Мiнiстерство освiти і науки україниСторінка7/9
Дата конвертації11.10.2019
Розмір5,18 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Таблиця 5. Характеристика потенційних клієнтів стартап-проектуп/п
Потреба, що фор- мує ринок

Цільова аудиторія

ільові сегменти ринку)

Відмінності у поведін-

ці різних потенційних цільових груп клієнтів


Вимоги спожива- чів до товару
Базова потреба, яку

задовольняє товар (згідно концепції потенційного това- ру)

Визначити потен-

ційні цільові групи клієнтів, що можуть бути зацікавлені у задоволені означе- ної потребиВписати фактори, що

формують поведінку клієнта (стандарти, технічні регламенти, інші фактори цінового та нецінового характе- ру) та особливості ку- півлі та експлуатації товару

- до продукції

- до компанії- постачальника3. 3) Після визначення потенційних груп клієнтів проводиться аналіз ринкового середовища: складаються таблиці факторів, що сприяють ринковому впровадженню проекту, та факторів, що йому перешкоджають (табл. №№ 6-7). Фактори в таблиці подавати в порядку зменшення значущості.
Таблиця 6. Фактори загроз
п/п


Фактор


Зміст загрози


Можлива реакція компанії


Таблиця 7. Фактори можливостей
п/п


Фактор


Зміст можливості


Можлива реакція компанії3. 4) Надалі проводиться аналіз пропозиції: визначаються загальні риси конкуренції на ринку (табл. 8).
Таблиця 8. Ступеневий аналіз конкуренції на ринкуОсобливості конкурентного середовища


В чому проявляється дана характеристика

Вплив на діяльність підпри- ємства (можливі дії компанії, щоб бути конкурентоспроможною)

1. Вказати тип конкуренції

- монополія/олігополія/монополістична/чиста2. За рівнем конкурентної бо-

ротьби

- локальний/національний/…

3. За галузевою ознакою

- міжгалузева/внутрішньогалузева4. Конкуренція за видами то-

варів:

- товарно-родова (конкуренція між різноманітними видами товарів, що можуть виконувати схожі функції. Розглядається

конкуренція з боку товарів-замінників. Приклад такої конкуренції - конкуренція між автомобілем і мотоциклом);- товарно-видова (конкуренція між товарами одного виду. Наприклад, між видами мотоциклів, автомобілів. У цьому важливого значення набуває марка товару. Здебільшого це боротьба між марками-конкурентами);

- між бажаннями5. За характером конкурентних переваг

- цінова / нецінова6. За інтенсивністю

- марочна/не марочна3. 5) Після аналізу конкуренції проводиться більш детальний аналіз умов конкуренції в галузі (за моделлю 5 сил М. Портера, додаток А) (табл. 9).
Таблиця 9. Аналіз конкуренції в галузі за М. ПортеромСкладові аналізу

Прямі конкуре- нти в галузі

Потенційні конкуренти

Постачальни- ки


Клієнти

Товари-

замінники


Навести пере- лік прямих кон- курентів


Визначити барєри вхо- дження в ринок

Визначити

фактори сили постачальни- ків

Визначити

фактори сили спожи- вачів

Фактори

загроз з бо- ку замінни- ків

Висновки:

Визначити ін-

тенсивність конкурентної боротьби з бо- ку прямих кон- курентів

- чи є можливо-

сті входу в ри- нок?

- чи є потенційні конкуренти? Строки виходуїх на ринок?

Чи постачаль-

ники диктують умови роботи на ринку? Які?

Чи клієнти

диктують умови робо- ти на ринку? Які?Обмеження

для роботи на ринку через товари замінники

За результатами аналізу таблиці робиться висновок щодо принципової можливості роботи на ринку з огляду на конкурентну ситуацію. Також робиться висновок щодо характеристик (сильних сторін), які повинен мати проект, щоб бути конкурентоспроможним на ринку. Другий висновок враховується при формулюванні переліку факторів конкурентоспроможності у п. 3.6.

3. 6) На основі аналізу конкуренції, проведеного в п. 3.5 (табл. 9), а також із урахуванням характеристик ідеї проекту (табл. 2), вимог споживачів до товару (табл. 5) та факторів маркетингового середовища (табл. №№ 6-7) визначається та обґрунтовується перелік факторів конкурентоспроможності. Аналіз оформлюється за табл. 10
Таблиця 10. Обґрунтування факторів конкурентоспроможності
п/п

Фактор конкурентоспро-

можності

Обґрунтування (наведення чинників, що роблять фак-

тор для порівняння конкурентних проектів значущим)
3. 7) За визначеними факторами конкурентоспроможності (табл. 10)

проводиться аналіз сильних та слабких сторін стартап-проекту (табл. 11).

Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> О. В. Сердюк, канд соц наук, доц., зав соціально-психологічної лаб. Хнувс
sites -> Програмами «014. 08 Середня освіта (Фізика)» та «015 Професійна освіта. Охорона праці»
sites -> Передмова
sites -> Навчальна програма нормативної дисципліни
sites -> Методика виховної та спортивно-масової роботи
sites -> Міжнародна Асоціація україністів International association of Ukrainian studies
sites -> Українське
sites -> Наукова школа доктора педагогіних наук, професора н. В. Лисенко
sites -> Образ жінки у телерекламі: погляд психолога


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка