман / Алан Ґлінн ; [пер. з англ. В. Горбатька]. - Харків : Фоліо, 2015. - 476, [2] с. - (Карта світу. Ірландія)Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка