Мистецтво у змісті професійної підготовкиСторінка33/106
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,96 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   106
ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ:

 1. Театральне мистецтво у розвитку педагогічної майстерності майбутніх педагогів професійного навчання.

 2. Використання мистецьких інтерактивних методів навчання у процесі викладання дисципліни «Основи креслення» у ПТНЗ.

 3. Розвиток мистецьких традицій родинного виховання в Україні.

 4. Мистецтво у системі культурно-освітньої діяльності Києво-Могилянської академії.

 5. Організація виховної роботи у ПТНЗ швейного профілю засобами мистецтва.

 6. Мистецтво як засіб формування пізнавальних інтересів учнів ПТНЗ.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА:


 1. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. – К.: Либідь, 1997. – 376 с.

 2. Зязюн І.А. Педагогіка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. посібник. – К.: МАУП, 2000. – 312 с.

 3. Лещенко М. Щастя дитини – єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навч.-метод. посібник. – К.: АСМІ, 2003. – Ч.1. – 304 с.

 4. Лещенко М. Щастя дитини – єдине щастя на землі: До проблеми педагогічної майстерності: Навч.-метод. посібник. – К.: АСМІ, 2003. – Ч.2. – 240 с.

 5. Морозов А.В., Чернилевский Д.В. Креативная педагогика и психология: Учеб. пособие. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Академический проект, 2004. – 560 с.

 6. Мурашов А.А. Педагогическая риторика. – М..: Педагогическое об-во России, 2001. – 480 с.

 7. Никитина Н.Н., Железнякова О.М., Петухов М.А. Основы профессионально-педагогической деятельности: Учеб. пособие. – М.: Мастерство, 2002. – 288 с.

 8. Педагогічна майстерність: Підручник / Зязюн І.А., Крамущенко Л.В., Кривонос І.Ф. та ін. /За ред. І.А. Зязюна. – К.: Вища шк., 1997. – 349 с.

 9. Рудницька О.П. Педагогіка: загальна та мистецька: Навч. посібник. – К.: …, 2002. – 270 с.

 10. Рудницька О. Педагогіка мистецтва: пошуки і перспективи //Професійна освіта: педагогіка і психологія: Українсько-польський щорічник. – ІІ. – Київ; Ченстохова. - 2000. – С. 233 – 245.

 11. Столяренко Л.Л. Психология общения и управления: Учебник. – Ростов н/Д: Феникс, 2001. – 512 с.

ПІСЛЯМОВА
“Усе є користь і усе є шкода, важлива лише міра”, - зазначали стародавні філософи. Саме цей вислів слід пригадати педагогові перш, ніж розпочати роботу з впровадження мистецтва до змісту навчально-виховного процесу у закладах професійно-педагогічної освіти.

Використання різновидів мистецтва та мистецьких знань у ході опанування майбутніми педагогами професійного навчання спеціальних, суспільно-гуманітарних та психолого-педагогічних дисциплін має спиратися на міцне підгрунтя комплексного застосування як загальнопедагогічних принципів (гуманізації, гуманітаризації, особистісної орієнтації й культуровідповідності), так і принципів власне дидактичних (єдності змісту і форми, педагогічної доцільності, науковості, систематичності й послідовності, наступності, індивідуалізації та диференціації тощо).

Не можна допускати, щоби мистецький компонент перетворював навчальне заняття на розвагу. Від такого підходу у свій час застерігав ще К.Д. Ушинський, який наголошував, що у навчальному закладі “повинна панувати серйозність, що дозволяє жарт, але не перетворює усієї справи на жарт, ласкавість без приторності, справедливість без прискіпливості, доброта без слабкості, порядок без педантизму і , головне, постійна розумна діяльність”1. Саме цього і дозволяє досягти у навчально-виховному процесі виважене й доцільне використання мистецтва. Воно спрямовує педагога на творчу діяльність і водночас надає йому свободу у виборі змісту, форми і засобів останньої.

Таким чином, оволодіння педагогом професійного навчання мистецькими технологіями підносить його на такий професійний рівень, який, повторюючи гасло американської Ради з оцінювання професіоналізму вчителів, можна сформулювати так: “Більше професіоналізму, відповідальності та свободи”.А сучасній професійній школі сьогодні потрібен саме такий педагог!
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   29   30   31   32   33   34   35   36   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2017
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка