Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСторінка8/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,69 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Історія. Історичні науки
69. РА418479 Апальков М. В. Державотворча діяльність Львівської обласної ради у контексті суспільно-політичних процесів в УРСР (1990-1991) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Апальков Михайло Віталійович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 18 с.
70. РА418620 Бондаренко А. О. Культ воїна-звіра у мілітарних традиціях на території України : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.05 / Бондаренко Антон Олександрович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 16 с.
71. РА418582 Кравчук Д. В. Радянський партизанський та підпільний рух на Рівненщині : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Кравчук Дмитро Васильович ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 20 с.
72. РА418570 Самсонюк Т. М. Поляки Рівненщини в умовах становлення радянського тоталітарного режиму (1939-1941 рр.) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Самсонюк Тетяна Миколаївна ; Нац. ун-т "Остроз. акад.". - Острог, 2015. - 22 с.
73. РА418576 Янчук О. А. Становище української громади в Польщі (1980-1990) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.02 / Янчук Олена Андріївна ; НАН України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. - Київ, 2015. - 20 с.
74. РА418476 Яремчук Ю. М. Трансформація міського середовища Львова у другій половині 1960-х - першій половині 1980-х рр. : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 07.00.01 / Яремчук Юрій Михайлович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 18 с.
75. ВС59786 "Згадайте, братія моя...". Київ Тараса Шевченка / [Тетяна Чуйко та ін. ; переднє слово Д. Стуса]. - Київ : Либідь, 2015. - 255 с. : іл.
76. Р129088 Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева(6 ; 2000 ; Біла Церква).VI Краєзнавчі читання імені о. Петра Лебединцева, 27 квітня 2000 року / Від. культури Білоцерків. місьвиконкому [та ін.]. - Біла церква : ТОСК, 2002. - 48 с.
77. Р129070 Атлас С. Сила єдності - сила духа : творч. проект : [фотоальбом] / Сара Атлас ; Укр. фонд культури, Київ. міськдержадмін. - Київ : Комп'ютер.-вид., інформ. центр, [2014]. - 43 с. : кольор. фот.
78. ВА795938 Бондиани В. Стальной бог (психоголограмма Сталина) : докум.- публицист. роман / Влад Бондиани. - Харьков : Майдан, 2015. - 261, [2] с. : ил.
79. ВА796025 Виткалов С. В. Українська культура : навч.-метод. посіб. / Сергій Виткалов. - Рівне : РДГУ, 2015. - 195 с.
80. СО33928 Вклад выходцев из Украины в создание государства Израиль. Украинская земля – Эрец-Исраэль – Израиль : кат. выст. / [гл. ред. Ю. Смилянская ; фот.: Е. Заславская, А. Заславский, Н. Черевко]. - [Б. м.] : АВД ПЛЮС, 2015. - 96 с. : фот.
81. ВС59785 Гирич І. Б. Київ: люди і будинки : [путівник] / Ігор Гирич. - Київ : Либідь, 2015. - 428, [3] с. : іл.
82. ВА795927 Груздев В. Б. История Черниговщины (с древнейших времен до середины XIII века) / Груздев В. Б. - Чернигов : Лозовой В. М. [изд.], 2015. - 350, [1] с. : ил.
83. В345972/46, кн. 2 Грушевський, Михайло Сергійович Твори. Т. 46, кн. 2: Рецензії на праці Михайла Грушевського (1915-1938). Серія "Допоміжні матеріали: довідники, покажчики, архіви" / редкол.: Георгій Папакін (голов. ред.) [та ін.] ; [упоряд., передм., комент. В. Тельвак]. - 2015. - 484 с.
84. Р129076 Демківський Б. Мазепинці: від передісторії до сьогодення / Борис Демківський ; [упоряд. Євген Чернецький ; ред. Володимир Іванців] ; Білоцерків. міськрайон. об-ня Всеукр. т-ва "Просвіта" ім. Т. Шевченка, Білоцерків. міська орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. - Біла Церква : ТОСК, 2002. - 24 с.
85. В355915/4 Дорошенко, Дмитро Іванович Мої спомини про недавнє - минуле. Ч. 4: Під Директорією. На чужині (1919 - 1920). - 1924. - 100, [2] с.
86. ВА796077 Кафедра української історії та етнополітики: історія та сучасність : біобібліогр. довід. / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Каф. укр. історії та етнополітики ; [за ред. А. П. Коцура, В. Ф. Колесника ; передм. А. П. Коцура]. - Київ ; Чернівці : Книги - XXI, 2009. - 99 с. : фот.
87. ВА795958 Кинбурнская светопись : [альбом] / [авт. идеи, сост., авт. текста, пер. на англ.] Светлана Кустова. - Киев : Геопринт, 2015. - 321, [2] с. : фот.
88. ВА795896 Колокола памяти. К 70-летию Великой Победы : сб. публицист. соч. : соч. школьников и воспоминания ветеранов о войне / [отбор материалов, ред.] Зоя Шаталова. - Николаев : Шамрай, 2015. - 259 с. : ил.
89. /Р129026 Конотопська битва, 1659 : відеофільм : [відеурок-презентація для серед. шк.] / [Всеукр. громад. орг.] "Не будь байдужим!" ; [авт. сценарію Олексій Сокирко ; режисери: Оксана Данилевська, Яків Гольденберг]. - [Київ] : [б. в.], 2013. - 1 електрон. опт. диск (CD-ROM)
90. СО33921 Маланка : [фотоальбом] / авт. текст, [фот., пер.] Ірина Пустиннікова ; авт. ідеї та упоряд. Сергій Осадчук ; [фот.: І. Пустиннікова та ін.]. - Чернівці : [б. в.], 2014. - 147 с. : фот. кольор.
91. ВС59761 Маґочій П.-Р. Кожен карпаторусин є русином... але не кожен русин є карпаторусином : статті / Павло-Роберт Маґочій ; [пер. з англ. Н. Кушко, С. Біленький, з нім. Ю. Дуркот ; ред. укр. тексту В. Падяк]. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. - 132 с.
92. СО33933 Мельниченко В. Ю. Михайло Грушевський у Москві : авт. енциклопедія-хроноскоп / Володимир Мельниченко. - Київ : Либідь, 2015. - 565, [2] с. : іл.
93. СО33917 Панчук І. І. Історія України. Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання : за чинною програмою ЗНО : [посібник] / Ігор Панчук. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2015. - 479 с. : іл. - (Якісна підготовка до ЗНО)
94. ВА796008 Поляки в Ніжині : біогр. довід. / Ніжин. культур.-просвіт. спілка громадян пол. походження "Астер", Центр пол. культури ; [редкол.: Ф. Ф. Бєлінська (голова) та ін. ; передм. та післямова Г. Літвін та ін.]. - Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 228, [4] с. : фот.
95. Р129092 "Сіверщина в історії України", науково-практична конференція(12 ; 2013 ; Глухів).Програма дванадцятої науково-практичної конференції "Сіверщина в історії України", 29-31 травня 2013 р., м. Глухів / Нац. заповідник "Глухів", Центр пам'яткознавства НАН України і Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури. - Глухів : [б. в.], 2013. - 24 с.
96. ВА796040 Сарнацький О. П. Міжнародні відносини та світова політика (пер. пол. XVII ст. – 1918 р.) : [навч. посіб.] / [О. П. Сарнацький]. - Запоріжжя : Інтер-М, 2015. - 397 с.
97. ВА795992 Синявська Л.І. Важка промисловість Сходу і Півдня України під час Першої світової війни : монографія / Синявська Л. І. ; Ін-т історії України НАН України. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2014. - 475 с. : фот.
98. Р129026/CDR1862 Сокирко О. Г. Історичні матеріали з теми "Україна в роки правління Івана Виговського. Конотопська битва (1659 р.)" / [Сокирко О. Г.] ; Всеукр. громад. орг. "Не будь байдужим!". - Київ : [б. в.], 2014. - 26, [1] с.
99. В355912/Ч. 2, зошит 2 Список козацьких родів Сосницького повіту. Ч. 1: Ревізькі сказки 1858 року Зошит 2 : Місто Сосниця, містечко Нові Млини і села (Держархів Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 91). - 2010. - 48 с.
100. В355912/Ч. 1, зошит 1 Список козацьких родів Сосницького повіту. Ч. 1: Ревізькі сказки 1858 року Зошит 1 : Містечки Синявка, Стольне і села (Держархів Чернігівської обл., ф. 1011, оп. 1, спр. 90). - 2010. - 40 с. : табл.
101. ВА795895 Таланин В. И. Древнерусская доваряжская аристократия X - XVI вв. и её потомки: генеалогическое исследование / В. И. Таланин. - Запорожье : ЗНУ, 2015. - 167 с. : ил.
102. Р129081 з дод. Чернецький Є. А. До історії плесецької старовини: давній рід Шиденків у XVIII - XIX ст. : [дослідження] / Євген Чернецький ; Т-во охорони старожитностей Київщини. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2008. - 29 с.
103. Р129082 Чернецький Є. А. З історії Заріччя: до 50-річчя Старого моста / Євген Чернецький ; Білоцерків. міська орг. Укр. т-ва охорони пам'яток історії і культури. - Біла Церква : О. Пшонківський [вид.], 2010. - 8 с. : фот.
104. Р129080 Чернецький Є. А. Козацькі роди села Змітнів Сосницького повіту / Євген Чернецький ; Білоцерків. рицар. коло [та ін.]. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2010. - 26 с.
105. ВС59764 Ювілейний збірник на честь професора Павла-Роберта Маґочія : до 70-річчя від дня народж. науковця / [Serhiy Bilenky та ін. ; відп. ред. та упоряд.: В. Падяк, П. Крафчик] ; Дослід. центр карпатознавства (Ужгород, Україна), Ін-т русин. мови та культури Пряшів. ун-ту (Пряшів, Словаччина), Карпато-русин. дослід. центр (Нью-Йорк, Нью-Йорк, США). - Ужгород ; Пряшів ; Нью-Йорк : Вид-во В. Падяка, 2015. - 614 с. : фот.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка