Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 397,76 Kb.
Сторінка5/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір397,76 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Енергетика. Радіоелектроніка
40. РА418629 Андрійчук М. І. Математичне моделювання та числова оптимізація характеристик випромінюючих і хвилеводних систем та формуючих середовищ : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.05.02 / Андрійчук Михайло Іванович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 36 с. : рис.
41. РА418478 Барановський О. М. Інформаційна технологія аналізу самоподібних інформаційних потоків : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Барановський Олексій Миколайович ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 22 с. : рис., табл.
42. РА418519 Голевич О. Б. Ансамблі широкосмугових хаотичних телекомунікаційних сигналів із пониженням рівня системних завад : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.13 / Голевич Олег Богданович ; Одес. нац. акад. зв'язку ім. О. С. Попова. - Одеса, 2015. - 20 с. : рис.
43. РА418597 Городній О. М. Енергетичні показники квазірезонансних імпульсних перетворювачів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.12 / Городній Олексій Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
44. РА418505 Максимюк Т. А. Підвищення енергетичної та спектральної ефективності гетерогенних мереж мобільного зв'язку п'ятого покоління : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Максимюк Тарас Андрійович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 21 с. : рис.
45. РА418604 Малишевська К. М. Інтелектуальна система для розпізнавання об'єктів на оптичних зображеннях з використанням каскадних нейронних мереж : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.23 / Малишевська Катерина Миколаївна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2015. - 20 с. : рис., табл.
46. РА418489 Окоча С. В. Комп'ютеризована система вимірювання геометричних параметрів об'єктів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Окоча Сергій Васильович ; Держ. екон.-технол. ун-т трансп. - Київ, 2015. - 20, [1] с. : рис.
47. РА418577 Отман Шаді О. Ю. Метод зниження інтенсивності потоку відеокадрів в інфокомунікаційних системах на основі трансформування та кодування базових кадрів : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Отман Шаді О. Ю. ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с. : рис.
48. РА418494 Павлюк Л. В. Формування дослідницьких умінь у майбутніх бакалаврів енергетики агропромислового виробництва у процесі вивчення електротехнічних дисциплін : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Павлюк Любов Володимирівна ; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. - Київ, 2015. - 20 с.
49. РА418513 Плесканка Н. М. Моделі та алгоритми буферизації мультисервісного трафіку у телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Плесканка Назарій Михайлович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2015. - 20, [1] с. : рис., табл.
50. РА418635 Попович О. М. Математичні моделі, параметри та характеристики асинхронних двигунів електромеханотронних систем : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 05.09.01 / Попович Олександр Миколайович ; НАН України, Ін-т електродинаміки. - Київ, 2015. - 39 с. : рис., табл.
51. РА418536 Степенко С. А. Системи керування коректором коефіцієнта потужності з квазірезонансним імпульсним перетворювачем : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.09.03 / Степенко Сергій Анатолійович ; Черніг. нац. технол. ун-т. - Чернігів, 2015. - 20 с. : рис.
52. РА418586 Яцук П. П. Підвищення точності прогнозування розвитку технологій на телекомунікаційних мережах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.12.02 / Яцук Петро Петрович ; Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. - Харків, 2015. - 21, [1] с. : рис., табл.
53. ВА795542 Литвиненко А. Світлові прилади : навч. посіб. [для студентів вищ. техн. навч. закл.] / А. С. Литвиненко, О. Л. Черкашина ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. - 125 с. : рис., табл.
54. ВА795947 Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни "Основи програмування" для студентів напряму підготовки 6.051501 "Видавничо-поліграфічна справа" всіх форм навчання / Харків. нац. екон. ун-т ім. Семена Кузнеця ; [уклад. Браткевич В. В.]. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 110 с. : рис., табл.
55. ВА796015 Титко А. И. Научные основы, методы и средства диагностики асинхронных двигателей : [монография] / А. И. Титко, Ю. Н. Васьковский ; НАН Украины, Ин-т электродинамики, Нац. техн. ун-т Украины "Киев. политехн. ин-т". - Киев : Наш формат, 2015. - 299 с. : рис., табл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка