Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговуванняСкачати 370,25 Kb.
Сторінка10/16
Дата конвертації27.12.2018
Розмір370,25 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16
Економіка. Економічні науки
115. РА424995 Амалян А. В. Облік продажу товарів із наданням знижок та бонусів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Амалян Арутюн Вільямсович ; Держ. служба статистики України, Нац. акад. статистики, обліку та аудиту. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
116. РА424801 Винограденко С. О. Інтенсифікація використання земельних ресурсів сільськогосподарських підприємств : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Винограденко Сергій Олександрович ; Харків. нац. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва. - Харків, 2016. - 20, [1] с. : рис., табл.
117. РА425054 Вострякова В. Ю. Розвиток інноваційного потенціалу підприємства (за матеріалами видавничо-поліграфічних підприємств України) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Вострякова Валентина Юріївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
118. РА424912 Гафич О. І. Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в управлінні проектами пошуку нафти і газу : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Гафич Олег Іванович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 19 с. : рис., табл.
119. РА424923 Гнатюк Р. А. Інституційний аналіз міжнародного ринку цінних паперів : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Гнатюк Ростислав Андрійович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
120. РА425049 Джалілов А. Фрагментація міжнародного виробництва транснаціональних корпорацій : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.02 / Джалілов Азар ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
121. РА424902 Ігнатенко О. П. Державне регулювання сфери благоустрою населених пунктів : автореф. дис. ... д-ра наук з держ. упр. : 25.00.02 / Ігнатенко Олександр Павлович ; Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. - Київ, 2016. - 36 с. : рис.
122. РА424914 Карпій О. П. Розвиток послуг мережі автозаправних комплексів на засадах реалізації стратегії громадської корисності : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Карпій Олена Петрівна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 21 с. : рис., табл.
123. РА424990 Криштопа І. І. Побудова стратегічного обліку об'єднаного бізнесу : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.09 / Криштопа Ірина Ігорівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 34 с. : рис., табл.
124. РА424787 Лук'янчук О. М. Територіальна організація житлово-комунального господарства Житомирської області : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Лук'янчук Олена Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 18 с. : рис.
125. РА424985 Марків М. М. Організація управлінського обліку на деревообробних підприємствах із виробництва твердого біопалива : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Марків Марія Михайлівна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 19 с. : рис.
126. РА424910 Мірошниченко І. В. Система моделей оцінювання інвестиційного потенціалу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.11 / Мірошниченко Ігор Вікторович ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
127. РА424984 Пантєлєєва Н. М. Фінансові інновації в банківській системі України : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.08 / Пантєлєєва Наталія Миколаївна ; Держ. вищ. навч. закл. "Ун-т банк. справи". - Київ, 2016. - 40 с. : рис., табл.
128. РА424968 Подік І. І. Податкова складова економічної безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Подік Іванна Іванівна ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
129. РА424807 Русановська О. А. Контролінг логістичної діяльності в системі управління підприємством : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Русановська Орися Андріївна ; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. - Рівне, 2016. - 20 с. : рис., табл.
130. РА424766 Савіна С. С. Формування механізму інноваційного розвитку підприємств легкої промисловості : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Савіна Світлана Сергіївна ; Хмельниц. нац. ун-т. - Хмельницький, 2016. - 21 с. : рис., табл.
131. РА425000 Сас І. С. Концентрація виробництва на аграрних підприємствах: методика виміру, аналіз, ефективність і регулювання : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Сас Ірина Сергіївна ; Держ. ВНЗ "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
132. РА424792 Соцька Ю. І. Стратегічне управління конкурентоспроможністю банку : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Соцька Юлія Ігорівна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис., табл.
133. РА424780 Сперкач М. О. Інформаційна технологія оперативно-календарного планування дрібносерійного виробництва за концепцією "Точно в строк" : автореф. дис. ... канд. техн. наук : 05.13.06 / Сперкач Майя Олегівна ; Нац. техн. ун-т України "Київ. політехн. ін-т". - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
134. РА424805 Ступень Н. Р. Еколого-економічний механізм відтворення земельних ресурсів в сільському господарстві : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Ступень Наталія Романівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
135. РА424987 Тарасюк О. Б. Механізм державного матеріального резервування в системі продовольчої безпеки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.03 / Тарасюк Олег Борисович ; Вищ. навч. закл. "Нац. акад. упр.". - Київ, 2016. - 23 с. : рис.
136. РА424930 Топалова О. І. Суспільно-географічні передумови та перспективи розвитку адаптивного туризму в Україні : автореф. дис. ... канд. геогр. наук : 11.00.02 / Топалова Олеся Іллівна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис.
137. РА424781 Федорович І. М. Формування та обслуговування державного боргу України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Федорович Ірина Михайлівна ; Терноп. нац. екон. ун-т. - Тернопіль, 2016. - 20 с. : рис., табл.
138. РА424964 Швець О. Г. Еколого-економічний механізм рекультивації техногенно порушених земель : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.06 / Швець Ольга Григорівна ; Нац. акад. аграр. наук України, Ін-т агроекології і природокористування. - Київ, 2016. - 21 с. : рис., табл.
139. РА424963 Шимків С. А. Страхування від нещасних випадків в системі соціального захисту громадян України : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Шимків Світлана Анатоліївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2016. - 20 с. : рис., табл.
140. РА424786 Ярема О. Р. Макроекономічний аналіз впливу державного сектора на економічне зростання в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Ярема Олег Романович ; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 2016. - 20 с. : рис., табл.
141. РА424793 Яценко О. В. Механізм забезпечення взаємодії банків з клієнтами : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08 / Яценко Олександра Віталіївна ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса, 2016. - 19 с. : рис., табл.
142. В356391/1 "Dezvoltarea sistemelor sociale şi economice într-un mediu competitiv la nivel global", conferinţă internaţională ştiinţifico-practică (2016 ; Chişinău) Conferinţă internaţională ştiinţifico-practică "Dezvoltarea sistemelor sociale şi economice într-un mediu competitiv la nivel global", 26 Februarie 2016. Pt. 1. - 2016. - 303 p.
143. ВА805297 Альтернативні механізми соціально-економічного розвитку України / [Гладун А. та ін. ; під ред. О. В. Кравчука]. - Київ : Центр соц. і труд. дослідж., 2016. - 204 с. : рис., табл.
144. ВА805141 Банківський маркетинг : навч. посіб. для студентів напряму підгот. "Фінанси та кредит" / Л. А. Янковська [та ін.] ; Приват. ВНЗ "Львів. ун-т бізнесу та права". - Львів : Галицька видавнича спілка, 2016. - 222 с. : рис., табл.
145. ВА805285 Бухгалтерський облік. Загальна теорія : навч. посіб. / М. М. Жибак [та ін.] ; Відокремл. підрозділ Нац. ун-ту біоресурсів і природокористування України "Бережан. агротехн. ін-т". - Тернопіль : Крок, 2016. - 268 с. : рис., табл.
146. ВА805140 Гринкевич С.С. Стратегічні імперативи управління фінансово-економічною безпекою підприємств торгівлі : монографія / С. С. Гринкевич, О. І. Іляш, М. О. Кокнаєва ; Львів. комерц. акад. - Львів : [б. в.], 2015. - 209 с. : рис., табл.
147. В349273/9 Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Вип. 9: Виробництво консервів / [І. М. Демчак та ін.]. - 2015. - 39 с.
148. ВА805359 Економічна теорія : навч. посіб. / [Л. С. Шевченко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Л. С. Шевченко ; Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого. - Харків : Право, 2016. - 267 с. : рис., табл.
149. ВА805151 Забезпечення регіонального розвитку екологічного суспільства засобом створення системного базису синтезованого капіталу : монографія / [Н. Л. Гавкалова та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Гавкалової Н. Л. - Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015. - 303 с. : рис., табл.
150. ВА805224 Іванова Н. В. Модернізація інфраструктурної сфери регіональної економіки в умовах євроінтеграції : монографія / Іванова Наталія Володимирівна ; Чернігів. нац. технол. ун-т. - Чернігів : ЧНТУ, 2016. - 347 с. : табл., рис.
151. ВА805328 Канигін Ю. М. Епоха неокамералізма. Держава і реформи в Україні в контексті фізичної економії / Ю. М. Канигін, В. І. Кушерець. - Київ : Знання України, 2016. - 79 с.
152. СО34655 Капіруліна С. Л. Подорож у світ економіки. [5 клас] : [посібник] / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 71, [1] с. : іл., табл.
153. СО34654 Капіруліна С. Л. Подорож у світ економіки. [6 клас] : [навч. посіб.] / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 103, [1] с. : іл., табл.
154. СО34653 Капіруліна С. Л. Подорож у світ економіки. [7 клас] : [навч. посіб.] / С. Л. Капіруліна, К. В. Панькова. - Кам'янець-Подільський : Аксіома, 2016. - 75, [1] с. : іл., табл.
155. ВА805284 Карлін М. І. Суспільні фінанси в умовах демократії : курс лекцій / М. І. Карлін ; Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Каф. фінансів та оподаткування. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 195 с. : табл.
156. ВА805286 Крачунов Х. Устойчивое развитие: стратегии, перспективы, возможности стандартизации : монография / Христо Крачунов, Татьяна Бубела. - Львов : Бадикова Н. А., 2016. - 156, [3] с. : рис., табл.
157. ВА805355 Мороз В. М. Конкурентоспроможність і трудовий потенціал соціального об'єкта: діалектика взаємозв'язку та розвитку змісту : навч. посіб. для студентів спец. АДМ 8.18010018 "Адміністративний менеджмент" / В. М. Мороз, С. А. Мороз ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 128 с. : рис., табл.
158. В356388/2 Мороз, Володимир Михайлович Кадровий менеджмент: загальна частина. Т. 2: Теорія кадрового менеджменту: еволюція та розвиток змісту. - 2016. - 139 с. : рис., табл.
159. В356388/1 Мороз, Володимир Михайлович Кадровий менеджмент: загальна частина. Ч. 1: Кадрова система організації: зміст та особливості формування. - 2016. - 121 с. : рис., табл.
160. ВА805544 Науково-методичні аспекти обліково-аналітичної системи підприємства : монографія / [В. В. Немченко та ін.] ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. В. В. Немченко ; Одес. нац. акад. харч. технологій. - Одеса : Фенікс, 2016. - 350 с. : рис., табл.
161. ВА805530 Новаковська І. О. Управління міським землекористуванням : монографія / І. О. Новаковська. - Київ : Аграрна наука, 2016. - 303 с. : рис., табл.
162. ВА805271 Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика : матеріали XXI Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26 трав. 2016 р.) / Східноєвроп. нац. ун-т ім. Лесі Українки, Ін-т економіки і менеджменту [та ін.] ; [відп. ред. Л. Г. Ліпич]. - Луцьк : Вежа-Друк, 2016. - 232 с. : рис., табл.
163. ВА805447 Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі : колект. монографія / [Бейдик О. О. та ін. ; за наук. ред. Волошина І. М.] ; Львів. нац. техн. ун-т, Львів. держ. ун-т фіз. культури, Мукачів. держ. ун-т. - Луцьк : РВВ Луц. НТУ, 2016. - 392 с. : рис., табл.
164. ВА805535 Прикладна економіка : навч. посіб. / Б. О. Язлюк [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2016. - 288 с. : табл.
165. ВА805298 Роль інноваційно-інвестиційного механізму діяльності банків у відтворювальних процесах : монографія / [Н. С. Островська та ін. ; за ред. Островської Н. С., Полагнина Д. Д.] ; Буковин. держ. фінанс.-екон. ун-т. - Чернівці : Наші книги, 2016. - 175 с. : рис., табл.
166. ВА805312 Сагалакова Н. О. Туризм: бізнес-процеси, ціни і ціноутворення : монографія / Н. О. Сагалакова ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 415 с. : рис., табл.
167. ВА805327 Сотніков Ю. М. Маркетингові дослідження із застосуванням пакета SPSS : навч. посіб. / Сотніков Ю. М. ; Одес. нац. екон. ун-т. - Одеса : Атлант, 2016. - 145 с. : рис., табл.
168. ВА805272 Теоретичні та практичні засади розвитку менеджменту організацій та адміністрування в умовах незалежності України : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. присвяч. 25 річниці незалежності України та 20-річчю каф. менеджменту орг. та упр. проектами / Запоріз. держ. інж. акад. ; [ред.-упоряд.: В. Воронкова, Р. Андрюкайтене]. - Запоріжжя : ЗДІА, 2016. - 273 с. : табл., рис.
169. ВА805352 Техніка адміністративної діяльності : навч.-метод. посіб. для магістрів ден. та заоч. форми навчання спец. 074 "Публічне управління та адміністрування" / О. Г. Романовський [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Романовського ; Нац. техн. ун-т "Харків. політехн. ін-т". - Харків : НТУ "ХПІ", 2016. - 119 с. : табл.
170. ВА805315 Фоміна О. В. Управлінський облік у торгівлі : монографія / О. В. Фоміна ; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. - Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. - 467 с. : рис., табл.
171. ВС61410 Чирва О. Г. Автоматизація економічних процесів (на прикладі програми "1С: Бухгалтерія 8.2") : [навч. посіб.] / О. Г. Чирва, Т. А. Демченко ; Уман. держ. пед. ун-т ім. Павла Тичини, Навч.-наук. ін-т економіки та бізнес-освіти. - Умань : Сочінський М. М. [вид.], 2016. - 200 с. : рис.Каталог: Librarydocument -> vernadka
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр науково-бібліографічної інформації Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування
vernadka -> Національна бібліотека україни імені В. І. Вернадського центр бібліотечних електронних ресурсів і технологій Відділ технологій дистанційного обслуговування


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   16


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка