Міністерство освіти і науки, молоді та спорту україниСторінка25/25
Дата конвертації24.07.2020
Розмір140 Kb.
ТипПрограма
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Аксенова Л. И. Социальная педагогика в специальном образовании : учеб. пособие для студентов пед. учеб. заведений / Л. И. Аксенова. – Москва : Издательский центр "Академия", 2001.

 2. Антология по истории и теории социальной педагогики. – Москва, 2000.

 3. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка : схеми, таблиці, коментарі : навч. пос. / О. В. Безпалько. – Київ : Центр учбової літератури, 2009. – 208 с.

 4. Богданова І. М. Соціальна педагогіка : навч. посіб. / І. М. Богданова. – Київ : Знання, 2008. – 343 с.

 5. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами із залежністю від алкоголю та наркоманії : метод. реком. з навчального курсу для магістеріуму. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 76 с.

 6. Бойко А.М. Соціальна робота з клієнтами, ВІЛ–інфікованими та хворими на СНІД: Метод. реком. з навчального курсу для магістеріум. – Ужгород: УжДУ, 2000. – 64 с.

 7. Балаж В. Соціальна робота в клініках Бельгії / Балаж В. // Соціум. – № 2. – 1998. – С. 11–14.

 8. Довідник з соціальної роботи : навчальний посібник / кол. авт., за ред. Л. М. Дунаєвої. – Одеса : Одеськийнацiональний унiверситет імені І. І. Мечникова, 2015. – 402 с.

 9. Енциклопедія для фахівців соціальної сфери / за заг. ред. І.Д. Звєрєвої. – Київ ; Сімферополь : Універсум, 2012. – 536 с.

 10. Етичний кодекс спеціалістів із соціальної роботи України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : lib.npu.edu.ua/full_txt/C2050301016.rtf

 11. Загвязинський В. И. Основы социальной педагогики / Загвязинський В. И. Зайцев М. П. [и др.]. – Москва, 2002.– 160 с.

 12. Закон України "Про вищу освіту" : прийнятий 01.07.2014 р., зі змінами і доповненнями станом на 24.12.2015 р.[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18

 13. Закон України «Про охорону дитинства» : прийнятий 26.04.2001 р., зі змінами станом на 28.12.2014р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2402-14

 14. Закон України «Про соціальні послуги» : прийнятий 19.06.2003р., зі змінами станом на 21.02.2016р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/966-15

 15. Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» : прийнятий 21.06.2001р., зі змінами станом на 28.12.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2558-14

 16. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» : прийнятий 05.02.1993р., зі змінами станом на 01.01.2015р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2998-12

 17. Зарецький А. Д. Менеджмент соціальної роботи : навчальний посібник / Зарецький А. Д. – Вид. 2-е, доп. і перераб. – Ростов н / Д: Фенікс, 2008. – 187 с.

 18. Звєрєва І. Д. Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з дітьми та молоддю / Звєрєва І. Д. – Київ : Правда Ярославичів, 1998.

 19. Історія, теорія і практика соціальної роботи в Україні : навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / упорядники: С.Я. Харченко, М.С. Кратінов, Л.Ц. Ваховський, О.П. Песоцька, В.О. Кратінова, О.Л. Караман. – Луганськ : Альма-матер, 2005. – 408 с.

 20. Клейберг Ю. А. Девиантное поведение в вопросах и ответах / Клейберг Ю.А. – Москва, 2007.

 21. Козубовска І. В. Кадрове забезпечення соціальних служб у Великій Британії / Козубовска І. В., Пічкар О. П. – Ужгород : Ужгородський національний університет, 2003. – 39 с.

 22. Конвенція про права дитини / Нью-Йорк, ЮНІСЕФ, 1991.– Київ, 2002.

 23. Лукашевич М. П. Соціальна робота (теорія і практика) : підручник / М.П. Лукашевич, Т.В. Семигіна. – Київ : Каравела, 2011. – 368 с.

 24. Мардахаев Л. В. Социальная педагогіка : учебник / Мардахаев Л. В. – Москва : Гардника, 2003.

 25. Мудрик А. В. Социальная педагогика / Мудрик А. В. – Москва : Академия, 2006. – 184 с.

 26. Овчарова Р. В. Справочная книга социального педагога / Овчарова Р. В. – Москва, 2001.

 27. Пальчевський С. С. Соціальна педагогіка / Пальчевський С. С. – Київ, 2005.

 28. Підготовка волонтерів до роботи з дітьми обмежених функціональних можливостей : методичні рекомендації до проведення тренінгових занять / О.В. Безпалько, С.В. Едель. – Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2001. – 32 с.

 29. Поліщук В.А. Професійна підготовка фахівців для соціальної сфери: зарубіжний досвід : посібник / Поліщук В.А. – Тернопіль, 2002. – 222 с.

 30. Професія соціальний педагог / упоряд. : С. Максименко, О. Главник. – Київ, 2005.

 31. Робота з сім’ями, які потребують професійної соціально-педагогічної підтримки / за заг. ред. Т. Алєксєєнко. – Київ, 2007.

 32. Родинно-сімейна енциклопедія. – Київ,1996.

 33. Словник-довідник для соціальних працівників та соціальних педагогів / за ред. А. Й. Капської, І. М. Пінчук, С. В. Толстоухової. – Київ : УДЦССМ, 2000. – 234 с.

 34. Социальная педагогика : курс лекцій / под ред. М. А. Галагузовой. – Москва, 2000.

 35. Соціалізація : виховні механізми і технології /Лукашевич М. П. – Київ, 1998.

 36. Соціальна педагогіка : мала енциклопедія. – Київ : Центр навчальної літератури, 2008.

 37. Соціальна педагогіка : навч.-метод. матеріали для підготовки бакалаврів соціальної педагогіки / П. М. Гусак [та ін.] ; за заг. ред. П. Гусака, Л.Грицюк. – Луцьк : Вежа-Друк, 2012. – 668 с.

 38. Соціальна педагогіка : навчально-методичний посібник для підготовки до державної атестації студентів / за ред. П. М. Гусака, І. Є Остапйовського. – Луцьк, 2009 – 276 с.

 39. Соціальна педагогіка : підручник / за ред. Капської А. Й. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 486 с.

 40. Соціальна педагогіка : теорія і технологія : підручник / за ред. І. Д. Звєрєвої. – Київ, 2006.

 41. Соціальна робота в Україні : навч. посібник / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, С. Я. Харченко [та ін.] ; за заг. ред. І. Д. Звєрєвої, Г. М. Лактіонової. – Київ : Центр навчальної літератури, 2004. – 256 с.

 42. Соціальна робота з різними категоріями населення: методичні вказівки до самостійного вивчення курсу напряму підготовки «Соціальна робота» / Л.А. Якубова.– Хмельницький : ХНУ, 2013. – 96 с.

 43. Соціальна робота: Короткий енциклопедичний словник / авт. кол. В.П. Андрущенко, В.П. Бех, В.А. Башкірєв. – Київ : ДЦССМ, 2002. – 536 с.

 44. Соціально-педагогічна робота з дітьми та молоддю з обмеженими функціональними можливостями / за заг. ред. А. Й. Капської.– Київ, 2003.

 45. Стельмахович М. Г. Українська народна педагогіка / Стельмахович М. Г. – Київ : ІСДО, 1996.

 46. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної педагогіки : монографія / Малько А.О. – Харків, 2004.

 47. Теорії і методи соціальної роботи : підручник для студентів вищих навчальних закладів / pа ред. Т.В. Семигіної, І.І. Миговича. – Київ : Академвидав, 2005. – 328 с.

 48. Технологія соціального гувернера : методичні вказівки до практичних занять для студентів напрямів підготовки «Соціальна педагогіка» та «Соціальна робота» / Л.П. Сокольська. – Хмельницький : ХНУ, 2010. – 114 с.

 49. Трубавіна І.М. Соціально–педагогічна робота з неблагополучною сім’єю : навчальний посібник. – Київ : ДЦССМ, 2002. – 132 с.

 50. Шептенко П. А. Методика и технология работы социального педагога / Шептенко П. А., Воронина Г. А. – Москва, 2001.

Каталог: sites -> default -> files -> Files


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


База даних захищена авторським правом ©pedagogi.org 2019
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка