Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 397,76 Kb.
Сторінка14/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір397,76 Kb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Мистецтво. Мистецтвознавство
404. РА418935 Смородський В. І. Формування виконавських навичок гри на фортепіано в учнів дитячих музичних шкіл на засадах жанрового підходу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Смородський Віталій Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20, [1] с.
405. РА418937 Чень Чень Методика підготовки студентів до інтерактивного навчання музики учнів початкових шкіл Китаю : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Чень Чень ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
406. ВС59748 Велике [ і ] величне : [всеукр. міжмузейн. проект] : [каталог] / Нац. культур.-мистец. та музейн. комплекс "Мистец. Арсенал" ; [керівник проекту Н. Заболотна ; відп. ред. С. Савчук]. - Київ : Мистецький Арсенал, 2013. - 367 с. : кольор. іл.
407. ВС59746 Гусак Раїса Дмитрівна : біобібліогр. покажч. : до 70-річчя від дня народж. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад. О. О. Скаченко ; редкол.: М. М. Поплавський та ін.]. - Київ : КНУКіМ, 2015. - 173 с. : фот. - (Серія "Видатні постаті КНУКіМ" ; вип. 2)
408. ВС59762 Коробка Т. С. В ефірі Хор Українського радіо / Тетяна Коробка. - Київ : Музична України, 2015. - 157, [17] с. : фот.
409. ВА795936 Кричевський В. Г. Василь Кричевський. Mіж авангардом і традицією : з колекції Нац. худож. музею України : кат. вист., 4 жовт. - 10 листоп. 2013 / [упоряд. С. Сєлєзньов ; відп. ред. Ю. Зиновіїва ; пер. англ. С. Цуркан] ; Нац. худож. музей України. - Київ : ArtHuss, 2013. - 57, [2] с. : кольор. іл.
410. СО33918 Майстри хорового мистецтва : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад. О. О. Скаченко, Н. М. Кречко ; голов. ред. М. М. Поплавський]. - Київ : КНУКІМ, 2013. - 102, [19] с. : фот. - (Серія "Знаменні дати КНУКІМ" ; вип. 3)
411. СО33922 Мар'янівка : фотовист. з фондів Музею-садиби І. С. Козловського в с. Мар'янівка та робіт фотохудож. Сари Атлас, Київ, 2013, серпень : [каталог] / Київ. облдержадмін., Упр. культури, національностей та релігій [та ін.] ; [фот. С. Атлас]. - Київ : Силиконовий дім, 2013. - 26 с. : фот. кольор.
412. ВА796206 Марголіна І.Є. Оповиті серпанком забуття : живопис укр. художників у Кирилів. церкві / Ірина Марголіна. - Київ : Либідь, 2015. - 142, [1] с. : кольор. іл.
413. Р129087 Марія Заньковецька - геній української сцени : бібліогр. покажч. : до 160-річчя від дня народж. / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавровського ; [упоряд. В. І. Манжай, Н. В. Мухомодєєва ; вступ. ст. Г. В. Самойленка]. - Ніжин : Лисенко М. М., 2015. - 31 с.
414. ВС59788 Нікітенко Н.М. Бароко Софії Київської / Надія Нікітенко. - Київ : Либідь, 2015. - 270, [1] с. : кольор. іл.
415. ВС59745 Об'єднані любов'ю до української пісні : біобібліогр. покажч. / Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, Наук. б-ка ; [уклад.: О. О. Скаченко, В. В. Ткаченко ; голов. ред. М. М. Поплавський]. - Київ : КНУКіМ, 2013. - 242 с. : фот. - (Серія "Знаменні дати КНУКіМ" ; вип. 2)
416. СО33919 Панчук Ф. Знаки-символи. Живопис : [альб.-кат. вист. "Четвертий вимір"] / Федір Панчук ; [авт. вступ. ст. І. Френкель]. - [Рівне] : Перспектива, 2009. - [14] с. : кольор. іл.
417. ВА795934 Персони : з колекції Дмитра Андрієвського : в рамках Третього місяца фот. у Києві "Фотобієнале 2007" / Нац. худож. музей України. - [Київ] : [б. в.], [2007]. - [16] с. : фот.
418. ВА796043 Пугачов Є. В. Видимість і здорове сприйняття в будівлях і спорудах для глядачів : навч. посіб. для студентів ВНЗ, які навчаються за напрямом підгот. "Архітектура" / Є. В. Пугачов, В. А. Зданевич ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне : НУВГП, 2014. - 149 с. : рис., табл.
419. СО33920 Пустовійт Г. М. Гаврило Пустовійт, 1900-1947 : каталог / [вступ. слово О. Биструшкін ; авт. ст. О. Агамян ; упоряд.: Оксана і Георгій Пустовійти] ; Голов. упр. культури, мистецтв та охорони культур. спадщини викон. органу Київ. міськради (Київ. міськдержадмін.). - Київ : Гранмна, 2004. - 143 с. : іл.
420. ВА796042 Самі про себе. Автобіографії українських митців 1920-х років : [докум. зб.] / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Раїса Мовчан. - Київ : Кліо, 2015. - 638 с. : фот.
421. ВС59787 Степовик Д. В. Володимирський собор : історія, архітектура, малярство собору у Києві / Дмитро Степовик. - Київ : Дніпро, 2015. - 373, [2] с. : іл.
422. СО33923 Сычев С.И. Станислав Сычев : [творч. альбом из част. коллекций] / Станислав Сычев ; [авт. ст., сост. О. Левченко ; сост.: О. Левченко, Е. Гуцул ; вступ. ст.: Л. И В. Хандросы ; ред.: А. Левченко, Л. Сауленко ; пер.: И. Лабунько, Н. Вельчева, В. Владимиров-Лихолет]. - Киев : Майстер книг, 2013. - 207 с. : цв.ил.
423. ВА795933 Таяндьє І. Івон Таяндьє. Живопис : [кат. вист. у рамках фестивалю] "Французька весна в Україні", 4 квіт.-18 трав. 2008 р. / Івон Таяндьє ; Посольство Франції в Україні [та ін.]. - [Київ] : [б. в.], 2008. - [32] с. : кольор. іл.
424. СО33927 Україна неповторна : [фотоальбом] / [авт. вступ. ст. М. Попович ; фот.: Ю. Бусленко та ін.]. - Київ : Балтія-Друк, 2015. - 110, [1] с. : фот. кольор.
425. ВА795935 Художньо-меморіальний музей Олекси Новаківського : путівник / [Нац. музей у Львові ім. Андрея Шептицького] ; [авт. тексту Л. Волошин ; наук. ред.: О. Біла]. - Львів : НМЛ ім. А. Шептицького, [2013]. - 39 с. : іл.
426. Д3372 Час і простір гідності : спільн. проект студентів III курсу Майстерні графіч. дизайну Нац. акад. образотвор. мистецтва і архітектури / Анна Норець [та ін.] ; [пер. В. Каткова] ; Майстерня дизайну проф. В. К. Шості. - Київ : Майстерня дизайну проф. В. К. Шості, 2014. - [78] арк. : кольор. іл.
427. Р129072 Чернецький Є. А. Мар'янівка і Козловські наприкінці XIX століття / Євген Чернецький ; Мемор. музей-садиба І. С. Козловського в Мар'янівці. - Біла Церква : Олександр Пшонківський [вид.], 2013. - 19 с. : іл.
428. ВС59760 Шедеври в колекціях університетської бібліотеки: західноєвропейська гравюра XV-XIX століть : каталог-альбом / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка ; [упоряд.: О. В. Полевщикова, М. В. Алєксєєнко, Є. В. Бережок ; відп. ред. М. О. Подрезова]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 146 с. : іл. - (Серія: Музеї Одеського національного університету імені І. І. Мечникова. Випуск : Музей книги)
429. ВА795940 Bilous M. Citations : [exhibition cat., 18.02-18.03.2012] / Mykola Bilous ; [пер. С. Матвієнко] ; Nat. art museum of Ukraine. - Київ : Нац. худож. музей України, [2012]. - [36] с. : кольор. іл.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка