Модель підготовки майбутніх учителів до професійно-педагогічної комунікаціїСторінка1/7
Дата конвертації11.04.2020
Розмір107 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7

УДК 378

МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Волкова Наталія Павлівна

доцент Дніпропетровського національного університету

Ефективне використання моделювання у різних галузях наукових досліджень (філософії, соціології, економіці та інших) дало поштовх до застосування цього методу і в педагогічній науці. Однак, складність і своєрідність педагогічних систем вимагає врахування їх специфіки при використанні прикладної теорії моделювання. Моделювання як метод пізнання і метод дослідження в педагогіці дозволяє більш чітко окреслити наукову проблему, встановити її взаємозв’язки з аналогічними проблемами, а також перевірити гіпотезу дослідження.

Починаючи з моделі сучасного вчителя, створеної В.А. Сластьоніним, метод моделювання широко застосовувався у психолого-педагогічних дослідженнях (C.Болсун, О.О.Грейліх, О.В.Данильчук, А.В.Моложавенко, В.Г.Пасинок, І.П.Підласий, Л.О.Савенкова, Л.Ф.Спірін, Н.Є.Смирнова, В.Д.Ширшов та ін.). Незважаючи на значний інтерес дослідників до моделювання, питання щодо моделей процесу підготовки майбутнього вчителя ними вирішується по-різному залежно від поставлених цілей та акцентів у підготовці.

Метою нашого дослідження є створення моделі підготовки майбутнього вчителя до професійно-педагогічної комунікації (ППК), яку ми розуміємо як систему безпосередніх чи опосередкованих комунікативних зв’язків та взаємодій педагога, спрямованих на взаємообмін інформацією, моделювання та управління процесом комунікації, регуляцію педагогічних відносин, що здійснюється за допомогою вербальних та невербальних засобів, засобів комп’ютерної комунікації з метою досягнення взаєморозуміння.

Тому дана стаття присвячена теоретичному обґрунтуванню власного погляду на модель підготовки майбутнього вчителя до ППК. Згідно мети поставлені завдання: визначити й обґрунтувати компоненти авторської моделі підготовки майбутнього вчителя до ППК; обґрунтувати сутність модульного навчального процесу, розкрити умови його ефективної реалізації у ВНЗ.

Створення моделі модульного процесу підготовки майбутніх учителів до ППК вимагало передусім з’ясування значення самого поняття “модель”, що пов’язане з методом моделювання. Філософський словник зазначає, що модель – “речова, знакова або уявна (мислена) система, що відтворює, імітує чи відображає принципи внутрішньої організації або функціонування, певні властивості, ознаки и характеристики об’єкта дослідження (оригіналу), безпосереднє вивчення якого неможливе, ускладнене або недоцільне, і може замінити цей об’єкт у пізнавальному процесі з метою одержання нових знань про нього” [5, с.394]. Відношення “модель-оригінал” не є природним. Воно зумовлене процесом пізнання. Одним із найважливіших і найскладніших у процесі застосування моделі в науковому пізнанні є питання про їхнє співвідношення, ступінь подібності й адекватності.

Слідом за Н.К. Сергеєвим [4, с.54], ми вважаємо обґрунтованим використання поняття моделі, як найбільш повного відображення уявлень про цілі. Ми також розділяємо думку про те, що уявлення про модель модульного процесу підготовки майбутніх учителів до ППК, близьке до поняття ідеального образу підготовки фахівця, мета якої має переживатися як „інтенція” - бажання, намір, прагнення педагога до того, що має бути досягнуто (ідеально-інтенціональна природа мети). У цьому розумінні модель можна визначити як стратегічний образ кінцевого результату – сформованого ціннісного ставлення до ППК, системи розвинених комунікативних умінь.

Процес підготовки майбутніх учителів до ППК має ґрунтуватися на урахуванні його закономірностей (ціннісне ставлення студентів до ППК безпосередньо залежить від цілеспрямованості, індивідуальності, емоційної насиченості процесу його формування; розвиток комунікативних умінь залежить від рівня ціннісного ставлення студентів до ППК, володіння ними вербальними, невербальними й телекомунікаційними засобами; формування ціннісного ставлення до ППК та розвиток комунікативних умінь обумовлені впровадженням технологій накопичення комунікативного досвіду та особистісно-орієнтованих технологій навчання студентів ППК) та принципів (модульності, цілеспрямованості, індивідуалізації навчання, ціннісного ставлення до ППК, технологічності, конгруентності, інтерактивності, паритетності, нормативності). Перелічені принципи взаємопов’язані, зумовлюють один одного. При організації модульного навчального процесу, який передбачає: сформульовані цілі діяльності; зміст навчання, що подається у вигляді модулів, які мають гнучку структуру й пристосовані для індивідуального вивчення; використання різноманітних технологій і форм залежно від одиниці змісту навчання, цілей, засобів тощо; контроль за результатами діяльності студентів, який відбувається як у процесі вивчення модуля, так і після його вивчення (І.М.Богданова [1]), викладач повинен керуватися всіма принципами.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка