Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 397,76 Kb.
Сторінка11/18
Дата конвертації27.12.2018
Розмір397,76 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18
Держава і право. Юридичні науки
183. РА418530 Андрущак О. Л. Функціонування ринку акцій в Україні: адміністративно-правовий аспект : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Андрущак Ольга Любомирівна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 20 с.
184. РА418628 Бабенко А. О. Юридичні гарантії укладення, зміни та розірвання трудового договору : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.05 / Бабенко Анастасія Олегівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 20 с.
185. РА418601 Батура С. В. Теоретико-правові засади виборчих систем України та Європейського Союзу: порівняльно-правовий аналіз : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Батура Сергій Васильович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 20 с.
186. РА418617 Біленець Д. А. Правовий режим зони митного контролю : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Біленець Дарія Анатоліївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 22 с.
187. РА418615 Білоус-Осінь Т. І. Концепція уповноваженого економічного оператора в митному законодавстві : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Білоус-Осінь Тетяна Ігорівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 23 с.
188. РА418469 Біляєв О. О. Спортивні організації як суб'єкти цивільного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Біляєв Олександр Олександрович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 с.
189. РА418918 Бойченко Е. Г. Правове регулювання господарської діяльності військових частин Збройних Сил України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Бойченко Едуард Гаврилович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
190. РА418555 Бондар Н. П. Превентивний захист цивільних прав : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Бондар Наталія Петрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
191. РА418917 Бурма С. К. Міжнародно-правова характеристика інституту дружнього врегулювання в Європейському суді з прав людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Бурма Сергій Костянтинович ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
192. РА418487 Гецко В. В. Коституційно-правова відповідальність народних депутатів України та депутатів місцевих рад: проблеми теорії та практики : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Гецко Вікторія Василівна ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 19 с.
193. РА418916 Грушко М. В. Становлення та специфіка міжнародно-правового режиму військовополонених : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Грушко Мальвіна Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
194. РА418945 Губар К. А. Внесок Києво-Могилянської академії та Київської духовної академії у вітчизняну юридичну освіту, науку і практику (1615-1920 рр.) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Губар Катерина Анатоліївна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
195. РА418486 Деметрадзе Т. Р. Конституційний принцип рівності прав жінки і чоловіка: поняття, зміст, механізм його реалізації та захисту : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Деметрадзе Тамаз Ревазович ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т" М-ва освіти і науки України. - Ужгород, 2015. - 15 с.
196. РА418566 Дузінкевич Т. І. Повноваження суду першої інстанції цивільної юрисдикції : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Дузінкевич Тарас Іванович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 18 с.
197. РА418652 Єгорова Ю. В. Умовні види звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Єгорова Юлія Володимирівна ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 18 с.
198. РА418614 Зубрицька О. Я. Особа як індивідуальний суб'єкт адміністративного права : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Зубрицька Ольга Ярославівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
199. РА418537 Іванов А. В. Податкова злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Іванов Андрій Валерійович ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 20 с.
200. РА418653 Івахненко О. А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Івахненко Олександр Анатолійович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 16 с.
201. РА418612 Косович В. М. Загальнотеоретичні аспекти удосконалення нормативно-правових актів України : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Косович Віталій Мирославович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 38 с.
202. РА418631 Костенко М. А. Рівність перед законом і судом як засада кримінального провадження : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Костенко Марина Анатоліївна ; Донец. юрид. ін-т МВС України. - Кривий Ріг, 2015. - 20 с.
203. РА418592 Кузьменко Я. П. Теоретико-правові засади права людини на життя : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.01 / Кузьменко Яна Петрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2015. - 20 с.
204. РА418498 Лабунська А. В. Правовий статус Міжнародного валютного фонду та співробітництво з Україною : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Лабунська Анжеліка Вікторівна ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ, 2015. - 20 с.
205. РА418466 Лавриненко О. О. Адміністративно-правове регулювання профілактичної діяльності у сфері охорони здоров'я : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Лавриненко Олексій Олександрович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
206. РА418464 Луніна О. С. Публічно-правові спори у сфері державної реєстрації як предмет адміністративного судочинства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Луніна Олена Станіславівна ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
207. РА418599 Луцький А. І. Правова ідеологія в українському державотворенні: теорія і практика : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.01 / Луцький Андрій Іванович ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку людини "Україна". - Київ, 2015. - 40 с.
208. РА418526 Малюга Р. В. Кримінальне процесуальне доказування контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів у досудовому розслідуванні : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Малюга Руслан Вікторович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 20 с.
209. РА418616 Марущак А. В. Правові основи контрольно-наглядових повноважень Національного банку України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Марущак Анна Валеріївна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 21 с.
210. РА418919 Остап'юк М. В. Господарсько-правове регулювання державних закупівель лікарських засобів та медичних виробів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.04 / Остап'юк Марія Василівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
211. РА418465 Поплавський В. Ю. Правове регулювання вирішення публічно-правових спорів у державно-службових відносинах : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.07 / Поплавський Володимир Юрійович ; Нац. авіац. ун-т. - Київ, 2015. - 20 с.
212. РА418532 Птащенко Д. С. Уявна оборона за кримінальним правом України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.08 / Птащенко Дмитро Сергійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2015. - 18 с.
213. РА418642 Святошнюк А. Л. Інститут розірвання порушеного договору у цивільному праві України та країн Європейського Союзу (порівняльно-правовий аналіз) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Святошнюк Арина Леонідівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 19 с.
214. РА418531 Селезньова О. М. Теоретико-методологічні засади інформаційного права України як інтегрованої категорії : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.07 / Селезньова Ольга Миколаївна ; Держ. НДІ М-ва внутр. справ України. - Київ, 2015. - 38 с.
215. РА418608 Семенюк К. М. Державне регулювання розвитку ювелірної галузі в Україні : автореф. дис. ... канд. наук з держ. упр. : 25.00.02 / Семенюк Катерина Миколаївна ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України, Харків. регіон. ін-т держ. упр. - Харків, 2015. - 20 с.
216. РА418578 Софіюк Т. О. Право фізичної особи на ознайомлення з особистими паперами, які передані до фонду бібліотек або архівів : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Софіюк Тарас Олександрович ; Нац. акад. внутр. справ. - Київ, 2015. - 19 с.
217. РА418665 Тараненко А. О. Договір на протезування органів та кінцівок людини : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Тараненко Анна Олександрівна ; Ген. прокуратура України, Нац. акад. прокуратури України. - Київ, 2015. - 20 с.
218. РА418468 Уразова Г. О. Категорія відмови в цивільному праві України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Уразова Ганна Олександрівна ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків, 2015. - 21 с.
219. РА418651 Храмцов О. М. Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення охорони особи від насильства (теорія та практика) : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / Храмцов Олександр Миколайович ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2015. - 36 с.
220. РА418915 Шевченко-Бітенська О. В. Правові механізми Ради Європи у сфері захисту дітей від насильства : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.11 / Шевченко-Бітенська Олена Валентинівна ; Нац. ун-т "Одес. юрид. акад.". - Одеса, 2015. - 20 с.
221. ВА795901 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина : навч. посіб. / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 511 с.
222. ВА795897 Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Особлива частина : навч. посіб. / [В. В. Середа та ін. ; за заг. ред. В. В. Середи] ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 582 с.
223. ВА795991 Боднарчук О.Г. Теоретичні основи та адміністративно-правові механізми протидії корупції в Державній кримінально-виконавчій службі України : монографія / О. Г. Боднарчук ; Нац. ун-т держ. податк. служби України. - Київ : Центр учб. літ., 2015. - 461 с.
224. В350989/35 Україна. Верховна Рада. Скликання (6 ; 2008) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 35: Дев'ята сесія, 20 грудня 2011 року - 13 січня 2012 року / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2015. - 647 с.
225. В350989/36 Україна. Верховна Рада. Скликання (6 ; 2008) Верховна Рада України шостого скликання. Т. 36: Десята сесія, 7 лютого - 14 березня 2012 року / [редкол.: Слишинський В. І. та ін.]. - 2015. - 799 с.
226. ВА796079 Україна. Закони Екологічне законодавство України : станом на 20 жовт. 2015 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2015. - 238 с.
227. Р129073 Заключні зауваження та рекомендації комітету ООН з прав дитини, Україна, 2011 рік : версія, адапт. для дітей та підлітків / [текст підгот.: Марія Алєксєєнко та ін.]. - [Київ] : Жіноч. консорціум України, [2011]. - 38 с. : кольор. іл.
228. ВА620860 Збірник матеріалів для спостереження за виборами народних депутатів України / Комітет виборців України. - К. : Факт, 2002. - 212 с.
229. ВА795932 Кваша О. О. Виконавець злочину у структурі співучасті : монографія / Кваша Оксана Олександрівна, Харко Дмитро Михайлович ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - Київ ; Луцьк : Волин. обл. друк., 2015. - 217 с.
230. АО273138 Французька Республіка. Конституція (1958) Конституція Французької Республіки : прийнята на референдумі 4 жовт. 1958 р. : станом на 30 серп. 2015 р.: [пер. з фр.] / [уклад. П. В. Романюк]. - Харків : Право, 2015. - 65, [1] с. - (Серія "Законодавство зарубіжних країн")
231. ВА796034 Мартинюк В. П. Податкове право : навч. посіб. / Мартинюк В. П., Михальчук Н. М. ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 273 с.
232. ВА795556 "Юридичні науки: проблеми та перспективи", міжнародна науково-практична конференція(3 ; 2015 ; Київ).Матеріали III Міжнародної науково-практичної конференції "Юридичні науки: проблеми та перспективи" (22-23 травня 2015 року). - Київ ; Херсон : Гельветика, 2015. - 151 с. - (Молодий вчений. Конференції)
233. ВА795899 Машуков Р. О. Право власності садівницького товариства та його членів : монографія / Р. О. Машуков. - Луганськ : Рєзніков В. С., 2011. - 278 с.
234. ВА796012 Мердок Д. Європейська конвенція з прав людини та охорона правопорядку : посіб. для співробітників поліції та правоохорон. органів / Джим Мердок, Ральф Рош. - [Б. м.] : Центр, 2013. - 157 с.
235. В352658/3 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені В. В. Сташиса Наукова діяльність Інституту вивчення проблем злочинності Національної академії правових наук України. Вип. 3: Наукова діяльність Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України (2010-2014) / Нац. акад. прав. наук України, НДІ вивч. проблем злочинності ім. В. В. Сташиса. - Харків : Право, 2015. - 262 с.
236. ВА620912 Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України. Загальна частина / П. П. Андрушко [та ін.] ; заг. ред. М. О. Потебенько, В. Г. Гончаренко ; Інститут Генеральної прокуратури України, Український інформаційно-правовий центр. - К. : Форум, 2001. - 393 с.
237. ВА796050 Нікітчина С. О. Інтелектуальна власність : навч. посіб. / С. О. Нікітчина ; Держ. ВНЗ "Переяслав-Хмельниц. держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди". - Переяслав-Хмельницький : Переяслав-Хмельниц. ун-т, 2014. - 226 с. : рис., табл.
238. ВА795894 Пастернак В. М. Християнські засади позитивного права: загальнотеоретична характеристика : монографія / Вікторія Пастернак ; Львів. держ. ун-т внутр. справ. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 278 с.
239. ВА796080 Петрів М. Й. Українські адвокати: державні, громадські, політичні та культурно-освітні діячі кінця XIX - першої половини XX ст. / Михайло Петрів ; Акад. адвокатури України, Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка, Юрид. ф-т, Наук. т-во ім. Шевченка, Правн. коміс. - Київ : Юстініан, 2014. - 541, [2] с. : фот. - (Бібліотека адвокатури України ; т. 1)
240. ВА795900 Питання кримінального права у рішеннях Конституційного Суду України : навч. посіб. / Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [упоряд.: Л. П. Брич та ін.]. - Львів : ЛьвДУВС, 2015. - 263 с.
241. ВА796020 Публічне урядування, права людини і демократія: регіональний зріз євроінтеграції : монографія / [Т. О. Карабін та ін. ; за заг. ред. М. В. Савчина] ; Держ. ВНЗ "Ужгород. нац. ун-т", Держ. навч. закл. "Закарпат. обл. центр перепідгот. та підвищ. кваліфікації працівників органів держ. влади, органів місц. самоврядування, держ. підприємств, установ і орг.". - Ужгород : Говерла, 2015. - 318 с.
242. ВА796031 Сливка С. С. Юридична деонтологія : підручник / С. С. Сливка ; Нац. ун-т "Львів. політехніка", Ін-т права та психології. - Київ : Атіка ; Харків : Право, 2015. - 295 с.
243. ВА796084 Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку : [монографія] / [В. С. Бігун та ін.] ; за ред. І. Б. Усенка ; НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького, Міжнар. асоц. істориків права. - Київ : Наукова думка, 2014. - 501 с. - (Проект "Наукова книга")
244. ВА795910 Сухонос В. В. Держава: питання теорії (загальний і конституційно-правовий аспекти) : монографія / В. В. Сухонос. - Суми : Університетська книга, 2015. - 344 с. : іл.
245. ВА796014 Сучасні проблеми порівняльного правознавства : зб. наук. пр. / НАН України, Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького [та ін.] ; [редкол.: Ю. Шемшученко (голова) та ін. ; упоряд.: О. В. Кресін, М. В. Савчин]. - Ужгород ; Київ : Говерла, 2015. - 215 с.
246. ВА796013 Тихомиров О. О. Юридична відповідальність за правопорушення в інформаційній сфері : навч. посіб. / О. О. Тихомиров, О. К. Тугарова ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. - 171 с.
247. ВА796021 Шлапаченко В. М. Кримінальна відповідальність за шпигунство : монографія / В. М. Шлапаченко ; Нац. акад. Служби безпеки України. - Київ : Нац. акад. СБУ, 2015. - 347 с.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   18


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка