Мiнiстерство освiти і науки україниСторінка8/9
Дата конвертації11.10.2019
Розмір5,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Таблиця 11. Порівняльний аналіз сильних та слабких сторін «назва проекту»п/п
Фактор конкурентоспроможності


Бали

1-20

Рейтинг товарів-конкурентів у по-

рівнянні з … (назва підприємства)

3

2

1

0

+1

+2

+3

1
2
3
3. 8) Фінальним етапом ринкового аналізу можливостей впровадження проекту є виконання SWOT-аналізу (матриці аналізу сильних (Strength) та слабких (Weak) сторін, загроз (Troubles) та можливостей (Opportunities) (табл. 12) на основі виділених ринкових загроз та можливостей, та сильних і слабких сторін (табл. 11).

Перелік ринкових загроз та ринкових можливостей складається на основі аналізу факторів загроз та факторів можливостей маркетингового середовища. Ринкові загрози та ринкові можливості є наслідками (прогнозованими результатами) впливу факторів, і, на відміну від них, ще не є реалізованими на ринку та мають певну ймовірність здійснення. Наприклад: зниження доходів потенційних споживачів – фактор загрози, на основі якого можна зробити прогноз щодо посилення значущості цінового фактору при виборі товару та відповідно, – цінової конкуренції (а це вже – ринкова загроза).
Таблиця 12. SWOT- аналіз стартап-проекту


Сильні сторони:

Слабкі сторони:

Можливості:

Загрози:3. 9) На основі SWOT-аналізу розробляються альтернативи ринкової поведінки (перелік заходів) для виведення стартап-проекту на ринок та орієнтовний оптимальний час їх ринкової реалізації з огляду на потенційні проекти конкурентів, що можуть бути виведені на ринок (див. табл. 9, аналіз потенційних конкурентів).

Визначені альтернативи аналізуються з точки зору строків та ймовірності отримання ресурсів (табл. 13).


Таблиця 13. Альтернативи ринкового впровадження стартап-проектуп/пАльтернатива (орієнтов-

ний комплекс заходів) рин- кової поведінки


Ймовірність отримання ресурсів


Строки реалізаціїПісля аналізу зазначити обрану альтернативу.

З означених альтернатив обирається та, для якої: а) отримання ресурсів є більш простим та ймовірним; б) строки реалізації – більш стислими.4) Розроблення ринкової стратегії проекту
4. 1) Розроблення ринкової стратегії першим кроком передбачає ви- значення стратегії охоплення ринку: опис цільових груп потенційних споживачів (табл. 14).

Таблиця 14. Вибір цільових груп потенційних споживачівп/пОпис профілю

цільової групи потенційних клієнтів

Готовність

споживачів сприйняти продукт

Орієнтовний

попит в межах цільової групи (сегменту)


Інтенсивність конкуренції в сегменті


Простота вхо- ду у сегментЯкі цільові групи обрано:За результатами аналізу потенційних груп споживачів (сегментів) автори ідеї обирають цільові групи, для яких вони пропонуватимуть свій товар, та визначають стратегію охоплення ринку:

- якщо компанія зосереджується на одному сегменті – вона обирає стратегію концентрованого маркетингу;

- якщо працює із кількома сегментами, розробляючи для них окремо програми ринкового впливу – вона використовує стратегію дифе- ренційованого маркетингу;

- якщо компанія працює із всім ринком, пропонуючи стандартизовану програму (включно із характеристиками товару/послуги) – вона використовує масовий маркетинг.

4. 2) Для роботи в обраних сегментах ринку необхідно сформувати базову стратегію розвитку (табл. 15).
Таблиця 15. Визначення базової стратегії розвиткуп/п
Обрана альтерна- тива розвитку проекту


Стратегія охоп- лення ринку

Ключові конкурентос-

проможні позиції від- повідно до обраної альтернативи


Базова стратегія розвитку*
* – опис базових стратегій розвитку див. у дод. Б.

4. 3) Наступним кроком є вибір стратегії конкурентної поведінки

(табл. 16).
Таблиця 16. Визначення базової стратегії конкурентної поведінки
п/п
Чи є проект «пер- шопрохідцем» на ринку?

Чи буде компанія шукати нових спо- живачів, або заби- рати існуючих у конкурентів?

Чи буде компанія копіювати основні характеристики товару конкурен- та, і які?Стратегія конку- рентної поведінки*
* – опис стратегій конкурентної поведінки див. у дод. В.

4. 4) На основі вимог споживачів з обраних сегментів до постачальника (стартап-компанії) та до продукту (див. табл. 5), а також в залежності від обраної базової стратегії розвитку (табл. 15) та стратегії конкурентної поведінки (табл. 16) розробляється стратегія позиціонування (табл. 17), що полягає у формуванні ринкової позиції (комплексу асоціацій), за яким споживачі мають ідентифікувати торгівельну марку/проект.

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
sites -> Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
sites -> Передмова
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Методика виховної та спортивно-масової роботи
sites -> Міжнародна Асоціація україністів International association of Ukrainian studies
sites -> Українське
sites -> Наукова школа доктора педагогіних наук, професора н. В. Лисенко
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка