Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Посилання оновляться опівночі з понеділка на вівторокСкачати 370,25 Kb.
Сторінка2/16
Дата конвертації27.12.2018
Розмір370,25 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
Посилання оновляться опівночі з понеділка на вівторок

Природничі науки в цілому
1. ВА805399 Исак А. Охрана окружающей среды: приоритеты европейской интеграции для Молдовы / [Андрей Исак ; ред. И. Тромбицкий]. - Кишинёв : Eco-TIRAS, 2015. - 104 с. : ил.
2. ВС61434 Трикоз С. В. Природознавство. 2 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / С. В. Трикоз. - Київ : Либідь, 2016. - 95 с. : кольор. іл.


Фізико-математичні науки
3. РА424789 Борщагівський Є. Г. Мікроскопія ближнього поля та застосування функціоналізованих зондів : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Борщагівський Євген Григорович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 29 с. : рис.
4. РА424808 Зінченко А. Ю. Комп'ютерне моделювання детермінованого хаосу в процесах з квадратичною нелінійністю : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 01.05.02 / Зінченко Артем Юрійович ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 24 с. : рис.
5. РА425057 Ільків В. Я. Вплив умов синтезу на електронну структуру нанокомпозитів SiO2/AL2O3/TiO2 і зарядову ємність літієвих джерел струму з катодами на їх основі : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Ільків Володимир Ярославович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
6. РА424800 Касянюк Д. С. Керування фазою та поляризацією світла і транспортування мікро- та наночастинок за допомогою рідкокристалічних структур з топологічними дефектами : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.05 / Касянюк Денис Сергійович ; НАН України, Ін-т фізики. - Київ, 2016. - 25 с. : рис.
7. РА424813 Кнопова В. П. Локальні властивості розподілу та траєкторій процесів типу Леві : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.01.05 / Кнопова Вікторія Павлівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 34 с.
8. РА424756 Крутій Ю. С. Розробка методу розв'язання задач стійкості і коливань деформівних систем зі змінними неперервними параметрами : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Крутій Юрій Сергійович ; Луцький нац. техн. ун-т. - Луцьк, 2016. - 36 с. : рис.
9. РА425063 Малинич С. З. Локалізовані електромагнітні збудження у металевих та метал-діелектричних наноструктурах : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Малинич Сергій Захарович ; НАН України, Ін-т фізики напіпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
10. РА425062 Миронюк Д. В. Вплив деяких видів іонізуючого випромінювання на властивості плівок оксиду цинку : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Миронюк Денис Валерійович ; НАН України, Ін-т проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича. - Київ, 2016. - 23 с. : рис., табл.
11. РА424925 Муляревич О. В. Розв'язання динамічної задачі комівояжера з використанням поведінкової моделі колонії мурах в багатоагентних системах : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Муляревич Олександр Володимирович ; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2016. - 22 с. : рис., табл.
12. РА424924 Нікірін В. А. Процеси іонної модифікації та синтезу термохромних плівок оксиду ванадію та вольфраму : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Нікірін Віктор Андрійович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
13. РА424983 Різак І. М. Теплофізичні властивості й явища перенесення при термофотоструктурних перетвореннях халькогенідних іонних сегнетоелектриків типу гексаселеногіподифосфату олова та іонних провідників тетраборату літію : автореф. дис. ... д-ра фіз.-мат. наук : 01.04.07 / Різак Іван Михайлович ; НАН України, Ін-т фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова. - Київ, 2016. - 39 с. : рис.
14. РА425058 Руденко Н. М. Підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах коледжу до застосування інтерактивних технологій на уроках математики : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Руденко Ніна Миколаївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
15. РА424998 Скосаренко Ю. В. Динаміка та стійкість оболонок нульової гауссової кривини з конструктивними особливостями : автореф. дис. ... д-ра техн. наук : 01.02.04 / Скосаренко Юрій Валентинович ; НАН України, Ін-т механіки ім. С. П. Тимошенка. - Київ, 2016. - 42 с. : рис., табл.
16. РА424958 Слуцький О. В. Пакувальна фрактальна розмірність та її властивості : автореф. дис. ... канд. фіз.-мат. наук : 01.01.01 / Слуцький Олександр Васильович ; Ін-т математики НАН України. - Київ, 2016. - 20 с.
17. ВА805364 Ветчинкина З. К. Электричество и магнетизм : учеб.-метод. пособие по курсу "Общая физика" для студентов всех специальностей и всех форм обучения / З. К. Ветчинкина, Е. А. Любченко, Т. В. Таврина ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 165 с. : рис.
18. Р131075 Гайда В. Я. Фізика. Самостійні роботи. 7 [клас] : [посібник] / В. Я. Гайда. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 43 с. : табл., рис.
19. Р131073 Гайда В. Я. Фізика. Самостійні роботи. 8 [клас] : [посібник] / В. Я. Гайда. - Кам'янець-Подільський : Сисин О. В. : Абетка, 2016. - 35, [1] с. : табл., рис.
20. В131069 Гаюк В. Г. Теория взаимодействия физических тел : монография / В. Г. Гаюк, Е. В. Гаюк. - Кременчуг : Щербатых А. В., 2016. - 20 с. - (Научно-техническая библиотека)
21. Р131064 Засєкіна Т. М. Зошит для лабораторних робіт з фізики. 7 клас : [навч. посіб.] / Т. М. Засєкіна, Д. О. Засєкін. - Київ : Світоч, 2016. - 47 с. : мал., табл.
22. ВА805363 Копелиович А. И. Теоретическая физика : текст лекций по курсу "Теоретическая физика" для студентов всех специальностей и всех форм обучения / А. И. Копелиович, Е. А. Любченко ; Нац. техн. ун-т "Харьк. политехн. ин-т". - Харьков : НТУ "ХПИ", 2016. - 199 с. : рис.
23. ВА805340 Копилов С. А. Професор І. М. Конет : до 65-річчя від дня народж. та 40-річчя наук.-пед. діяльності / С. А. Копилов ; Кам'янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. - 223 с. : фот.
24. ВС61453 Рівкінд Ф. М. Математика, 2 : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Ф. М. Рівкінд, Л. В. Оляницька. - Київ : Освіта, 2016. - 159 с. : кольор. іл.
25. ВА805349 Романенко А. А. Квантовая теория гравитации : основы энергет. теории строения материал. мира / А. А. Романенко. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 230 с. : рис.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка