Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Загальнонаукове та міждисциплінарне знанняСторінка2/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
Загальнонаукове та міждисциплінарне знання

Нових надходжень за цією темою немає

Література універсального змісту

Нових надходжень за цією темою немає
Природничі науки в цілому
1. Р129100 Волкова А. Д. Природознавство. 3 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / А. Д. Волкова ; [мал. Н. Андрійченко]. - Київ : Оріон, 2015. - 31 с. : кольор. іл. - (Перевірка предметних компетентностей)


Фізико-математичні науки
2. РА418661 Баланенко І. Г. Методи якісного аналізу оптимізаційних задач для вироджених параболічних рівнянь : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.05.01 / Баланенко Ірина Григорівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
3. РА418574 Бондаренко Є. В. Алгоритмічні та геометричні властивості автоматних груп : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.08 / Бондаренко Євген Володимирович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 29 с.
4. РА418547 Клименко О. М. Деформації систем форм та відображень : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.06 / Клименко Олена Миколаївна ; НАН України, Ін-т математики. - Київ, 2015. - 19 с. : рис.
5. РА418458 Макогін В. І. Асимптотична поведінка та потраєкторні властивості автомодельних дробових випадкових полів : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Макогін Віталій Іванович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
6. РА418550 Пашко А. О. Статистичне моделювання випадкових процесів та полів із заданими точністю і надійністю : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.05.02 / Пашко Анатолій Олексійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 36 с.
7. РА418493 Попова А. В. Геометричне моделювання розміщення плоских орієнтованих об'єктів з кусочно-нелінійними границями : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.01.01 / Попова Альбіна Вадимівна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 26 с. : рис.
8. РА418534 Рощупкін О. Ю. Методи і засоби підвищення точності інформаційно-вимірювальних систем ультрафіолетового випромінювання : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Рощупкін Олексій Юрійович ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2015. - 20, [1] с. : рис.
9. РА418656 Савченко А. В. Адаптована T(q)-вірогідна оцінка в нелінійних моделях регресії з похибками у змінних : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Савченко Андрій Васильович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
10. ВА796010 "Математичне моделювання та математична фізика", всеукраїнська наукова конференція, присвячена 165-річчю від дня народження Софії Василівни Ковалевської(2015 ; Кременчук).Всеукраїнська наукова конференція "Математичне моделювання та математична фізика", присвячена 165-річчю від дня народження Софії Василівни Ковалевської, Кременчук, 22-25 вересня 2015 р. : матеріали конф. / Кременчуц. нац. ун-т ім. Михайла Остроградського [та ін.]. - Кременчук : КНУ ім. М. Остроградського, 2015. - 151 с. : рис., табл.
11. ВА795888 Герасимов О. І. Фізика гранульованих матеріалів : монографія / О. І. Герасимов ; Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 264 с. : рис.
12. ВА795941 Головина И. С. Диэлектрические резонаторы для ЭПР спектроскопии / И. С. Головина, И. Н. Гейфман, В. Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - Киев : НАН Украины, 2015. - 158 с. : рис., табл.
13. ВА795994 Марченко В. А. Обратные задачи теории малых колебаний : [монография] / В. А. Марченко, В. В. Славин ; Нац. акад. наук Украины, Физ.-техн. ин-т низких температур им. Б. И. Веркина. - Киев : Наукова думка, 2015. - 219 с. - (Проект "Наукова книга")
14. ВА795955 Математичне моделювання : [підручник] / А. М. Самойленко [та ін.] ; НАН України, Ін-т математики. - Київ : Наукова думка, 2015. - 327 с. : рис., табл.
15. ВА795939 Донецкий физико-технический институт имени А. А. Галкина. Монографии : (указатель) / Нац. акад. наук Украины, Донец. физ.-техн. ин-т им. А. А. Галкина ; [сост.: Н. Г. Сидоренко, Ю. В. Сухова ; ред. С. С. Фомина]. - Донецк : ДонФТИ им. А. А. Галкина НАН Украины, 2008. - 171 с. : ил.
16. Р129122 "Плазменная электроника и новые методы ускорения", международная конференция(13 ; 2015 ; Харьков).Программа ХIII Международной конференции "Плазменная электроника и новые методы ускорения" (24-28 августа 2015 г.), Харьков, Украина / Нац. акад. наук Украины, Нац. науч. центр "Харьк. физ.-техн. ин-т", Харьк. нац. ун-т им. В. Н. Каразина. - Харьков : [б. и.], 2015. - 14, [1] с.
17. ВА795948 Родионов В. Е. Люминесценция оксидных и сульфидных пленок / В. Е. Родионов ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т физики полупроводников им. В. Е. Лашкарева. - Киев : [б. и.], 2015. - 208 с. : рис., табл.
18. ВА795889 Физика сцинтилляторов. Материалы, методы, аппаратура : [материалы конф. "Инженерия сцинтилляционных материалов и радиационные технологии"] / Нац. акад. наук Украины, Ин-т сцинтилляц. материалов ; [гл. ред. Б. В. Гринев]. - Харьков : ИСМА, 2015. - 269 с. : рис., табл. - (Состояние и перспективы развития функциональных материалов для науки и техники)Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка