Модуль фн-1Сторінка29/30
Дата конвертації27.01.2020
Розмір2,47 Mb.
ТипНавчальний посібник
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

ВПРАВИ

Тема 7. Керування і лідерство в керуванні персоналом

o Дати представлення про основні теорії лідерства.

o Познайомити з особливостями різних стилів лідерства.

o Навчити вибирати стиль лідерства, що відповідає ситуації в організації.
Корисно, зокрема, представляти, у якому ступені ви на сьогоднішній день володієте необхідними лідерськими якостями. Для з'ясування цього відповісти на питання анкети.
Анкета Тест на наявність лідерських якостей

Ніколи Іноді Завжди

1 234 5

Фокус


Коли ви учите інших, ви зосереджуєтеся на загальній картині лідерства - як важких, аналітичних питаннях, так і на більш легень, наприклад, як ви стимулюєте до дії людей і як приймаєте рішення 1 234 5

Передана точка зору

У вас чітко сформульована точка зору щодо ідей, цінностей, енергії і готовності до ризику, необхідних, щоб бути успішним лідером у вашій компанії 1 234 5

Відданість

Ви особисто розглядаєте виховання інших як важливу частину вашого лідерства. Можливості виховання лідерських якостей в інших людей не обмежуються тільки формальними освітніми програмами 1 234 5

Рольова модель

Коли ви учите інших, ви самі відкриті для научения. Ви можете вказати, чому навчилися від тих людей, у яких ви були наставником. Люди вільно виражають власну точку зору, обговорюють її з вами, а також пропонують своє бачення перспективи 1 234 5
Якщо по всім чотирьох параметрах ви оцінили себе на 5, то ви - видатний лідер. Але і якщо оцінки менше 5, те і це непогано: самовдосконалення починається з усвідомлення власних недоліків.
Однак сукупність лідерських якостей ще не є вичерпною характеристикою лідера і його поводження. Важливо і те, як ці якості виявляються, які їх "пріоритети".
1.3. Стилі лідерства КЕРУВАННЯ В ОРГАНІЗАЦІЇ

Аналіз власного стилю лідерства надзвичайно корисний для кожного керівника. Для його проведення необхідно хоча б загалом володіти навичками самоаналізу і розуміти основні особливості своєї особистості.

Тому, перш ніж виконати наступна вправа, доцільно познайомитися з матеріалом розділу 2.1.1.
Вправа 2. Ваш стиль лідерства

Згадаєте один чи кілька епізодів зі свого професійного життя, коли вам доводилося відігравати роль лідера. Користаючись ґратами Блейка-Моутон, оцініть, який стиль лідерства ви застосовували в кожному з епізодів. Продумайте наступні питання.

1. Чи адекватний був стиль лідерства, що використовувався вами?

2. Чому ви вибрали саме його?

3. Чи умієте ви змінювати свій стиль лідерства ?

4. Чим, головним чином, визначається ваш вибір стилю?


Підхід Блейка і Моутон, нехай неявно, указує на існування найкращого стилю лідерства - групового керування з координатами (9, 9). Тим часом, практика свідчить, що в багатьох випадках ефективними виявляються й інші стилі лідерства.
Вправа 3. "Лідер - послідовник"

Виберіть епізод із практики вашої професійної діяльності, у якому ви відігравали роль послідовника. Проаналізувавши цей епізод, визначите, яким зі стилів лідерства скористався ваш керівник. Знаючи про ступінь готовності послідовників, вирішіть, наскільки такий вибір був ефективний.

Головна мета цієї вправи - навчитися виділяти три компоненти готовності послідовників у відповідностю з моделлю Херси-Бланша.
Вправа 4. Твердження, що стосуються командного лідерства

Інструкція: Прочитайте кожне твердження. Укажіть, згодні ви (З) з ним чи не згодні (Н). Потім уже всією командою обговорите кожне твердження і прийміть рішення, згодні ви чи ні з кожним із тверджень. Не поспішаєте і постарайтеся зрозуміти точку зору кожної людини. Якщо ваша команда не зможе дійти згоди, ви можете змінити формулювання твердження для того, щоб досягти такої угоди.

() 1. Ефективні лідери консультуються з членами команди для збору інформації, щоб прийняти рішення.

() 2. Лідери повинні залучати членів команди до всіх рішень, що впливають на останніх.

( ) 3. Лідери повинні прийняти на себе усю відповідальність за рішення команди.

( ) 4. Лідери не повинні конфліктувати із членами команди на очах в інших її членів.

() 5. Основне завдання лідерів полягає в створенні такої атмосфери, коли всі члени команди можуть спокійно виражати свої почуття і думка.

() 6. Лідер повинний відноситися до інших членів команди як до рівного і відповідно взаємодіяти з ними.

() 7. Лідер повинний намагатися допомогти членам команди реалізувати їхній потенціал, навіть якщо це може привести до ситуації, коли один член команди буде "краще" іншого.

( ) 8. Лідер насамперед несе відповідальність за визначення напрямку діяльності команди і за проходження обраному курсу.

( ) 9. Найвища ефективність буває в команди, у якій найменше розбіжностей між її членами.

() 10. Лідер являє собою "модель" ефективної участі в роботі команди для інших її членів.

() 11. Бувають ситуації, коли лідер повинний використовувати автократичні методи, щоб забезпечити ефективну діяльність команди.

() 12. Бувають ситуації, коли лідер повинний ігнорувати почуття члена команди, щоб прийняти рішення.

() 13. Лідер повинний дружественно, але твердо застосовувати владу, щоб ефективно керувати своєю командою.

() 14. Коли лідер намагається зробити усі від нього залежне, члени команди не повинні критикувати ці зусилля.

() 15. Іноді лідер повинний доручити виконання якого-небудь завдання одній людині, а не всій команді.

Подібне обговорення виняткове корисно для виявлення різноманітних поглядів на лідерство в чи групі команді, що в остаточному підсумку може допомогти освоювати навички розділеного лідерства.


1.6. Замінники лідерства
На думку Тичи, що видаються лідери, досягаючи своїх цілей, не просто використовують своїх послідовників, але і навчають їх, прагнучи перетворити їх з послідовників у самостійно мислячих лідерів. При цьому лідери розглядають власне научение і навчання інших як одну зі своїх основних функцій і використовують для цього будь-які можливості. Більш того, виховання нових лідерів у таких організаціях стає частиною ділової культури організації, таким чином, включається "двигун лідерства".
Вправа 5. Реальне лідерство у вашій організації

Обведіть цифри, що показують, як часто ваша організація сприяє тому, щоб лідери працювали над вихованням лідерських якостей в інших людях.


Ніколи Іноді Завжди

1 Добір чи призначення на посаду В нашій компанії лідерів підвищують у посаді і призначають на нові посади в залежності від їхньої здатності виховувати інших 1 2 3 4 5

2 Оцінка Ми визначаємо і характеризуємо рівень виконання роботи з тому, наскільки добре керівники виховують нових лідерів 1 2 3 4 5

3 Винагороди Винагороди розподіляються таким чином, щоб мотивувати керівників виховувати нових лідерів 1 2 3 4 5

4 Навчання Навчання і ріст кваліфікації підвищують здатність людей виховувати лідерські якості в інших співробітників 1 2 3 4 5

5 Розвиток/планування кар'єри Розвиток і планування кар'єри в нашій організації забезпечує інформацію щодо особистих здібностей учити інших людей і вести їхній за собою 1 2 3 4 5

6 Перехід на нові ролі Коли людей підбирають на нову посаду, їх готують до того, щоб при виконанні нової ролі вони учили інших і вели їх за собою 1 2 3 4 5
Якщо ви обвели "1" у кожнім з пунктів, це означає, що ви працюєте в організації, де лідери не виховують лідерські якості в інших співробітниках, а якщо це і робиться, то скоріше всупереч корпоративній культурі. Якщо ваші оцінки близькі до "5", то ви, імовірно, працюєте в компанії, у якій працює "двигун лідерства".

Проаналізуйте свої оцінки і сформулюйте висновки для вашої компанії.


Що ж дозволяє сформованим лідерам ефективно виховувати нових лідерів?

Ефективні лідери володіють тим, що Тичи назвав переданою точкою зору - чітко структурованою системою ідей, заснованих на знаннях і системі цінностей, що формулюється лідером таким чином, що цілком і без утруднень сприймається послідовниками.

Таким чином, формування переданої точки зору вимагає вироблення системи ідей і усвідомлення цінностей, на основі яких ви здійснюєте свою професійну діяльність. Система цінностей особистості розглядається в розділі 2.1.2, там же можна знайти вправи, що сприяють виявленню вашої індивідуальної системи цінностей. Спробуйте сформулювати комплекс ідей, що стосуються вашого бізнесу.
Вправа 6. Формулювання системи бізнесів-ідей

Для перевірки того, наскільки ясно ви формулюєте свої бізнеси-ідеї, письмово відповісти на приведені нижче питання.

1. Які відбулися найважливіші зміни в зовнішнім середовищі вашого бізнесу?

2. Наскільки відповідають ваші компетенція і навички зовнішньому середовищу, що змінюється?

3. Які зміни потрібно внести в представлення, на які ви раніш спиралися?

4. Чи починаєте ви що-небудь, щоб стежити за динамікою зовнішнього середовища бізнесу з метою безупинної генерації нових ідей?

Система ідей повинна підтримуватися відповідною системою цінностей. Цінності, на яких ґрунтуються лідери, часто не так-те просто сформулювати. Однак, домігшись ясного вираження цих цінностей, набагато легше потягнути за собою людей. Тому артикуляція цінностей не їсти проста вправа - це реальна задача, которую приходиться вирішувати усім, хто претендує на роль лідера.
Вправа 7. Формулювання цінностей

Сформулюйте ті цінності, якими ви чи керуєтеся хотіли б керуватися при веденні бізнесу. Постарайтеся заповнити всі осередки приведеної нижче таблиці. Перший рядок таблиці заповнений як ілюстрацію.


Цінність Чому це важливо? Позитивне поводження Негативне поводження Парадокси

1. Розуміння особливостей інших культур Це необхідно для ведення міжнародної конкуренції Освоєння нових навичок (вивчення мов, культури, системи менеджменту й ін.) Зневага культурними розходженнями, спроба нав'язати партнерам власну систему ведення бізнесу Цінності різних національних культур не завжди гармоніюють один з одним

2.

3.


4.
Отже, ваша задача - виробити систему ефективних ідей, усвідомити, які цінності будуть підтримувати ці ідеї, і, нарешті, зуміти повідомити ваш комплекс ідей вашим чи підлеглим послідовникам. Спробуйте це зробити.
Вправа 8. Презентація ідей і цінностей

Крок 1. Представте, що вам має бути виступити перед групою співробітників (недавно прийнятих на чи роботу досвідчених менеджерів). Ваша задача складаєтеся тім, щоб пояснити цінності, якими керується ваша компанія. Ви доможетеся успіху, якщо група усвідомлює, у чому складаються цінності компанії і як вони "працюють" на практиці.

Крок 2. Складіть тези свого виступу.

Крок 3. Спробуйте вимовити цей виступ. Ви можете скористатися рекомендаціями з підготовці і виступу з усними презентаціями, сформульованими в розділі 3.2.2.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка