Міністерство освітиСторінка1/14
Дата конвертації10.04.2019
Розмір3,45 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНА МЕТАЛУРГІЙНА АКАДЕМІЯ УКРАЇНИ

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання випускної/дипломної роботи для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність та спеціальності (7)8.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність

Друкується за Планом видань навчальної та методичної літератури,

затвердженим Вченою радою НМетАУ

Протокол № 1 від 01.02.2016Дніпропетровськ НМетАУ 2016

УДК 002.2:339.138(07):379

Методичні рекомендації щодо виконння випускної/дипломної роботи для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність та спеціальності (7)8.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність / Укл. Т.О. Бруй, К.А. Прокоф’єва, О.М. Решетілова, С.В. Савченко. – Дніпропетровськ: НМетАУ, 2015. – 36 с.
Рекомендації укладено на основі навчального посібника «Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України» (Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014 – 90 с.), але із врахуванням особливостей спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».

Призначені для студентів напряму 6.020105 – документознавство та інформаційна діяльність та спеціальності (7)8.02010501 – документознавство та інформаційна діяльність.


Укладачі: Т.О. Бруй, ст. викл.

К.А. Прокоф’єва, канд. філол. наук, доц.

О.М. Решетілова, ст. викл.

С.В. Савченко, канд. іст. наук, доц.

Відповідальний за випуск О.В. Михайлюк, д-р іст. наук, проф.
Рецензент В.Т. Британ, канд. іст. наук, доц.

Підписано до друку 20.04.2016. Формат 60x84/16. Папір друк. Друк плоский.

Облік.-вид. арк. 2,11. Умов.-друк. арк. 2,09. Тираж 100 пр. Замовлення №

Національна металургійна академія України 49605, Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 4 _____________________________ Редакційно-видавничий відділ НМетАУ


ВСТУП

Випускна (для студентів, що здобувають кваліфікацію спеціаліста − дипломна) робота є підсумком навчання студентів за спеціальністю «Документознавство та інформаційна діяльність». У кваліфікаційній роботі студент має засвідчити здобуття належного фахового рівня, уміння самостійно формулювати науково-дослідницькі завдання, аналізувати обраний об’єкт дослідження, орієнтуватися в історіографії та джерельній базі своєї теми, пропонувати глибокі, зважені, аргументовані та переконливі висновки. Крім того, вагомим є уміння документознавця коректно оформити свою роботу, дотримуючись усіх вимог щодо форми і змісту. Не менш важливим показником кваліфікації є спроможність студента якісно презентувати результати своєї роботи під час захисту у присутності членів екзаменаційної комісії, виголосити доповідь, електронну презентацію та відповісти на запитання членів ЕК.

Рекомендації укладено на основі навчального посібника «Організація виконання кваліфікаційних робіт у Національній металургійній академії України» (Дніпропетровськ, НМетАУ, 2014. – 90 с.), але із врахуванням особливостей спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність».


Каталог: file
file -> Пояснювальна записка Вступне випробування з соціальної роботи до магістратури зі спеціальності «023 Соціальна робота»
file -> Затвердити Порядок вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, й соціального захисту дітей, до сімейних форм виховання (далі Порядок), що додається
file -> Конкурси Вакансії
file -> Секція права та психології
file -> Освіта. Виховання. Навчання актуальні проблеми дошкілля
file -> Спадщина Василя Олександровича Сухомлинського – невичерпне джерело світла, енергії і любові
file -> Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю
file -> Впровадження педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського щодо гармонійного розвитку особистості учня, формування його життєвої компетентності у н/в процесі на основі формули "Три люблю"
file -> Таран Ірина Миколаївна, вчитель англійської мови, вихователь нвк «Кіровоградський колегіум»


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка