Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Філологічні науки. Художня літератураСкачати 370,25 Kb.
Сторінка14/16
Дата конвертації27.12.2018
Розмір370,25 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Філологічні науки. Художня література
279. РА425069 Акульшина Н. Т. Сучасна військова термінологія: когнітивно-прагматичні виміри (на матеріалі перської, української та анлійської мов) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.15 / Акульшина Наталія Тарасівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка, Ін-т філології. - Київ, 2016. - 18 с. : табл.
280. РА424996 Базиль Л. О. Теоретичні і методичні засади розвитку літературознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і летератури : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / Базиль Людмила Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 40, [1] с. : рис., табл.
281. РА424981 Бінецька Д. І. Організаційно-педагогічні умови формування у майбутніх учителів іноземних мов дослідницьких умінь засобами освітнього середовища університету : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Бінецька Дарія Ігорівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
282. РА424814 Брославська Л. Я. Об'єктивація американського лінгвокультурного концепту ВІЙНА в ідіодискурсі Ернеста Хемінгуея : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Брославська Любов Ярославівна ; Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. - Харків, 2016. - 20 с. : рис.
283. РА424918 Головач Т. М. Екзотизми як маркери міжкультурної комунікації (на матеріалі сучасних англомовних медіатекстів) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Головач Тетяна Миколаївна ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с.
284. РА424932 Ільків А. В. Інтимний дискурс письменницького епістолярію другої половини XIX - початку XX століть : автореф. дис. ... д-ра філол. наук : 10.01.01 / Ільків Анна Володимирівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 40 с.
285. РА424820 Ковалюк М. В. Актуалізація концепту LANGUAGE в сучасному англійськомовному публіцистичному дискурсі : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Ковалюк Мирослава Володимирівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис., табл.
286. РА425038 Корнелюк Б. В. Художній світ історичної хроніки "Річард III" Вільяма Шекспіра та її інтермедіальні проекції в світлі теорії інтенціональності : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.04 / Корнелюк Богдан Васильович ; НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с.
287. РА424901 Поліщук К. М. Поетика Івана Тобілевича (Карпенка-Карого): системний аналіз : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Поліщук Кирило Миколайович ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2016. - 18 с.
288. РА425055 Руссу А. О. Префіксальне дієслівне термінотворення в "Російсько-українському словнику" (1924-1933 рр.) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Руссу Анна Олександрівна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 20 с.
289. РА424825 Сабадаш Ю. О. Еволюція лінгвокультурного мегаконцепту HUMAN BEING в англомовних версіях Біблії : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Сабадаш Юлія Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2016. - 20 с. : рис.
290. РА424900 Свиридюк Л. А. Сучасний молодіжний роман в українській, німецькій і російській літературах (на матеріалі творчості Л. Дереша, С. Ушкалова, Б. Лєберта, В. Геррндорфа, Є. Альохіна) : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.05 / Свиридюк Любов Анатоліївна ; Бердян. держ. пед. ун-т. - Бердянськ, 2016. - 19 с.
291. РА424951 Ткаченко Ю. В. Дієслівна вербалізація градуальної семантики в сучасній українській мові : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.01 / Ткаченко Юлія Віталіївна ; Нац. пед. ун-т ім. М. П. Драгоманова. - Київ, 2016. - 19 с.
292. РА424798 Щербак О. М. Дискурс німецькомовних інтернет-новин: лінгвориторичний аспект : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Щербак Олена Миколаївна ; Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. - Одеса, 2016. - 20 с.
293. СО34656/CDR1980 "Я зібрана з усієї України": силует Галини Гордасевич на тлі історії : статті, спогади, інтерв'ю, листи, світлини / [упоряд. Р. О. Дубровського ; заг. та наук. ред. С. С. Кіраля]. - Київ ; Кременець ; Ніжин : Лисенко М. М., 2016. - 287 с. : фот.
294. ВС61425 Авраменко О. М. Українська література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко. - Київ : Грамота, 2016. - 255 с. : кольор. іл.
295. СО34650 Авраменко О. М. Українська мова : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Олександр Авраменко, Тамара Борисюк, Ольга Почтаренко. - Київ : Грамота, 2016. - 175 с. : кольор. іл., табл.
296. ВА805223 Андрухович С. Сьомга : роман / Софія Андрухович. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 349 с. : мал. - (Читацький клуб)
297. Р131086 Андрущенко И. В. Польский язык в картинках : [разговорник] / [И. В. Андрущенко]. - Киев : Арий, 2016. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)
298. Р131084 Андрущенко І. В. Німецька мова в малюнках : [розмовник] / [І. В. Андрущенко]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
299. Р131085 Андрущенко І. В. Польська мова в малюнках : [розмовник] / [І. В. Андрущенко]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
300. ВА805442 Апальков О. Право на дорогу : [спогади] / Олександр Апальков. - Канів : Склянка часу / Zeitglas, 2016. - 223 с.
301. ВС61456 Аренев В. Город тысячи дверей : повесть для детей от 10 до 110 лет, больших и маленьких / Владимир Аренев. - Харьков : Виват, 2017. - 222, [1] с. : ил. - (Серия "Что-то интересное")
302. ВС61457 Арєнєв В. Місто тисячі дверей : повість для дітей від 10 до 110 років, великих і малих / Володимир Арєнєв. - Харків : Віват, 2017. - 222, [1] с. : іл. - (Серія "Щось цікаве")
303. ВА805408 Ахерн С. Волшебный дневник : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Л. Володарской. - М. : Иностранка, 2010. - 446, [1] с. - (Серия "Лекарство от скуки")
304. ВА805409 Ахерн С. Люблю твои воспоминания : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Марии Бабичевой. - М. : Иностранка, 2009. - 461, [1] с. - (Серия "Лекарство от скуки")
305. ВА805407 Ахерн С. Сто имен : роман / Сесилия Ахерн ; пер. с англ. Любови Сумм. - М. : Иностранка, 2013. - 414, [1] с. - (Серия "Лекарство от скуки")
306. ВА805524 Бабич Н. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням румунською мовою : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Надія Бабич, Інеса Гуйванюк. - Львів : Світ, 2016. - 315 с. : кольор. іл., табл.
307. Р131076 Багряна А. Ю. Читотинь : повість-казка для дітей дошк. та мол. шк. віку / Анна Багряна. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 45 с. : мал.
308. ВА805332 Байдак В. М. Я жив серед сліпих : [вірші] / Віктор Байдак. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 145 с.
309. АО273651 Барікко А. Море­-океан : роман / Алессандро Барікко ; [пер. з італ. Ю. Григоренко]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 317, [1] с.
310. АО273650 Барікко А. Шовк : роман / Алессандро Барікко ; [пер. з італ., передм. А. Немирової]. - Харків : Клуб Сімейного Дозвілля, 2016. - 110 с.
311. ВА805538 Біляк С. Т. У полоні щодення : поезії / Степан Біляк. - Ужгород : TIMPANI, 2016. - 108, [1] с.
312. ВА805333 Блоха-Макаров І. Я твій син, Полтавщино : [поезії] / Іван Блоха-Макаров. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 111 с.
313. ВА805277 Брайлян С. А. Молитва за Україну : зб. віршів / Сергій Брайлян. - Вінниця : Нілан, 2016. - 123 с.
314. ВА805334 Буравська Г. Світ навколо - дзеркала / Галина Буравська. - Житомир : Рута, 2016. - 143 с.
315. ВА805301 Вакуленко-К. В. В. Інфаркт для ґурманів. Щоденник вар'ята : роман в 13 1/2 ч. з наслідками документалістики та елементами абсурдизму, авантюризму й легенького фентезі / Володимир Вакуленко-К. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 118 с.
316. ВС61455 Вашуленко М. С. Українська мова, 2 : підруч. для 2 кл. загальноосвіт. навч. закл. з навчанням укр. мовою / М. С. Вашуленко, С. Г. Дубовик. - Київ : Освіта, 2016. - 160 с. : кольор. іл.
317. ВС61447 Висоцька А. М. Українська мова, 2 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для розумово відсталих дітей / А. М. Висоцька, Г. О. Блеч. - Київ : Либідь, 2016. - 158, [1] с. : кольор. іл.
318. ВА805440 Вовнянко А. Відлуння часу : [поезія] / Анатолій Вовнянко. - Канів : Склянка часу * Zeitglas, 2016. - 189 с.
319. Р131070 Волиняка К. Сто веселих скоромовок : [скоромовки-розмальовки : для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Кость Волиняка або просто дядя Костя ; [мал. О. Лучика, П. Стасюка]. - Луцьк : Волинянин, 2016. - 39 с. : мал.
320. ВС61443 Ворон А. А. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. - Київ : Освіта, 2016. - 256 с. : кольор. іл.
321. ВС61437 Ворон А. А. Українська мова для загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням російською мовою : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. А. Ворон, В. А. Солопенко. - Харків : ФОЛІО, 2016. - 256 с. : кольор. іл.
322. ВА805319 Гаврилюк Г. С. Червона калина : невигад. історії / Георгій Гаврилюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 59 с.
323. ВА805133 Гедз М. С. Незабутнє / Микола Гедз. - Вінниця : Нілан, 2015. - 63 с. : кольор. іл.
324. ВА805404 Гилберт Э. Законный брак / Элизабет Гилберт ; [пер. с англ. Ю. Ю. Змеевой]. - М. : Рипол-Классик, 2011. - 381, [1] с. - (Есть, молиться, любить)
325. ВА805228 Денисенко Л. Танці в масках : роман / Лариса Денисенко. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 211, [1] с. : іл. - (Читацький клуб)
326. ВА805232 Дереш Л. Остання любов Асури Махараджа : роман / Любко Дереш. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 221 с. - (Читацький клуб)
327. ВА805278 Дунець-Розалюк О. С. З висоти моїх мрій : [поезія, проза] / Ольга Дунець-Розалюк. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 243 с. : іл.
328. Р131088 Загайна-Мироненко Г. Г. Козлики-двійнята : [для дітей дошк. і мол. шк. віку] / Галина Загайна-Мироненко ; [худож. Загайна-Мироненко Г. Г.]. - Київ : Знання України, 2016. - 7, [1] с. : мал.
329. ВА805295 Закордонець А. В. Таємниці багряних велетнів : роман-фентезі / Артур Закордонець. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 232, [1] с. - (Коронація слова - 2015)
330. ВА805406 Зигман Л. Флирт со зверем : [роман] / Лаура Зигман ; [пер. с англ. О. Б. Лисицыной]. - М. : АСТ : АСТ-Москва : Хранитель, 2007. - 347, [1] с.
331. ВС61445 Кадоб'янська Н. М. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. / Н. М. Кадоб'янська, Л. М. Удовиченко. - Харків : ФОЛІО, 2016. - 303 с. : кольор. іл.
332. ВА805307 Калиновська Н. Л. Мереживо думок : [лірика] / Наталія Калиновська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 55 с.
333. ВА805304 Карлежинська О. В. Присмак кохання : [проза] / Ольга Карлежинська. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 95 с.
334. ВА805296 Кийко О. М. Він був несправжньою падлюкою! : іроніч. детектив / Ольга Кийко. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 250 с. - (Коронація слова - 2016)
335. ВА805233 Кирикилиця В. В. Англійська мова з використанням словників для студентів хімічного факультету : навч. посіб. / В. В. Кирикилиця, О. П. Яциняк ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т інозем. філології, Каф. інозем. мов природн.-мат. спец. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 123 с. : іл.
336. ВА805330 Кібець Ю. І. Своє слово : ("Легенди про Кобзаря") : [вірші] / Юрій Кібець. - Дніпро : Журфонд, 2016. - 60 с.
337. ВА805318 Клименко Г. Святий і грішний спів душі : зб. віршів / Григорій Клименко. - Кременчук ; Горішні Плавні : Олексієнко В. В., 2016. - 105 с. : іл.
338. ВА805225 Кокотюха А. Повний місяць : роман / Андрій Кокотюха. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 366, [1] с. - (Серія "Морок")
339. ВА805302 Кокотюха А. Червоний : роман / Андрій Кокотюха. - Харків : Клуб Cімейного Дозвілля, 2016. - 315, [9] с. : фот. - (Масштабна екранізація)
340. ВА805545 Колесников С. В. Відрядження до пекла : худож.-док. повість / Сергій Колесников. - Кіровоград : Імекс, 2016. - 103 с.
341. ВС61430 Колупаєва А. А. Буквар : підруч. для підгот., 1 кл. спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей з тяжкими порушеннями мовлення / А. А. Колупаєва, М. А. Савченко, Л. С. Калатало. - Київ : Либідь, 2016. - 175 с. : кольор. іл.
342. ВА805280 Компанец В. В. Змееносцы : новая философия бытия человека и духов / Владимир Компанец. - Днепр : Середняк Т. К., 2016. - 183 с.
343. ВА805331 Косяк Н. М. Чарівний світ жіночої любові : вірші / Надія Косяк. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 87 с.
344. Р131065 Кравченко В. А. Для суспільства нового... : вірші / Володимир Кравченко. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 39 с. : іл.
345. ВА805314 Кравченко Д. Я. Життя і пригоди Ілони Карпюк. З розповіді майже головного героя : [роман] / Діана Кравченко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 183 с.
346. ВА805350 Крикливець Л. С. За літерою еЛ : поезії / Людмила Крикливець. - Житомир : Рута, 2016. - 79 с. : іл.
347. ВА805279 Кромська С. Мандрівна відьма : [фантаст. роман] / Стефанія Кромська. - Київ : ОВК, 2016. - 66 с. : іл.
348. ВС61423 Лапшина И. Н. Читаем с удововольствием. 4 класс : [пособие для доп. чтения : для общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз.] / И. Н. Лапшина, Т. Д. Попова. - Киев : Освіта, 2016. - 160 с. : цв. ил.
349. ВА805317 Лексика чеської мови у порівнянні з українською: тематичні групи : навч.-метод. посіб. для слухачів, що складають усний іспит з чес. мови. Зразки відповідей. 1 курс. (Відповідно до мовленн. рівнів А1, А2, В1) / Дипломат. акад. України при М-ві закордон. справ України, Вищі курси інозем. мов ; упоряд.: ст. викл. ВКІМ Н. П. Тацуняк. - Київ : Дипломат. акад. України при МЗС України, 2014. - 61 с.
350. ВА805310 Литовченко Г. Г. Зависла в небі срібна пектораль : [лірика] / Галина Литовченко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 103 с.
351. ВА805287 Літературний тріумвірат "золотої доби" римської культури : навч. посіб. / [упоряд. П. Л. Шулик]. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 183 с. : іл.
352. ВА805276 Літош Н. Б. Я - з води і роси ... : [зб. поезій] / Наталія Літош. - Запоріжжя : Плюс 73, 2016. - 67 с. : іл.
353. Р131060 Ляваль Т. Шукай і знаходь на 5-ти континентах : велика версія / Тьєррі Ляваль ; [пер. з фр. В. Григор'єва]. - Харків : Читаріум, 2016. - [7] арк. : іл. - (Шукай і знаходь)
354. Р131059 Ляваль Т. Шукай і знаходь. Тварини : велика версія / Тьєррі Ляваль і Янн Кувен ; [пер. з фр. В. Григор'єва]. - Харків : Читаріум, 2016. - [6] арк. : іл. - (Шукай і знаходь)
355. ВА805351 Магас В. М. Студена криниця : [поезії] / Василь Магас. - Кам'янець-Подільський : Зволейко Д. Г. [вид.], 2016. - 95, [1] с.
356. ВА805305 Мариніна М. О. На дні морському : [лірика] / Марина Мариніна. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 79 с.
357. ВА805316 Мацуо Басьо Поезії / Мацуо Басьо ; пер. з яп., вступ. ст. та прим. Володимира Панченка. - Київ : Веселка, 2016. - 310, [1] с. : іл.
358. ВА805444 Машталір А. І. Політична інструменталізація постаті та творчості Тараса Шевченка як чинник національного відродження у Наддніпрянській Україні (1917-1920 рр.) : монографія / [А. І. Машталір, В. С. Лозовий] ; Держ. ВНЗ "Терноп. держ. мед. ун-т ім. І. Я. Горбачевського М-ва охорони здоров'я України", Держ. архів Хмельниц. обл. - Тернопіль : Паляниця В. А., 2016. - 295 с. : іл.
359. В356398/1 Мелобенська, Світлана Країна добрих гномів. Ч. 1. - 2016. - 15, [2] с. : кольор. іл.
360. ВА805153 Мережинская А. Ю. Современные тенденции развития литературы : [учеб. пособие] / А. Ю. Мережинская ; Киев. нац. ун-т им. Тараса Шевченко. - Киев : Логос, 2016. - 274, [1] с.
361. ВА805146 Метафізика Донецька : філос. есе / [Асєєв С. та ін.]. - Вінниця : Нілан, 2016. - 226 с. : кольор. іл.
362. АО273656 Миленина Г. Я. Торговец "любовью" : психол. роман / Галина Миленина. - Кременчуг ; Горишние Плавни : Олексеенко В. В., 2016. - 166 с.
363. ВА805357 Мірчук І. І. Ми - діти одного Творця : [казки] / Інна Мірчук. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 110, [8] с. : кольор. іл.
365. СО34649 з дод. Наші рідненькі чорно-білі казки : чорна смуга, біла смуга - все, як у житті : [мистецтво графіки для дітей] / [іл. Потапенко І. В.]. - Київ : Час майстрів, 2016. - 56, [3] с. : іл. - (Казкова допомога)
366. ВС61444 Несен Г. М. Літературне читання. 4 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. слухом / Г. М. Несен. - Київ : Либідь, 2016. - 239 с. : кольор. іл.
367. ВС61419 Ніколенко О. М. Зарубіжна література : підруч. для 8 кл. загальноосвіт навч. закл. / О. М. Ніколенко, В. Г. Туряниця. - Київ : Грамота, 2016. - 287 с. : іл.
368. АО273648 Нова Харківська поезія та проза : [зб. творів] / [упоряд. А. А. Троян]. - Харків : Права людини, 2016. - 98 с. : фот.
369. Р131074 Новосад Н. Голос з чужини : зб. поезій / Надія Новосад. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 23 с. : мал.
370. ВА805311 Онацька Г. М. Попереду - життя : поезії : вибр. / Галина Онацька. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 111 с.
371. Р131066 Павлова А. В. Домашний зверинец : [для детей сред. шк. возраста] / Анна Павлова. - Винница : Нилан, 2016. - 31, [1] с. : ил.
372. ВА805320 Пархоменко Ю. В. Вони просто люди : [новели] / Юрій Пархоменко. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 231 с.
373. ВА805525 Пекарська М.-К. Клас пані Чайки : [для дітей ст. шк. віку] / Малгожата-Кароліна Пекарська ; пер. з пол. Божена Антоняк. - Харків : ШКОЛА, 2016. - 335 с. : іл.
374. ВС61427 Положий Т. М. Українська мова та література. 6 [клас] : зошит для поточ. та темат. оцінювання / Т. М. Положий, Н. М. Байлова. - Харків : ПЕТ, 2016. - 143 с. - (Контроль знань протягом року!) (За новою програмою)
375. ВА805443 Попелюшка В. Отісатко : [повість] / Валентина Попелюшка ; [іл. С. Кромської]. - Київ : ОВК, 2016. - 146 с. : іл.
376. Р131081 Пришляк О. І. Словацька мова в малюнках : [розмовник] / [О. І. Пришляк]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
377. ВА805303 Процайло А. Я. Вірус справедливості : роман / Андрій Процайло. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 266 с.
378. ВА805441 Процюк С. Інфекція : роман / Степан Процюк. - Брустури : Дискурсус, 2016. - 201 с. - (Золоті письменники України)
379. /CO34656 Радіозустрічі з Галиною Гордасевич (Національне радіо). - [Київ] : [Лисенко М. М.], [2016]. - 1 електрон. опт. диск (CD-DA)
380. ВА805308 Растівський І. В. Стежок вечірніх таємниці : [поезія та проза] / Ігор Растівський. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 159 с.
381. ВС61426 Ремажевська В. М. Літературне читання. 4 клас : підруч. для спец. загальноосвіт. навч. закл. для дітей зі зниж. зором / В. М. Ремажевська, І. І. Терлецька-Павлів, І. І. Торкаєнко. - Київ : Либідь, 2016. - 319 с. : кольор. іл.
382. ВА805236 Роздобудько І. В. Дванадцять, або Виховання жінки в умовах, не придатних до життя : [роман] / Ірен Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 220, [2] с. - (Читацький клуб)
383. ВА805229 Роздобудько І. В. Зроби це ніжно : новели / Ірен Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 301 с. - (Читацький клуб)
384. ВА805230 Роздобудько І. В. Ранковий прибиральник : роман / Ірен Роздобудько. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 155, [1] с. - (Читацький клуб)
385. ВА805149 Романчук О. К. Зоряний кристал : наук.-фантаст. роман / Олег К. Романчук. - Львів : Універсум, 2016. - 274, [1] с.
386. ВС61452 Русский язык, 5 : учеб. для 5 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Е. И. Быкова [и др.]. - Киев : Освита, 2016. - 239 с. : цв. ил.
387. Р131087 Салко О. В. Французька мова в малюнках : [розмовник] / [О. В. Салко]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
388. ВС61411 Семців П. М. Пісні моєї матері : зб. пісень / Петро Семців. - Тернопіль : Терно-граф, 2016. - 63 с. : ноти
389. ВА805347 Сенів М. Г. Типологічне мовознавство : тест. завдання для студентів ф-ту інозем. мов ден. та заоч. форм навчання / Михайло Сенів, Любомир Сегін ; Донец. нац. ун-т, Каф. роман. мов. - Вінниця : Нілан, 2016. - 76 с.
390. ВС61424 Симакова Л. А. Интегрированный курс "Литература" (русская и зарубежная) : учеб. для 8 кл. общеобразоват. учеб. заведений с обучением на рус. яз. / Симакова Л. А. - Каменец-Подольский : Абетка, 2016. - 287 с. : ил.
391. Р131079 Синенко А. Ю. Італійська мова в малюнках : [розмовник] / [А. Ю. Синенко]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
392. Р131078 Скліфос В. М. Румунська мова в малюнках : [розмовник] / [В. М. Скліфос]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
393. АО273649 Смоляк Б. Ф. Альпінарій : афоризми, поради, розважання, напучення / Богдан Смоляк ; [упоряд., ред. О. Чемерис]. - Харків : Майдан, 2016. - 133 с.
394. Р131089 Соловей Е. Володимир Свідзінський: проблеми майбутньої наукової біографії : із циклу щоріч. лекцій пам'яті Івана Огієнка / [Елеонора Соловей]. - Кам'янець-Подільський : Друкарня "Рута", 2015. - 47 с.
395. Р131083 Стасюк Р. В. Английский язык в картинках : [разговорник] / [Р. В. Стасюк]. - Киев : Арий, 2016. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)
396. Р131082 Стасюк Р. В. Англійська мова в малюнках : [розмовник] / [Р. В. Стасюк]. - Київ : Арій, 2016. - 32 с. : іл. - (Подорожуйте та спілкуйтеся із задоволенням)
397. ВА805134 Стасюк Т. В. Час вогню : поезії / Тетяна Стасюк. - Вінниця : Нілан, 2015. - 83 с.
398. ВА805309 Стефанюк Б. Б. Я відпущу свої думки... : поезії / Богдана Стефанюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 63 с. : іл.
399. ВА805343 Стрельченко А. Н. Иван Мазепа. Детство и юность : [ист. повесть] / Александр Стрельченко. - Дніпропетровськ : Журфонд, 2016. - 239 с.
400. ВА805400 Супрун А. Я. Выбраныя працы / Адам Супрун ; [уступ. арт. А. А. Кожынавай ; рэдкол.: М. П. Антропаў] ; Беларус. дзярж. ўн-т, Філал. фак., Ін-т мовы і літ. імя Якуба Коласа і Янкі Купалы НАН Беларусі, Беларус. кам. славістаў. - Мінск : РIВШ, 2013. - 299 с. - (Серыя "Моваведы Беларусі")
401. ВА805403 Сурнин А. А. Запах фиалок. Сага о стройбате : [роман] / Александр Сурнин. - Новосибирск : Вертикаль, 2013. - 302 с.
402. ВА805325 Тибель В. В. Медова казка : роман-казка : для дітей мол. та серед. шк. віку / Василь Тибель. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 168 с. - (Коронація слова - 2016)
403. В356387/1 Україні присвячую.. [Ч. 1]. - 2016. - 191 с.
404. В356387/2 Україні присвячую.. [Ч. 2]. - 2016. - 191 с.
405. ВА805446 Українсько-німецько-англійський розмовник : довід. посіб. / [уклад.]: Г. Бочко, Л. Дерюгіна, О. Кудіна. - Київ : Логос, 2015. - 251 с.
406. ВА805155 Фаулз Д. Маг : роман / Джон Фаулз ; [пер. з англ. Олега Короля]. - Харків : Книжковий Клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2016. - 526 с. - (Вавилонська бібліотека)
407. ВС61413 Франко І. Я. Захар Беркут : повість / Іван Франко ; [упоряд., передм. Р. П. Іванченко]. - Київ : Дніпро, 2016. - 177, [1] с.
408. АО273653 Харитонов М. С. Два Ивана : [роман] / Марк Харитонов. - Киев : Каяла, 2016. - 251, [3] с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
409. ВА805321 Хашими Н. Пока не взошла луна : роман / Надя Хашими ; [пер. с англ. И. Серебряковой]. - Харьков ; Белгород : Клуб Cемейного Досуга, 2016. - 365 с.
410. Р131090 Херсонська Т. Солдатська пошта : [зб. поезій] / Тетяна Херсонська. - Київ : Каяла, 2016. - 25, [6] с. : іл.
411. Р131067 Хижняк Д. В. Шлях до світла / Діана Хижняк. - Вінниця : Нілан, 2016. - 47 с. : іл.
412. В356386/1 Холодов, Юрий Борисович [Собрание сочинений]. Кн. 1: Родные берега : [новеллы]. - 2016. - 259 с. : ил.
413. В356386/2 Холодов, Юрий Борисович [Собрание сочинений]. Кн. 2: Звуки музыки : [новеллы]. - 2016. - 259, [20] с. : ил.
414. АО273654 Чайковская И. Мария Маркович и Иван Тургенев / Ирина Чайковская. - Киев : Каяла, 2017. - 223 с. - (Современная литература. Поэзия, проза, публицистика)
415. ВА805231 Чапай А. Червона зона : роман / Артем Чапай. - Київ : Нора-Друк, 2015. - 302, [1] с. - (Читацький клуб)
416. ВА805526 Чат для дівчат : [оповідання : для серед. шк. віку] / упоряд. Валентина Вздульська, Оксана Лущевська. - Львів : Вид-во Старого Лева, 2016. - 171, [1] с. : іл.
417. ВА805306 Чевелюк М. В. Аня й братики : [поет. зб. для дітей] / Микола Чевелюк. - Хмельницький : Стасюк Л. С. [вид.], 2016. - 79 с. : мал.
418. ВА805227 Череп-Пероганич Т. П. Осінь дорослої жінки : поезія, п'єси, твори в пер. іншими мовами / Тетяна Череп-Пероганич. - Київ : Український письменник, 2016. - 107, [4] с.
419. ВА805356 Шевченко О. І. Телеологічні основи смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі : монографія / О. І. Шевченко ; Держ. ВНЗ "Запоріз. нац. ун-т". - Запоріжжя : Запоріз. нац. ун-т, 2016. - 309 с.
420. ВА805405 Шефер К. Немой свидетель : [роман] / Карло Шефер ; [пер. с нем. И. Гиляровой]. - М. : Иностранка, 2008. - 316, [2] с. - (Серия "Лекарство от скуки")
421. ВА805299 Шмигін М. М. Трамвай на той світ : іроніч. детектив, оповідання / Микола Шмигін. - Луцьк : Твердиня, 2016. - 342 с. - (Коронація слова - 2016)
422. ВА805541 Ярошенко Н. М. Земля моя святая : [стихи] / Николай Ярошенко. - Мариуполь : Газета "Приазовский рабочий", 2016. - 83 с. : фот.
423. ВА805392 Gitareli B. Half of the century has almost passed / Bacho Gitareli. - [Тбілісі] : [s. n.], 2016. - 79 с. : il.
424. Р131080 Попадюк С. С. Испанский язык в картинках : [разговорник] / [С. С. Попадюк]. - Киев : Арий, 2016. - 32 с. : ил. - (Путешествуйте и общайтесь с удовольствием)Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка