Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 397,76 Kb.
Сторінка9/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір397,76 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18
Економіка. Економічні науки
106. РА418497 Альошин С. Ю. Управління інноваційним розвитком промислового підприємства на засадах контролінгу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Альошин Сергій Юрійович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : табл., рис.
107. РА418560 Афанасьєва М. Г. Стратегія забезпечення стабільного економічного розвитку залізорудної галузі України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Афанасьєва Марія Григорівна ; Кіровогр. нац. техн. ун-т. - Кіровоград, 2015. - 20 с. : рис.
108. РА418563 Беник Н. Г. Організаційно-економічний механізм адаптації суднобудівельно-судноремонтних підприємств водного транспорту : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Беник Наталія Григорівна ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
109. РА418648 Гагауз В. М. Трансформація стандартів управління забезпеченням банківських позичок : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Гагауз Віталій Миколайович ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл., рис.
110. РА418559 Галкін А. С. Логістичне управління автотранспортним обслуговуванням декількох матеріальних потоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.22.01 / Галкін Андрій Сергійович ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків, 2015. - 23 с. : рис.
111. РА418580 Георгієва М. Д. Державна політика в аграрному секторі економіки Болгарії (1944-1989 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Георгієва Марія Дмитрівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
112. РА418585 Гончар О. І. Управління потенціалом підприємства за умов євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Гончар Ольга Іванівна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 40 с. : рис.
113. РА418610 Гуслєв А. П. Інтеграція туристичної індустрії України до глобального ринку туристичних послуг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Гуслєв Андрій Павлович ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 21 с. : рис.
114. РА418506 Д'яченко Ю. Ю. Розвиток персоналу промислових підприємств в умовах євроінтеграції : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Д'яченко Юрій Юрійович ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Сєвєродонецьк, 2015. - 38 с. : рис.
115. РА418607 Доровська І. О. Інформаційні технології моніторингу умов праці робітників гірничо-металургійних підприємств : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Доровська Ірина Олександрівна ; Херсон. нац. техн. ун-т. - Херсон, 2015. - 24 с. : рис.
116. РА418568 Дудко П. М. Стратегічне управління вищим навчальним закладом на основі конкурентних переваг : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Дудко Павло Миколайович ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
117. РА418525 Жмудська І. Б. Формування конкурентних переваг корпоративного підприємництва в умовах членства України в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Жмудська Ірина Борисівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
118. РА418457 Кир'язова Т. О. Розвиток державної податкової політики активізації промислового малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Кир'язова Тетяна Олександрівна ; Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. НАН України. - Одеса, 2015. - 22 с.
119. РА418561 Коваль Л. М. Управління ресурсними ринками в аграрному секторі національної економіки : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03 / Коваль Людмила Миколаївна ; Центр. спілка спожив. т-в України, Львів. комерц. акад. - Львів, 2015. - 37 с. : рис., табл.
120. РА418922 Конєв С. І. Механізм забезпечення експортно-імпортної діяльності підприємств за умов членства України в СОТ : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Конєв Сергій Іванович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 21 с.
121. РА418562 Лаврухін В. В. Реформування чинної моделі соціального захисту в системі пріоритетів державної соціальної політики в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Лаврухін Владислав В'ячеславович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 20 с.
122. РА418602 Лазарева М. Г. Науково-методичні основи управління динамічною стійкістю холдингів : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Лазарева Марина Геннадіївна ; Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2015. - 44 с. : рис., табл.
123. РА418649 Литвинюк О. В. Формування системи управління активами та пасивами банків : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Литвинюк Олександр Вікторович ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2015. - 20 с. : табл., рис.
124. РА418921 Мануйлович Ю. М. Маркетингове управління підвищенням конкурентоспроможності машинобудівних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Мануйлович Юрій Миколайович ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2015. - 20 с. : рис.
125. РА418511 Марінцева К. В. Наукові основи та методи забезпечення ефективного функціонування авіатранспортних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.22.01 / Марінцева Крістіна Валеріївна ; Нац. трансп. ун-т. - Київ, 2015. - 44 с. : рис.
126. РА418496 Маханьова Ю. М. Розвиток зовнішньої торгівлі продукцією агропромислового комплексу України в умовах сучасних інтеграційних процесів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Маханьова Юлія Миколаївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 22 с. : рис.
127. РА418600 Мельничук Д. П. Людський капітал: пріоритети модернізації суспільства у контексті поліпшення якості життя населення : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.07 / Мельничук Дмитро Петрович ; НАН України, Ін-т демографії та соц. дослідж. ім. М. В. Птухи. - Київ, 2015. - 40 с. : рис.
128. РА418504 Митропан С. О. Організаційно-економічний механізм державної підтримки малого підприємництва : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Митропан Світлана Олексіївна ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
129. РА418657 Назарова О. Г. Вартісний підхід до управління інвестиційним потенціалом підприємства : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Назарова Олена Гарріївна ; Донбас. держ. машинобуд. акад. - Краматорськ, 2015. - 20, [1] с. : табл., рис.
130. РА418567 Найда І. В. Механізми державного регулювання у сфері працевлаштування молодих спеціалістів : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Найда Інна Володимирівна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2015. - 20 с.
131. РА418603 Никифорак О. Я. Управління запасами в структурі оборотного капіталу економіки України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Никифорак Олександр Ярославович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2015. - 20 с. : рис., табл.
132. РА418938 Онешко С. В. Економічні основи управління експлуатаційними витратами портового оператора : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Онешко Світлана Володимирівна ; НАН України, Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж. - Одеса, 2015. - 23 с. : рис.
133. РА418659 Підхомний О. М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Підхомний Олег Михайлович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 40 с. : рис.
134. РА418516 Побережний Р. О. Формування стратегії розвитку машинобудівного підприємства на основі збалансованої системи показників : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Побережний Роман Олегович ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків, 2015. - 20 с. : рис., табл.
135. РА418936 Примостка А. О. Агентно-орієнтоване моделювання інвестиційної діяльності банків на фондовому ринку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Примостка Андрій Олександрович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2015. - 20 с.
136. РА418626 Прокопець Л. В. Підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Прокопець Людмила Володимирівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : рис.
137. РА418588 Романюк І. А. Формування та забезпечення зайнятості населення сільських територій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Романюк Ірина Анатоліївна ; Полтав. держ. аграр. акад. - Полтава, 2015. - 20 с.
138. РА418575 Рябіченко Д. О. Розвиток системи управління ліквідністю банку з урахуванням інтересів та впливу стейкхолдерів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Рябіченко Дмитро Олександрович ; Держ. ВНЗ "Укр. акад. банк. справи Нац. банку України". - Суми, 2015. - 22 с. : рис.
139. РА418613 Таранюк Л. М. Теоретико-методологічні засади управління вибором напрямів реінжинірингу бізнес-процесів промислових підприємств : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.04 / Таранюк Леонід Миколайович ; Сум. держ. ун-т. - Суми, 2015. - 38 с. : рис., табл.
140. РА418638 Харкавий М. О. Митний пост-аудит в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Харкавий Микола Олександрович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20 с. : табл., рис.
141. РА418587 Яловега Л. В. Формування маркетингового потенціалу молокопереробних підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Яловега Людмила Василівна ; ПрАТ "ВНЗ "Міжрегіон. акад. упр. персоналом". - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
142. РА418944 Янчев А. В. Організаційно-методологічні положення електронного документування в системі бухгалтерського обліку : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Янчев Андрій Володимирович ; Житомир. держ. технол. ун-т. - Житомир, 2015. - 36 с. : рис.
143. ВА795904 Бабець І. Г. Сталий розвиток і безпека регіону : навч. посіб. / І. Г. Бабець ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛДУВС, 2015. - 267 с. : рис., табл.
144. ВА795954 Білик М. Д. Фінансове планування на підприємстві : навч. посіб. / Білик М. Д., Бєлялов Т. Е. ; Київ. нац. ун-т технологій та дизайну. - Київ : ПанТот, 2015. - 435 с. : рис., табл.
145. ВА795547 Бобиль В.В. Облік у банках : навч. посіб. для студентів ВНЗ / В. В. Бобиль ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 328, [1] с. : рис., табл.
146. ВА795887 Вартанян Г. В. Сутність та складові механізму використання туристичного потенціалу поліфункціональних еколого-економічних територій : [монографія] / Г. В. Вартанян ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 117 с. : рис., табл.
147. ВА795548 Варцаба В.І. Управління регіональним розвитком: теорія і практика гармонізації цілей та інтересів влади, науки, бізнесу : наук. монографія / Варцаба Віра Іванівна ; Івано-Франків. нац. техн. ун-т нафти і газу, Ужгород. нац. ун-т. - Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2015. - 486 с. : рис., табл.
148. Р129074 Відповідальний маркетинг : гайд для компаній / Центр "Розвиток корпорат. соц. відповідальності" ; [ред. Небесна Т.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2012. - 36 с. : кольор. іл.
149. ВА795911 Вступ до спеціальності : метод. вказівки та завдання до семінар. занять та самост. роботи студентів напряму підгот. 6.030504 "Економіка підприємства" всіх форм навчання / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Міценко Н. Г., Дуляба Н. І., Лупак Р. Л.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 51 с.
150. ВА795907 Іванов Ю. Б. Податки і раціональне споживання енергоресурсів: реалії та перспективи : монографія / Іванов Ю. Б., Віннікова О. С. - Харків : Вид. ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2014. - 255 с. : рис., табл.
151. ВА796002 Інформаційне забезпечення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів : посіб. для тих, хто хоче розвивати с.-г. обслуговуючі кооперативи / Р. Я. Корінець [та ін.] ; [ред. Р. Я. Корінець] ; Нац. асоц. с.-г. дорад. служб України, Асоц. фермерів та приват. землевласників України. - Київ : Едельвейс, 2015. - 127 с. : рис. - (Дорадча кооперативна школа)
152. ВС59770 М. І. Туган-Барановський: вчений, громадянин, державотворець : [монографія] : до 150-річчя від дня народж. / [В. М. Геєць та ін. ; відп. ред. В. В. Небрат] ; НАН України, ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". - Київ : Наукова думка, 2015. - 361, [17] с. : іл.
153. ВА795953 Мартин А. Г. Планування розвитку територій : монографія / А. Г. Мартин, Л. А. Гунько, І. Г. Колганова. - Компринт : Компринт, 2015. - 275 с. : рис., табл.
154. ВА795544 Матвієць М. В. Стратегічне управління фінансовими потоками корпорацій : монографія / М. В. Матвієць ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 218 с. : рис., табл.
155. ВА796074 "Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи", всеукраїнська науково-практична конференція(5 ; 2015 ; Умань).Матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Менеджмент XXI століття: проблеми і перспективи" / Уман. нац. ун-т садівництва, Ф-т менеджменту ; [редкол.: Вернюк Н. О. та ін.]. - Умань : Сочінський [вид.], 2015. - 192 с. : рис., табл.
156. В355914/2 "Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України", міжнародна науково-практична конференція (2015 ; Ужгород) Матеріали доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Стан, проблеми та перспективи вдосконалення економіки України", 2-3 жовтня 2015 року. Ч. 2. - 2015. - 131 с. : рис., табл.
157. ВА795554 "Інноваційна економіка", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Харків).Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Інноваційна економіка" (15-16 травня 2015 року) : [зб. матеріалів]. - Харків ; Херсон : Гельветика, 2015. - 163 с. : рис., табл. - (Молодий вчений. Конференції)
158. ВА795553 "Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Херсон).Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Модернізація національної економіки: зміни в умовах кризи", 15-16 травня 2015 року / Херсон. держ. ун-т, Ф-т економіки і менеджменту, Херсон. обл. осередок Всеукр. асоц. політ. економії ; [редкол.: К. С. Шапошникова та ін.]. - Херсон : Гельветика, 2015. - 191 с. : табл.
159. ВА795906 "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", міжнародна наукова конференція молодих вчених(2015 ; Одеса).Матеріали Міжнародної наукової конференції молодих вчених "Економіко-екологічні проблеми сучасності у дослідженнях молодих науковців", 16-18 червня 2015 р., Одеса, Україна / Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 164 с. : рис., табл.
160. Р129108 Методические указания по выполнению контрольной работы по дисциплине "Интеллектуальный бизнес" для студентов специальности 8.03050401 "Экономика предприятия" дневной и заочной форм обучения экономического факультета / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: Дюжев В. Г., Сусликов С. В.]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 15 с.
161. Р129109 Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине "Управление потенциалом предприятия" для студентов специальностей 6.030601 "Менеджмент организаций и администрирование (по видам экономической деятельности)", 8.03060102 "Менеджмент инновационной деятельности" дневной и заочной форм обучения экономического факультета / Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т" ; [сост.: С. В. Сусликов, В. Г. Дюжев]. - Харьков : НТУ "ХПИ", 2015. - 19 с.
162. Р129110 Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт по дисциплінам "Інформаційні системи в інноваційній діяльності" та "Інформаційні системи і технології в інноваційній діяльності" для студентів спеціальностей: 8.03060102 "Менеджмент інноваційної діяльності" та 8.18010012 "Управління інноваційною діяльністю" / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад. Д. Ю. Крамськой]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2014. - 46 с. : рис., табл.
163. ВА796019 Мікловда В. П. Когнітивний підхід до оцінки операційних ризиків у контексті підвищення регіональної конкурентоспроможності (за матеріалами Закарпатської області) : монографія / В. П. Мікловда, В. Й. Даньків. - Ужгород : Карпатська Вежа, 2011. - 170 с. : табл., рис.
164. ВС59743 Облік запасів: від сировини до готової продукції. Класифікація виробничих запасів. Документообіг руху запасів, переоцінка запасів. Облік сировини, напівфабрикатів і відходів виробництва. Оцінка та облік готової продукції : практ. керівництво. - Дніпропетровськ : Баланс-Клуб, 2015. - 94 с. : табл. - (Бібліотека "Баланс" ; № 20, жовтень 2015 р.)
165. ВА795909 Облік у системі 1С: Підприємство : завдання для індивід. роботи, тест. завдання, завдання для поточ. модул. контролю знань студентів напрямів підгот.: 6.030504 "Економіка підприємства", 6.030508 "Фінанси і кредит", 6.030509 "Облік і аудит" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Бачинський В. І. та ін.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 83, [1] с. : табл.
166. Р129114 Організація ресторанного господарства : метод. вказівки до практ. робіт для студентів напряму підгот. 6.140101 "Готельно-ресторанна справа" (ден. і заоч. форми навчання) / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад. Ощипок І. М.]. - Львів : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 47 с. : рис., табл.
167. ВА795537 Організація соціально-трудових відносин та оплати праці в сільському господарстві / [І. М. Демчак та ін.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК, Ін- підгот. кадрів Держ. служби зайнятості України. - Київ : НДІ "Украгропромпродуктивність", 2015. - 254 с. : рис., табл.
168. ВА795908 Основи економічної теорії : метод. вказівки та завдання до семінар. (практ.) занять, самост. роботи студентів, тести для студентів галузі знань 0304 "Право" напряму підгот. 6.030401 "Правознавство" / Укоопспілка, Львів. комерц. акад. ; [уклад.: Шевчик Б. М. та ін.]. - Львів : Вид-во ЛКА, 2015. - 75, [1] с. : рис., табл.
169. ВА796041 Проблеми та перспективи ринково-орієнтованого управління підприємствами: теорія, методологія, практика : колект. монографія / [Сафонов Ю. М. та ін. ; упоряд. Гуменна О. В. ; редкол.: Гуменна О. В., Матукова Г. І., Сікора Д. Л.] ; Нац. ун-т "Києво-Могилян. акад.". - Київ : Києво-Могилян. акад. ; Кривий Ріг : СТПРЕС, 2015. - 534 с. : рис., табл.
170. ВА795552 Пшінько О.М. Управління вантажними вагонами компаній-операторів в умовах реформування залізничного транспорту України : монографія / О. М. Пшінько, Ю. С. Бараш, Л. В. Марценюк ; Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. В. Лазаряна. - Дніпропетровськ : Акцент, 2015. - 146, [1] с. : рис., табл.
171. ВА795951 Семенова С. М. Управління грошовими потоками на підприємствах водного транспорту: обліково-аналітичний аспект : монографія / С. М. Семенова, О. М. Шпирко ; Київ. держ. акад. вод. трансп. ім. гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 252 с. : рис., табл.
172. ВА796035 Соціо-еколого-економічні засади природокористування: інновації, інвестиції та механізм реалізації : монографія / [Скрипчук П. М. та ін.] ; за ред. Скрипчука П. М. ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 454 с. : рис., табл.
173. ВА795949 Турпак С. М. Логістичні системи управління залізничним транспортом металургійних підприємств : монографія / С. М. Турпак ; Запоріз. нац. техн. ун-т. - Херсон : Грінь Д. С. [вид.], 2015. - 264 с. : рис., табл.
174. ВС59742 Учет запасов: от сырья до готовой продукции. Классификация производственных запасов. Документооборот движения запасов, переоценка запасов. Учет сырья, полуфабрикатов и отходов производства. Оценка и учет готовой продукции : практ. рук. - Днепропетровск : Баланс-Клуб, 2015. - 94 с. : табл. - (Библиотека "Баланс" ; № 20, октябрь 2015 г.)
175. ВА796049 Шкуратов О. І. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку : монографія / О. І. Шкуратов, В. А. Чудовська, А. В. Вдовиченко. - Київ : ДІА, 2015. - 246 с. : рис., табл.
176. ВА795557 "Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти", міжнародна науково-практична конференція(2015 ; Одеса).Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти. Міжнародна науково-практична конференція, 15-16 травня 2015 року : [тези доп.] / Одес. нац. ун-т І. І. Мечникова, Ін-т математики, економіки та механіки, Каф. світ. госп-ва і міжнар. екон. відносин. - Одеса : ОНУ ім. І. І. Мечникова, 2015. - 191 с. : рис., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка