Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 397,76 Kb.
Сторінка12/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір397,76 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18
Культура. Наука. Освіта
248. РА418934 Бабельчук О. І. Проблема заохочення керівних кадрів середньої освіти України (20-ті - 90-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бабельчук Ольга Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
249. РА418491 Бикасова С. А. Становлення та розвиток соціально-педагогічної служби у загальноосвітніх школах України (20-ті - 90-ті роки XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Бикасова Світлана Анатоліївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
250. РА418549 Бойко В. Ф. Уніфікація документації в Україні: історія та сучасний стан : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Бойко Віта Федорівна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. - Київ, 2015. - 20 с.
251. РА418640 Дегірменджі М. Підготовка фахівців дошкільної освіти у вищих навчальних закладах Туреччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Дегірменджі Мюджахіт ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с.
252. РА418650 Добровольська-Піпіч І. Є. Педагогічні умови формування академічної компетентності майбутніх викладачів професійного навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Добровольська-Піпіч Ірина Євгенівна ; Черніг. нац. пед. ун-т ім. Т. Г. Шевченка. - Чернігів, 2015. - 20 с. : табл., рис.
253. РА418573 Дудко С. Г. Дидактичні засади формування здоров'язбережувального навчального середовища початкової школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Дудко Сергій Григорович ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 20 с.
254. РА418647 Кавиліна Г. К. Підготовка майбутніх вихователів до організації образотворчої діяльності з дітьми різновікових груп дошкільних навчальних закладів : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Кавиліна Ганна Костянтинівна ; Держ. закл. "Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського". - Одеса, 2015. - 20 с. : табл.
255. РА418481 Калачова Л. В. Підготовка викладачів інститутів післядипломної педагогічної освіти до застосування аудіовізуальних засобів навчання : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Калачова Людмила Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2015. - 20 с.
256. РА418927 Карпич І. О. Проблеми дитячого руху в педагогічній історії України (20 - початок 30-х рр. XX ст.) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Карпич Ірина Олександрівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 20, [1] с.
257. РА418929 Комар О. С. Розвиток освіти дорослих у Франції : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Комар Олена Станіславівна ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини. - Умань, 2015. - 19 с.
258. РА418584 Коробейнікова Л. Г. Психофізіологічні стани організму людини в період тренувань та змагань з олімпійських видів боротьби : автореф. дис. ... д-ра біол. наук : 03.00.13 / Коробейнікова Леся Григорівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 38 с. : рис., табл.
259. РА418569 Маніло Ю. В. Підготовка арбітрів різної кваліфікації до професійної діяльності в футболі : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Маніло Юрій Васильович ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 20 с. : табл.
260. РА418660 Озерна Н. М. Виховна спрямованість літератури для дітей в історії розвитку дошкільного виховання (друга половина XIX - середина XX століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Озерна Наталія Миколаївна ; Кіровогр. держ. пед. ун-т ім. Володимира Винниченка. - Кіровоград, 2015. - 20 с.
261. РА418548 Отамась І. Г. Організація діловодства у регіонах УСРР-УРСР у 1920 - 1980-х роках (на прикладі Черкаського регіону) : автореф. дис. ... канд. іст. наук : 27.00.02 / Отамась Інна Григорівна ; Держ. арх. служба України, Укр. НДІ арх. справи та документознавства. - Київ, 2015. - 18 с.
262. РА418572 Полякова В. Я. Дидактичні засади організації самостійної навчальної діяльності учнів старшої школи : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.09 / Полякова Вікторія Ярославівна ; Терноп. нац. пед. ун-т ім. Володимира Гнатюка. - Тернопіль, 2015. - 19 с.
263. РА418517 Проценко О. С. Формування життєвої компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі професійної підготовки : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Проценко Олена Сергіївна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
264. РА418662 Пучко А. О. Особливості диференційованого навчання старших учнів у сучасних вальдорфських школах Німеччини : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Пучко Анна Олександрівна ; Мелітоп. держ. пед. ун-т ім. Богдана Хмельницького. - Мелітополь, 2015. - 20 с.
265. РА418484 Стріхар О. І. Теоретико-методичні засади підготовки вчителя до формування творчих здібностей школярів в умовах інтеграції музичного навчання : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Стріхар Оксана Іванівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 40 с. : табл.
266. РА418595 Уманець В. О. Формування базових професійних компетенцій майбутніх кваліфікованих робітників з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин у фаховій підготовці : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Уманець Володимир Олександрович ; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. Михайла Коцюбинського. - Вінниця, 2015. - 20 с.
267. РА418524 Федоренко М. І. Особливості економічного виховання старшокласників з глибокими порушеннями зору : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.03 / Федоренко Мирослав Ігорович ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 16, [1] с.
268. РА418528 Филипська В. І. Система заохочень до професійного самовдосконалення вчителів у Великій Британії (друга половина XX - початок XXI століття) : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Филипська Віта Іванівна ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. - Харків, 2015. - 20 с.
269. РА418556 Флярковська О. В. Формування у підлітків готовності до творчої самореалізації в процесі позакласної виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Флярковська Ольга Василівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т проблем виховання. - Київ, 2015. - 20 с.
270. РА418913 Хащина Х. О. Інформаційні ресурси місцевих державних архівних установ України: типологія, організація, перспективи розвитку : автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій : 27.00.02 / Хащина Христина Олександрівна ; Харків. держ. акад. культури. - Харків, 2015. - 22 с.
271. РА418514 Щур Л. Р. Формування здорового способу життя студентів спеціальності "Образотворче та декоративно-ужиткове мистецтво" : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Щур Лідія Романівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів, 2015. - 18 с.
272. ВА795541 Василь Сухомлинський: життєвий шлях та педагогічні погляди / Кузьменко В. В. [та ін.] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 111, [6] с. : фот.
273. ВА795988 Виховання особистості у доброчинній діяльності : [метод. посіб.] / [Алєксєєнко Т. Ф. та ін. ; під заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко] ; Ін-т проблем виховання Нац. акад. пед. наук України. - Київ ; Ніжин : Лисенко , 2015. - 191 с. : рис., табл.
274. ВС59758 Дьомін О. Б. Шукач слов'янських скарбів В. І. Григорович : [монографія] / О. Б. Дьомін, М. В. Алєксєєнко ; [відп. ред. М. О. Подрезова] ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова, Наук. б-ка. - Одеса : ОНУ, 2015. - 480, [24] с. : іл. - (Серія "Розвиток науки в Одеському національному університеті імені І. І. Мечникова. Вип.: Славістика)
275. ВА795993 Ефимов В. Е. Пятикратные : [история жен. волейбол. клуба "Химик" из Южного] / Влад Ефимов ; [под ред. Ю. Усатюка]. - Одесса : Плутон, 2015. - 331, [49] с. : фот. цв.
276. ВА795996 Європейський Союз - Україна: освіта дорослих : зб. матеріалів Форуму до Міжнар. днів освіти дорослих в Україні (м. Київ, 4-6 листоп. 2014 р.) / Нац. коміс. України у справах ЮНЕСКО [та ін.]. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 199 с.
277. ВА795985 Журавська Н.С. Методика навчання та виховання у вищих навчальних закладах країн Європейського Союзу та України: порівняльний аспект : монографія / Н. С. Журавська. - Київ ; Ніжин : Лисенко М. М. [вид.], 2015. - 607 с. : табл.
278. ВА795929 Одеський державний екологічний університет. Студентська наукова конференція(2015).Збірник статей за матеріалами студентської наукової конференції ОДЕКУ, 6-10 квітня 2015 р. / Одес. держ. екол. ун-т ; [уклад.: Жигайло О. Л., Іконнікова В. В.]. - Одеса : ТЕС, 2015. - 299 с. : рис., табл.
279. ВА796044 Здорова школа: аспекти моніторингу : навч. посіб. / Олена Шиян [та ін.] ; за наук. ред. Олени Шиян ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти". - Львів : Кольорове небо, 2013. - 120 с. : рис., табл.
280. В355913/1 Здорова школа: довідник шкіл сприяння здоров'ю Львівщини. Ч. 1. - 2013. - 149 с. : іл.
281. ВА795545 Інтеркультурне виховання дітей та молоді засобами музичного мистецтва : монографія / [Г. Ю. Ніколаї та ін. ; за заг. ред. Г. Ю. Ніколаї] ; Сум. держ. пед. ун-т ім. А. С. Макаренка. - Суми : Мрія, 2015. - 218 с.
282. ВА795944 Ковшар О. В. Теоретико-методичні засади організації передшкільної освіти : монографія / Олена Вікторівна Ковшар ; ДВНЗ "Криворіз. нац. ун-т", Криворіз. пед. ін-т. - Кривий Ріг : Роман Козлов [вид.], 2015. - 268, [1] с. : рис.
283. В355900/1 "Перспективи розвитку сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2015 ; Київ) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки" (7-8 травня 2015 року). Ч. 1. - 2015. - 120 с. : рис., табл.
284. В355900/2 "Перспективи розвитку сучасної науки", міжнародна науково-практична конференція (2 ; 2015 ; Київ) Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції "Перспективи розвитку сучасної науки" (7-8 травня 2015 року). Ч. 2. - 2015. - 127 с. : рис., табл.
285. ВА795886 Одеський державний екологічний університет. Наукова конференція молодих вчених(14 ; 2015).Матеріали XIV наукової конференції молодих вчених, 11-15 травня 2015 р. / Одес. держ. екол. ун-т. - Одеса : ТЕС, 2015. - 197 с. : табл., рис.
286. ВА796051 Міжнародні читання пам'яті професора Богдана Шияна : зб. наук. пр. / Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка, Каф. теорет. основ і методики фіз. виховання ; [редкол.: В. Кравець та ін.]. - Тернопіль : Трек, 2014. - 200 с. : іл., табл.
287. ВС59759 Наука і цінності людського буття : колект. монографія / [Альчук М. П. та ін.] ; за заг. ред. д-ра філос. наук, проф. В. П. Мельника ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2015. - 451 с. : рис.
288. ВА795946 Павлів В. Репортаж: між фактами та емоціями : практ. посіб. для журналістів / Володимир Павлів. - Львів : Вид-во Укр. катол. ун-ту, 2015. - 119 с. : іл.
289. ВА795546 Педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського та актуальні проблеми сьогодення : колект. монографія / [В. В. Кузьменко та ін. ; за ред. В. В. Кузьменка, Н. В. Слюсаренко] ; КВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти". - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 253 с.
290. ВА795543 Превентивне виховання дітей та молоді : навч.-метод. посіб. / Комун. ВНЗ "Херсон. акад. неперерв. освіти", Каф. теорії і методики початк. навчання та дошк. виховання ; [уклад. Т. І. Туркот]. - Херсон : Херсон. акад. неперерв. освіти, 2015. - 147 с.
291. ВА796038 Предик А. А. Генеза оцінювання в початковій школі України: теоретико-методологічний аспект : навч. посіб. / Предик Аліна Анатоліївна, Руснак Іван Степанович ; Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці ; Вижниця : Черемош, 2015. - 314 с.
292. ВА796039 Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" : історія навч. закл. (до 20-ліття) / [за ред. М. І. Маниліча]. - Чернівці : Друк Арт, 2015. - 99 с. : фот.
293. ВС59749 Приходько-Возняк О. Г. Країна дива і чудес : худож.-докум. повість / Олександра Приходько-Возняк. - Чернівці : ДрукАрт, 2015. - 111, [16] с. : фот.
294. Р129117 Програма, методичні вказівки та контрольні завдання з курсу "Фізична культура та психофізіологічний тренінг" для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня "магістр" 8.18010021 "Педагогіка вищої школи" денної та заочної форми навчання / Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т" ; [уклад.: О. Г. Романовський, О. А. Ігнатюк]. - Харків : НТУ "ХПІ", 2015. - 43 с. : рис., табл.
295. ВА795986 Простір її життя: Людмила Григаш : біобібліогр. нарис / Упр. культури Закарпат. облдержадмін., Закарпат. обл. універс. наук. б-ка ім. Ф. Потушняка ; [уклад.: О. Д. Гаврош, М. В. Грігаш, М. Б. Бадида ; голов. ред. Н. М. Панчук]. - Ужгород : Вид-во В. Падяка, 2015. - 159, [18] с. : фот. - (Серія "Культура краю в особах")
296. С11530/1 Система сучасних методологій. Т. 1/ упоряд., відп. ред., пер. проф., д-р психол. наук Фурман Анатолій Васильович. - 2015. - 314 с.
297. ВА795540 Системы восстановления и повышения работоспособности в спорте : учеб. пособие / Подригало Л. В. [и др.] ; Харьк. гос. акад. физ. культуры. - Харьков : Диса плюс, 2015. - 123 с. : рис., табл.
298. ВА795957 Слободян К. И. Чудо-устройства для молодых мам / Кристина Слободян ; [пер. с укр. А. В. Алешичевой ; ил. Е. А. Жук]. - Харьков : Виват, 2015. - 111 с. : ил.
299. ВА795898 Сокирко О. С. Розвиток пізнавальної діяльності глухих дітей у процесі навчання плавання : монографія / О. С. Сокирко, Р. В. Клопов ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Запоріжжя : ЗНУ, 2015. - 183 с. : табл.
300. Р129103 Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) : ухвалено Міністер. конф. в Єревані, 14-15 трав. 2015 р. / Європ. асоц. забезп. якості вищ. освіти [та ін.]. - Київ : Поліграф плюс, 2015. - 30 с.
301. ВА795987 Шевчук М. О. Проектні технології у виховній діяльності : навч. посіб. для студентів ВНЗ / М. О. Шевчук ; Ніжин. держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. - Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2013. - 261 с. : рис., табл.
302. ВА796046 Шиян О. І. Здорова шола: рухова активність : навч. посіб. / Олена Шиян, Наталія Сороколіт, Ірина Турчик ; Департамент освіти і науки Львів. облдержадмін., Комун. закл. Львів. облради "Львів. обл. ін-т післядиплом. пед. освіти", Львів. держ. ун-т фіз. культури. - Львів : Кольорове небо, 2013. - 83 с.
303. ВА795989 Щербина В. Ю. Виховання дітей у сім'ї на зламі століть: етнорегіональний аспект : монографія / Щербина В. Ю. ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон : Стар, 2015. - 184 с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка