Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСторінка13/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір0,69 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18
Філологічні науки. Художня література
304. РА418645 Альошина М. Д. Відтворення ідіостилю Марка Твена в українських перекладах у зіставленні із російськими та польськими (на матеріалі романів "Пригоди Тома Сойєра" та "Пригоди Гекльберрі Фінна") : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.16 / Альошина Марина Дмитрівна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2015. - 20 с.
305. РА418598 Булкіна А. В. Діалогічний любовний дискурс у творчості Томаса Гарді (прагмакогнітивний аспект) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Булкіна Анна Володимирівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
306. РА418596 Губа Л. В. Семантика простору та її концептуалізація у малій прозі Германа Гессе : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Губа Лариса Василівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
307. РА418594 Кабиш М. Ю. Звукопис в українській поезії першої половини XX століття: семантика, функції : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Кабиш Марина Юріївна ; НАН України, Ін-т укр. мови. - Київ, 2015. - 20 с.
308. РА418627 Колісник М. П. Особливості функціонування північно-східного діалекту Англії у період 1960-2010 років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Колісник Марина Павлівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
309. РА418571 Косицький М. М. Аналітизм і синтетизм у морфології та словотворенні сучасної новогрецької мови : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.14 / Косицький Микола Миколайович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
310. РА418664 Леміш Н. Є. Комунікативно-прагматичні та структурно-семантичні характеристики каузального комплексу в сучасних германських, романських та слов'янських мовах: зіставно-типологічний аспект : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.02.17 / Леміш Наталія Євгенівна ; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. - Київ, 2015. - 36 с. : рис., табл.
311. РА418501 Ніколенко О. В. Прізвиська в англомовній картині світу: структурні, семантичні, соціокультурні особливості : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ніколенко Оксана Вікторівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
312. РА418515 Оздемір О. В. Українська жіноча проза кінця XX - початку XXI ст.: проблеми генезису та поетики : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Оздемір Оксана Василівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
313. РА418654 Олійник Н. А. Концепт ЕКОНОМІЧНА КРИЗА в англомовному економічному дискурсі 1930-х і 2000-х років : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Олійник Наталя Анатоліївна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с. : рис.
314. РА418522 Семенюк О. В. Лексичні новотвори Павла Тичини: структура, семантика, лексикографічно-часові параметри : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Семенюк Ольга Володимирівна ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
315. РА418655 Сидорова М. О. Лінгвопрагматичні властивості висловлень з імплікатурами у реактивних ходах німецькомовного діалогічного дискурсу : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сидорова Марія Олегівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2015. - 20 с.
316. РА418605 Фель О. Л. Проблематика та поетика малої прози Жана Дютура : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Фель Олена Леонідівна ; Чорномор. держ. ун-т ім. Петра Могили. - Миколаїв, 2015. - 18 с.
317. РА418634 Хилько І. А. Структура та семантика складнопідрядних умовних речень у мові української прози : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Хилько Ірина Анатоліївна ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Дніпропетровськ, 2015. - 20 с.
318. РА418521 Яворський А. Ю. Актуалізація поліських говорів у сучасному художньому тексті : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Яворський Андрій Юрійович ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2015. - 20 с.
319. ВА795905 "Українська германістика в діалозі культур", конференція Асоціації українських германістів(22 ; 2015 ; Львів).XXII конференція Асоціації українських германістів "Українська германістика в діалозі культур", 6 жовтня - 8 жовтня 2015 р. : зб. тез / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т інозем. мов. [та ін.] ; [редкол.: А. Й. Паславська (голов. ред.) та ін.]. - Львів : ПАІС, 2015. - 155 с.
320. Р129113 Авраменко О. М. Зошит для контрольних робіт з української літератури уч[ня] 11 класу : [навч. посіб.] / О. М. Авраменко. - Київ : Грамота, 2015. - 39 с.
321. Р129105 Авраменко О. М. Українська мова. 5 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / О. М. Авраменко. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
322. Р129106 Авраменко О. М. Українська мова. 7 клас : зб. завдань для оцінювання навч. досягнень учнів : [навч. посіб.] / О. М. Авраменко. - Київ : Оріон, 2015. - 39 с. : іл. - (Перевірка предметних компетентностей)
323. ВА795892 Андрухович Ю. І. Тут похований Фантомас : вибр. ТСН-ки 2010 - 2014 рр. / Юрій Андрухович ; [іл. Т. Бріль]. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 238, [1] с. : іл.
324. ВА795913 Ар'є П. Баба Пріся та інші герої : [п'єси] / Павло Ар'є. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 274, [1] с.
325. ВА796047 Арсеньева Е. Печать Владимира / Елена Арсеньева ; [пер. с фр. О. Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 413, [1] с.
326. Р129102 Бартыч А. Мамино лекарство : [стихи для детей] / Алексей Бартыч ; [худож. К. Погуляй]. - Киев : АДЕФ-Украина, 2015. - [6] с. : цв.ил.
327. ВА795550 Беценко Т.П. Стилістика сучасної української мови: Фоніка : [навч. посіб.] / Т. П. Беценко, І. Б. Голуб. - Суми : Мрія, 2015. - 322 с.
328. ВА795937 Бігун О. А. Byzantinum: pro et contra (Амбівалентність візантійства у творчості Тараса Шевченка) : [монографія] / Ольга Бігун. - Івано-Франківськ : Місто НВ, 2014. - 410, [31] с.
329. ВА796037 Ванденберг Ф. Восьмой грех : роман / Филипп Ванденберг ; [пер. с нем. Михаила Зимы]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 460, [1] с.
330. ВА796026 Ванденберг Ф. Наместница Ра : роман / Филипп Ванденберг ; [пер. с нем. Л. Ведерниковой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 317 с. : ил.
331. ВА796024 Ванденберг Ф. Сикстинский заговор : роман / Филипп Ванденберг ; [пер. с нем. М. Зимы]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 317 с. : ил.
332. ВА796028 Гай-Нижник П. П. Плинність : поезія / Павло Гай-Нижник. - Київ : Леся, 2015. - 93, [5] с. : іл.
333. ВА795997 Горян В. В. Простая дорога / Виктор Горян. - Черновцы : Друк Арт, 2015. - 191 с.
334. ВА795998 Гулей М. Т. Шанс : [роман] / Марія Гулей. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 239 с.
335. АО273135 Денисенко М. Мандрівка : [поезія] / Марина Денисенко. - Канів : Склянка часу / Zeitglas, 2015. - 75 с.
336. ВА795921 Деркачова О. Коли прокинешся : [роман] / Ольга Деркачова. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 186, [1] с.
337. ВА795902 Дігель А. У місячному сяйві : містич. роман / Алекс Дігель. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 285, [1] с.
338. ВА795549 Ділова іноземна мова: бізнес-курс англійської мови. Business english: dare to be... : texbook for students of econ. studies / Lviv acad. of commerce ; [авт.-уклад.]: Natalya Kovalyk, Olga Vanivska. - Lviv : Вид-во Львів. комерц. акад., 2015. - 203 с. : іл.
339. Р129093 Доценко А. М. Геном алфавіту: таємниця алфавіту України / Анатолій М. Доценко. - Дніпропетровськ : Середняк Т. К. ; Хорол : AmbaarBook, 2013. - 31 с. - (Серія "АЗИ" для допитливих ; вип. 1)
340. ВА795943 Дяків Х. Ю. Практикум з лінгвокраїнознавства німецькомовних країн : навч. посіб. / Христина Дяків ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І Франка, 2015. - 159 с.
341. ВА796030 Єсипенко Д. О. Повісті Бориса Гринченка "Серед темної ночі" та "Під тихими вербами": історія текстів і тексти в історії : [дослідження] / Дмитро Єсипенко ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ : Наукова думка, 2015. - 157, [18] с. : іл. - (Проект "Наукова книга" (Молоді вчені))
342. ВА796006 Єфименко В.А. Сучасна літературна казка на основі класичного сюжету: структурні, когнітивні, наратологічні виміри : монографія / В. А. Єфименко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Київський університет, 2015. - 326 с.
343. Р129124 "Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу", міжнародна науково-технічна конференція(2015 ; Київ).Інтелектуальні технології лінгвістичного аналізу. Міжнародна науково-технічна конференція, 19-20 жовтня 2015 року : тези доп. / НАН України, Нац. авіац. ун-т, Навч.-наук. ін-т комп'ютер. інформ. технологій ; [редкол.: Литвиненко О. Є., Ланде Д. В., Додонов О. Г.]. - Київ : НАУ, 2015. - 43 с. : рис.
344. ВА796082 Качковський О. Д. Вибір князя Аскольда : іст. роман / Лесь Качковський. - Київ : Інтерсервіс, 2012. - 447 с.
345. ВС59771 Київські полоністичні студії : [матеріали до 200-річчя від дня народж. Тараса Шевченка : ст. укр. і зарубіж. дослідників] / Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології [та ін.] ; [наук. ред. та упоряд. Р. Радишевський]. - Київ : ДІА, 2015. - 527 с. - (Київські полоністичні студії ; т. 26)
346. ВА795915 Крим по-українськи : [веселі та сумні історії : новели] / [упоряд. Антось Тонюк]. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 180, [3] с.
347. ВА795916 Литовченко Т. І. Фатальна помилка : авантюр.-іст. роман / Тимур і Олена Литовченки. - Харків : Фоліо, 2015. - 317, [2] с. - (Серія "Історія України в романах")
348. ВА796001 Ліпс К. М. Час змін : [роман] / Катерина Ліпс ; [пер. з рос. С. В. Сулими]. - Харків : Віват : Аргумент-Принт, 2016. - 350, [1] с. - (Серія "Натхнення")
349. ВА796207 Луньова Т.В. Зайченятко У : [казка : для дошк. та мол. шк. віку] / Тетяна Луньова ; [худож. Яна Кернер-Вернер]. - Київ : Веселка, 2015. - 82, [1] с. : кольор. іл.
350. ВА796036 Майер Д. Невидимая угроза : роман / Джина Майер ; [пер. с нем. Олеси Малой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Cемейного Досуга", 2015. - 285 с.
351. ВА796023 Малицька К. Чом, чом, земле моя / Костянтина Малицька ; [упоряд., прим. та наук. ред. О. М. Івасюк, В. Є. Бузинської]. - Чернівці : Букрек, 2015. - 510, [8] с. : іл.
352. ВА796076 "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань", всеукраїнська науково-практична конференція(2 ; 2015 ; Харків).Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Поєднання інноваційних і традиційних технологій навчання української та іноземних мов як чинник забезпечення дієвості знань" / Харків. торг.-екон. ін-т Київ. нац. торг.-екон. ун-ту ; [редкол.: Романова О. О., Грачова І. В., Лященко О. В.]. - Харків : РВВ ХТЕІ КНТЕУ, 2015. - 381 с.
353. ВА796018 Матіїв М. Д. Словник стійких зворотів бойківських говірок / Микола Матіїв. - Київ ; Сімферополь : Доля, 2014. - 174, [1] с.
354. ВА795918 Мухарський А. Д. Доба. Сповідь молодого бандерівця : неполіткорект. роман : у 4 ч. / Антін Мухарський. - Харків : Фоліо, 2015. - 197, [1] с.
355. ВА795917 Мухарський А. Д. Доба. Сповідь молодого бандерівця : неполіткорект. роман : у 4 ч. / Антін Мухарський. - Харків : Фоліо, 2015. - 197, [1] с.
356. ВА796003 Надія Панчук: до 75-річчя від дня народження : бібліогр. покажч. / Упр. культури Закарпат облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад.: М. Б. Бадида, Л. О. Падяк ; ред. Л. О. Падяк]. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. - 65, [9] с. : іл. - (Серія "Культура краю в особах")
357. ВА796017 Намалюй мені ніч. Вісник Міжнародного поетичного конкурсу одного вірша про любов "Намалюй мені ніч", присвячений 90-літтю українського поета Миколи Євгенійовича Петренка / [упоряд. Апальков О.]. - Канів : Склянка часу, 2015. - 241 с.
358. ВА620732 Наукові основи методики літератури : Посібник для студ. вищих закладів освіти / Н. Й. Волошина [та ін.] ; ред. Н. Й. Волошина. - К. : Ленвіт, 2002. - 344 с.
359. ВС59747 Нахлік Є. К. Перелицьований світ Івана Котляревського: текст - інтертекст - контекст : [монографія] / Євген Нахлік ; НАН України, ДУ "Ін-т Івана Франка". - Львів : Вид- во Львів. політехніки, 2015. - 541, [2] с. : іл. - (Серія "Літературознавчі студії" ; вип. 21)
360. ВА796009 Николаев А. Медальон : мистич. роман, рассказы / Александр Николаев. - Дніпропетровськ : LizunoffPress, 2015. - 275 с.
361. ВА796016 Нонна Михайлівна Шляхова : біобібліогр. покажч. / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Філол. ф-т, Наук. б-ка ; [голов. ред. І. М. Коваль ; упоряд. Г. П. Бахчиванжи]. - Одеса : Астропринт, 2015. - 165, [9] с. : фот. - (Біобібліографія вчених університету. Випуск: Філологи)
362. АО273134 Ославський Б. Льонтом. Дороги і люди / Богдан Ославський. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 181, [2] с. : іл.
363. ВА795999 Павленко О. Г. "Розмикання меж..." (Авторські концепції перекладацтва другої половини XX століття: компаративний аспект) : монографія / О. Г. Павленко ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ : Логос, 2015. - 444, [8] с. : іл.
364. ВА795903 Панич М. 7 історій та інші п'єси / Моріс Панич ; пер. з англ. Івана Кричфалушія. - Брустурів : Дискурсус, 2014. - 311, [1] с.
365. ВА795536 Парієнко В. А. Лабіринти пригод (моїх і не тільки) : бувальщини / Володимир Парієнко. - Суми : Мрія-1, 2015. - 197 с.
366. АО273133 Пахлеван А. Безумные счастливчики : новеллы / Амир Пахлеван. - Дрогобыч : КОЛО, 2013. - 127, [2] с.
367. АО273132 Пахлеван А. Вы за хорошее мое почти меня распяли : поэма / Амир Пахлеван. - Киев : Задруга, 2015. - 100 с. : ил.
368. АО273131 Пахлеван А. Майдан Незалежности : (поэма) / Амир Пахлеван. - Киев : Задруга, 2015. - 92 с. : ил.
369. АО273130 Пахлеван А. Цыганское сердце : (поэма) / Амир Пахлеван. - Киев : Задруга, 2015. - 92 с. : цв.ил.
370. Р129112 Підопригора О. О. Пушок із Перу : [для дітей дошк. віку] / Оля Підопригора ; [іл. Столярчук Р.]. - Київ : АДЕФ-Україна, 2015. - 28 с. : кольор. іл.
371. ВА795950 Померанцев П. Нічого правдивого й усе можливе. Пригоди в сучасній Росії / Пітер Померанцев ; [пер. з англ. Андрій Бондар]. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2015. - 239 с.
372. ВА795952 Приходько В. И. Отражение : стихи / Валентина Приходько. - Киев : Изд. дом Дмитрия Бураго, 2015. - 81 с.
373. ВА795920 Прохасько Т. Б. Радість контакту. Розмови з Тарасом Прохаськом / [упоряд. Василь Карп'юк]. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 203, [1] с.
374. ВА795912 Процюк С. Під крилами великої Матері. Ментальний Майдан : роман / Степан Процюк. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 238, [1] с.
375. ВА795922 Пруткова Т. Будда для Мері : сумні та веселі пісні про любов / Тала Пруткова. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 145, [6] с.
376. Р129099 Робберехт Т. Про вовка, який випав із книжки : [для читання дорослими дітям] / Робберехт Тьєррі ; [іл. G. Mabire ; пер. з англ. С. Колесник]. - Харків : Віват, 2016. - 29 с. : кольор. іл. - (Акварель)
377. Р129098 Робберехт Т. Про волка, который выпал из книги : [для чтения взрослыми детям] / Робберехт Тьерри ; [ил. G. Mabire ; пер. с англ. С. Колесник]. - Харьков : Виват, 2016. - 29 с. : цв.ил. - (Акварель)
378. АО273136 Свідзінський В. Є. Тай-зілля : [зб. поезій] / Володимир Свідзінський ; [упоряд., підгот. текстів, передм., прим. Елеонори Соловей]. - Кам'янець-Подільський : Рута, 2015. - 331 с.
379. ВА795925 Спарк М. Помічники та підбурювачі : [роман] / Мюріел Спарк ; пер. з англ. Івана Кричфалушія. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 126, [1] с.
380. ВА796081 Степаненко М.О. Вибрані праці / Микола Степаненко ; упоряд.: М. Г. Кульчинський, П. П. Ротач. - Полтава : Просвіта, 1994. - 130, [1] с. : іл.
381. ВА796004 Столяр О. І. Спогади і сьогодення / Омелян Столяр. - Сторожинець : [б. в.], 2015. - 139 с. : фот.
382. ВА795924 Стоппард Т. Розенкранц і Ґільденстерн мертві : [дві п'єси] / Том Стоппард ; пер. з англ. Івана Кричфалушія. - Брустурів : Дискурсус, 2015. - 173, [1] с.
383. ВА796005 Сугейко Л.Г. Каліграфія : навч.-метод. посіб. для здобувачів ступеня вищ. освіти "бакалавр" спец. 6.010102 "Початкова освіта" / [Сугейко Л. Г.] ; Херсон. держ. ун-т, Ф-т дошк. та початк. освіти, Каф. філології. - Херсон : Стар, 2015. - 146 с.
384. ВА795990 Таємний легіон Української революції : [докум.-публіцист. нариси] / Олександр Скрипник. - Київ : Ярославів Вал, 2015. - 316, [3] с. : фот.
385. Р129083 Творчість Т. Г. Шевченка в дослідженнях науковців Ніжинської вищої школи : бібліогр. покажч. наук. пр. викладачів НДУ ім. Миколи Гоголя про життя та творчу спадщину Т. Г. Шевченка / Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя, Б-ка ім. М. О. Лавровського ; упоряд. Манжай Валентина Іванівна. - Ніжин : НДУ, 2014. - 43 с.
386. Р129084 Тимчук В. Гуцульське повстаннє : поема / Володимир Тимчук. - Львів ; Ужгород ; Ясіня : Астролябія, 2014. - 22, [1] с. : кольор. іл.
387. ВА795919 Ткачівська М. Коли я втікала із раю : [вірші] / Марія Ткачівська. - Івано-Франківськ : Дискурсус, 2015. - 109 с.
388. ВС59757 Трофимчук М. С. Латиномовна література України XV - XIX ст.: жанри, мотиви, ідеї : [монографія] / М. С. Трофимчук ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. - 379, [16] с.
389. ВА796011 Хедланд Д. Свет твоих глаз : роман / Джоди Хедланд ; [пер. с англ. Т. Ивановой]. - Харьков ; Белгород : Книжный Клуб "Клуб Семейного Досуга", 2015. - 301, [1] с.
390. ВА795535 Царик Ю. М. Прощання без прощання : поезії / Юрій Царик ; [упоряд.: Галина Царик, Леся Тесленко]. - Суми : Мрія-1, 2015. - 127 с. : іл.
391. Р129107 Чубач Г. Т. Малюємо, читаємо, пишемо / Ганна Чубач. - Чернівці : Букрек, 2015. - 23 с. : іл.
392. ВА795551 Чумак Л. В. Розвиток професійності вчителя-філолога: імпліцитність, експліцитність, інституціональність : монографія / Чумак Лариса Володимирівна. - Херсон : КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", 2014. - 271 с.
393. ВА795893 Шевельов Ю. В. З історії незакінченої війни : [вибр. есе і розвідки] / Юрій Шевельов ; упоряд. Оксана Забужко, Лариса Масенко. - Київ : Києво-Могилянська академія, 2015. - 468, [2] с. - (Бібліотека Шевченківського комітету)
394. ВА795914 Шевчук Ю. Мовна шизофренія. Quo vadis, Україно? / Юрій Шевчук. - Брустури : Дискурсус, 2015. - 58, [1] с.
395. Р129096 Шуберт И. Мой друг пират : [для чтения взрослыми детям] / Ингрид и Дитер Шуберт ; [пер. с англ. Э. Шатиловой]. - Киев : Виват, 2016. - 28 с. : цв.ил. - (Акварель)
396. Р129097 Шуберт І. Мій друг пірат : [для читання дорослими дітям] / Інгрід та Дітер Шуберт ; [пер. з рос. О. Пилипенко]. - Харків : Віват, 2016. - 28 с. : кольор. іл. - (Акварель)
397. Р129095 Шуберт І. Офелія, або Що сталося з крокодилом : [для читання дорослими дітям] / Інгрід і Дітер Шуберт ; [пер. з рос. О. Пилипенко]. - Харків : Віват, 2016. - 31 с. : кольор. іл. - (Акварель)
398. АО273139 Що ховається у сутінках : [збірка] / Клайв Баркер [та ін.] ; уклад. Ричард Чизмар ; [пер. з англ. В. В. Меренко]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Cімейного Дозвілля", 2015. - 218, [3] с. : іл.
399. Р129111 Щур А. В. Казки діда Власа / Анатолій Щур ; [худож.: Михальська В., Куницький О.]. - Рівне : Волинські обереги, 2015. - 26, [1] с. : кольор. іл.
400. В277433/3 Hasi Siracəddin Qənimət ŏglu Həzrət Nizami Gəncəvinin. 3-cü kitab: Yaradiciliğinda peyğəmbərlik anlayişi və Həzrət Məhəmməd (s.a.s.) / elmi red.: Abdullah Kahraman. - 2009. - 384 səh.
401. В277433/4 Hasi Siracəddin Qənimət ŏglu Həzrət Nizami Gəncəvinin. 4-cü kitab: Meracnamələrinin şərhi / elmi red.: Abdullah Kahraman. - 2010. - 767 səh.
402. В277433/5 Hasi Siracəddin Qənimət ŏglu Həzrət Nizami Gəncəvinin. 5-ci kitab: Görə, insan qəlbinin həqiqətləri / elmi red.: Abdullah Kahraman. - 2012. - 504 səh.
403. В277433/6 Hasi Siracəddin Qənimət ŏglu Həzrət Nizami Gəncəvinin. 6-ci kitab: "Sirlər Xəzinəsi" dastanindaki ilk dörd məqalənin şərhi / elmi red.: Abdullah Kahraman. - 2013. - 587 səh.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка