Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка10/23
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,85 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23
Історія. Історичні науки
117. РА417382 Бортник Л. В. Корпус охорони прикордоння на Волині у 1924-1939 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Бортник Лєна Валеріївна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 21 с.
118. РА417454 Булгакова А. В. Жіноцтво українського села часів голодомору 1932-1933 рр.: соціально-економічний та духовний аспекти : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Булгакова Альона Валентинівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 19 с.
119. РА417464 Гаврилюк І. В. Приватні війська князя Владислава Домініка Заславського (1618-1656 рр.) в контексті розвитку надвірних армій в ранньомодерній Європі XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Гаврилюк Іван Володимирович ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
120. РА417391 Гордійчук С. О. Політичні репресії на Закарпатті у 1944 - 1991 рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Гордійчук Сергій Олегович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т". - Ужгород, 2015. - 20 с.
121. РА417251 Долинська С. В. Українське селянство в переселенській політиці СРСР у 1920-ті роки : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Долинська Світлана Василівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
122. РА417324 Замостяник І. В. Побутова культура львівського міщанства кінця XVI - початку XVII ст. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Замостяник Ірина Володимирівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 16 с.
123. РА417197 Кагальна М. В. Повсякденне життя вчителів УРСР у другій половині 1950-х - першій половині 1960-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кагальна Марія Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
124. РА417212 Марцінишин Ю. Д. Становлення світоглядної концепції С. Подолинського в контексті модернізаційних процесів кінця XIX століття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Марцінишин Юрій Данилович ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Черкаси, 2015. - 20 с.
125. РА417236 Половинська В. В. Давня Русь і Скандинавія: політичні і соціокультурні відносини (XI - перша половина XII ст.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Половинська Віта Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
126. РА417323 Филипчук Г. В. Культові пам'ятки VIII - XII ст. в духовній культурі населення українського Прикарпаття : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Филипчук Галина Василівна ; НАН України, Ін-т українознавства ім. І. Крип'якевича, Ін-т народознавства. - Львів, 2015. - 19 с.
127. В355812/2 Білінський, Володимир Броніславович Україна-Русь. Кн. 2: Князі Галицькі-Острозькі. - 2015. - 375 с.
128. ВА793695 Голиш Г. М. Історія історичної науки від найдавніших часів до кінця XIX століття : підруч. для студентів ВНЗ зі спец. "Історія" / Г. М. Голиш ; Черкас. нац. ун-т ім. Богдана Хмельницького, Навч.-наук. ін-т історії і філософії. - Черкаси : Вертикаль, 2015. - 258 с. : іл.
129. Р128636 Домме Є. Варва - європейське містечко : [краєзнав. нарис] / Євгеній Домме ; Черніг. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг., Сівер. ін-т регіон. дослідж. - Чернігів : Сівер. центр післядиплом. освіти, 2015. - 47 с. : іл.
130. ВА793567 Дятлов В. А. Креститель Киевской Руси. Житие св. равноапостольного князя Владимира / Владислав Дятлов ; Укр. Православ. Церковь. - Киев : Мистецтво, 2015. - 111 с. : цв. ил.
131. ВС59411 Звід пам'яток історії та культури України: Полтавська область. Глобинський район / Упр. культури Полтав. облдержадмін., Центр охорони та дослідж. пам'яток археології Упр. культури Полтав. облдержадмін., Полтав. краєзнав. музей ім. Василя Кричевського ; [редкол.: Ю. В. Волошин та ін. ; упоряд. В. О. Мокляк ; авт. ст.: В. А. Андрієць та ін.]. - Полтава : АСМІ, 2014. - 711 с. : іл.
132. ВА793948 Кармазіна М.С. Між історією і політикою : [наук. розвідки, публіцист. ст.] / Марія Кармазіна ; НАН України, Ін-т політ. і етонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. - Київ : ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса, 2015. - 557 с.
133. ВА793613 Карнаух А. Л. Тризуб как знак Великой богини Киевской Руси / Карнаух Андрей Леонидович. - Днепропетровск : Академия истории, 2015. - 79 с. : рис.
134. В340167/15 Книга памяти Украины. Николаевская область. Т. 15: г. Николаев. Районы: Арбузинский, Баштанский. Березанский, Березнеговатский, Братский, Веселиновский, Вознесенский, Врадиевский, Доманевский, Еланецкий, Жовтневый, Казанковский, Кривоозерский, Николаевский, Новобугский, Новоодесский, Очаковский, Первомайский,Снигиревский / [обл. редкол.: Меріков В. І. (голова) та ін.]. - Николаев : Илион, 2014. - 410 с. : фот.
135. ВА793890 Моисеенко Г. Н. Эпоха победителей. Воспоминания пламенных лет! : док.-ист. повесть / Г. Н. Моисеенко. - М. : ИТРК, 2014. - 359 с. : фот.
136. ВС59382 Обпалені вогнем Афгану : біогр. нариси, відомості, довідки, спогади, листи, документи і матеріали / [авт.-упоряд.: Горошко С. І. та ін.]. - Жашків : С. І. Горошко [вид.], 2015. - 399 с. : фот.
137. ВА793942 Орос Л. І. Данилово : іст.-етногр. нарис від давніх часів до поч. XXI ст. / Лука Іванович Орос ; [упоряд. Таміла Висіцька]. - Ужгород : Ліра, 2015. - 410 с. : фот.
138. ВА793628 Російсько-український конфлікт: стан, наслідки, перспективи : позиції експертів, громадян / Konrad Adenauer Stiftung ; [керівник проекту Михайло Пашков ; голов. ред. Людмила Шангіна]. - Київ : Заповіт, 2015. - 56 с. : іл. - (Бібліотека Центру Разумкова)
139. ВС59379 Рязанов В. Жизнь и война генерала Василия Рязанова : расш. биогр. / Василий Рязанов. - Каменец-Подольский : Медоборы-2006, 2015. - 847 с. : фот.
140. С11511/9 Саннікова, Л. П. Іриця: Релікти живої пам'яті. Зшиток 9. - 2015. - 101 с. : фот.
141. С11510/8 Саннікова, Л. П. Ірниця: Релікти живої пам'яті. Зшиток 8. - 2015. - 112 с. : іл.
142. ВА793819 Сила м'якого знака, або Повернення Руської правди : [зб. ст.] / за заг. ред. Лариси Івшиної ; [упоряд.: Ігор Сюндюков, Надія Тисячна, Марія Томак]. - Київ : Українська прес-група, 2015. - 799, [10] с. : іл. - (Бібліотека газети "День")
143. СО33767 з дод. 1-16 Україна - європейська країна : [ст. з історії Укр. держави : використ. факсим. копії рідкіс. іст. док.] / [Нац. музей історії України] ; [авт.-уклад і керівник проекту С. Чайковський ; відп. ред. Ю. Ференцева ; фото: О. Іванов та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2015. - 119, [2] с. : кольор. іл. + 16 факсим. копій у конвертах
144. ВА793748 Україна. Війна. Власна пам'ять: дослідження, документи, свідчення / Ін-т історії України НАН України, Нац. музей історії України у Другій світ. війні, Мемор. комплекс ; [авт.-упоряд.: Л. В. Легасова та ін. ; редкол.: Л. В. Легасова та ін.]. - Київ : Аеростат, 2015. - 263 с. : іл.
145. ВА793626 Федорін В. Ґудбай, імперіє : розмови з Кахою Бендукідзе / Володимир Федорін ; [пер. з рос. В. Верб'яного]. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2015. - 527, [4] с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   23


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка