„Моделювання засобами С++" Навчальний посібник: Уклад.: О. В. Мачулянський, Д. Д. Татарчук. К.: „аверс", 2008. сСторінка1/31
Дата конвертації06.05.2020
Розмір0,57 Mb.
ТипНавчальний посібник
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

„Моделювання засобами С++”

Навчальний посібник.
.Рекомендовано на засіданні

методичної ради НТУУ «КПІ»

протокол № 10 від 16 червня 2009р.

Київ


“АВЕРС”

200_


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ”

„Моделювання засобами С++”

Навчальний посібник.
Рекомендовано на засіданні

методичної ради НТУУ «КПІ»

протокол № 10 від 16 червня 2009р.

Київ


“АВЕРС”

200_


„Моделювання засобами С++” Навчальний посібник: Уклад.: О.В. Мачулянський, Д.Д. Татарчук.-К.: „АВЕРС” , 2008.-__ с.

Зміст посібника відповідає програмі базової вищої освіти з напрямку 6.050801 – “ мікроелектроніка та наноелектроніка”

Укладачі:

О.В. Мачулянський, к.т.н., доц.

Д.Д. Татарчук, к.т.н., доц.

Відповідальний

редактор О.В. Борисов, к.т.н., проф.
Рецензенти: В.Г. Вербицький, д.т.н., с.н.с.
О.М. Юрченко, д.т.н., проф.

Підп. до друку 00.00.0_. Формат . Папір друк. №3. Друк офс.

Ум. друк. арк. 0.0. Наклад 200пр.

Видавництво ПЦ “АВЕРС”

03056, Київ, вул. Політехнічна, 16, тел.:241 86 00
ЗМІСТ


Вступ 6

Основні поняття об’єктно-орієнтованого програмування 9

Контрольні запитання 12

Особливості об’єктної моделі в С++ 13

Контрольні запитання 16

Ініціалізація і знищення об’єктів. Конструктори та деструктори 17

Динамічний розподіл пам’яті 19

Контрольні запитання 20

Доступ до полів та методів класу. Статичні члени класу 21

Реалізація механізмів успадкування та поліморфізму в С++. Доступ до членів базових класів 23

Контрольні запитання 25

Друзі класу 26

Шаблони класів 28

Перевантаження операторів для класів 30

Контрольні запитання 31

Статичні та динамічні масиви 32

Методи сортування масивів. 32

Сортування за допомогою включення 33

Сортування за допомогою прямого выбору 35

Сортування за допомогою обміну 37

Методи пошуку у масивах 39

Прямий лінійний пошук 40

Бінарний пошук 42

Контрольні запитання 46

Списки. Сортування списків, пошук у списках 47

Контрольні запитання 52

Стеки 53

Контрольні запитання 55

Черги прості та циклічні 56

Прості черги 56

Циклічні черги 59

Контрольні запитання 63

Бінарні дерева 64

Доступ до елементів дерева. Сортування бінарних дерев. Пошук у бінарних деревах 64

Контрольні запитання 69

Контрольна робота 70

Порядок виконання лабораторних робіт : 75

Зміст звіту: 75

Порядок захисту робіт. 76

Лабораторна робота №1. 76

Лабораторна робота №2. 77

Лабораторна робота №3. 79

Лабораторна робота №4. 80

Лабораторна робота №5. 81

Список використаної літератури 82Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка