Мудрак м. А., Тернопільський національнийСкачати 33,15 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації25.03.2020
Розмір33,15 Kb.
  1   2   3

МУДРАК М.А.,

Тернопільський національний

економічний університет
НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ УКРАЇНИ (1981-1991 РОКИ ХХ СТ.)
Мудрак М.А. Напрями удосконалення підготовки педагогічних кадрів України (1981-1991 роки ХХ ст.).

Проаналізовано теоретичні основи дослідження проблеми підвищення рівня педагогічної підготовки в Україні в 1981-1991 роках ХХ ст. На основі аналізу наукових робіт, присвячених вивченню педагогічних професійних функцій, розкрито напрями вдосконалення підготовки вчителів для професійної творчої діяльності. Встановлено, що одна з основних спроб модернізації педосвіти в умовах застою відбулась у 1984-1985 роках відповідно до основних напрямів реформи загальноосвітньої та професійної школи. З’ясовано, що реформою 1984-1985 років посилювалась увага до спеціально-професійної складової педосвіти.Ключові слова: педагогічні кадри, професійна творча діяльність, підготовка педагога, педагогічні професійні функції.
Мудрак М.А. Направления совершенствования подготовки педагогических кадров Украины (1981-1991 годы ХХ в.).

Проанализированы теоретические основы исследования проблемы повышения уровня педагогической подготовки в Украине в 1981-1991 годах ХХ ст. На основе анализа научных работ, посвященных изучению педагогических профессиональных функций, раскрыты направления совершенствования подготовки учителей для профессиональной творческой деятельности. Установлено, что одна из основных попыток модернизации педобразования в условиях застоя состоялась в 1984-1985 годах в соответствии с основными направлениями реформы общеобразовательной и профессиональной школы. Выяснено, что реформой 1984-1985 годов усиливалось внимание к специально- профессиональной составляющей педобразования.Ключевые слова: педагогические кадры, профессиональная творческая деятельность, подготовка педагога, педагогические профессиональные функции.
Mudrak M.A. Directions of improve teacher training in Ukraine (1981-1991 years of the twentieth century).

In the article analyzes the theoretical foundations of the research problem of improving teacher training in Ukraine (1981-1991 years of the twentieth century). Based on the analysis of scientific papers devoted to the study of teacher professional features, uncover areas of improvement in the training of teachers for professional creative work. It was found that one of the major attempts to modernize pedosvity in terms of stagnation took place in 1984-1985 respectively to the main areas of reform of secondary and vocational schools. It was found that the reform 1984-1985 appreciated the attention to special-professional component of pedagogical Education.Keywords: teaching staff, professional creativity, teacher training, pedagogical professional features.
Кардинальні зміни у державі, які детермінують потребу у розвитку і використанні на її благо творчих здібностей особистості, диктують необхідність оновлення сфери освіти. Одним із приорітетних напрямків стає формування творчої особистості, здатної до гнучкої адаптації в нових умовах. Очевидною є об’єктивна потреба врахування теоретичних основ формування освітнього процесу України в 1981-1991 роках ХХ ст., оскільки цей історичний період став переломним, як переконливо довів В. Майборода, в освітньому розвитку [3, с. 48].

У сучасних психолого-педагогічних дослідженнях приділяється належна увага професійній підготовці майбутнього вчителя, зокрема змісту педагогічної освіти (А.М. Алексюк, С.У. Гончаренко, М.Б. Євтух, І.А. Зязюн, І.П. Підласий та інші), вдосконаленню технологій навчання майбутніх учителів (В.Г. Бондар, О.Г. Мороз, О.М. Пєхота, О.Я. Савченко та інші), оптимізації методів і прийомів професійної підготовки майбутніх фахівців (Д.Н. Кавторадзе, М.М. Поташник, Т.С. Яценко та інші), орієнтації студентів вищих педагогічних закладів на творчість (І.М. Гуткіна, П.М. Щербань, Р.Х. Шакуров та інші).
Каталог: bitstream -> 316497


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка