Мистецтво у змісті професійної підготовкиСторінка3/106
Дата конвертації04.04.2019
Розмір0,96 Mb.
ТипНавчально-методичний посібник
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106

ПЕРЕДМОВА

Професійно-педагогічна освіта є важливою складовою системи неперервної професійної освіти України. На сучасному етапі свого розвитку вона потребує кардинального оновлення на основі переосмислення своїх концептуальних засад, запровадження нових педагогічних професій, вдосконалення змісту, форм і методів професійної підготовки інженерно-педагогічних працівників.

Постановою Кабінету Міністрів України від 24. 05. 1997 р. № 507 “Про перелік напрямів і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями” у галузь знань “Педагогічна освіта” введено нову спеціальність “Професійне навчання (за профілем підготовки)” і з урахуванням цих змін у квітні 2002 року до Державного класифікатора внесено нову педагогічну професію – “педагог професійного навчання”(код КП 3340).1 Вона інтегрує у собі спеціальності майстра виробничого навчання, викладача спецдисциплін, вихователя професійно-технічного навчального закладу та інструктора з праці.

У Законах України “Про освіту”, “Про професійно-технічну освіту”, “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань професійно-технічної освіти”, Постанові Верховної ради України “Про стан і перспективи розвитку професійно-технічної освіти в Україні”, Національній доктрині розвитку освіти, проекті Концепціїї розвитку професійно-технічної освіти в Україні, Державній програмі “Вчитель” та інших державних нормативно-правових документах у галузі освіти

зазначається, що саме на педагогів професійного навчання нині покладається важлива місія підготовки кваліфікованих, конкурентоспроможних фахівців, які відповідають вимогам технологічного розвитку галузей економіки, а також мають високий рівень творчої ініціативи та духовної культури. Тому від самих інженерно-педагогічних працівників нині вимагається володіння комплексом спеціальних та психолого-педагогічних знань, умінь і навичок, сформованість методологічного мислення, висока загальна і професійна культура, розвиненість спеціальних здібностей та професійно значущих якостей особистості тощо. А це, у свою чергу, зумовлює нагальну необхідність реформування системи професійної підготовки фахівців в Україні на гуманістичних, культурологічних засадах.

Важливим чинником гуманізації сучасної професійно-педагогічної освіти є мистецтво, яке сприяє “олюдненню” і ціннісному осмисленню наукових і фахових знань майбутніх педагогів професійного навчання. Мистецтво має значні потенційні можливості щодо використання у навчально-виховному процесі професійно-педагогічних закладів освіти шляхом впровадження до змісту суспільно-гуманітарних, психолого-педагогічних та спеціальних навчальних дисциплін. Тому воно має посісти своє законне місце у навчальних планах і програмах професійної підготовки майбутніх педагогів ПТНЗ у цих навчальних закладах.Висвітленню значення мистецтва як чинника гуманізації й гуманітаризації професійно-педагогічної освіти та обгрунтуванню змісту мистецького компонента професійної підготовки майбутніх педагогів ПТНЗ і присвячений даний навчально-методичний посібник.

У першому розділі аналізуються історичні аспекти проблеми використання мистецтва у розвитку особистості; розкривається інтегруюча роль естетичного чинника у створенні цілісної картини світу; виявляються педагогічні можливості мистецтва щодо формування в майбутніх педагогів ПТНЗ творчої індивідуальності як найважливішої професійно значущої якості їхньої особистості.

Другий розділ присвячений висвітленню методичних засад оновлення змісту навчальних планів і програм професійної підготовки студентів професійно-педагогічних коледжів на основі впровадження до них різновидів мистецтв та теоретичного мистецько-педагогічного матеріалу, а також розробки і застосування нових інтерактивних методів і форм викладання базових навчальних курсів.

На допомогу викладачам і студентам пропонуються представлені у додатках орієнтовні плани з навчальних курсів “Педагогіка”, “Основи педагогічної майстерності”, “Основи педагогічних досліджень”, а також фрагменти розробок навчальних занять з використанням мистецьких засобів, приклади мистецького навчально-методичного забезпечення тощо.

Навчально-методичний посібник адресовано педагогам і студентам професійно-педагогічних закладів освіти; педагогічно-індустріальних та інженерно-педагогічних факультетів вищих педагогічних, технічних і сільськогосподарських навчальних закладів, де викладаються дисципліни психолого-педагогічного циклу; слухачам закладів післядипломної освіти інженерно-педагогічних працівників.

Разом із тим, він може бути корисним для усіх педагогів, які прагнуть до професійного зростання і підвищення своєї професійної компетентності, оволодіння новітніми технологіями організації навчально-виховного процесу на засадах гуманізації, гуманітаризації та культуровідповідності.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   106


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка