Моделі спілкування педагога з учнямиСкачати 18,34 Kb.
Дата конвертації16.04.2019
Розмір18,34 Kb.
ТипПовідомлення
Моделі спілкування педагога з учнями

Модель перша

Педагог немовби піднімається над класом. Він ши­ряє у світі знань, науки, захоплений ними, але пере­буває на недосяжній висоті. Тут система спілкування складається в такий спосіб: педагог нібито відсторо­нений від учнів, вони для нього тільки об'єкти для сприйняття знання. Зазвичай такий учитель мало ці­кавиться особистістю дитини та своїх взаємин із нею, зводячи педагогічні функції до повідомлення інфор­мації. Такому вчителеві важливий тільки процес пере­давання інформації, а школяр є лише «загальним контекстом» до науки. Така позиція, як свідчать спостереження, характеризує деяких учителів-початківців, які захоплені наукою.Негативні наслідки - відсутність психологічного контакту між педагогом і дітьми. Звідси - пасивність учнів під час навчання та безініціативність.

Модель друга

Зміст цієї досить поширеної моделі спілкування полягає в тому, що між педагогами й дітьми невиди­мою межею у взаєминах є дистанція, яку педагог уста­новлює між собою й учнями. Такими «обмежниками» можуть бути:  • підкреслення педагогом своєї переваги над уч­нями;

  • прагнення повідомляти інформацію, а не навчати;

  • відсутність бажання до співробітництва, ствер­дження ситуації безумовної «веденості» школярів учителем;

  • поблажливо-заступницьке ставлення до учнів, що заважає організувати «дорослу» взаємодію.

Негативні наслідки - відсутність міжособистісного контакту між педагогом і дітьми, слабкий зворотний зв'язок, байдужість школярів до вчителя.

Модель третя

Її суть полягає в тому, що вчитель будує взаємини з дітьми вибірково. Зокрема, концентрує свою увагу на групі учнів (сильних або, навпаки, слабких), як ло­катор, уловлює саме цих школярів, залишаючи поза увагою решту. Причини такого ставлення можуть різ­нитися:  • учитель захоплений учнями, які цікавляться його предметом, дає їм спеціальні завдання, примушує відвідувати гуртки й проводить із ними факульта­тивну роботу, не виявляючи уваги до решти;

  • учитель стурбований слабкими учнями, постійно займається з ними, не беручи до уваги решту учнів, сподіваючись на те, що вони самі з усім упора­ються;

  • не вміє сполучити фронтальний підхід із індивіду­альним.

Негативні наслідки - на уроці не створюється ці­лісної й безперервної системи спілкування, вона під­мінюється фрагментарною, ситуативною взаємодією. «Візерунок» спілкування на уроці постійно рветься, порушується його цілісний ритм, виникають перебої в міжособистісній взаємодії, що спричиняє дестабілі­зацію соціально-психологічної основи уроку.

Модель четверта

Педагог, взаємодіючи з учнями, чує тільки себе: під час пояснення нового матеріалу, опитування учнів, індивідуальних бесід із дітьми. Учитель перебуває в полоні своїх думок, ідей, педагогічних завдань, не відчуває партнерів зі спілкування.Негативні наслідки - втрачається зворотний зв'я­зок, навколо вчителя на уроці створюється своєрідний психологічний вакуум, педагог не сприймає психоло­гічної атмосфери в класі, навчально-виховний ефект взаємодії з учнями знижується.

Модель п'ята

Педагог цілеспрямовано й послідовно діє на осно­ві спланованої програми, не звертаючи жодної уваги на обставини, що змінюються та потребують нагаль­них змін у спілкуванні.Негативні наслідки - такий педагог начебто все робить правильно: у нього є обґрунтований план, пра­вильно сформульовані педагогічні завдання. Але він не враховує, що педагогічна дійсність постійно змінюєть­ся, виникають нові й нові обставини, умови, що пови­нні негайно вловлюватися ним і викликати відповідні зміни в методичній і соціально-психологічному аран­жуванні виховання й навчання. Під час навчально-виховного процесу чітко простежуються нібито дві лі­нії: перша - ідеально спланована та друга - реальна. У такого педагога ці лінії не перетинаються.

Модель шоста

Учитель робить себе головним, а іноді й єди­ним ініціатором педагогічного процесу, не зважаючи на решту форм навчальної ініціативи. Уся ініціатива виходить від педагога: питання, завдання, судження тощо.Негативні наслідки - педагог перетворюється на єдину рушійну силу навчально-виховного процесу, зникає особиста ініціатива учнів, знижується пізна­вальна й суспільна активність, а отже, не формується досить насичена мотиваційно-потрібнісна сфера на­вчання та виховання, утрачається психологічний зміст взаємодії педагога й дітей, учні орієнтуються тільки на однобічну активність педагога й усвідомлюють себе лише як виконавці, знижуються можливості творчого характеру навчання та виховання, школярі чекають на інструкцію, перетворюючись на пасивних спожи­вачів інформації.

Модель сьома

Учитель страждає від постійних сумнівів: чи пра­вильно його розуміють, чи правильно тлумачать те або інше зауваження, чи не ображаються та ін.Негативні наслідки - педагог стурбований не стіль­ки змістовною стороною взаємодії, скільки аспектами взаємин, що набувають для нього гіпертрофованого значення; учитель постійно сумнівається, вагається, аналізує, що зрештою може спричинити неврози.

Модель восьма

У системі взаємин переважають дружні характе­ристики.Діти навчаються завдяки не наставлянням до­рослого (педагога), а стилю взаємодії. Особистість педагога, його професійне спілкування, його успіх є ключем до успіху навчання та виховання дітей. А взаємини, що ґрунтуються на основі взаємопо­ваги, рівності, співучасті, віри у здібності, надають можливість самореалізації й особистісного розвитку кожного з учасників.


Каталог: Files -> downloads
downloads -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
downloads -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
downloads -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»
downloads -> Автобіографічний елемент у ліричній драмі І. Я. Франка «Зів'яле листя»
downloads -> Мозгова людмила Анатоліївна
downloads -> Малієнко ю. Б., Сєрова г. В. Вчимося досліджувати (Досліджуємо історію України) Посібник курсу за вибором для профільних класів суспільно-гуманітарного напряму навчання
downloads -> Главное управление образования Луганской областной государственной администрации
downloads -> Тема: Азбука дорожнього руху
downloads -> Методичні рекомендації щодо підготовки матеріалів з питань формування навичок здорового способу життя І. Вступ Суспільству сьогодні особливо потрібні сильні, здорові особистості, які чітко розрізняють поняття добра і зла, любові і ненависті
downloads -> На м’якій постелі спати – у здоров’ї програвати


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка