Мистецтво у змісті професійної підготовки


Мистецтво як чинник гуманізації професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчанняСторінка5/106
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,96 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

1.2.Мистецтво як чинник гуманізації професійної підготовки майбутнього педагога професійного навчання


В умовах перебудови системи освіти в Україні пріоритетним стає соціально-педагогічний принцип гуманізації професійної підготовки майбутніх фахівців. Він передбачає ставлення до людини як до найвищої цінності суспільства і створення умов для її вільного й гармонійного розвитку, підвищення ролі її власної активності у його детермінації.1 Це зумовлює необхідність перегляду закономірностей, цілей, завдань і змісту професійної підготовки інженерно-педагогічних працівників, спрямування її на формування у єдності їхніх професійних, особистісних і соціально-моральних якостей.

Проблемам гуманізації освіти присвятили свої праці вчені України, близького й далекого зарубіжжя - Г.О. Балл, Г.П. Васянович, С.У. Гончаренко, І.А. Зязюн, Н.Г. Ничкало, П.-Я. Пшибиш, В.В. Рибалка, О.П. Рудницька, С.О. Смирнов, К. Хиц та ін.До головних закономірностей гуманізації освіти, вчені відносять:

  1. Взаємозв’язок особистості із соціальним оточенням, який виявляється у встановленні людиною певних стосунків з іншими з метою оволодіння досягненнями матеріальної й духовної культури людства, перетворення їх на свої потреби, “органи своєї індивідуальності”2.

  2. Визнання необхідності формування базисних якостей особистості, на основі яких уможливлюється гармонійний розвиток усіх інших; врахування суб’єктивних потреб і об’єктивних умов, пов’язаних із матеріальною базою та кадровим потенціалом освіти. За визначенням академіка О. Новікова, йдеться не просто про вдосконалення професійної підготовки, а саме про необхідність різнобічного розвитку особистості, що забезпечує високий ступінь її трудової активності, заповзятливості, мобільності та адаптивності до постійно змінюваних економічних, виробничих і соціальних вимог1.

  3. Посилення уваги до формування ціннісно-мотиваційного стрижня особистості, ціннісно-смислових орієнтирів її професійної діяльності, що визначають її спрямованість.

  4. Забезпечення культуровідповідності освіти і розвитку особистості, що передбачає врахування культурно-історичних традицій народу в їх єдності із загальнолюдською культурою; взаємозумовленість загальнокультурного, соціально-морального, професійного розвитку особистості й рівня її свободи та творчості. Як зазначає Г.О. Балл, формування професійної культури майбутніх фахівців поза загальнокультурним контекстом є неповноцінним, оскільки може призвести до їх духовної обмеженості, технократизму.

  5. Залучення особистості до суб’єктивно значущої продуктивної діяльності з метою оволодіння загальнолюдською та професійною культурою. Останнє зумовлює особливу важливість культурологічного й діяльнісного підходів у реалізації стратегії гуманізації навчання та виховання, необхідність врахування національно-культурних і регіональних традицій, “розширення й збагачення культурного поля, у якому живе і діє особистість або соціальна спільнота”2.

  6. Організація навчально-виховного процесу як конструктивної діалогічної взаємодії, що здійснюється за принципами поваги до учня чи студента як до повноправного суб’єкта навчання; його прийняття, орієнтації на перспективу, що відкривається перед ним; виховання в нього самоповаги; формування упевненості у своїх можливостях, мотивації до саморозвитку, самовиявлення і самовдосконалення1.

  7. Забезпечення творчої спрямованості педагогічного процесу на основі застосуванні індивідуально-творчого підходу, що створює умови для реалізації творчих можливостей суб’єктів навчання, інтеріоризації ними базових знань з гуманітарної культури, перетворення останніх на особистісний сенс їхньої діяльності.

  8. Реалізація принципу професійно-етичної взаємовідповідальності, що визначається ступенем сформованості гуманістичних цінностей особистості і передбачає її готовність брати на себе турботи про інших.  9. Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка