Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка11/23
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,85 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23
Економіка. Економічні науки
146. РА417238 Арич М. І. Управління фінансово-економічними результатами підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Арич Михайло Іванович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : табл.
147. РА417560 Артеменко А. В. Ціннісно-раціональні мегатренди глобального господарства та їх реалізація в інтеграційних процесах (на прикладі пострадянських країн) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Артеменко Анна Вікторівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
148. РА417291 Бабенко В. О. Моделювання в управлінні інноваційними процесами переробних підприємств АПК : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.11 / Бабенко Віталіна Олексіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 36 с. : рис.
149. РА417381 Благун І. І. Механізм формування стратегій управління банківською системою України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Благун Іван Іванович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
150. РА417572 Брезинська А. П. Управління фінансовими ресурсами підприємств роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Брезинська Анастасія Павлівна ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 21 с. : табл.
151. РА417256 Валінкевич Н. В. Організаційно-економічна модернізація підприємств харчової промисловості : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Валінкевич Наталія Василівна ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 42 с. : рис., табл.
152. РА417295 Гнатюк О. М. Суспільно-географічні аспекти дослідження територіальної ідентичності населення Подільського регіону : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Гнатюк Олексій Михайлович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 22 с. : рис.
153. РА417400 Голубка С. М. Інституціональна парадигма ґенези та еволюції фінансового господарства України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.01 / Голубка Степан Михайлович ; Держ. навч.-наук. установа "Акад. фінанс. упр.". - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
154. РА417252 Гончаренко О. В. Інституціональне регулювання розвитку інновацій в агропромисловому виробництві : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Гончаренко Оксана Володимирівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 36 с. : рис.
155. РА417388 Гудзенко І. С. Бюджетно-податкове регулювання фінансової діяльності підприємств в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гудзенко Ірина Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
156. РА417318 Гусак Д. Г. Розвиток економіки Волинської області в другій половині 60-х - першій половині 80-х років XX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гусак Дарія Григорівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
157. РА417304 Данчак Л. І. Інвестиційне забезпечення формування житлового фонду в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Данчак Леся Ігорівна ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 25 с. : рис.
158. РА417211 Донченко Т. В. Організаційно-економічний механізм управління санацією підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Донченко Тетяна Віталіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис.
159. РА417475 Житкевич О. В. Математичні методи, моделі та програмні засоби управління конкурентоспроможністю підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Житкевич Олена Валеріївна ; Дніпропетр. нац ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
160. РА417399 Златова І. О. Маркетинговий інструментарій розвитку автомобілебудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Златова Ірина Олександрівна ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
161. РА417284 Кипоренко В. В. Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Кипоренко Віктор Васильович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
162. РА417420 Кир'якова В. В. Державний механізм регулювання рекламної діяльності в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Кир'якова Владислава Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2015. - 20 с.
163. РА417337 Кійко С. Г. Управління ресурсними потоками портфеля проектів металургійного підприємства : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Кійко Сергій Геннадійович ; Нац. ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. - Миколаїв, 2015. - 20 с. : рис.
164. РА417402 Клювак О. В. Управління фінансовими потоками підприємства на засадах логістики : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Клювак Оксана Володимирівна ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
165. РА417314 Коберник І. В. Механізм управління інноваційним розвитком інтегрованих структур бізнесу в умовах становлення економіки знань : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Коберник Іван Валерійович ; ВНЗ "Нац. акад. упр.". - Київ, 2015. - 20 с.
166. РА417405 Кобець Д. Л. Система маркетинг-менеджменту діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кобець Дмитро Леонтійович ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів, 2015. - 20 с. : рис., табл.
167. РА417575 Козак Г. І. Недержавні пенсійні фонди в умовах реформування пенсійної системи України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Козак Галя Іванівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
168. РА417451 Копитко М. І. Комплексне забезпечення економічної безпеки підприємств (на матеріалах підприємств транспортного машинобудування) : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 21.04.02 / Копитко Марта Іванівна ; ВНЗ Ун-т економіки та права "КРОК". - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
169. РА417343 Костенко Т. О. Підвищення продуктивності праці на підприємствах цукрової галузі в результаті інноваційної діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Костенко Тетяна Олегівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
170. РА417239 Кошарна П. С. Формування стратегічного інструментарію позиціонування підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Кошарна Поліна Сергіївна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
171. РА417450 Кретинін С. В. Вплив брасиностероїдів на ліпідну сигналізацію та метаболізм клітин рослин за дії стресів : автореф. дис. ... канд. біол. наук : 02.00.10 / Кретинін Сергій Володимирович ; НАН України, Ін-т біоорган. хімії та нафтохімії. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
172. РА417403 Кудляк Ю. В. Фінансові стратегії банків України в умовах конкурентного середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Кудляк Юліана Василівна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
173. РА417576 Кузьмак О. М. Банківський ризик-менеджмент: теорія, методологія і практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Кузьмак Олена Миколаївна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 36 с. : рис., табл.
174. РА417261 Левкіна Р. В. Стратегічне управління виробничою діяльністю підприємств овочівництва: теорія, методологія, практика : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Левкіна Руслана Володимирівна ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса, 2014. - 36 с. : рис., табл.
175. РА417417 Литвинов О. І. Стратегічний розвиток торговельного підприємства в умовах невизначеності зовнішнього середовища : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Литвинов Олександр Ігорович ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків, 2015. - 22 с. : табл.
176. РА417289 Лузан О. Ю. Розвиток інституційних механізмів регулювання аграрного підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Лузан Олександр Юрійович ; Нац. акад. аграр. наук України, Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
177. РА417246 Люшин В. Г. Еколого-економічні основи формування системи охорони земель сільськогосподарського призначення : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Люшин Віталій Григорович ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
178. РА417461 Макалюк І. В. Управління трансакційними витратами машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Макалюк Ірина Віталіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 24 с. : рис., табл.
179. РА417230 Макаренко Н. О. Організаційно-економічне регулювання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Макаренко Наталія Олексіївна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 20 с. : рис.
180. РА417210 Мантур-Чубата О. С. Організаційно-економічний механізм управління ризиками зовнішньоекономічної діяльності підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мантур-Чубата Олена Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький , 2015. - 19 с. : табл., рис.
181. РА417225 Мельник Т. М. Обліково-аналітичне забезпечення управління інвестиційними проектами на підприємствах роздрібної торгівлі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мельник Тарас Миколайович ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
182. РА417270 Мельничук І. І. Облік та аудит фінансових результатів страхової діяльності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Мельничук Ірина Іванівна ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2015. - 23 с. : рис.
183. РА417303 Михайлишина Л. В. Конкурентоспроможність підприємств по вирощуванню плодоягідної продукції : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Михайлишина Любов Василівна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
184. РА417266 Мостенець О. В. Механізм забезпечення конкурентоспроможності рекреаційної системи регіону : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мостенець Олександр Володимирович ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 20 с. : табл.
185. РА417366 Мошак О. В. Регіональний менеджмент розвитку агараної сфери : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Мошак Ольга Вікторівна ; ДВНЗ "Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника". - Івано-Франківськ, 2015. - 19 с. : рис.
186. РА417254 Мягков Ю. П. Моделі та інструменти формування організаційної структури проектно-орієнтованого підприємства в умовах турбулентного оточення : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Мягков Юрій Петрович ; Одес. нац. політехн. ун-т. - Одеса, 2015. - 16 с.
187. РА417467 Навафлех А. Х. А. Управління маркетингом зовнішньоекономічної діяльності підприємств продовольчого комплексу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ахмад Хуссеін Ахмад Навафлех ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с. : рис., табл.
188. РА417548 Надвиничний О. А. Аналіз маркетингової діяльності промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Надвиничний Олександр Анатолійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
189. РА417267 Омельченко О. С. Організаційно-економічне забезпечення реструктуризації підприємств машинобудування при загрозі банкрутства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Омельченко Ольга Сергіївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 21 с. : табл.
190. РА417372 Павленчик Н. Ф. Теоретико-методологічні основи функціонування ринку сільськогосподарської продукції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Павленчик Наталія Федорівна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 37 с. : рис., табл.
191. РА417418 Перегуда Є. Ф. Організаційно-економічний механізм диверсифікації діяльності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Перегуда Єлизавета Федорівна ; Житомир. нац. агроекол. ун-т. - Житомир, 2015. - 20 с. : табл.
192. РА417445 Пилипенко І. О. Центро-периферійні процеси і структури в територіальній організації суспільства : автореф. дис. ... д-ра геогр. наук : 11.00.02 / Пилипенко Ігор Олегович ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2015. - 40 с. : рис., табл.
193. РА417397 Раллє Н. В. Когнітивне управління розвитком національного господарства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Раллє Наталія Вікторівна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 21 с. : рис.
194. РА417350 Романів Т. В. Моделі та методи управління комунікаційними бар'єрами в складних проектах на основі ціннісноорієнтованого підходу : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.22 / Романів Тетяна Віталіївна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
195. РА417557 Росохата А. С. Наукові засади прогнозування перспективних напрямів інноваційного розвитку промислових підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Росохата Анна Сергіївна ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 20 с. : рис., табл.
196. РА417226 Синютка О. М. Розвиток метрополійних функцій великого міста : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / Синютка Олег Михайлович ; НАН України, ДУ "Ін-т регіон. дослідж. ім. М. І. Долішнього НАН України". - Львів, 2015. - 20 с.
197. РА417228 Ставицький О. В. Управління стратегічним розвитком підприємств хлібопекарської галузі : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ставицький Олександр Вікторович ; Нац. ун-т харч. технологій. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
198. РА417390 Степанова Д. С. Фіскальні ефекти адміністрування податків в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Степанова Дар'я Сергіївна ; ПВНЗ "Європ. ун-т". - Київ, 2015. - 21 с. : табл.
199. РА417340 Ус М. І. Формування підприємством ефективних партнерських відносин : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Ус Марина Ігорівна ; Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
200. РА417379 Хаустова В. Є. Промислова політика в Україні в умовах інтеграції та глобалізації економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Хаустова Вікторія Євгенівна ; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. - Київ, 2015. - 40 с. : рис., табл.
201. РА417401 Шандова Н. В. Управління стійким розвитком підприємств машинобудування: методологічні підходи : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Шандова Наталія Вікторівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 40 с. : табл., рис.
202. РА417206 Шевчук В. О. Освіта в системі відтворення робочої сили : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Шевчук Владислава Олегівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
203. РА417564 Шендерівська Л. П. Управління розвитком поліграфічних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Шендерівська Ліна Петрівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
204. ВА793772 "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти", міжнародна науково-практична конференція(19 ; 2013 ; Київ).XIX Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти", 28-29 листопада 2013 р. : тези доп. / Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Ін-т інформ. систем в менеджменті (м. Рига), Європ. ун-т ; [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2013. - 255 с. : рис., табл.
205. ВА793771 "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти", міжнародна науково-практична конференція(20 ; 2014 ; Київ).XX Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти", 27 листопада 2014 р. : тези доп. / Асоц. навч. закл. України приват. форми власності, Ін-т інформ. систем в менеджменті (м. Рига), Європ. ун-т ; [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 87 с. : рис.
206. ВС59429 Алексеев В. В. Агропромышленный менеджмент : учеб. пособие / В. В. Алексеев, Б. В. Агаев, М. А. Сагдеев. - М. : ДеКА, 2003. - 427 с. : рис.
207. ВА793842 Базиков А. А. Экономическая теория : курс лекций : учеб. пособие для студентов, обучающихся по направлению 521600 "Экономика" и др. экон. и неэкон. специальностям / А. А. Базиков. - М. : ИНФРА-М, 2005. - 286, [1] с. : рис. - (Высшее образование)
208. ВА793625 Бізнес-планування : навч. посіб. / Н. О. Лисенко [та ін.]. - Бровари : АНФ ГРУП, 2014. - 567 с. : рис., табл.
209. В355398/2 Бухгалтерські наукові дослідження в ЖДТУ. Т. 2: Моделювання системи інформаційного забезпечення управління в умовах невизначеності економіки / [Бардаш С. В. та ін.]. - 2015. - 429 с. : рис., табл.
210. ВА793839 Бьер М. Интеллектуальное ведение и сопровождение бизнеса / Майк Бьер ; [пер. с англ. А. С. Казаков]. - М. : КУДИЦ-ОБРАЗ, 2005. - 231 с. : рис., табл. - (IBM Press™)
211. ВА793761 Вплив глобалізаційних процесів на безпеку держави: економічний, інформаційний, соціальний та культурологічний аспекти : монографія / [Юхименко П. І. та ін.] : за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Юхименка П. І. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 513 с. : рис., табл.
212. ВА793585 "Фінансова безпека аграрного бізнесу", всеукраїнська конференція(2014 ; Житомир).Всеукраїнська конференція "Фінансова безпека аграрного бізнесу", м. Житомир, 22-23 жовтня 2014 р. : тези виступів / Житомир. держ. технол. ун-т, Ф-т обліку і фінансів ; [редкол.: В. М. Жук та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 143 с. : рис., табл.
213. ВА793850 Галицкая С. В. Денежное обращение. Кредит. Финансы: Теория и российская практика : учеб. пособие / С. В. Галицкая. - М. : Междунар. отношения, 2002. - 267, [1] с.
214. ВА793866 Геращенко А. Экономика XXI: страны, предприятия, человека / Алексей Геращенко. - Харьков : Фолио, 2015. - 285, [1] с. : рис., табл.
215. ВС59417 Герчикова И. Н. Регулирование предпринимательской деятельности: государственное и межфирменное : учеб. пособие / И. Н. Герчикова. - М. : Консалтбанкир, 2002. - 701 с.
216. ВА793683 Глущенко Л. Д. Теоретико-методичні засади розвитку малих промислових підприємств з технологічними інноваціями : монографія / Л. Д. Глущенко ; Вінниц. нац. техн. ун-т. - Вінниця : Вінницька газета, 2015. - 219 с. : рис., табл.
217. ВА793830 Гребенніков В. О. Інфокомунікації України: стратегія і тактика розвитку з урахуванням макроекономічних аспектів : монографія / В. О. Гребенніков, В. В. Хиленко. - Київ : Вид. центр Держ. ун-ту телекомунікацій, 2014. - 276 с. : рис., табл.
218. ВА793935 Грузіна І.А. Проблеми розвитку персоналу в системі стратегічного управління підприємством : монографія / Грузіна І. А., Дериховська В. І. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 250 с. : рис., табл.
219. ВА793859 Добсон С. Основы экономики : [учеб. пособие] / Стефен Добсон, Сюзан Полфреман ; [пер. с англ. и науч. ред. Т. И. Повалихиной, А. И. Терешкова]. - Минск : Экоперспектива, 2004. - 335 с. : рис., табл. - (Oxford)
220. ВА793577 Доценко А.І. Міста, селища та села Київщини : екон.-геогр. довід. / Доценко А. І. ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна", Ін-т економіки та менеджменту. - Київ : Ун-т "Україна", 2015. - 116 с.
221. ВА793575 Дякон В.М. Моделі і методи теорії прийняття рішень : підруч. для студентів ВНЗ / В. М. Дякон, Л. Є. Ковальов ; Європ. ун-т. - Київ : АНФ ГРУП, 2013. - 602 с. : рис., табл.
222. ВА793883 Елисеев А. С. Современная экономика : учеб. пособие / А. С. Елисеев. - М. : Дашков и К°, 2004. - 503 с. : рис., табл.
223. ВА793857 Емельянов А. Г. Основы природопользования : учеб. для студентов вузов, обучающихся по экон. специальностям / А. Г. Емельянов. - М. : Академия, 2004. - 295, [1] с. : рис., табл. - (Высшее профессиональное образование. Естественные науки)
224. ВА793888 Епифанов В. А. Финансовый менеджмент: понятие, направления и практика реализации : [учеб. для вузов] / В. А. Епифанов, А. А. Паньковский ; Моск. ин-т коммун. хоз-ва и стр-ва. - М. : УРСС, 2004. - 158, [2] с. : рис., табл.
225. ВА793580 Ершова Н. М. Оптимизация в управлении проектами : учеб. пособие / Н. М. Ершова, Д. А. Чирин, Т. А. Дементьева ; под ред. д-ра техн. наук, проф. Н. М. Ершовой. - Днепропетровск : ПГАСА, 2014. - 159 с. : рис., табл.
226. Р128622 Завдання до самостійної роботи з навчальної дисципліни "Організація та управління системою фінансово-економічної безпеки" для студентів спеціальності 8.18010014 "Управління фінансово-економічною безпекою" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Отенко І. П., Москаленко Н. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 30 с.
227. ВА793775 Інформаційні технології в економіці, менеджменті і бізнесі. Проблеми науки, практики і освіти : тези доп. за матеріалами XVIII Міжнар. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2012 р. / Європ. ун-т ; [редкол.: Тимошенко І. І. (голова) та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 337 с. : рис., табл.
228. ВА793940 Клименко Е.Н. Макроэкономика : учеб. пособие для самостоят. изучения дисциплины для иностр. студентов всех направлений подгот. / Клименко Е. Н., Крюкова О. Н., Бриль М. С. ; Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 219 с. : рис., табл.
229. ВА793563 Комп'ютерні технології в бухгалтерському обліку на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2" : [навч. посіб.] / В. М. Дякон [та ін.] ; Європ. ун-т, Уман. філ. - Київ : АНФ ГРУП, 2012. - 178 с. : рис.
230. ВА793612 Конкурентоспроможність підприємств - основа конкурентоспроможної економіки країни : колект. наук. монографія / [Білошкурська Н. В. та ін.] ; за наук. ред. канд. екон. наук, доц. Н. О. Лисенко ; Європ. ун-т, Уман. філія. - Київ : АНФ ГРУП, 2012. - 120 с. : рис., табл.
231. ВА793886 Корнейчук Б. В. Экономика. Деловые игры : [учеб. пособие] / Б. В. Корнейчук. - М. : Магистр : Инфра-М, 2015. - 205 с. : табл.
232. ВА793962 Литвиненко Н.І. Інституціональні складові соціально-економічного розвитку країни : монографія / Н. І. Литвиненко ; Держ. ВНЗ "Нац. гірн. ун-т". - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 308 с. : табл.
233. ВА793851 Маламуд Д. Б. Проблемы устойчивого экономического развития предприятий мясоперерабатывающей промышленности : [монография] / Д. Б. Маламуд. - М. : Экономика, 2003. - 133, [1] с. : табл., рис.
234. ВА793885 Малинин Е. Д. Организационная культура и эффективность бизнеса : учеб.-метод. пособие / Е. Д. Малинин ; Рос. акад. образования, Моск. психол.-соц. ин-т. - М. : Изд-во МПСИ ; Воронеж : МОДЭК, 2004. - 364, [3] с. - (Библиотека экономиста)
235. ВА793750 "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Умань).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-ресторанної індустрії", 28-29 травня 2015 р. / Уман. нац. ун-т садівництва, Каф. туризму та готел.-ресторан. справи ; [відп. ред. Транченко Л. В.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 162 с. : рис., табл.
236. ВА793889 Матлин А. М. Деньги и экономические решения / А. М. Матлин ; Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации. - М. : Дело, 2001. - 270, [1] с. : табл., рис.
237. ВА793680 Медведєва О. М. Ціннісно-орієнтоване управління взаємодією в проектах : монографія / Медведєва О. М. ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк : СНУ ім. Володимира Даля, 2015. - 242 с. : рис., табл.
238. ВС59416 Менеджмент, маркетинг и экономика образования : учеб. пособие для системы повышения квалификации и переподгот. пед. работников / [А. П. Егоршин и др. ; под ред. А. П. Егоршина, Н. Д. Никандрова]. - Н. Новгород : НИМБ, 2004. - 525 с. : рис., табл. - (Высшее образование)
239. ВА793937 Менеджмент : навч. посіб. / [Г. О. Дорошенко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Г. О. Дорошенко ; Харків. ін-т фінансів Укр. держ. ун-ту фінансів та міжнар. торгівлі. - Харків : ВСВ-Принт, 2015. - 299 с. : рис., табл.
240. ВА793845 Менеджмент: Век XX - век XXI : сб. ст. / Высш. шк. бизнеса Моск. гос. ун-та им. М. В. Ломоносова ; [сост. Петровская И. А.] ; под ред. д-ра экон. наук, проф. О. С. Виханского, канд. экон. наук, доц. А. И. Наумова. - М. : Экономистъ, 2004. - 334 с. : рис., табл. - (Disciplinae)
241. Р128620 Методические рекомендации к выполнению практических заданий по учебной дисциплине "Маркетинговые коммуникации" для иностранных студентов направления подготовки 6.030507 "Маркетинг" дневной формы обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Прохорова Т. П., Гронь А. В.]. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 46 с. : табл.
242. Р128646 Методические рекомендации к самостоятельной работе по учёту собственного капитала по учебной дисциплине "Финансовый учёт-2" для иностранных студентов направления подготовки 6.030509 "Учёт и аудит" всех форм обучения / Харьк. нац. экон. ун-т им. Семена Кузнеца ; [сост.: Маляревский Ю. Д. и др.]. - Харьков : ХНЭУ им. С. Кузнеца, 2015. - 30 с.
243. Р128625 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Дослідження операцій" для студентів напряму підготовки 6.030502 "Економічна кібернетика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Полякова О. Ю., Чаговець Л. О.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 46 с. : рис., табл.
244. Р128624 Методичні рекомендації до виконання практичних завдань та самостійної роботи з навчальної дисципліни "Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті" для студентів напряму підготовки 6.030509 "Облік і аудит" заочної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Іванієнко В. В.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 27 с. : рис., табл.
245. Р128623 Методичні рекомендації до проведення тренінгу на тему "Оцінка майна на основі застосування економіко-математичних методів" з навчальної дисципліни "Економіко-математичні моделі і методи оцінки майна" та оформлення звіту за його результатами для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Лебедєва І. Л., Лебедєв С. С.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 39 с. : рис., табл.
246. ВА793576 Міжнародний фінанансовий менеджмент : навч. посіб. / [Кузьмін О. Є. та ін.] ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 189, [1] с. : рис., табл.
247. ВА793961 Міненко М.А. Громадські об'єднання: досвід Німеччини : монографія / М. А. Міненко ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : КНТЕУ, 2015. - 327 с. : рис., табл.
248. ВС59412 Наукове супроводження геологічних об'єктів з метою оптимізації використання ресурсів надр (моніторинг надрокористування) : [монографія] / Г. І. Рудько [та ін.] ; за ред. д-ра геол.-мінерал. наук, д-ра геогр. наук, д-ра техн. наук, проф. Г. І. Рудька ; Держ. коміс. України по запасах корис. копалин, Укр. держ. геологорозвідув. ін-т. - Київ ; Чернівці : Букрек, 2015. - 588 с. : рис., табл.
249. ВА793487 Нечипорук П. П. Жить, улучшая мир. Уменьшение бедности в мире с помощью проекта ЗСО / [Нечипорук П. П., Сум И. Е.] ; от инициативы CPLB. - Киев : К. І. С., 2015. - 245 с. : ил., табл.
250. ВС59377 Нововведення - 2015: актуальний довідник для бухгалтера : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 95 с. - (Бібліотека "Баланс" ; №14, липень 2015 р.)
251. ВС59378 Новшества - 2015: актуальный справочник для бухгалтера : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 95 с. - (Библиотека "Баланс" ; № 14, июль 2015 г.)
252. ВА793933 Оверчук А. В. Фінансовий план підприємства : [навч. посіб.] / А. В. Оверчук ; [за ред. Ю. С. Цаль-Цалка] ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 185 с. : рис., табл.
253. ВА793627 Овсюк Н. В. Бухгалтерський облік, аналіз і контроль виплат працівникам: проблеми обліково-аналітичного забезпечення : монографія / Н. В. Овсюк ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2015. - 595 с. : рис., табл.
254. ВА793843 Пищик В. Я. Евро и доллар США. Конкуренция и партнерство в условиях глобализации / В. Я. Пищик. - М. : Консалтбанкир, 2002. - 301, [1] с. : табл.
255. Р128627 Практичні завдання з навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050601 "Прикладна статистика" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Стрижиченко К. А.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 35 с. : рис., табл.
256. ВА793482 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут екології, природоохоронної діяльності та туризму ім. В. Чорновола. Спеціальності: "Екологія та охорона навколишнього середовища", "Менеджмент природоохоронної діяльності", "Екологічний контроль та аудит", "Економіка довкілля та природних ресурсів", "Туризмознавство (Туристична діяльність)" : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: О. А. Бобуш та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 163 с. : іл.
257. ВА793483 Програми дисциплін та тестові завдання для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів (спеціалістів). Інститут підприємництва та перспективних технологій. Інститут післядипломної освіти. Спеціальності: "Комп'ютерний еколого-економічний моніторинг", "Управління проектами (Управління бізнес-проектами), "Адміністративний менеджмент", "Управління фінансово-економічною безпекою" : навч. посіб. для вступників до Нац. ун-ту "Львів. політехніка" на рівень магістра (спеціаліста) / Нац. ун-т "Львів. політехніка", Центр тестування та діагностики знань ; [уклад.: О. І. Білик та ін.] ; за заг. ред. проф. Ю. Я. Бобала [та ін.]. - Львів : Вид-во Львів. політехніки, 2015. - 103 с. : рис.
258. ВА793813 Прокіп А. В. Організаційні та еколого-економічні засади використання відновлюваних енергоресурсів : монографія / Прокіп А. В., Дудюк В. С., Колісник Р. Б. ; [за заг. ред. А. В. Прокіпа]. - Львів : ЗУКЦ, 2015. - 337 с. : рис., табл.
259. СО33766 Проскура К. П. Облікова політика підприємства від "А" до "Я" : практ. посіб. / Проскура Катерина Петрівна, Горбуненко Людмила Всеволодівна. - Київ : Емкон, 2015. - 85 арк. : табл.
260. ВА793617 Рамський А. Ю. Інвестиційний потенціал домогосподарств : монографія / Рамський А. Ю. ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка, Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2014. - 350 с. : рис., табл.
261. ВА793812 Рекламний менеджмент : навч. посіб. / [уклад.: Луцій О. П. та ін.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 327 с. : рис., табл.
262. Р128626 Робоча програма навчальної дисципліни "Методологія наукових досліджень" для студентів спеціальності 8.03050701 "Маркетинг" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Рожко В. І.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 35 с. : табл.
263. Р128635 Робоча програма навчальної дисципліни "Моделювання в управлінні соціально-економічними системами" для студентів спеціальності 8.03050901 "Облік і аудит" денної форми навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад.: Малярець Л. М., Тижненко О. Г.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 43 с. : табл.
264. ВА793790 Розвиток фінансового менеджменту в умовах хаотичного структурування економіки : монографія / [С. А. Кузнецова та ін.] ; за заг. наук. ред. д-ра екон. наук, проф., акад. АЕН України Кузнецової С. А. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 276 с. : рис., табл.
265. ВА793804 Скляренко О. В. Моделювання економічних систем у прикладах і задачах : навч. посіб. для студентів ВНЗ / О. В. Скляренко, Г. М. Терещук ; Європ. ун-т. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2012. - 218 с. : рис., табл.
266. ВА793884 Спивак В. А. Современные бизнес-коммуникации. Стандартные положения об отделах. Формы переписки. Делопроизводство / В. А. Спивак. - СПб. [и др.] : ПИТЕР, 2002. - 447 с. : рис., табл. - (Теория и практика менеджмента)
267. ВА793774 Стратегії стійкого розвитку економіки : матеріали Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., 17-30 квіт. 2014 р. / ПВНЗ "Європ. ун-т" ; [відп. ред.: Козинець А. О., Спасіченко З. В.]. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 103 с.
268. ВА793624 Стратегічне управління нафтогазовими підприємствами України: технології, механізми та інструменти реалізації : наук. монографія / [В. І. Варцаба та ін. ; за заг. ред. В. П. Петренка, С. А. Побігуна] ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 467 с. : рис., табл.
269. ВА793860 Ступаков В. С. Риск-менеджмент : учеб. пособие для студентов, обучающихся по специальности "Финансы и кредит" / В. С. Ступаков, Г. С. Токаренко. - М. : Финансы и статистика, 2005. - 281, [1] с. : табл., рис.
270. ВА793584 Сучасні інструменти реалізації практичного менеджменту, маркетингу та логістики: особливості застосування в глобальному конкурентному середовищі : зб. матеріалів II Всеукр. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів, здобувачів і студентів, 18-20 груд. 2014 р. / Житомир. держ. технол. ун-т (м. Житомир) [та ін.] ; [редкол.: О. В. Скидан та ін.]. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 288 с.
271. ВА793578 Тарасова Т.О. Первинний облік товарних операцій підприємств роздрібної торгівлі : монографія / Т. О. Тарасова, А. В. Янчев, І. Г. Волошан ; Харків. держ. ун-т харчування та торгівлі. - Харків : ХДУХТ, 2015. - 239 с. : рис., табл.
272. ВА793821 Тимошенко А.О. Система податкового контролю в Україні : монографія / А. О. Тимошенко ; Європ. ун-т. - Київ : Вид-во Європ. ун-ту, 2014. - 207 с. : рис., табл.
273. ВА793846 Финансовые и кредитные проблемы инвестиционной политики / [редкол.: Л. Н. Красавина (гл. ред.) и др.]. - М. : Финансы и статистика, 2004. - 316 с. : рис., табл. - (Научный альманах фундаментальных и прикладных исследований)
274. ВА793692 Формування інноваційних економічних систем: фінансове забезпечення, комерціалізація інтелектуальної власності, кооперація науки і бізнесу : матеріали VI міжнар. наук.-практ. конф., 15-17 квіт. 2015 р., м. Дніпропетровськ / Держ. ВНЗ "Нац гірн. ун-т", Дніпропетр. торг.-пром. палата ; [редкол.: В. Я. Швець та ін.]. - Дніпропетровськ : НГУ, 2015. - 156 с. : рис.
275. ВА793663 Формування сучасної стратегії підприємницької діяльності : зб. матеріалів 15-ї Всеукр. наук.-практ. конф., 29 листоп. 2012 р. / Європ. ун-т, Уман. філія ; [редкол.: Дякон В. М. (голова) та ін.]. - Умань ; Київ : АНФ ГРУП, 2013. - 463 с.
276. ВА793579 Чекулаєва О. Д. Інституційний механізм регулювання інноваційного розвитку будівельної сфери : монографія / О. Д. Чекулаєва ; Одес. держ. акад. буд-ва та архітектури. - Одеса : ОДАБА, 2015. - 224, [1] с. : рис., табл.
277. ВА793939 Чижевська Л.В. Словник економічних термінів: бухгалтерський облік, фінанси : навч. посіб. для студентів ВНЗ / Л. В. Чижевська, А. Ю. Масловська ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир : ЖДТУ, 2014. - 194 с.
278. ВА793927 Щербань О. Д. Основні напрямки реформування прикордонних транспортних систем (на прикладі Харківського регіону) : монографія / О. Д. Щербань, І. П. Косарєва. - Харків : НікаНова, 2014. - 146 с. : рис., табл.
279. ВА793858 Экономика и управление малой фирмой : учеб. пособие для студентов экон. вузов / [И. В. Мишурова и др.] ; под ред. И. В. Мишуровой. - М. ; Ростов н/Д : МарТ, 2004. - 672 с. : рис., табл. - (Экономика и управление)Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка